اشرف یا اشرفی ؟
م-ت اخلاقی

قبل ازپرداختن به اصل مطلب ،ابتدا نگاهی می اندازیم به بخشی از دو اطلاعیه دبیر خانه شورای ملی مقاومت صادره به تاریخ ٢٠ مردادا ۱۳۸٨(۱۱ اوت ٢٠٠٩ ):  

 اطلاعيه دبيرخانه شوراى ملى مقاومت حمله به اشرف-شماره 76

مما نعت نخست وزیری  عراق از خاکسپاری پیکر شهیدان در اشرف

دو  هفته پس از شهادت 9مجاهد خلق در

جنايت عليه بشريت در اشرف،

خاكسپارى پيكرهاى شهيدان هنوز

امكانپذير نشده است. 

  اطلاعيه دبيرخانه شوراى ملى مقاومت حمله به اشرف-شماره 77

  فراخوان مجدد در پى ديدار هيأت ملل متحد از اشرف به ملل متحد، ايالات متحده، اتحاديه اروپا و اتحاديه عرب براى حفاظت از اشرف توسط يك نيروى بينالمللى

روز گذشته آقاى جف مورل، سكرتر مطبوعاتى وزارت دفاع آمريكا، در پاسخ به درخواست كميته بينالمللى حقوقدانان براى دفاع از اشرف مبنى بر به‌عهده گرفتن حفاظت قرارگاه اشرف از سوى نيروهاى آمريكايى و تنقيد از بىعملى آنان در يورش اخير نيروهاى عراقى به ساكنان اشرف گفت:وزارت دفاع ايالات متحده تحت پيمان امنيتى واشينگتن با بغداد…، اختيارى براى به‌دست گرفتن كنترل كمپ اشرف ندارد 
اما ما به
خاطرنشان كردن التزامات بينالمللى دولت عراق مبنى بر رفتار هر چه انسانىتر با كساني كه كماكان در اين كمپ اقامت دارند، ادامه مىدهيم“.

برای  مشاهده کامل متن این  ٢ اطلاعیه میتوان به آدرسهای زیر  مراجعه کرد : 

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=45278

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=45277

مفهوم وعصاره ٢ اطلاعیه بالا نشان میدهد که برنامه آینده(خط) دولت عراق(به نیابت از رژیم جمهوری اسلامی ایران) ،البته  با چراغ سبز آمریکا ،تهاجم حداکثر به اشرف است . 

اما :

اشرف  کجاست ؟

اشرفی کیست ؟

جواب  وتشریح این ٢ سوال برای تفهیم بحث بسیار ضروری است،لذا بطور خلاصه به هر کدام در زیر پاسخ داده میشود .

۱ – اشرف را همه، بخصوص بعد از جریانات اخیر،یعنی بعد از تهاجم نیروهای عراقی بتاریخ ۳ شنبه ٦ مرداد ۱۳۸٨بخوبی می شناسند .

هنگامی که به "همه " اشاره میشود ،منظور اکثریت جامعه سیاسی،بخصوص جامعه سیاسی ایرانی خارج کشور است ،لذا از توضیحات جغرافیایی وچگونگی شکل گیری آن خود داری میگردد .

٢ – اشرفی کیست؟

بطور کلی اشرفی به اعضای سازمان مجاهدین خلق اطلاق میشود، که برای نبرد جبهه ای با رژیم خمینی(رژیم جمهوری اسلامی ایران) در محلی بنام قرارگاه اشرف،در عراق در استان دیالی (۱٢٠ کیلومتری خاک ایران ) تجمع کرده ا ند .

لازم به ذکر است که بعد از خلع سلاح اشرفیان توسط نیروهای متجاوز آمریکایی به عراق ،این مکان به محلی کاملا غیرنظامی تبدیل شد،واز آن پس شهر اشرف نامگذاری گرد ید .

ترکیب اجتماعی ساکنین اشرف بطور مختصر به شکل زیر است :

۱ - اعضای قدیمی سازمان مجاهدین که اکثرا از زندانیان سیاسی زمان شاه هستند .

٢ – جوانان فعال در دوره به اصطلاح "انقلاب ۱۳۵٧ " که اکنون به سنهای حدود ۵٠ سالگی رسیده وخود منبعی از تجارب هستند .

۳ – بخشی از ایرانیان ناراضی خارج از کشور که بدلیل اختناق حاکم بروطن،تبعید اجباری را برگزیده بودند،ونیز بخشی از ایرانیانی که برای تحصیل به خارج کشور عظیمت کرده بودند .

۴- نظامیانی که در عملیاتهای مجاهدین ،با پرچم " ارتش آزادیبخش " برعلیه نیروهای رژیم  به اسارت مجاهدین در آمده ،ودرمرحله آزادی ،دربین انتخاب ۳راه( ماندن در ارتش آزادیبخش،رفتن به ایران،ویا درخواست پناهندگی به یکی از کشورهای اروپایی از طریق UN (دفترسازمان ملل متحد در عراق) ،پیوستن به مجاهدین را انتخاب کردند .

۵-  نظامیانی که طی جنگ "خمینی " با عراق ،به اسارت ارتش عراق در آمده بودند ودر اردوگاهای اسرا بسرمی بردند ،وخود داوطلبانه به ارتش آزادبیخش،مجاهدین پیوستند،که اکثرا از موضع سوء استفاده از امکانات مجاهدین،به قرارگاه اشرف سرازیر شده بودند ،اینکه میگویم سرازیرشده بودند،خود شاهد این ماجرا بودم ،به جز عده کمی،اکثرا برای استفاده از امکانات مجاهد ین پا به قرارگاه نهاده،ودر این زمینه چه هزینه های مالی سنگینی (ازجمله هزینه های پزشکی)که بر دوش سازمان مجاهدین افتاد .از این طیف آخر، بخش کثیری از آنها،بعد از برقراری آتس بس درجنگ خمینی وعراق ،به ایران برگشتند(در این زمینه سازمان مجاهدین حداکثرهمکاری را با نهادهای بین المللی انجام داد ) ،عده قلیلی از آنها با اختیار،ماندن  در نزد مجاهدین را برگزید ند .

٦ – بخش جوان کنونی اشرف که اکثرا فرزندان اعضای مجاهدینی هستند که در مقطع تجاوز اول ارتش آمریکا به عراق،همه کودکانی بودند با سنهای مختلف که به خارج،از جمله اروپا وآمریکا نقل مکان داده شد ند،به اضافه درصدی جوان که از داخل ایران واز طریق مرز کشورهای همجوار به مجاهدین پیوستند(قبل ازتجاوز آمریکا به عراق ) .

تک تک این افراد مستقر در اشرف،با هزاران خون دل وپس از فراز و نشیب، به مجاهدینی تبدیل شده اند که گوش به فرمان رهبرخود، آماده برای هر فرمان وفداکاری در راه آزادی وطن هستند ،برای بهترروشن شدن ارزش این انسا نها ،به سخنان آقای مسعود رجوی در نشست توجیه عملیات فروغ جاویدان در زیر اشاره میشود،تا ارزش آنها را از زبان خود ایشان بدانیم ،وی میگوید :

.... تک تک شما،چه آنهایی که قبل از سال ۵٠ .چه آنهایی که از زندانهای شاه با یکدیگرهمرزم وهمسنگربودیم،چه آنهایی که در زمان حکومت خمینی به سازمان پیوستید،چه آنهایی که امروز از این یا آن کشور آمده اید وچه آنهایی که در بین راه درمحورها وشهرهای مختلف به ما خواهند پیوست ،آری شمارا من بهسادگی پیدا نکرده ام ،تک تک شما را از پس هفت دریای خون،وراهی چندساله ،که آن را با کفش وکلاه آهنین وپولادین طی کرد یم ، ازلا به لای انبوه ابتلا ئا ت،نشیب وفرازهای سیاسی وانبوه بالاوپائینهای زمان،رشیدترین پاکبازترین،قهرمان ترین،جانان ترین،شکوفاترین وآگاه ترین فرزندان خلق ایران پیدا کرده ام .اگر بهتر از شما وارزشمندتر از شما می بود واگر ستود نی تر از شما می بود،حتما در جای دیگر تشکلش را می دید یم .

پس یک گنجینه عظیم وتاریخی وبزرگ ودر بعضی موارد چه بسا غیر قابل جانشین سازی،گرانتر از همه مالتجاره های موجود در عالم،ذیقیمت تر،زیباتر،تحسین بر انگیزتر،این جا هست که من بایستی،در این تصمیم گیری ،یکبار از تک تک جواهرت بی همتای این گنجینه دل بکنم .اما اگر که مجاهدین به خدا وخلق وتاریخ وبه سرنوشت تابان وشکوفان خلق قهرمان ایران،بعد از اینهمه رزم ورنج،بعد از این همه خون وفدا،پاسخ نگویند،چه کسی پاسخ خواهد گفت ؟ بنابر این فقط یک جمله می گویم ومی گذرم.نه خطاب به شما،خطاب به خدا،وخطاب به خلق وتاریخ،که بار خدایا،شاهد باش،شاهد باش که تمامی سرمایه مان را که محصول ربع قرن رزم و رنج مستمر هست،تقدیم تو وخلقت کردیم. انک انت السمیع العلیم .

با توجه به توضیحات بالا وبویژه توضیحات خود آقای مسعود رجوی فقط تا مقطع فروغ( گنجینه عظیم)،باید پذیرفت که این جمع با تجربه،با هزاران خون دل ،وهزاران رنج ناگفته به این مرحله رسیده اند، ویکی از نمودهای بارز این جمع اشرفی،قدرت خلاقیت وسازندگی آنهاست ،نمونه عینی این توان در مقابل چشم ،همین قرارگاه اشرف است ،باور کنید یک خرابه در وسط بیابانی خشک وبی آب وعلف بود که الان به یک شهر مدرن تبدیل شده ،در حال به عکسهایی که از اعتصاب غذای ساکنین اشرف پس از تهاجم نیروهای عراقی بر روی سایت مجاهدین مشاهده میشود نگاه کنید ،چیزی در حد اعتصاب در یکی از شهرهای اروپایی است،ویا بقول یکی از هنرمندان عضو شورای ملی مقاومت،تبدیل ارتشی زرهی به چنین نوازندگان زبردستی،ناشی از توان قدرت وخلاقیت این جمع،یعنی همان" گنجینه عظیم" است( تعبیری که خود آقای مسعود رجوی دارد) .

در تهاجم ارتش "دمکراسی بخش " آمریکا به منطقه که در عراق زمین گیر شد،این قرارگاه با زندگانش ورفتگانش بشد ت بمباران شد،وسپس خلع سلاح گردید .

اما :

من شنیدم که در مقطع بمباران و خلع سلاح،آقای مسعود رجوی(گویا طی نشستی،یا پیامی)،به اشرفیان چنین گفته :

من بین مجاهد وسلاح مجاهد ،مجاهد را انتخاب می کنم .

ازایشان هم ،غیر از این انتظارنبود، چون بدون تردید در برابر ارتش بیرحم "دمکراسی "  همه قتل عام میشد ند،وازاین "گنجینه عظیم" چیزی برجای نمی ماند،بجز یک خاطره عاشورایی(در فرهنگ اسلامی) وحماسی(درفرهنگ ایرانی) ،که هیچ دردی را دوا نمیکرد،تاریخ کشورما به اندازه کافی از این عاشوراها وحماسه ها  زیا د دارد،از یاد نبریم که اشرفی ابتدا ایرانی است وبعد مسلمان ومتعلق به همه ایرانیان، و ایران دیگربعداز اینهمه حماسه وفداکاری صد ساله،بی نیازبه عاشورا وحماسه است،ایران وخلق رنجدیده آن به فاتحینی نیازمند است که در کنار دیگرمیهن پرستان در فردای سرنگونی،آبادی را به ارمغان بیاورد.

وتازه سلاح بدون مجاهد ،هیچ کاربردی ندارد ،مگر تزیین موزه های تاریخی .

اشرف که زادگاه اشرفیان است(بطور سیاسی ونظامی)،بسیار عزیز،ودل کندن از آن(فقط به لحاظ عاطفی ) سخت است،ومیدانیم که دل کندن از خانه ای که آنرا با رنج وخون دل سا خته ایم ،انصافا دردناک است،ولی به این شرط  که خانه در خاک اجدادیمان باشد،ونه در خاک دشمن .

تمامی این توضیات بالا به عنوان مقدمه نگارش شد ،تا سوال زیر را، که سوال سخت ودردناکی است،پرسیده شود،که اگر اجباربیرحم حاکم شود کدام را باید انتخاب کرد :

اشرف یا اشرفی ؟ 
 
 

نکته،هرکه قصد توهین به جرم نوشتن این چند سطر را  دارد، لطف کرده به اشرفیان در عراق بپیوندد. 

توپای به ره نه و خودهیچ مپرس                  خود راه بگویدت که چون باید رفت 
 

       

         م- ت اخلاقی

        ٢٢ مرداد ۱۳٨۸ 

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]