ما سه تا ......
م-ت اخلاقی

در زمان شاه در یکی ازشهرهای جنوب فردی با سابقه سیاسی بود که خیلی خودش را دانا وعاقل وانقلابی میدانست ،ومرتب حرفهای دور از واقعیت وبقول معروف بیگانه با فضای حاکم برجامعه میزد،طوری که دیگر ساواک هم اهمیتی به اونمیداد.یکی از کارهای دیگری که اودر مقطع قیام ۱۳۵۷ جهت مطرح شدن خود می کرد،این بود که مرتب از خویش پوسترهای رنگی برپا میکرد وبه مغازه داران میداد تا برسردر مغازه خویش بعنوان برنامه ریزوخلاصه موتور حرکت مردم در شهر آویزان کنند .روزی ماموران ساواک به ۲ نفر در خیابان حمله کرده وآنها را دستگیر کردند،این آقا خود را یکمرتبه وسط آن ۲ نفر جا داد وخطاب به ماموران ساواک گفت : " ما ۳ تا را کجا می برید ؟ "

ماموران خطاب به اوگفتند : شما یکی چه کاره اید وکی هستید وکجا بودی ؟ کسی با شما کاری ندارد .

وضعیت عده ای در خارج از وطن چیزی کمتر از این نفر" سوم " نیست ،مرتب پیغام وپسغام میدهند که در فلان روز چنین کنیدوچنان روید ، در حالیکه سالهاست با جامعه کنونی ایران اصلا بیگانه وغریبند ،به نحوی  که هنوز که هنوز است باورندارند که این یک جنبش نواست وتازه سبز شده ومیرود که هر چه کهنگی وازجمله سیاهی ارتجاع به رهبری علی خامنه ای  است را در سبزی خود بسوزاند . تازه عده ای همین مردم شجاع ومبتکر ونوآور را صغیرگیر آورده ،وعملکردهای زیبای آنهارا رونوشت (فتوکپی) عملکردهای خود میدانند . حتی فیلمها وعکسهائی از اعتراضات آنها را برداشته وبه رنگ سیاه میکشانند ،تا بگویند نه  ، سبز دروغ است، یا با قیچی به جان بعضی از قسمتهای این فیلمها افتاده ، آدمهائی را در این فیلمها سربه نیست می کنند ،یا مرتب فقط یک عکس از ندا آقا سلطان را که پیچیده در ظلمت اجباری آخوندی تحت عنوان "حجاب" است را در دست می گیرند وهوا می برند،طوری که اگر اورا نشناسی ،فکر می کنی یکی از اعدامیهای دهه سالهای استبدادی  1350 است . ندا عکسهای دیگری هم دارد ،که بیانگر خنده به ریش استبدادیون است ،وچه بسا قبل از این قیام سبز وجان دادنش در راه میهن وآزادی،بارها به جرم آن شیوه پوشش (بدحجابی) مورد نیش وزخم جانوران لباس شخصی وبسیجی قرارگرفته بود .

این نفر" سومی" ها با احترام به همه زحماتی که کشیده اند وهنوز هم می کشند باید بدانند که واقعیت جامعه چیزی است ،وذهنیات آنها چیزی دیگر،این ملت بعد از اینهمه سرکوب وفریب ووعده ، دیگر آب دیده شده وخود آنچنان از صلاحیتی برخوردار شده که  علی خامنه ای با بسیج همه وحوش شخصی و غیر شخصیش قبل از ۱۶ آذر وبعد از آن ، به رهبری  همین مردم در این قیام سبز، علی رغم خواسته اش عملا صحه گذاشت ،چرا که مرتب روضه سر میداد که اینها از خارجه هدایت میشوند ،وفکرمیکرد که با دستگیری عده ای ازفعالان دانشجوئی ،حرکت زمین گیر خواهد شد ،اما دید یم که خود او باهمه اعوان وانصارش به زمین سرد خوردند .

آقایان وخانمها ،ملت بزرگ ، رشید و بیدارشده است ،بیائید با آنها همگام شوید وبهانه به دست علی خامنه ای واین جانوران تازه به جهان معرفی شده اش ،یعنی بسیج ولباس شخصیها ندهید که این آشوبها سرنخش  در خارج است . بدانید که ملت بزودی با شعار زیر به جنگ استبداد خواهدرفت :

نه شاه میخوام نه رهبر                    لعنت به هرچی خودسر

به یک نمونه از این سلولهای رهبری این جنبش سبز زاده شده در این  30 ساله استبدادی در زیر توجه کنید ،به کدامیک از شماها حتی به لحاظ ظاهر شبیه است ؟

 http://www.youtube.com/watch?v=79V_giLvSz0

                                                                  م – ت اخلاقی

                                                                 ۱۹ آذر ۱۳۸۸

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف