الله اکبر
م-ت اخلاقی

آنچه از جمله کوتاه عربی"الله اکبر"تا قبل از خروج دیوی یا افعیی به اسم خمینی از شیشه به فرمان دشمنان کمونیست(شوروی سابق) وایجاد"کمربند سبز اسلامی"در خاطره داشتیم ،صدائی بود که هر روزه چندین بار از گلدسته های آبی فیروزه ای مساجد با صدائی بی آزار که بوی خدا و رحمت می داد شنیده می شد. سیاهترین خاطره از این جمله کوتاه آن بود که در مرگ همسایه یا آشنائی در هنگام تشییع جنازه به سمت گورستان، صدای "الله اکبر" به همراهی لااله الله را در خاطره داریم. و در برخی از شهرها استفاده اش آن بود که وقتی چیزی ما را به تعجّب ویا حیرت وا میداشت،انگشت به دهان می گفتیم الله اکبر،یعنی مفهوم عظمت را بهمراه داشت .

با ظهورسر"افعی"در ایران یعنی خمینی و از نشستن این ضحّاک پیر بر تخت"خلافت"،برای اوّلین بار صدای "الله اکبر" با صدای گلوله(مرگ) عجین شد و رسم گشت.هر جا که صدای"الله اکبر" شنیده می شد،یا جسدی برخاک افتاده بود،ویا جسدی در آسمان رقص مرگ می کرد ویا پیکری بر تخت بسته، شکنجه می شد،که همچنان این ماشین کشتار در وطن "الله اکبر" یعنی ایران ادامه دارد.

خشونت این دیو(خمینی) وشعارش یعنی"الله اکبر" حتّی به دامن انقلابیون مسلمان ونامسلمان نیز کشیده شد و در دامش افتادند .

"الله اکبر" کشت وکشت،تا مرزها را در نوردید.سر از لبنان در چهره ای مخوف به اسم"حزب الله" خود را نشان داد و به افریقا رفت و سرانجام خاورمیانه را به خاک وخون کشید وهر روز تشنه تر به خون،مارهائی خفته را  به تکان خوردن وبیدار شدن واداشت .

"بوشی" ها از پدر وپسر گرفته تا یاران آنها بر عراق آتش ریختند و کاتالیزوری(سرعت بخش) شدندجهت گرما بخشیدن به توله مارهای خمینی .این"گرمای مکمّل"وزمینی هدیه ای شد الهی که  بوکو حرام، الشباب،جیش العدل،طالبان،القاعده،النصر،جیش المختا...وسرانجام با اختلاف حتّی ۳۶۰ درجه با سر افعی(خمینی) سر از داعش در آورد که شاهد "خلیفکار"هایش در جهان هستیم ،طوری که سر مار(خلیفه اوّل خمینی) دم خویش را گاز می گیرد .

فرانسه و پایتخت آن پاریس که به زیبائی و شادی وبویژه فرهنگ و ادب شهرت دارد،به برکت(نکبت) آن الله اکبر"تکامل یافته" به خاک وخون کشیده می شود ودر فریاد "الله اکبر" قاتلین به عزا و مرگ می نشیند.

نوشته آهنگین کوتاه زیر را به مناسبت این جنایت وتقدیم به داعش وهمه داعشیان که از آزادی فکر و اندیشه وبرخورد افکار وحشت دارند در کاغذ کادوئی"خونچکان" به خون بی گناهان و بی خبر از بند وبست های پشت پرده تقدیم می کنم .

الله اکبر

بوی کینه بوی مرگ و بوی باروت

میدهد،الله اکبر

بوی خون و بوی وحشت بوی ترس را

میدهد الله اکبر

بوی مرگ بی گناهان بوی درد را

میدهد الله اکبر

بوی خون و بوی نفرت بوی طاعون

میدهد الله اکبر

بوی کشتار حقیقت،بوی مردار و خباثت

میدهد الله اکبر

بوی اندوه،بوی جهل و بوی عقده

میدهد الله اکبر

بوی مرگ"جشن وشادی" میدهد

میدهد الله اکبر

بوی مرداب،بوی نکبت بوی غفلت

میدهد الله اکبر

بوی مرگ سبزه و بوی سیاهی

میدهد الله اکبر

بوی اشک نونهالان،بوی مادرهای غم را

میدهد الله اکبر

بوی مرگ نوعروس و بوی گل،"پرپر شدن" را

میدهد الله اکبر

بوی دار و بوی اعدام میدهد

میدهد الله اکبر

بوی فتوای امام و بوی قتل ۶۷ را

میدهد الله اکبر

بوی جنگ و بوی موشک

میدهد الله اکبر

بوی مرگ آغشته با رنگ"شهادت"

میدهد الله اکبر

بوی مرگ شهر ایفل،بوی مرگ سال نو را

میدهد الله اکبر

بوی مرگ تار و تنبور و نوا را

میدهد الله اکبر

بوی شمشیر و سری ازتن جدا را

میدهد الله اکبر

بوی هرچه گندتاریخ و سیاهی

میدهد الله اکبر

از فقیه و تا خلیفه بوی جهل را

میدهد الله اکبر

هرچه فرمان وسکوت وامر رهبر

میدهد الله اکبر

مرگ کل هستی ومرگ شکفتن 

میدهد الله اکبر

با امید به هرچه بیشتر افشاء و خاکستر شدن اندیشه های بسته وناتوان به تحمّل دگر اندیشی،وبا همدردی وآرزوی صبر وشکیبائی برای خانواده های بازمانده از قتل شهر فرهنگ و ادب و زیبائی و عشق یعنی پاریس .

م- ت اخلاقی

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

برابر ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف