اگر
م-ت اخلاقی

اگر شاه به کمک آمریکا و انگلیس به کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ (قبل از توّلد علی رضا پهلوی) برعلیه دولت ملّی دکترمحمّد مصدق تن نمیداد .

اگر حزب توده در زمان وقوع کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ به وظیفۀ تاریخیش عمل کرده بود .

اگر شاه به جای تبعید خمینی در تاریخ ١٥ خرداد ١٣٤٢،جرات داشت و او را به شکلی سربه نیست میکرد .

اکر شاه در جریان محاکمۀ سران نهضت آزادی، مفهوم ومنظور مهدی بازرگان(که روحش شاد باد) را که گفته بود ما آخرینها خواهیم بودکه به زبان قانون اساسی با شما حرف میزنیم ،لمس میکرد.

اگر شاه بجای پر وبال دادن به این آخوندهای مفتخور وباز گذاشتن دست وپایشان برای تحمیق ملّت،شریعتی را خفه نمیکرد ودرب حسینیۀ ارشاد را به روی جوانان مسلمان نمی بست .

اگر شاه نویسندگان ومترجمین وبطور کلّی روشنفکران جامعه را خانه نشین نمیکرد ویا به بند نمی کشید .

اگررهبران انقلابی گروها وسازمانهای سیاسی ودر راس آنها سازمان چریکهای فدائی خلق وسازمان مجاهدین خلق ایران در بدو تشکیل شان بجای مطالعه وخواندن کتب راجع به انقلابات آمریکای لاتین و غیره، رساله های عملیۀ آخوندها(بویژه نوشته های خمینی) و منابع تغذیۀ فکری آنها راخوب مطالعه و مورد کندوکاو قرار داده بودند .

اگر تقی شهرام ورفقایش آن کودتای خانمانسوز را در سازمان مجاهدین در سال ١٣٥٤ به عمل نمی آوردند وخمینی ودم ودنبالچه هایش را در برابرسازمان مجاهدین، به اصطلاح عامیانه رودار نمیکردند.

اگرشاه به نصایح مکّرّر شاپوربختیار ودیگران قبل از شروع حرکتها و تظاهراتهای ملّت در خیابانها گوش داده بود .

اگرشاه زودتراز اینکه صدای انقلاب ملّت ایران را شنیده بود.کمی از درد ملّت را فهمیده بود.

اگر ما ملّت ایران اینهمه فقط به گذ شتۀ خود نچسبیده بودیم وهنوزهم، وبه آینده نگاه میکردیم .

اگر ما ملّت ایران اینهمه بت پرست ورهبر کاریسماتیک(جذبه دار)پرست نبودیم .

اگر تشکّلها وگروها و سازمانهای سیاسی که به بهای رنج و خون بهترین فرزندان پاکباز این ملّت تشکیل شده اند وهنوز به حیاتشان ادامه میدهند،فقط به منافع گروهی وسازمانی خود فکرنمیکردند .

اگرما همه ازفرد فردمان گرفته تا متشکّلترین مان ،از روز اوّل بیشتر به سازندگی فکر میکردیم تا  فقط شعار مرگ بر...

و اگرخانم فرح دیبا درد و داغ مادر یک جوان رعنا وجانسوز به وطن مثل مهدی رضائی را که در ساواک با منقل برقی ابتدا سوزانده وسپس به جوخۀ تیرباران سپردند حس میکرد .

و اگر محمّد رضا شاه پهلوی که اکنون در قاهره(کشوری عرب) در آرامگاهش آرام خوابیده است،یک" سلطنت طلب مشروطه" خواه واقعی بود.

مسلّما علی رضای پهلوی(خدایش بیامرزد) در روز سه شنبه ١٤ دیماه ١٣٨٩(٥٧ سال بعد از کودتای ٢٨ مرداد) اینقدر نا امید نمیشد که در تنهائی وغربت  دست به خود کشی بزند(وبیشمار ناشناخته هموطن ایرانی دیگر در غربت ودر داخل دست به خودکشی نمیزدند)

من نگارندۀ این "اگر"ها به عنوان یک ایرانی آواره شده از وطن،به دور از هر زنده باد و مرده باد،از خود می پرسم  که آیا من یک تسلیت به این مادر داغدار(خانم فرح دیبا) بدهکارهستم ؟

اگر آری به چه عنوانی وچرا ؟

م- ت اخلاقی ١٧ دیماه ١٣٨٩

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف