محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله
م-ت اخلاقی

ویروس کرونا که جهان را به تکاپو انداخته است و معلوم نیست تا کجا سر تاخت و تاز دارد،در کنار تمامی دردسرهای جسمی و روانی و اقتصادی که در پی خود داشت و دارد،امّا شاید و حتما جهان را و هربخشی از جهان را بنا به تجربه زندگی روزمره به تفکر وا خواهد داشت که ثمره اش تغییر شیوه های حکومت ها در اداره کشورها و به تبع آن این کره خاکی ظاهرا بی زبان خواهد بود.

زمانی کشورهای صنعتی بدون توّجه به یکی بودن جو این کره خاکی ،تا توانستند و هنوز هم می توانند دست به تولید انبوه کرده و روانه بازارها بویژه بازارهای کشورهای جهان سوّمی کردند و در این چند ساله اخیر حاکمان بی وجدان کشور چین هر بنجلی را به بهای کثیف کردن زمین تولید کرده و روانه بازارها نمودند وضمنا تمامی زباله ها و آشغالهای ناشی از این تولیدات غیر ضروری را به دفن کردن در کشورهای فقیر نمودند،به این خواب و خیال که زمینهای آنها از آلودگی در امان بمانند.در این دور گردان تولید ولع سیری ناپذیر،هیچدام از حاکمان به فکر آلوده شدن زمین نبود و به زبان عامیانه  خرمای خود را میخورد و خر خود را می راند. تا اینکه زمین این مادر نجیب همه موجودات از اینهمه دود و آلوده گی به سرفه افتاد وششهایش سوراخهایی برداشت(تخریب برخی از لایه اوزن زمین) ،این سرفه ها و فعالیت و هشدارهای حافظان محیط زیست،سران برخی از کشوزهای صنعتی را به خود آورد تا به قول معروف خر فهم شوند که آلودگی هر بخش از این کره خاکی یقه همه را خواهد گرفت.لذا جبرا به تکاپو افتاده و هر سال نشستها و کنفرانسهایی را برای کمتر آلوده شدن و پاکی زمین بر گزار کرده و می کنند. یعنی جهان لمس کرد که به قول معروف زمین گرد است و فلسفه به من و به ما چه،در این رابطه کاربردی ندارد و عملا همه دست ها را در برابر این کره خاکی زیبا بالا بردند.

بحث در این زمینه زیاد است و کارشناسی مختص خود را نیاز دارد که نه در توان من است ونه در تخصص من.

اما

اما ظهور این ویروسک فسقلی غیر قابل  دیدن به چشم  و لشکر کشی بی سر وصدای آن به اقصا نقاط این جهان و کشتن آدمها چه شاه و گدا و فقیر و غنی، یعنی جناب " کرولا" ، جهان را منهای حکومت اسلامی ایران در همان ابتدا و در راس آنها سران بی وجدان کشور چین را به تکاپو انداخت تا جلو کشتار بیشتر توسط این ویروسک را مهار کنند. آمار قتل عام آدمها در این رابطه را میتوان با یک کلیک بر روی انترنت به سادگی مشاهده کرد. 

حاکمان کشورهای مختلف به فکر همه چاره ای افتادند و همچنان ادامه می دهند، از قرنطینه شهرها گرفته تا جستجو وبرسی در آزمایشگاه ها جهت پیدا کردن پادزهر این ویروس خطرناک .

پس از تهاجم این ویروس،آنچه که ذهن این نگارنده را به خود مشغول کرد این بود که در رابطه با قدرتهای جهانی پیشرفته صنعتی مسلح به آخرین سلاحهای جنگی،انسان را "انگشت به دهن"و وادار به تفکر می کند،اینست که با داشتن این همه زرادخانه های جنگی پیشرفته، همه در برابر این ویروسک حتی نمیتوانند با سرجمع کردن تمامی اسلحه های پیشرفته نظامیشان به جنگ آن بروند و در این رابطه تمامی انبارها و زرادخانه هایشان به زبان عامیانه به درد عمه شان هم نمیخورد و پس از سالها چنگ و دندان نشان دادن به همدیگر با سلاحهایشان،مجبور شده و اگر تا کنون مجبور نشده اند،تسلیم خواهند شد همه سلاحهای انبار شده شان را ول کرده و به دور هم مثل بچه آدم دور یک میز بنشینند و فکر و چاره ای برای نجات نوع بشر بکنند، واقعا در این زمینه باید به ناتوانی همه قلدرهای جهان مسلح کمی اندیشه کرد و به ناتوانی آنها پی برد.در این رابطه بیل گیتس رئیس شرکت "میایکروسافت"  صحبتی دارد که قابل توجه است و میتوان آنرا در آدرس زیر نویس فارسی مشاهده کرد :

https://www.aparat.com/v/u8XYA  

امّا در این میان داستان و فاجعه حکومت کثیف اسلامی حاکم بر ایران داستان دیگری است و آن اینکه حاکمان مسلمان چنبره زده بر میهن عزیز ایران، نه تنها به مسئله نپرداختند، بلکه ورود وشیوع این ویروس آدمکش را از ملت ایران پنهان کرده و به رفع و رجوع ادامه مانورهای مختلف  جنایتشان از جمله راه پیمایی ۲۲ بهمن زاد روز ظهور فرزند حرامزاده حکومت جمهوری اسلامی و انتخابات(افتضاحات) مجلس پرداختند.در این رابطه همه چیز را مخفی کردند، با اینکه پزشکان و دیگر کادرهای پزشکی شریف هشدار دادند،که حاکمان بی لیاقت و دزد و جنایتکار به دستگیری برخی از آنها پرداختند که چرا شایعه راه انداخته اید.

https://www.youtube.com/watch?v=ztYbZJKMsIM

https://www.youtube.com/watch?v=WgRwOUm-ajU

https://www.youtube.com/watch?v=G55w7KwHUUA

بالاخره ویروس بدون پاسپورت کرونا به جان برخی از جنایتکاران حاکم از جمله نمایندگان مجلس فرمایشی و برخی وزرای دزد و غیره افتاد وبرخی از آنها به درک واصل شدند و مابقی سراسیمه به فرار از مناطق خود شده و به سوراخهای امن فراری شدند،از جمله خامنه ای بی ناموس و بیشرف معلوم نیست به چه نقطه ای فرار کرده و در کجا بسر می برد به اضافه دیگر جنایتکاران .در همین اثنا که جانیان در حال دست و پا کردن اماکن امن برای خود بودند،این مردم مظلوم کوچه و بازار و کادر زحمتکش پزشکی بیمارستانها از پزشک و پرستار گرفته تا نطافتچی بیمارستانها بودند که قربانی دادند و همچنان میدهند. (به احتمال زیاد این رهبر الدنگ به جنوب ایران فرار کرده که هوا گرم است و تهدید واگیری کرونا کمتر،در این زمینه به خواندن شیوه پرندگانی که در فیلم زیر قابل شنیدن است اگر خوب توجه شود،صدای پرنده ای است که در جنوب ایران به آن بلبل می گویند)

https://www.youtube.com/watch?v=-ycWoLBlJ68

صدای این پرنده مختص جنوب وبطور کلی مناطق گرمسیر ایران در زیر قابل شنیدن است :

https://www.youtube.com/watch?v=49-6ONhFLqM

وقتی این ویروس به ماتحت رهبر بی شرف جمهوری اسلامی ایران یعنی علی خامنه ای بیشرف نفوذ کرد و تعدادی از "آنجالیسانش" را به درک واصل نمود،تازه به صحنه آمده و با کمال بیشرمی ذخیره شده اسلامی ١۴۰۰ ساله خود ،مردم را به خواندن دعای هفتم بی خاصیت امام سجاد از همه چیز بریده بیعت کرده با یزید و معاویه و جیره خوار دربار آن فرا میخواند.

https://www.youtube.com/watch?v=VqnJjONoDAc

یک آخوند دجال دیگر تحت عنوان طب اسلامی وقتی که مشاهده کرد رمال بازی رهبر بی شرف جمهوری اسلامی با  دعای هفتم امام سجادش کار ساز نشد به صحنه آمد و فرمود مطابق طب نبی و طب اسلامی پنبه ای را به روغن بنفشه آغشته کرده و به ما تحت خویش فرو برید تا شفا یابید.اما همین طبیب تربیت شده در دانکشده طب محمدی،خود پس از چند روز گرفتار جناب ویروس کرونا و به درک واصل شد،یا ممکن است بر اثر حواله کردن شیشه کامل روغن بنفشه به ماتحت مبارک به بهشت موعود مشرف شد.

https://www.youtube.com/watch?v=ry-sb3wfqDE

تمام دستگاه تبلیغاتی حکومت اسلامی با کمال دجالیت اسلامی ١۴۰۰ ساله به دست و پا افتاده ومردم را به توصل به ضرایح گوناگون امام و امامزاده و جوجه امزاده ها رجعت دادند، اما آنچنان در این زمینه رسوا شدند که ابتدا مجبور به ضد عفونی کردن این مقامهای آلوده به همه چیز توّسط "الکل" این ماده حرامی پرداخته و درب تمامی امام و امام زاده ها از جمله بزرگ امام عمامه دار آنها یعنی امام رضای ولیعهد امین ملعون را تخته کرده و گل گرفتند و ضرایح امام هشتمشان و همشیره اش را طاعون زا(بخوانیم کرولا زا) اعلام کردند،ضرایحی که سالها مردم را به توصل به آنها جهت رفع بیماریهای مختلف عودت می دادند و این در حالی بود که همه آخوندهای حاکم برای یک عمل بواسیل ساده و یا برداشتن چربیهای اضافی ناشی از خوردن گوشت و پوست مردم(عنتر الله آخوند جزایری حاکم استان خوزستان در انگلیس) به بلاد کفر راهی میشدند و میشوند.

الکل در این وانفسای کمبود و گاها نبود ماسک و دستکش و دیگر مواد ضد عفونی پیشگیرنده به کار افتاد و ترمزکی به همت خود مردم و کادر شریف پزشکی به این ویروس داد .

همه جا الکل بر سر زبانها افتاد وطوری که آخوندهای حرام لقمه به جای توّسل به دعاهای مختلف امام سجادشان و دیگر وردهای جعفر جنی گونه شان به دنبال جمع آوری الکل این ماده "حرامی " روی آوردند.

در این میان کرونا با همه ضررها و زیانهایش که همچنان ادامه دارد، ایرانی را تا اندازه زیادی به خود آورد و همچنان در حال بخود آوردن است که در این قرن ۲١ میلادی و بزودی پایان قرن ١۴ هجری اسلامی که ویروس نکبت اسلامی یعنی جدو آباد همین آخوندهای جنایتکار حاکم بر ایرانزمین به خاک پاک ایران توسط دزدان وحشی سرزمینهای خشک به ایران آورد پی بردند که راه چاره مبارزه با بیماریها دانش و خرد است و دیگر هیچ،و کرونا باعث شد بعد از قرنها ایرانیان به ضرب شمشمیر و تجاوز پیروان راستین محمد رسوا الله مسلمان شده، با این واقعیت روبرو شدند که " اون محمدی که به دردشان میخوره و نجات دهنده شان است ،این :

محمدابن زکریای راضی است

و نه

محمد ابن عبدالله

یا همان محمد رسول الله

م- ت اخلاقی(رها)

۲۴ اسفند ١٣٩۸

١۴ ماه مارس ۲۰۲۰

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]