فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟
م-ت اخلاقی

 

مریم رجوی رئیس جمهور خود خوانده و تقویت کننده رژیم "اسلامی "حرومزاده وضد ایرانی  امروز ۵  شنبه ۱۴ دیماه بر صفحه "تلویزیون میلی" رجوی که دست کمی از تلویزیون رژیم منفور اسلامی حاکم بر میهن آریائی  در زمینه سانسورو اخبار دروغ وسرکوب مخالفین هنری ندارد ظاهر شده و طبق معمول با لبخندی مصنوعی و دروغین طی پیامی به اصطلاح جهت روحیه دادن به ملّت بپا خاسته و دلیر ایران ظاهر شد.این رهبر خود خوانده با آن روسری سمبل ستم اسلامی بر زنان میهن، به ملتی پیام بر خاستن ومقاومت میدهد که منتظر امثال او و همکلاسانش نبوده و نیست .

با هم به پیام  این رهبر تنها مفاومت بی خبر از درد ملّت بپاخاسته در زیر نگاهی می افکنیم :

در لحظه ١ دقیقه و ۵۰ ثانیه این رهبر خود خوانده تنها مقاومت ،کشته شدگان اشرف و لیبرتی را که ناشی از قربانی کردن بچّه های مردم ایران جهت اثبات وجود خویش به دم تیر سربازان عراقی داد را به رخ ملّت ستم کشیده، امّا شجاع ایران کشیده وبا کمال پر روئی می گوید چشم آنها به شماست .  ایشان با آگاهی از اینکه کشته شدگان اشرف و لیبرتی هیچ ربطی و اثری در مبارزات ملّت ایران نداشته وندارد .

خانم رئیس جمهور تنها مقاومت خود خوانده در لحظه ١ دقیقه و ۵۵ ثانیه با کمال پر روئی "آخوندی- اسلامی" خطاب به جوانان جان بر کف میهن آریائی  می گوید که :

شما فرزندان ستارخان ،مصدق و حنیف نژادید.

خانم  رئیس جمهور به سبک آخوندهای اسلامی حاکم بر میهن که خود را به کرو کوری زده و ملت را به دم اسرائیل و عربستان و غیره وصل می کنند، ایشان نیز فرزندان دلیر ایران را تاریخا به حنف نژاد وصل می کند . و این درحالیست که جوانان شجاع میهن بارها و بارها در کلیه مراسم میهنی فریاد زده ندکه :  ما آریائی هستیم- عرب نمی پرستیم .

و یا بر سر آخوندهای حرومزاده مسلمان ضد ایرانی دزد غارتگر ایران خروش برآورده اند که :

کوروش پدر ماست- ایران وطن ماست .

 بایدبه این خانم فهماند که فرزندان ملّت ایران نه تنها فرزندان محمد حنیف نژاد مسلمان شیعه 12 امامی که اندیشه اش هیچ رابطه ای با تاریخ و فرهنگ ایران ندارد،بلکه فراری از بنیانگذار اندیشه او یعنی "محمدابن عبدالله زاده در سعودی هستند. این جوانان می توانند فرزندان  ستار خان ومصدق باشند،امّافرزندان اندیشه محمد ابن عبدالله ضد تاریخ و فرهنگ ایران و ایرانی هرگز.

باید به ایشان یاد آوری کرد که ما نسل پرپرشده انقلاب بدست شما وخمینی مسلمان،فرزندان ناخوانده حنیف نژاد بودیم،امّا همه دیدند و می بینند که شما و خمینی مسلمان چه بر سر ما آوردید.بس است ملّت را به اندیشه ای ضد ایرانی چسباندن !

مگر نشنیدید که در برخی از شهرها جوانان فریا زدند که :اسلام قرآن فدای ایران ؟

خانم رئیس جمهور در لحظه ۴ دقیقه و ۳۱ ثانیه انگار که ملّت منتظر فرمان ایشان هستند،فرمان میدهد که :

" تمام هوظنان رابه برخاستن وپیوستن به امواج  خروشان آزادیخواهی در سرا سر ایران فرا می خوانم"

خود خانم ،مکتب نرفته استاد است و میداند که پیامهای ایشان بجز خوراک برای رژیم حرومزاده ضد ایرانی حاکم بر میهن جهت سرکوب هیچ کاربرد دیگری ندارد. رژیم حرومزاده اسلامی هم آگاهانه آنها را در رادیو تلویزیونش علم می کند تا دست بازتری در سرکوب داشته باشد .

با نشان دادن چند نفر سر وکله بسته با چفیه در تلویزیون"میلی" خود بر روی تپه های نا کجا آباد است که رژیم میز گرد می گذارد و می گوید اینها چند تیم عملیاتی جهت شروع مبارزه  مسلحانه به داخل اعزام  کرده اند،وشما هم صفا می کنید !؟

شما با این پیامهایتان مرحله سوزی می کنید،همچنانکه در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ مرحله سوزی کردید و به رژیم فرجه ای چندین ساله دادید که نتیجه اش فقر ونکبت وبدبختی ملّت ایران و به تنور کشتارخمینی   ضد ایرانی  سرازیر کردن و دربدر شدن بهترین فرزندان میهن شد.

ملّت خود میداند کی سلاح بردارد و منتظر امثال شماها که سالها از ملّت بی خبر و جدا هستید نمی ماند. یکی از چهره های مبارز وسرشناس و دشمن آشتی ناپذیر این رژیم منفور ضدّ ایرانی یعنی دکتر محمد ملکی که فقط چند بار بخاطر اسم بردن از لیبرتی حلوا حلوایش کردید  طی پیامی روشن و غرّا داد زده که بهانه به دست این جانیان کفتار اسلامی ندهید،پیامی که هر گز تا این لحظه در هیچکدام از سایتهای رنگا رنگتان نشر داده نشد .پیام دکتر محمد ملکی را رد آدرس زیر می توان مشاهده کرد :

https://darichehzard.blogspot.ch/2018/01/blog-post_65.html

شما همه هدفتان از این پیامها اینست که بگوئید ما در میان ملّت هستیم،شما میخواهید دوری و جدائی بیش از ۴۰ ساله خود از ملّت ایران را با این خالیبندیها پر کنید،البته با پرداختن بها از جیب همین ملّت اسیر در چنگ آخوندهای مسلمان ١۲ امامی، ونه هیچ چیز دیگر،اگر درد ملّت دارید در زمان مناسب سلاح بردارید و بدون نام ونشان در صفوف ملّت  به دفاع از ملّت برخیزید،همه هم برایتان هورا کشیده ودست می زنیم .مرتب چرت وپرتهای رژیم را از تلویزیون"میلیتان" نشان می  دهید که بله ما هستیم،هم رژیم حرومزاده اسلامی حاکم بر میهن اینرا خوب می فهمد وهم شما بهتر از او .این شیوه اخبار گفتنتان فقط بدرد پایگاها و قرارگاه های دربسته شما امثال اشرف سابق و آلبانی کنونی بکار می آید تا کمی احساس انگیزه جهت ماندن در روابط را بکنند،عین رژیم مسلمان حرومزاده که بسیجیان فاسد و مسلک روسپی خود را با نوحه و اخبار دروغ در رابطه با دشمن غیر واقعی روحیه می بخشد.در این زمینه می توان ساعتها گفت ونوشت . امّا :

بیعاری مناره

عارداری اشاره

خانم رئیس جمهور تنها مقاومت در لحظه ۷ دقیقه و ١۲ ثانیه در حالیکه چار چلنگولی به حجاب اسلامیش این سمبل نکبت و اسارت زن چسبیده گلو پاره کرده و با ژستی"اسلامی لائیکی" فریاد می زند که :

قیامی که شما برپا کرده اید قیامی است برای آزادی و دمکراسی وبرای برابری و"جدائی دین از دولت".خانم در حالی دم از جدائی دین از دولت می زند که یک قلم ساده اش دست ندادن با مردا ن است و شهامت رورسری برداشتن از سر یعنی سمبل اسارت زن را ندارد.پیام خانم را در زیر ببینید:

https://www.youtube.com/watch?v=LE5Ua_Wsg1I

باشد تا ملّت بجان آمده ایران با خروش مسلحانه نهائی خویش رژیم اسلامی حاکم بر میهن همراه با ۳ پایه اساسی آن یعنی "الله و محمّد و قرآن" را از حاکمیت وسرنوشت یک ملّت پرتوان به تاریکخانه ها و طاقچه ها اجاره نشین کند و بجای آن فرهنگ و تاریخ و ادبیات غنی ایران را و  حقوق بشر وجدائی واقعی دین و دولت را در منصه عمل به کرسی حاکمیت بنشاند.

بدون شک قیام ملّت ایران بدون انتظار به فرمان هیچ احدی موج نهائی را برداشته وبا سلاحی که خود در زمان مناسب تشخیص دهد شلیک نهائی را بر شقیقه رژیم ماشه خواهد کشید و رژیم اسلامی حاکم بر میهن را با همه تنوری های ضدّ ایرانیش به درک واصل خواهد کرد .

نابود باد رژیم اسلامی حاکم بر ایران این میهن بزرگ آریائی ،پیروز باد قیام  ملّت .

 

م- ت اخلاقی

١۴ دیماه ١۳۹۶

۴ ژانویه ۲۰١۸

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]