؟! ؟!...
م-ت اخلاقی

بعد از مدّتها سرکی به سایت اصلی سازمان مجاهدین(مسعود رجوی)،یعنی سایت " آفتابکاران" به آدرس زیر زدم :

http://aftabkaran.com

به احتمال زیاد خیلی ها که با فرهنگ وادبیات"شخص مسعود رجوی" گل سر سبد مجاهدین ویاران نزدیکش(رابطین امام غایب)،آشنائی کامل ندارند واز نزدیک سالها با او ویارانش برخورد نداشته ویا در نشستهای"درونیشان" نبوده اند،بگویند که:

 طرف بعد از سالها زندان و تبعید و دربدری، پاک حواسش پرت است،چرا که سایت اصلی"مسعود رجوی" در کوچه بغلی به آدرس زیر است :

http://www.mojahedin.org

نه، آدرس اشتباه نیست. سایت "آفتابکاران" خود خود پوست کنده وعریان اندیشه، فرهنگ،ادبیات واخلاق مجاهدین(مسعود رجوی) است .همچنانکه برای شناخت،اندیشه،فرهنگ،ادبیات واخلاق رژیم سرتا پا فساد منفور وضدّ بشری جمهوری اسلامی( خمینی،خامنه ای)،باید به سایتهای"رنگ و وارنگ" لباس شخصیهای این رژیم سر زد،و نه به سایتهای خارجی پسند ویا صحبتهای رنگ آمیزی شده روحانی وامثالهم .

ا ّما

از مسئله اصلی دور نشوم،در این سایت آفتابکاران به نامه اعتراض آمیز به حقّ یکی از زندانیان سیاسی مظلوم در بند رژیم،به نام آقای سعید ماسوری با "سرنوشت"(تیتر) زیر برخورد کردم :


نامه اعتراضي زنداني سياسي سعيد ماسوري به بي بي سي فارسي و اعتراض به تبليغ شكنجه!

http://aftabkaran.com/maghale.php?id=4938

جدای از وضع روشن"ابوی و بیو ژنتیک" اصلی آیت الله ها،یعنی رادیو وتلویزیون "بی بی سی" ،آنچه که مرا به تاّمل واداشت این بود که :

یعنی چه ؟

چه شده است ؟

آیا این نامه از درون زندانهای رژیم"خمینی" اینچنین به نگارش در آمده که نگارنده نامه با عکس وآدرس سلول خود ، آنرا آگاهانه به بیرون ارسال کرده است،آنهم با افشای شکنجه گران ؟! 

خوب توّجه شود :

نامه یک زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین از زندان جمهوری اسلامی ایران، آن هم در اعتراض به شکنجه ،وآنهم خطاب به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر که رژیم چشم دیدنش را ندارد وحتّی حاصر نیست به عنوان "توریست" یک ویزای ناقابل به او هدیه کند ؟

به برخی از جملات آورده شده در این نامه توّجه شود :

* بعد از سالها زندان و سلول انفرادي و شکنجه و...*

*تلويزيون بي بي سي  بين " شلاق بدستان " و " شکنجه گران " با کساني که براي حق، عدالت، کرامت انساني، آزادي و حقوق اوليه مردمشان زير شلاق و شکنجۀ شکنجه گران قرار داشته اند،*

*حال چگونه است که گويا در برنامه اي به نام " پرگار " در تلويزيون بي بي سي با آوردن يک شکنجه گر،*

*چراغ سبز و ترغيب بيشتر بازجوها و شکنجه گران براي آزار و شکنجه امثال ما ، که کماکان در زندان هستيم ،*

 

به عنوان یک زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۰ ،که نزدیک به ۵ سال در زندانهای مختلف همین رژیم جمهوری"نکبت وفساد" به اسارت در آمده بودم ،و چندین بار بخاطر یک"نامه ساده خانوادگی  ۵ ،۶سطری چندین بار کنترل شده" ،برای برخی از جملات به قول بازجوها وشکنجه گران، جمله یا جملات "مشکوک" مثل : سردرد شدیدی دارم، یا از عمو یا فلان فامیل چه خبر....... به زیر ضرب وشتم وشکنجه می رفتم ومی رفتیم،۲ علامت سنگین زیر دائم  در جلوم ظاهر می شوندوبه قول مجاهدین مسئله دارمی شوم که :

آیا رژیم به سر عقل آمده  است ؟ !

آیا نامه جعلی است ؟ !

آیا در زندان های"آیت الله ها" برای زندانیان ماهواره هم نصب کرده اند،اگر نه ،یعنی دیگر ملاقاتها، تلفنی و کنترل شده نیستند ؟!

آیا  عملیاتهای مسلحانه سازمان در سال ۱۳۶۰ باعث آنهمه جنایت و وحشی گری رژیم ومحدودیت وشکنجه در زندان ها می شد ؟

وبه دنبال سئوال بالا، آیا رژیم با مرگ بنیانگذارش یعنی آیت الله خمینی "ملعون"،کم کمک "نرم شده است ؟ !

وبه دنبال سئوال بالا، اگر مرگ دّجال چنین اثری داشته ،پس اینهمه اعدام روزانه در "حال" چیست ؟ !

