کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
م-ت اخلاقی

رژیم غرق در بحران ودر حال سقوط علی خامنه ای،پس از آزمایش همۀ شیوه های سرکوب طی یک سال گذشته،از جمله تجاورز به زن و مرد ایرانی در زندانها،وبر دار کردن هر٨ ساعت یک ایرانی در زندانها ویا در معابر عمومی ،اینک در بن بستی برگشت ناپذیر به اسارت ملّت شریف وغیور وهوشیار ایران در آمده است .

جنبش ملّی ملّت ایران آنچنان گلوی علی خامنه ای را فشرده است،که از درد ناچاری قصد خودکشی در آبهای کانا سوئز را راه چارۀ خود می پندارد.

این رژیم از بدو توّلد نامبارکش تنها راه حل مشکلّات داخلی را،ایجاد بحرانهای خارجی دانسته است.خمینی  بنیانگذار این هیولای بی شاخ و دم یعنی جمهوری اسلامی ایران،در همان روز اوّل سرنگونی شاه(دیکتاتورمظلوم) وتکیه زدن بر جای خالی او، در عدم پاسخ به خواستهای موج آزاد شده ملّت ایران،بویژه جوانان،در بدر به دنبال بحرانی در خارج از مرزها در جهت سرکوب بحرانهای داخلی  میگشت.در این میان با حساب وکتاب قرعه را در یک جنگ خانمانسوز به فال عراق انداخت .

اینکه میگویم با حساب وکتاب،بی دلیل نیست ،در بین کشورهای همجوار ایران،پاکستان،ترکیه،عربستان سعودی ودیگر کشورهای خوزه خلیج فارس،همه هم پیمان آمریکا بودند،لذا خمینی جرئت نگاه کردن چپ به آنها را نداشت،روسیه که وضعش مشخّص بود،چرا که توازن قوا را با آن نداشت .تنها کشوری که تقریبا در بین همۀ کشورهای همسایۀ ایران میشود گفت غیر وابسته وبی پشتیبان بود عراق بود.لذا کبریت شروع آتش را با حملات ایذائی به سمت مرزهای  آن کشور شروع کرد،که دیدیم این آتش به جنگ خانمانسوز   ٨ سال طول مبدّل شد.خمینی در طی این مدّت جنگ به قلع وقمع همۀ نیروهای مخالف خود از متشکلش گرفته تا منفردش پرداخت،که البته موّفق به نابودی کامل آنها و بویژه نیروی محوری آنها یعنی سازمان مجاهدین نشد .

خمینی با سرکوب نیروهای انقلابی وآزادیخواه با حربۀ جنگ (بحران خارجی) وبه تبع آن خارج ساختن آنها از حوزه جغرافیائی "کشور"، در اوج بی کسی ملّت ایران،توانست رژیم خود را به مدّت بیش از یک ربع قرن به ملّت تحمیل کند وآنها را به یک همنوائی ناهمساز با خود بکشاند.

از جنگ خانمانسوز ٨ ساله بگذریم  که خود به تنهائی نیاز به یک برسی وتحلیل خاصّ خود را می طلبد.

امّا پس از گذشت بیش از ٣٠ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی،که ٢٤ ساعتش آموزش جهل وخرافات و دروغ  وتحقیر این ملّت هوشیار بیکس وجدا افتاده از  اپوزیسیون خارج از رژیم رانده شده به خارج بود. خود به تنهائی راه چاره را در خود رژیم،امّا بر علیه رژیم  جستجو کرد.در انتخابات ریاست جمهوری دورۀ دهم ،بجای تحریم  انتخابات،هوشیارانه به تکریم  در انتخابات روی آورد وبا رای دادن به یکی از کاندیداهای عبور کرده از فیلتر تنگ تایید صلاحیت یعنی شورای نگهبان،تضادهای خود با حاکمیت را به درون خود رژیم ریخت، وآن را پیش آورد که همه ناظر وشاهد آن هستیم .

الغرض،اکنون که رژیم در بن بست ناعلاجی به تلّۀ ملّت افتاده است،راه علاج را در شیوۀ از کار افتادۀ خمینی، یعنی ایجاد "بحران در  خارج از مرزها"جستجو می کند،لذا در انتهای فلاکت وبدبختی وبا استفاده از وضع نامتعادل مصر، به یک "مانور به ظاهر جنگی"  در خارج از مرزها و آنهم با دشمی خیالی وبی خطر(خرید اسلحه از اسرائیل در طی جنگ ٨ ساله) ، یعنی اسرائیل روی آورده است،وقصد عبور دو ناوگان گویا جنکی از کانال سوئز را کرده است. اینکه گفته میشود اسرائیل،بخاطر اینکه حضور یا تردّد رژیم جمهوری اسلامی در کانال سوئز، یعنی همان شعار توخالی ٣٢ سالۀ"مرگ بر اسرائیل" وبه تبع آن شاخ وشانه کشیدن برای دشمنان قسم خوردۀ خود یعنی ملّت ایران است،عبور این دو کشتی یا ناوگان یا قایق از کانال سوتژ عملی است که هیچگاه طی ٣٢ حاکمیت این رژیم انجام نگرفته است. این کار یعنی ایجاد بحرانی در خارج از مرزها،وبه بهانۀ آن ایجاد سرکوب تمام عیار تحت عنوان ستون پنجم دشمن صهیونیستی در داخل مرزها .امّا رژیمی که ولایت فقیهش آخوندی عبا تکه پاره شده بر اثر خشم جندین سالۀ ملّت ایران است،نه ابهت خمینی را دارد ونه دیگر زمان ومکان همانند دوران خمینی بروفق مراد او میچرخد.چرا که اگر احیانا بر اثر ناپرهیزی تیری بین خامنه ای وآن دشمن فرزی شلیک شود،نه نیروی آن دوران وجود داردکه به جبهه های جنگ برود ونه آن فضای انقلابی ومیهن پرستانۀ سال اوّل جنگ(بعد از آزادی خرّمشهر از دست نیروهای عراقی،مسئلۀ ادامۀ جنگ زیر سوال رفت و سقوط مواضع شروع شد) که به دشمن خارجی بپردازد.اتّفاقا ملّت در اوج هو شیاری کامل آماده است که حتّی چنین تضاد خارجی را به ضدّ خامنه ای تبدیل کرده وآنرا بر سر خود خامنه ای "آوار" کند.امّا سئوال اینست پس چرا خامنه ای به چنین مانوری روی آورده است؟

به نظرنگارندۀ این چند سطر، خامنه ای آنجنان غرق در حفظ سلطنت ولائی وبه تبع آن در پی سرکوب قیام ملّت شریف ومیهن دوست ایران است ،که حاضر به هرریسک ایران بر باد دهی می باشد،ولذا به این مانور "عبور کشتی" روی آورده است.امّا این مانوری است بنام :

مانور ذلّت ،ونه مانور قدرت

 

 

م- ت اخلاقی

١ اسفند ١٣٨٩

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]