اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
م-ت اخلاقی

 

نزدیک به ۳ ماه از حمله نیروهای عراقی(مالکی) به نیابت از رژیم خمینی به فرماندهی خامنه ای وبا چراغ سبز بسیار بزرگ آمریکا(اوباما) جهت دستگیری ۱۰۰ ساکن قرارگاه اشرف وربودن وتخلیه اطّلاعاتی کردن وسربه نیست کردن آنها می گذرد. به دنبال مقاومت دستگیر شدگان(۵۹ انسان) وبازجوئی سریع وصحرائی از آنها جهت دستیابی به شخص مسعود رجوی،۵۲ انسان در جا اعدام صحرائی شده ومابقی دستگیر شدگان یعنی۷ انسان دیگر(۶ زن ویک مرد) توّسط مهاجمین آدم ربا ربوده شده ودر زیر نورافکنهای محافظین عراقی گمارده شده از طرف آمریکا توّسط خودروئی از اشرف به بیرون قرارگاه انتقال می یابند.

تا کنون نه تنها هیچ خبر رسمی در رابطه با محل نگهداری۷ ربوده شده از طرف نیروهای عراقی ونه از طرف آمریکا که حفاظت این انسانها را به عراقیها سپرده بود نشده،بلکه هیچ خبری در رابطه با اجساد آن ۵۲ انسان مظلوم  حتّی از طرف سازمان مجاهدین به ملّت اطّلاع رسانی نشده است،ونه هیچگونه گزارشی از این جنایت .

لازم به ذکر است که سازمان مجاهدین وبه طبع آن شورای ملّی مقاومت طی چندین اطّلاعیه اعلام کرده که از محل نگهداری آن ۷ انسان ربوده شده خبر موّثق دارد واسناد وشاهدان زنده ای در این رابطه جهت اثبات ادّعای خویش در دست دارد.در این رابطه باید گفت که رژیم به عنوان سرفرماندهی این عملیات قتل وآدمربائی،ومالکی به عنوان مجری آن وآمریکا به عنوان طرف مورد اعتماد همه طرفهای دعوا از این اسناد مورد اشاره سازمان-شورا وریز جریان حمله باخبرند،تنها طرفهائی که از این اسناد وتهاجم بی خبر مانده اند،همانا هواداران واعتصابیون وخلق قهرمان هستند!؟

مخفی نگهداشتن اسامی نفرات شاهد مورد ادّعای سازمان مجاهدین قابل درک وپذیرش است .

امّا

این تهاجم  دشمن، اعتصاب غذائی در "گروگانگاه" لیبرتی وبه تعبیر مجاهدین "زندان" لیبرتی وچند کشور خارجی جهت آزادی ۷ انسان ربوده شده را  به دنبال داشت که تا کنون نزدیک به ۳ ماه است ادامه دارد،و به هیچ نتیجه عملی نرسیده است،وتنها نتیجه آن به میان آمدن آمریکا وبا پر روئی اعلام کردن اینکه :این ۷ اسیر(به تعبیر نگارنده) وبه تعبیر مجاهدین"گروگان" در دست مالکی نیستند وبه دنبال آن یعنی رژیم هیچ دخالتی در این زمینه نداشته است(شاید وبه احتمال زیاد آمریکا بخاطر ورود به گفتگو با رژیم  در تفاهم مسئله اتمی ودیگر مسائل، باعث این اعلام موضع پس از حدود ۳ ماه  شده باشد) .

در رابطه با این اعتصاب غذای طولانی مدّت،موضعگیریهای متفاوتی اعلام شده است.از مجاهدین گرفته تاخود "اعتصابیون غذاکننده" که موضع آنها همان موضع سازمان مجاهدین است ،تا منتقدین دردمند وجانسوز، تا موضعگیری برخی از اعضای شورای ملّی مقاومت وابسته به سازمان،وسرانجام دشمنان تشنه به خون مجاهدین .جالب ترین و شاید بتوان گفت"خنده دارترین" موضعگیری ،موضع آقای پرویز خزائی دیپلمات است که در مصاحبه با رادیو "ایر آوا" مبارزه در این کارزار سیاسی را تقسیم بندی کرده،ودر این تقسیم بندی ،خود را از نزدیک شدن به این عمل فداکارانه(درست یا غلط) مبّرا کرده است وهمچنان به شغل شریف "دیپلماسی "از زمان مرحوم شاه تا کنون وفادار می داند.

 

http://yourlisten.com/Radioirava/apart-from-a-hunger-strike-for-the-release-of-seven-hostages

 در این موضعگیریها بالاترین ناسزاها واتهامات(از بریده از مبارزه گرفته، تا مامور اطّلاعات وووووو) هم نصیب آنهائی شده که از سر درد و به بی نتیجه بودن این اعتصاب،اعلام موضع گیری وتحلیل کرده اند .

در اخبار اعلام شده طی روزهای گذشته از تلویزیون سازمان مجاهدین ،خبرهائی مبنی بر پیوستن دیگر اعضائی از "گروگانگاه لیبرتی" در دسته های چند نفره به اعتصابیون اعلام شد،که از نظر نگارنده این چند سطر، هم مایه نگرانی وهم مایه خوشحالی بود،نگرانی از این نظر که نکند همه یک جا بر اثر یک اعتصاب غذای طولانی، زحمت ۳ طرف معامله اصلی به ترتیب نقش یعنی"آمریکا،رژیم جمهوری اسلامی ونوچه شان مالکی" را راحت کنند و از طرف دیگر این جانسپاری جمعی مشت محکمی تحت عنوان"عاشورای مجاهدین" از طرف سازمان مجاهدین تا مدّتها بر دهان همه منتقدین کوفته شود .

امّا خوشحالی چرا ؟

با توّجه به گزارشات مستمر از اعتصابیون غذا در لیبرتی که در چندین مورد صحنه جان دادن انسانی را نشان می داد:

http://www.mojahedin.org/links/8196/

http://www.mojahedin.org/links/8197

 ،و اعتراض همه آنهائی که صادقانه وخالصانه خواهان پایان اعتصاب غذا جهت نجات جان این انسانها بودند.

 وفریاد خود اعتصابیون لیبرتی به درخواست کمک جهت رها شدن از اینهمه درد و رنج

http://www.youtube.com/watch?v=dEEdtYrWXiA

ورفتن هواداران خارج ازکشور به کلیساها ودست دعا به" آسمان" بلند کردن جهت پایان یافتن اینهمه درد و رنج،نتیجه ای به دنبال خود میداشت وآن اینکه یعنی دارد صداهائی از درون اعتراض می کنند ویعنی دیگر بس است!!

و

ای که دستت میرسد کاری بکن !!

 

گویاخانم رجوی امروز ۳ شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ برابر ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ طی اطّلاعیه اعلام کرده که :

از یاران اشرف ومحاهدان محبوس در لیبرتی در ژنو،لندن،برلین،اتاوا وملبورن که در منتهای وخامت وضعیت جسمی در آستانه شهادت قرار گرفته اند،باردیگر درخواست کرد از اعتصاب خارج شوند،بخصوص که داوطلبان جدید وارد شده و جای آنها را پر می کنند ........................

 

امید بر این بود وهست که یا اعتصاب غذا با فرمان مسعود پایان یابد، ومسئله به شکلی قضائی پیگیری شود(دادگاه اسپانیا وامثالهم)، ویا حدّاقل همزمان وبه موازات اعتصاب غذا، پرونده ای قضائی با توّجه به اسنادی که سازمان مجاهدین(بویژه شاهدان زنده)در دست دارد، در این زمینه به جریان افتد .امّا حال که جانها به قطرات آخر رسیده وتصمیم به پایان اعتصاب غذا نیست،یعنی تصمیم بر این است که اعتصاب غذا ادامه داشته باشد،پیشنهاد اینست که حدّاقل نوبتی شود،یعنی مدّتی برای هر دسته وگروهی.

در این رابطه شورائی ها وبویژه اعضائی همچون امیر آرام که اطّلاعیه صادر می فرمایند و از واژه"ما" دم می زنند ارجحترند ونه آقایان دیپلماتی همچون آقای خزائی  که از زمان شاه بر دیپلمات بودن خود چسبیده و استوار ایستاده اند.

آقای آرام می فرمایند : http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12668:2013-11-26-19-30-02&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6

 

دوستان عزيزم، در شرايط کنوني اعتصاب غذا تنها سلاحيست که ميتوان بر عليه اين دژخيمان استفاده کرد، براي رسيدن به آزادي بايد بهائي بس سنگين پرداخت و ما تا به آخر اين بها را خواهيم پرداخت و همچنان که تا کنون پرداخته ايم، بالاتر از اين را هم خواهيم پرداخت. زيرا بي تلاش هرگز به عشق نتوان رسيد.

 

بله رفقا اگر به فکر جانها هستید حدّاقل  اقدام کنید،یعنی :

 

اعتصاب غذای نامحدود

امّا

نوبتی

  م- ت اخلاقی

۵ آذر ۱۳۹۲

۲۶ نوامبر ۲۰۱۳

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف