نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
م-ت اخلاقی

 

سخنرانی(انشاء خوانی) حسن روحانی"دجّال" در سازمان دول را چند روز ی است همچنان در گوش دارم ،وهرچه دست وپا می زنم که در باره اینهمه دریدگی مطلبی یا کلامی بنویسم،نمی توانم ،چرا که اینقدر بی شرمی ودریدگی در سخنان این آخوند یا بهتر است بگویم "ملّای"دجّال(ملّا به مفهوم دانا) موج می زند که قلم هم از نوشتن در باره او ،بر جای خویش میخکوب می شود ؟

این آخوند حرام لقمه "مار خورده ،اژدها" شده ،مثلا چنین می گوید :

"آقای رئیس ،جهان ما جهانی پر از بیم وامید است،بیم جنگ وخصومتهای منطقه ای......................بیم نهادینه شدن خشونت وافراطی گری،بیم فقروتبعیض خوردکننده،بیم تباهی ونابودی منابع حباطی،بیم بی توّجهی به کرامت وحقوق انسان ،وبیم غفلت از "اخلاق".....................

این آخوند حرام لقمه "خمینی وخامنه ای"زاده شده، آنچنان صحبتهای بالا را با کمال بیشرمی بر زبان می آورد،که پس از ورود قدم نامبارک این جنایتکاران به سرکردگی دجّال به درک واصل شده خمینی  به ایران وبه تبع آن به خاورمیانه وجهان، ابتدا ایران را به جهنمّی مجسّم، وخاورمیانه وجهان را به اوج ترور وخشونت کشا نده اند.

به این ملّای مکار وباند جنایتکارش باید گفت :

چه کسی عامل اصلی جنگ ضدّ میهنی 8 ساله شد، که تمام هستی وامنیت مردم ایران وحتّی منطقه ر ا به تنور جنگ ریخت ؟

مگر خمینی دجّال درفردای روز ورودش به ایران،شعار صدور انقلاب اسلامی به عراق ودیگر کشورهای اسلامی  وبه دنبال آن جهان را نداد؟

چه کسی حزب الله یا همان "حزب الشیطان " را در لبنان وبه تبع آن در دیگر کشورها ی منطقه را پایه ریزی کرد وعامل همه ترورها ونا امنی ها در دیگر کشورها شد ؟

مگر همین باند تروریستی و وحشتزای "حزب الله" با فرماندهی مستقیم خودتان در لبنان نبود که گروگان می گرفت وسر می برید ودار می زد،وهمچنان داستان ادامه دارد ؟

اینهمه ترور با سلاح گرم،وقطعه قطعه کردن مخالفان  در خارج کشور کار شما پلیدان نبوده ونیست ؟

چه کسی اینهمه منابع طبیعی ایران را به نابودی کشانده ،که حالا بیم کم آبی و "وارد کردن آب آشامیدنی" از خارج به ایران زده می شود ؟

از کرامت وحرمت انسانی دم می زنید ؟ !

چه کسی جوانان بیکار وبدبخت ایرانی از همه جا رانده واز همه جا مانده را "آفتابه به گردن"،در خیابانها به گردش در می آورد ؟

داعش، دقیقا "فرزند وزائیده" خلف خود شما ها، آخوندهای حرامزاده سر از تاریکخانه اعصار بر آورده است .

آیا گشتهای راه افتاده داعش در کوچه وبازار شهرهای عراق وسوریه جهت اذیت وآزار مردم،همان کپی(رونوشت) گشتهای "ارشاد وامر به معروف ونهی از منکر" شما آخوندهای حرامزاده نیست ؟

آیا شما ها بطورکلّی عامل تغذیه "روحی ومعنوی" ودر خیلی از جاها "مادی" باندهای تروریستی نیستید ؟

کافیست جهان فقط یک حساب سرانگشتی انجام دهد،تا به این نتیجه برسد که درست با شروع "جمهوری اسلامی نکبت" در ایران،این همه باند تروریستی تحت عنوان حزب الله،بکو حرام،الشباب،وووووووووووو تاسیس شد، وحتّی ادامه حیات طالبان دست ساخته آمریکا در افغانستان، به حیات خویش ادامه داد .

در کدام نقطه جهان وبه ویژه در کشورهای اسلامی در ٣٠ واندی سال پیش،یعنی قبل از ورود نامبارک شما به ایران وخاورمیانه وبه تبع آن در جهان،این همه "سر بریدن و دار زدن" در اخبار شبانه از رادیو وتلویزن ها شنیده ویا دیده می شد ؟

درست این همه بدعت وجنایت با شما بنیانگذاری شد وهمچنان ادامه دارد.

جهان یا باید به خواب باشد ویا خود را بنا به منافع اقتصادی به خواب زده باشدکه نداند درست از همان تاریخ تاسیس جمهوری اسلامی،اینهمه باند تروریستی وسر بر و"زن کش" مثل قارچ از زمین سربرآوردند .

این آخوند"رمّال" در حالی دم از صلح جهانی می زند،که با برپا کردن کوره های اتمی با سیستمهای(روش) عقعب افتاده اسقاطی روسی،خاورمیانه را به یک مسابقه تسلیحاتی اتمی، به جهنمی از ترس ووحشت سرازیر می کند،واین در حالی است که کشورهای اروپائی دارای سیستمهای اتمی پیشرفته و"ایمنی"، در حال خاموش کردن کوره های اتمی خویش هستند .

فی الواقع باید به این آخوند مکّار(ملّا) و آموزش دیده در مکتب خمینی گفت  :

 

نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠

 

بهتر است خود به روضه خوانی وانشای این مردک مکّار در سازمان"دول" گوش کنید،واگر وجدان را قاضی قرار بدهید از ته دل وبا خشم وکینه وعشق به آزادی فریاد بر آورید که :

ای مرگ بر روحانی،ای مرگ بر خامنه ای،ولعنت ابدی بر بنیانگذار ترور و وحشت، یعنی "خمینی " .

واین هم انشاء وروضه خوانی روحانی در سازمان دول :

 

 https://www.youtube.com/watch?v=zt8tg2IzVio

 

م- ت اخلاقی

٨ مهر ماه ١٣٩٣

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف