نظر دادن- نقد کردن
م-ت اخلاقی

دوست ادیب و ارجمندمان آقای یغمائی،در بخشی از مطلبشان تحت عنوان :
 
 
http://esmailvafa-yaddashtha.blogspot.fr/2014/06/blog-post.html
 آورده اند  که :   
              
روشنفکران مذهبی ما اگر به سهم خود گیج از عوارض آمپول نجاست نبودند می توانستند بدانند و ببینند که در طول تاریخ ایران از آغاز تا حالا حتی یک جنبش، تاکید میکنم حتی یک جنبش مترقی و مردمگرا و عدالت خواه اسلامی وجود نداشته است،  در حیطه اسلام حکومتگر و فرهنگ و دستاوردهای آن هر چه بوده ارتجاع و خرافه و نکبت بوده است و این ما بوده ایم که بازیچه ملا و شیخ، خیالات و ناتوانی های خود  را رنگ آمیزی کرده ایم
نیروهای به اصطلاح مترقّی ما از مارکسیستش گرفته تا مسلمان مترقّیش که مجاهدین اوّلیه باشند،همه به جای اینکه بروند وتاریخ جامعه خویش را بخوانند وبه زیر پای خویش نگاه کنند،همه(بجز تعدادی انگشت شمار)در کشورهای آمریکای لاتین با قرآنی(مسلمانانشان) و کلیات لنین(مارکسیستشان) در زیر بغل به دنبال نا کجا آباد بودند.همه اش تحت تاثیر این جو ودر نتیجه در ضدّیت کور با به اصطلاح مبارزه با امپریالیسم،برای سیستمی ماقبل سرمایه داری مبارزه می کردند،که حاصلش قابل رویت است .اگر که به کتابها ونوشته های مثلا مجاهدین اوّلیه(مارکسیستهای وطنی که حزب توده "مادر" همه آنهاست،بماند) مراجعه شود،به عینه می شود دید که خمینی با همه اعوان وانصارش خیلی از خواستهای سیاست خارجی آنها را جامه عمل پوشانده است.که در زیر به آن اشاره ای کوتاه می شود:
 حمایت از جنبشهای ضدّ امپریالیستی وضدّصهیونیستی(اسرائیل) در سرتا سر جهان ،در این زمینه می توان:
1-     پیوند وحمایت رژیم از ساندینیستها در السالوادور-هوگو چاوز در ونزوئلا، اوو مرالس(همبازی احمدی نژاد) در بولیوی- حزب الله(لبنان)-حماس(فلسطین)ووو
2-     از همه مادی تر و قابل رویت تر ،چپ و راست، آمریکائی کشتن در تمام نقاط جهان ،از بیروت گرفته تا آرژانتین ووو
لب کلام موسی خیابانی در سخنرانی "فلسفه عاشورا" در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۸ این بود که می گفت :
"علی می گفت با معاویه بجنگید تا حقّ بر شما روشن شود،ما هم امروز می گوئیم با امپریالیسم بجنگید تا حق بر شما روشن شود.
مگر خمینی کم منافع آمریکا را در سرتا سر جهان به خطر انداخته است ودنیا را زیر پای آمریکائیها به جهنّم تبدیل کرده است ؟
بله حاصل همه آن اندیشه ها، طبیعی بود وهست که خمینی بزاید.
متاسّفانه بنا بر سنّت غلط "اخلاقی-فرهنگی" که در شیوه تربیتی ما وجود دارد، اینست که پشت سر مرده و آنکس که از جهان رفته(به ویژه اگر هم فرد مورد نظر در مبارزه با سیستم دیکتاتورحاکم شهید شده باشد)،نباید حرف زد وانتقاد کرد،هیچکدام از ما وبویژه بزرگان ما به خود جرئت ندادند که مثلا بنیانگذاران سازمان مجاهدین یا چریکها فدائی خلق را به زیر سئوال بکشند.و نتیجه اش همین شد که آقای رجوی و دارو دسته اش به خود جرئت داده اند که تا لب به انتقاد و سئوال می گشائی، فوری به وزرارت اطلاعات منتسبت کنند و یا فوری"ملا گونه" به پروپایت "انگ اخلاقی" بچسبانند ویا به مسائل فردی افراد چنگ بزنند و مدد بگیرند.
بنیانگذاران سازمان مجاهدین در اصل جاده صاف کن خمینی شدند، چه خوشمان بیاید و چه نیاید. هنوز آثار اندیشه خمینی و بطور کلّی"ارتجاع مذهب سیاسی" را می توان در روابط به اصطلاح "انقلابی-توحیدی" سازمان مجاهدین هر روز مشاهده کرد، زن حقّ دست دادن با مرد را ندارد، چون باعث مشکل جنسی می شود، اینست که می بینیم مرتّب مریم رجوی دسته گلی در دست دارد که تا مردی دیپلمات یا حقوق بشری(اگر از قبل توّسط برادران، توجیه انقلابی نشده باشد)به سمت او دست دراز کرد،یک دسته گل کف دستش بگذارد، تا مانع دست دادن با خانم بشود.یا همین نمونه روسری(لچک) همه این خواهران مذهبی مجاهد در قلب اروپا که زیباترین دختران وزنان در آن با لباسهای نیمه پوشانده ومبنا بر نیاز "آب وهوائی" به تن می کنند،مرتّب درهمه نشست ها وتظاهراتها به آن چسبیده ومرتّب آنرا سف وجور می کنند که مبادا تار موئی از آنها دیده شود.در این زمینه دست ندادن "زن با مرد" ،به یک نمونه وخاطره از شخص خود" آقا مسعود" که خود از نزدیک شاهد آن بوده ام در زیر اشاره می کنم :
در جریان رژه ارتش آزادیبخش در قرارگاه اشرف در عراق،پس از پایان مراسم رژه،مادر پیر یکی از شهدای سازمان به سمت مسعود رجوی آمد وبه او جهت دست دادن ،با تمام محبّت دست دراز کرد،مسعود از دست دادن با او،که مادری سالخورده بود، خود داری کرد ومرّتب با خنده واشاره او را به مریم حواله میداد که برو با "او(زن)"د ست بده .
یک نمونه دیگر :پس از آزادی مریم در جریان ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ فرانسه، مریم با شهردار "اور" دست داد،(خیلی ها هم پس از این واقعه تاریخساز!! قند در دلشان آب شد و فریاد بر آوردند که: دیدید مریم با شهردار دست داد ؟
ولی فوری با فرمان مسعود از راه دور جلو این حرکت ناشایست!!؟؟ گرفته شد.
سینه زنی . زنجیر زنی،نوحه خوانی و وجود"رساله های عملیه در پایگاهای سازمان(حداقلش در سالهای ۱۳۶۶- ۱۳۶۵ که خود در پاکستان شاهد وجود آنها بودم) و ما بقیش بماند.
مذهب بطور عام و اسلام و پیامبر و ائمه بطور خاص در یک مقوله و در یک عملکرد "اخلاقی وپند واندرزی" کاربرد مثبت دارند(نمونه اش افرادی همچون آبه پیر،کشیش انساندوست فرانسوی،یا آیت الله طالقانی خودمان وصدها وشاید هزاران نمونه در تاریخ ایران پس از اسلام، ویا دیگر ملّیتها) ،ونه در جایگاه سیاست.در جایگاه سیاست بجز تعفّن وگند زدائی،چه ارتجاعیش(خمینی)،چه انقلابیش(زدن انگ جنسی دروغی یا وارد شدن به مسائل واقعی "جنسی-فردی" ویا فوشهای سیاسی وگاهأ چاله میدانی  به منتقدین در دستگاه رجوی) نتیجه مثبتی نخواهد داشت .
آنجائی سیمای محمّد در اسلام زیباست که فردی نزد او می آید ومی گوید:
 
یا رسول الله من دیروز با فلان زن زنا(همبستری) کردم،بر من حدّ جاری کن!
ومحمّد خطاب به او می گوید :
برو،برو،خواب دیده ای ودچار توّهم شده ای .
آن صحابه فریاد بر می آرد :
که نه ،به خدای تو سوگند رویا وتوّهم نبود .
وسرانجام تاکید از طرف صحابه،وتکذیب از طرف محمّد،
محمّد به او می گوید : برو به درگاه خدایت توبه کن،خدا توبه کنندگان را دوست دارد،به من ربطی ندارد.
یک نمونه دیگر:
چنین روایت شده که روزی امام  جعفر صادق مشغول خوردن نان بود،در آن حاشیه دراز گوشی به او نزدیک می شود وبه او نگاه می کند،امام جعفر صادق نان خویش را نصف کرده،نیمه ای را به دراز گوش میدهد.
این اوج ظرافت کاربرد "تربیتی- فرهنگی" مذهب است .
در این زمینه کتابها ونوشته ها بسیار است،اگر به دست آخوندها آلوده نشده باشد .مثلا کتاب داستان راستان مرتضی مطهری،که خود مسعود رجوی در سال ۱۳۵۸ در برنامه" ریشه ها وتیشه ها که یک یا دوبار در زمان ریاست جمهوری بنی صدر،اوّلین رئیس جمهور بر گزار شدواز تلویزیون  پخش شد،نیز به آن اشاره می کند،ارجاع داد .
یا مصدّق خودمان، که همه سنگش را به سینه می زنند،او مسلمان بود وسیاسی،امّا هیچگاه نه سیاست را با مذهب به گند کشید،ونه دین ومذهب را به سیاست آلوده کرد،چرا که ترکیب این ۲ زهری هلاهل خواهد شد که می بینیم.
انقلابیون صادق مسلمان ما واز جمله بنیانگذاران سازمان مجاهدین، در دام  گند چندین ساله اسلام سیاسی بطور عام،وتشیع سیاسی"خطرناک" بطور خاص افتادند،که در پیش رو قدرت حاکم آن یعنی رژیم خمینی وهمه جنایتهایش ،و قدرت محکوم آن ،یعنی سیستم وتشکیلات مجاهدین(مسعو رجوی) را با تک تک سلولمان با درد، لمس می کنیم .
 
ودر یک کلام، جمله زیر واقعیتی است انکار ناپذیر،هر چه که به فحش ببندند و به زنجیر کشند:
"با تمام ارادتی که به این بزرگان دارم آنها هیچ چیز نوئی نیاوردند بلکه  در تحلیل نهائی: مغلوب اندیشه های توده های عقب مانده و عقب نگداشته شدند و فکر کردند تحفه ای نوین و رهائی بخش ارائه میکنند"
در آخر هم این نکته را اضافه کنم که همه :
حق دارند تک تک رهبران،پیامبران،امامان،سیاستمدران را از قبر محترمانه بیرون کشیده و مودّبانه و محترمانه نقدشان کنند، و دوباره محترمانه به خاک بسپارندشان، و کسی حق ندارد به منتقدین، فحش وانگ بزند .
در یک کلام همه حق دارند :
 
نظر بدهند ونقد کنند.
 
م- ت اخلاقی
جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۳

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]