نه به ارتجاع
م-ت اخلاقی

در این بازار مکاره رژیم فاسد ورسوا و ضد ایرانی جمهوری اسلامی،که بزودی نزدیک به ٤ دهه است که بر ایران و ایرانی آتش فشانی از لجن و نکبت وعقب افتادگی وفساد از همه نوعش بر سر و روی وروح ایران وایرانی فرو می ریزد ،یک گروه وجریان مسلمان دیگر که طی دهه ۶٠ به علّت همان دیدگاه ارتجاعی اسلام ناب محمّدی یعنی"جهاد وشهادت" بهترین وفداکارترین و تحصیل کرده ترین بچه های مردم ایران را در تنور قتل وکشتار خمینی جنایتکار فرو ریخت وما بقی را بر اثر همان دیدگاه عقب افتاده اسلام ناب محمدی تحت عنوان"هجرت انقلابی" دربدر و آواره غربت کرد،این بازار آشفته را فرصت غنیمت شمرده و در این واویلای قحت الرجالی سیاسی در داخل میهن اسیر، همان تاکیتیک دجالانه و کثیف خمینی ملعون وگور به گوری،یعنی "جمهوری اسلامی آری یا نه" را به کار برده وعملا آگاهانه یا نا آگاهانه به دفاع از فرهنگ و دجالیت خمینی با یک رنگ آمیزی به اصطلاح دمکراتیک پرداخته است .

جماعت اسلامی رجوی در برابر جنایات بی حدوحصر رژیم اسلامی خمینی که مردم را بین مرگ(جلّاد رئیسی) وتب ٤٠ درجه مرگ زا(روحانی رمال) وچند دجّالک و رمّالک حاشیه ای مختار کرده است،با مرد رندی به میدان آمده وبا عنوان"نه به انتخابات فرمایشی رژیم و آری به مریم رجوی" عملا به ملّت ایران این پیام را می دهد که یا ما ویا همین رژیم خمینی و دیگر هیچ ،وبه پراکندن بذر یاس و ناامیدی در میان ملّت دامن می زند و در این رابطه هم تنها شاهد همیشگی خویش یعنی همان تبلیغات رژیم کثیف اسلامی ایران را به عنوان شاهد به میدان می آورد،چرا که رژیم مرتّب در اخبارش "فتنه فتنه" می کند که بیشتر منظورش همان جنبش سبز سال ۸۵ است وگاهی گاهی هم برای دست باز در سرکوب ملّت تحت عنوان "منافقین"یادی هم از این جماعت می کند .
اگر به عمق تبلیغات این جماعت چه در داخل وخارج از ایران نگاهی اندک عمیق بیفکنیم،مشاهده خواهیم کرد که این جماعت عملا همان فلسفه ودیگاه خمینی بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی را بکار می برند که ملّت را با جمله :
جمهوری اسلامی،آری یا خیر

مختار کرد،این جماعت همان شعار را"سس دمکراسی" زده وبا استفاده از جنایات غیر قابل شمارش رژیم اسلامی ایران،شعار را به شکل زیر رنگ آمیزی کرده اند :

مریم رجوی آری یا خیر
جهت اطلاع باید بدانیم که در دیدگاه این جماعت مسلمان دست دادن زن ومرد عین رژیم مسلمان خمینی حرام(ممنوع) است .
در دیدگاه این جماعت مسلمان رقص وشادی برای زن مرز قرمز است،به جشنهائی که در قرارگاه ها وپایگاه هاشان که برگزار می کردند و می کنند نگاهی بیفکنیم،این همه اش خواهران هستند که دست می زنند و برادران می رقصند (به سیاه"لشکرزنهائی" که در میتینگها ویا تظاهرات هاشان گاهی گاهی که می بینیم تکانکی می خورند نباید اهمیت داد،چرا که آنها جزء جیب گشاد خلیفه هستند وبه قول خود آقای رجوی آن جمعیت جزء اشباع الرجال می باشند.
پمپ بنزینها در اشرف مردانه و زنانه بود.
این جماعت پیامبرشان همان پیامبر خمینی جنایتکار است که می گفت در عرض ۲٤ ساعت گردن ٧٠٠ یهودی را با تیغ تیز اسلام از دم گذراند.
این جماعت همانند خمینی واصحابش منتظر ظهور"آقا مهدی" بقیت الله هستند .
رهبر این جماعت یعنی شخص مسعود رجوی لیست بهترین بچّه های مردم ایران "در تنور سوختگان" رژیم خمینی را در کنار شبستانی(سوراخ چاهی) در سامرای عراق می گذارد وبر آن سوراخ خود وبانویش یعنی مهر تابان بوسه می زنند ونجات ملّت از دست اژدهای چند سر خمینی را طلب می کنند،برادر دو قلوی این چاه در چمکران ایران موجود وسران مسلمان رژیم اسلامی بر آن سوراخ نیز بوسه می زنندو طلب برآوردن حاجت کرده و طلب مغفرت در دنیا وآخرت را می کنند .
در تاسوعا وعاشورا در یک روز و دریک زمان هر دو جماعت اسلامی رجوی و خمینی علم وکتل بپا کرده وبر سر وسینه می کوبند و یا حسین یا حسین ویا زهرا زهرا می کنند.
در شب احیاء با کمال افتخار هر دو کتاب محمد یعنی قران را بر سر می کنند والغوض الغوض کنان سرنوشت یک ساله خویش را رقم(شب قدر) می زنند .
این جماعت همان ۱۲ امام موروثی را پیرو هستند که جماعت خمینی،که یکی از امامانشان اگر اشتباه نکرده باشم"امام محمد تقی" ۷ یا ۸ ساله بوده که به امامت موروثی رسیده است .
اگر به شمارش ادامه دهیم به قول معروف"مثنوی صد من خروار" شود،کافیست به هر امام یا مراسم رژیم یک واژه"انقلابی" اضافه کرده وخود را از شر شمارش رها کنیم .
این جماعت مسلمان می خواهند با این اندیشه واین دیدگاه اسلامی،دمکراسی و آزادی بیاورند آن هم با تنها کاندیدوتنها مقاومت خود خوانده یعنی مریم رجوی،انگار نه انگار که این همه ایستادگی ملّت وبویژه شیر زنان داخل میهن کشک است و هیچ .
این حضرات چند پا ازرژیم جنایتکار هم عقب تر هستند،چرا که حدّاقلّش رژیم ۶ دجّال و رمّال جلّاد را به عنوان نامزد(کاندید) معرفی کرده و اینها تنها یک خواهر مسلمان را .

امّا
همه نظر وبیانیه میدهند که دستشان درد نکند، واین نگارنده ایرانی هم اختیار دارم از نعمت انترنت استفاده کرده وفریاد بزنم،رای من :
نه به ارتجاع

م- ت اخلاقی
۲۵ اردیبهشت ۱٣٩۶
۱۵ ماه می ۲٠۱۷

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف