؟! ؟!...
م-ت اخلاقی

بعد از مدّتها سرکی به سایت اصلی سازمان مجاهدین(مسعود رجوی)،یعنی سایت " آفتابکاران" به آدرس زیر زدم :

http://aftabkaran.com

به احتمال زیاد خیلی ها که با فرهنگ وادبیات"شخص مسعود رجوی" گل سر سبد مجاهدین ویاران نزدیکش(رابطین امام غایب)،آشنائی کامل ندارند واز نزدیک سالها با او ویارانش برخورد نداشته ویا در نشستهای"درونیشان" نبوده اند،بگویند که:

 طرف بعد از سالها زندان و تبعید و دربدری، پاک حواسش پرت است،چرا که سایت اصلی"مسعود رجوی" در کوچه بغلی به آدرس زیر است :

http://www.mojahedin.org

نه، آدرس اشتباه نیست. سایت "آفتابکاران" خود خود پوست کنده وعریان اندیشه، فرهنگ،ادبیات واخلاق مجاهدین(مسعود رجوی) است .همچنانکه برای شناخت،اندیشه،فرهنگ،ادبیات واخلاق رژیم سرتا پا فساد منفور وضدّ بشری جمهوری اسلامی( خمینی،خامنه ای)،باید به سایتهای"رنگ و وارنگ" لباس شخصیهای این رژیم سر زد،و نه به سایتهای خارجی پسند ویا صحبتهای رنگ آمیزی شده روحانی وامثالهم .

ا ّما

از مسئله اصلی دور نشوم،در این سایت آفتابکاران به نامه اعتراض آمیز به حقّ یکی از زندانیان سیاسی مظلوم در بند رژیم،به نام آقای سعید ماسوری با "سرنوشت"(تیتر) زیر برخورد کردم :


نامه اعتراضي زنداني سياسي سعيد ماسوري به بي بي سي فارسي و اعتراض به تبليغ شكنجه!

http://aftabkaran.com/maghale.php?id=4938

جدای از وضع روشن"ابوی و بیو ژنتیک" اصلی آیت الله ها،یعنی رادیو وتلویزیون "بی بی سی" ،آنچه که مرا به تاّمل واداشت این بود که :

یعنی چه ؟

چه شده است ؟

آیا این نامه از درون زندانهای رژیم"خمینی" اینچنین به نگارش در آمده که نگارنده نامه با عکس وآدرس سلول خود ، آنرا آگاهانه به بیرون ارسال کرده است،آنهم با افشای شکنجه گران ؟! 

خوب توّجه شود :

نامه یک زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین از زندان جمهوری اسلامی ایران، آن هم در اعتراض به شکنجه ،وآنهم خطاب به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر که رژیم چشم دیدنش را ندارد وحتّی حاصر نیست به عنوان "توریست" یک ویزای ناقابل به او هدیه کند ؟

به برخی از جملات آورده شده در این نامه توّجه شود :

* بعد از سالها زندان و سلول انفرادي و شکنجه و...*

*تلويزيون بي بي سي  بين " شلاق بدستان " و " شکنجه گران " با کساني که براي حق، عدالت، کرامت انساني، آزادي و حقوق اوليه مردمشان زير شلاق و شکنجۀ شکنجه گران قرار داشته اند،*

*حال چگونه است که گويا در برنامه اي به نام " پرگار " در تلويزيون بي بي سي با آوردن يک شکنجه گر،*

*چراغ سبز و ترغيب بيشتر بازجوها و شکنجه گران براي آزار و شکنجه امثال ما ، که کماکان در زندان هستيم ،*

 

به عنوان یک زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۰ ،که نزدیک به ۵ سال در زندانهای مختلف همین رژیم جمهوری"نکبت وفساد" به اسارت در آمده بودم ،و چندین بار بخاطر یک"نامه ساده خانوادگی  ۵ ،۶سطری چندین بار کنترل شده" ،برای برخی از جملات به قول بازجوها وشکنجه گران، جمله یا جملات "مشکوک" مثل : سردرد شدیدی دارم، یا از عمو یا فلان فامیل چه خبر....... به زیر ضرب وشتم وشکنجه می رفتم ومی رفتیم،۲ علامت سنگین زیر دائم  در جلوم ظاهر می شوندوبه قول مجاهدین مسئله دارمی شوم که :

آیا رژیم به سر عقل آمده  است ؟ !

آیا نامه جعلی است ؟ !

آیا در زندان های"آیت الله ها" برای زندانیان ماهواره هم نصب کرده اند،اگر نه ،یعنی دیگر ملاقاتها، تلفنی و کنترل شده نیستند ؟!

آیا  عملیاتهای مسلحانه سازمان در سال ۱۳۶۰ باعث آنهمه جنایت و وحشی گری رژیم ومحدودیت وشکنجه در زندان ها می شد ؟

وبه دنبال سئوال بالا، آیا رژیم با مرگ بنیانگذارش یعنی آیت الله خمینی "ملعون"،کم کمک "نرم شده است ؟ !

وبه دنبال سئوال بالا، اگر مرگ دّجال چنین اثری داشته ،پس اینهمه اعدام روزانه در "حال" چیست ؟ !

وبه دنبال سئوال بالا،آیا همه اعدامی های روزانه،همه مجرم یا متهم عادی هستند ؟ !

وبه دنبال سئوال بالا،یعنی دیگر به جز عدّه انگشت شماری "انسان سیاسی فعّال" ، آیا اکثر ملّت بی خیال وبه قول معروف"خرمای خود را می خورند و خر خود را می رانند" ؟ !

وبه تبع سئوال بالا،پس اینهمه اطلاعیه پر طمطراق آقای رجوی خطاب به بنا به گفته خودش "موسسان چهارم(که فقط خودش میداند چه مقوله ای است) " خطاب به کیست ؟!

آیا رژیم اینقدر خود را تثبیت کرده ،که هزاران نامه از این دست،حتّی خطاب به احمد شهید(گزارشگر حقوق بشر)،یا به برادر جولیانی،دائی جان بولتن (این انسانهای شریف به قول مریم) ،دیگر برایش بی اهمیت است ؟!

آیا دیدارهای مخفی سران رژیم  و سفیران شیطان بزرگ در زمان احمدی وماقبل احمدی در شرم الشیخ وخلوتگاه های دیگر،ودیدارهای علنی ظریف با ۵ منهای ۵ به اضافه ۱ عدد اصلی یعنی جان جانان، "جان کری" ،همه چیز را حل، وبه رژیم قول های آنچنانی داده اند،که حتّی اگر خود مسعود رجوی هم  جلو سفارت آمریکا در عراق یا سعودی یا اردن دست به اعتصاب غذا بزند ویا مریم رجوی در سالن ویلپنت پاریس،نه فقط در ۱۷ ژوئن،بلکه در تمامی ماه ژوئن، سفره ابوالفضل پهن کند،دیگر رژیم  به قول معروف ککش هم  نمی گزد ؟

آیا سازمان"مسعود" دیگر بر ای رژیم خطری محسوب نمی شود وفقط از آن استفاده ابزاری جهت سرکوب هر معترضی در داخل می کند،همچنانکه در جریان جنبش عظیم سبز در سال ۱۳۵۸کرد ؟!

آیا رژیم تثبیت شده است؟ !

اگر آری ،پس اینهمه شعر وشعارهای آقای رجوی تحت عنوان "رژیم در حال سرنگونی" است ، چیست ؟ !

آیا روحانی فی الواقع مدره است وخامنه ای وبیت رهبری مانع پیشبرد اصلاحات اوست یا تبلیغات است ؟ !

اگر تبلیغات است ،پس چرا سایت اصلی مجاهدین،آفتابکاران(مسعود رجوی) فریب چنین تبلیغاتی را می خورد و در سایت اصلی خویش به آن تبلیغات پر وبال هم می دهد ؟ !

و اگر رژیم تثبیت شده ،چرا مسعود رجوی به دربندکشیده شدگان به قول خود ش*زندان لیبرتی* واقعیت را نمی گوید وآنها را از این زندان قابل رها آزاد نمی کند و وراه وروش تازه ای به عنوان تنها جانشین این رژِیم جهت پیشبرد سرنگونی ارائه نمیدهد ؟ !

آیا اینجانب و هزاران زندانی سیاسی هوادار مجاهدین درسال های دهه۱۳۶۰ شاهد نبوده ونیستیم که بخاطر فقط یک"نامه کوتاه کنترل شده"،بارها به زیر هشت برده می شدیم ؟

آیا رژیم اینقدر پاره پوره شده که کنترل از دستشان در رفته وچنین نامه هائی براحتی از زندان خارج و در چنین سطحی منتشر می شود ؟!

و در پی سئوال بالا،اگر چنین است چرا غرب و بویژه آمریکا اینچنین بر سر رژیم بی آینده خمینی سرمایه گذاری می کنند ؟ !

و در آخر اینکه ،آیا مسعود رجوی که با اطمینان کامل خبر نزدیکی سرنگونی را نوید میدهد، همان "امام زمان" است که ازپشت پرده با خبر بوده وبه ناگه در صبحی آفتابی سوار بر اسبی بالدار وبا شمشیر آخته همراه با ۳۱۳ تن از یارن خویش در یک چشم بهم زدن رژیم وچه عرض کنم تمامی مستبدین جنایتکار(دیکتاتور) منطقه را بنا به اراده "الله" سرنگون وزمین را از عدالت خفه خواهد کرد وبه اتحاد جماهیر شوروی سابق با نشان دادن "انگشت حلقه ازدواج" خواهد گفت  بیا  !

وبه جدّ سئوال اینست که جریان چیست و به زبان عامیانه این چه کسی است که دارد "خالی بندی" می کند وسر ملتی را قصد شیره مالیدن دارد ؟ !

آری این ۲ علامت بویژه پس از انتشار این نامه همچنان در ذهنم رژه می روند ومرا به عنوان یک زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین  همین رژیم در دهه سیاه سالهای۱۳۶۰  شخصا به خود مشغول کرده اند .

منظور فقط این ۲ علامت ناقابل زیر :

؟!  ؟! ...

م- ت اخلاقی

۲۰ مرداد ۱۳۹۴

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]