وبه دنبال سئوال بالا،آیا همه اعدامی های روزانه،همه مجرم یا متهم عادی هستند ؟ !

وبه دنبال سئوال بالا،یعنی دیگر به جز عدّه انگشت شماری "انسان سیاسی فعّال" ، آیا اکثر ملّت بی خیال وبه قول معروف"خرمای خود را می خورند و خر خود را می رانند" ؟ !

وبه تبع سئوال بالا،پس اینهمه اطلاعیه پر طمطراق آقای رجوی خطاب به بنا به گفته خودش "موسسان چهارم(که فقط خودش میداند چه مقوله ای است) " خطاب به کیست ؟!

آیا رژیم اینقدر خود را تثبیت کرده ،که هزاران نامه از این دست،حتّی خطاب به احمد شهید(گزارشگر حقوق بشر)،یا به برادر جولیانی،دائی جان بولتن (این انسانهای شریف به قول مریم) ،دیگر برایش بی اهمیت است ؟!

آیا دیدارهای مخفی سران رژیم  و سفیران شیطان بزرگ در زمان احمدی وماقبل احمدی در شرم الشیخ وخلوتگاه های دیگر،ودیدارهای علنی ظریف با ۵ منهای ۵ به اضافه ۱ عدد اصلی یعنی جان جانان، "جان کری" ،همه چیز را حل، وبه رژیم قول های آنچنانی داده اند،که حتّی اگر خود مسعود رجوی هم  جلو سفارت آمریکا در عراق یا سعودی یا اردن دست به اعتصاب غذا بزند ویا مریم رجوی در سالن ویلپنت پاریس،نه فقط در ۱۷ ژوئن،بلکه در تمامی ماه ژوئن، سفره ابوالفضل پهن کند،دیگر رژیم  به قول معروف ککش هم  نمی گزد ؟

آیا سازمان"مسعود" دیگر بر ای رژیم خطری محسوب نمی شود وفقط از آن استفاده ابزاری جهت سرکوب هر معترضی در داخل می کند،همچنانکه در جریان جنبش عظیم سبز در سال ۱۳۵۸کرد ؟!

آیا رژیم تثبیت شده است؟ !

اگر آری ،پس اینهمه شعر وشعارهای آقای رجوی تحت عنوان "رژیم در حال سرنگونی" است ، چیست ؟ !

آیا روحانی فی الواقع مدره است وخامنه ای وبیت رهبری مانع پیشبرد اصلاحات اوست یا تبلیغات است ؟ !

اگر تبلیغات است ،پس چرا سایت اصلی مجاهدین،آفتابکاران(مسعود رجوی) فریب چنین تبلیغاتی را می خورد و در سایت اصلی خویش به آن تبلیغات پر وبال هم می دهد ؟ !

و اگر رژیم تثبیت شده ،چرا مسعود رجوی به دربندکشیده شدگان به قول خود ش*زندان لیبرتی* واقعیت را نمی گوید وآنها را از این زندان قابل رها آزاد نمی کند و وراه وروش تازه ای به عنوان تنها جانشین این رژِیم جهت پیشبرد سرنگونی ارائه نمیدهد ؟ !

آیا اینجانب و هزاران زندانی سیاسی هوادار مجاهدین درسال های دهه۱۳۶۰ شاهد نبوده ونیستیم که بخاطر فقط یک"نامه کوتاه کنترل شده"،بارها به زیر هشت برده می شدیم ؟

آیا رژیم اینقدر پاره پوره شده که کنترل از دستشان در رفته وچنین نامه هائی براحتی از زندان خارج و در چنین سطحی منتشر می شود ؟!

و در پی سئوال بالا،اگر چنین است چرا غرب و بویژه آمریکا اینچنین بر سر رژیم بی آینده خمینی سرمایه گذاری می کنند ؟ !

و در آخر اینکه ،آیا مسعود رجوی که با اطمینان کامل خبر نزدیکی سرنگونی را نوید میدهد، همان "امام زمان" است که ازپشت پرده با خبر بوده وبه ناگه در صبحی آفتابی سوار بر اسبی بالدار وبا شمشیر آخته همراه با ۳۱۳ تن از یارن خویش در یک چشم بهم زدن رژیم وچه عرض کنم تمامی مستبدین جنایتکار(دیکتاتور) منطقه را بنا به اراده "الله" سرنگون وزمین را از عدالت خفه خواهد کرد وبه اتحاد جماهیر شوروی سابق با نشان دادن "انگشت حلقه ازدواج" خواهد گفت  بیا  !

وبه جدّ سئوال اینست که جریان چیست و به زبان عامیانه این چه کسی است که دارد "خالی بندی" می کند وسر ملتی را قصد شیره مالیدن دارد ؟ !

آری این ۲ علامت بویژه پس از انتشار این نامه همچنان در ذهنم رژه می روند ومرا به عنوان یک زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین  همین رژیم در دهه سیاه سالهای۱۳۶۰  شخصا به خود مشغول کرده اند .

منظور فقط این ۲ علامت ناقابل زیر :

؟!  ؟! ...

م- ت اخلاقی

۲۰ مرداد ۱۳۹۴

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف