کاوه آهنگران ‎
م-ت اخلاقی

شما عین آهنگر کاو ه اید

صدای دل ملت از ناله اید

صدای خروش همه رنجها 
شرف را شما اینچنین زنده اید
شما شیر و شمشیر و خورشید را
به آن " گربه زیبا" نقش بسته اید

١۴ انسان شریف در داخل میهن اشغال شده ،پس از ۴۰ سال تجربه مبارزات داخل و خارج کشوری(که البته خارج کشوری بیشتر حرافی های بی عمل بوده) به این نتیجه رسیده اند که اشغالگران ایران را نه تنها سرکوتاه آمدن در برابر خواست های به حق ملّت نیست ،بلکه لحظه به لحظه بر اختیارات خویش افزوده و ملت را به ذلت و خاک سیاه کشیده اند.

سالهاست که خارج کشوریها با تشکلهای مختلف و وعده های بی پایه و غیر عملی، ناخواسته یه کمک رژیم رفته و ملت را بیش از پیش نا ا مید کرده اند، از وعده ٦ ماهه سرنگونی رژیم اسلامی گرفته تا مذکرات پشت و جلو پرده با مهاجمین اسلامی .

اینک ١۴ "کاوه آهنگر"  در داخل میهن اشغال شده با در دست گرفتن جان خویش بر چوبدستهای خشم و نفرت ملّت له شده ایران، به میدان آمده و درد و رنج ملّتی را بر این کره خاکی فریاد می زنند که به درستی باید به آنها گفت :

شما عین اهنگر کا و ه اید
صدای دل ملت از ناله اید

 اوّلین بیانیه این ١۴ دلاور از جان گذشته که در خرداد ماه ١٣٩۸ انتشار یافت را می توان در آدرس زیر مشاهده کرد :

http://degarbavaran.blogspot.com/2019/06/blog-post_63.html#more

این ١۴ کاوه آهنگر نه اصلاح طلب هستند،نه بنیادگرا و نه طرفدار مشی مبارزه مسلحانه . اینها نوک کوه یخ ملت به جان آمده ای هستند که فریاد می زنند :کمک، کمک ،کمک .........

کمک برای حذف این نکبت تاریخی و ایدز" سیاسی- اندیشه ای" که همه چیز را رو به مرگ می برد .لذا تحت هیچ عنوانی نمی شو د به آنها برچسب خاصی زد. اینها تجربه و درد نزدیک به نیم قرن هستند + داروی درمان این بیماری .

آنها در بخشی از بیانیه خویش به این بیماری اشاره کرده و آ ورده اند که :

" تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش!"

و در بخشی دیگر از بیانیه خویش بنا به تجربه 40 ساله ،راه حل و درمان راد اده اند که :

" به باور ما امضا کنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان، و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.

این یک حرکت ملی و فراجناحی است و انتظارمان از هموطنان ایران‌دوست و آزادی‌خواه‌مان این است که با نگاه به ضرورت‌های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت‌جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند. "

و درانتهای بیانیه دست خویشرا نه به بیگانه ،بلکه به سوی همه ایرانیان  دراز کرده و می گویند که :

ما امضاکنندگان بیانیه، این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می‌داریم‌ و امیدواریم تا همه با هم، با خیزش و مطالبه‌گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیر مسئول گذر نماییم. به امید رهایی و سرفرازی مردم ایران.

در پی این درخواست فراخوانی جهت جمع آوری امضاء بر روی برخی از سایتها نشر داده شده که تاکنون بیش از ٦۰۰ آدم آنرا امضاء کرده اند که در آدرس زیر می توان آنرا مشاهده کرد :

http://www.firstonlyunitymovement.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-600%db%b0-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%86%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88/

انتظار بود که همه آنها که سری هستند میان سرها و در کوله پشتی سیاسی،هنری و فرهنگی خویش سابقه ای و بویژه "تخصصی" و باز بویژه " تخصصی حقوقی" دارند مثل وکلای تبعیدی خارج کشوری ،صدای این 14"یل" را به مجامع بین المللی رسانده و برای آنها یک حفاظت حقوقی حداقل دست و پا کنند تا از گزند جانیان آتش به اختیار و با  بی اختیار حکومت اسلامی  و در راس آن سید علی خامنه ای در امان باشند.

از وکلایی همچون خانم شریرین عبادی که جایزه صلح نوبل را  به سبب فعالیتهای حقوق بشری دریافت کرده یا وکیل کار کشته و با سابقه ای همچون آقای عبدالکریم لاهیجی، وکیل ایرانی و رئیس 'فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر که باز بخاظر فعالیت های حقوق بشری  نشان ملی"لژیون دونور فرانسه" به او اهدا شده و یا دیگر وکلا که در خارج کشور کم هم  نیستند،انتظار می رود که صدای آنها در مجامع بین الملی باشند(امیدوارم در حین نوشتن این چند سطر آنها در حال اقدام به چنین عمل ملی میهنی باشند) .دور از انصاف نباشد که شاعر و نویسنده و تاریخ شنا س تبعیدی میهنمان یعنی آقای یغمائی در حمایت از این 14 انسان شریف چه به سرودن شعر و بیان،کوتاهی نکرده که می توان تلاش ایشان در این زمینه حمایت را در سایت ایشان در آدرس زیر مشاهده کرد :

darichehzard.blogspot.com

نتیجه  کوتاهیها و کم کاریها را می توان در ۲ گزارش زیر مشاهده کرد :

https://www.radiofarda.com/a/30040518.html

https://humanrightsinir.org/rezamehregan/

نکته : این یک اصل اساسی نظامی است که در دنیای سیاست نیز انکار ناپذیر است  و آن اینست که برای تسخیر موضع یا مواضع دشمن و سر انجام  تسلیم او ،باید مراحل زیر اجرا شود، در غیر اینصورت این خط مقدم جان برکف و به تبع آن دیگر مواضع است که به دست دشمن افتاده و دشمن را هارتر می کند :

1-      ابتدا موضع دشمن(خامنه ای و همه باندها) توسط نیروهای خودی جان برکف  از نزدیکترین فاصله شناسائی می شود(این ١۴ کاوه طی حدود نیم قرن تمامی مواضع دشمن ایران و ایرانی را شناسائی کرده اند،از زندان رفتن گرفته تا الی آخر) .

2-       نیروی خط مقدم جان بر کف در اولین خاکریز در مقابل دشمن می ایستد( این ١۴ یل با اعلام بیانیه رو در روی دشمن ایستاده و آماده شلیک نهایی هستند)

3-      نیروی مقدم جبهه(١۴ یل ) به پشت جبهه ( ایرانیان خارج کشور و بویژه سران شناخته شده با نفوذ بویژه وکلا ) که از همه امکانات و سلاح سنگین(دسترسی به مجامع بین الملی، دخالت دادن دیگر وکلای انساندوست غیر ایرانی جهت حمایت و ایجاد حفاظ حقوقی بین الملی ، برپایی تظاهرا ت های مکرر ووووو) برخوردار است، اعلام آمادگی جهت تهاجم کرده و به پشت جبهه فرمان آتش می دهد،تا دشمن در زیر آتش تهیه سنگین پشت جبهه زمینگیر شده و سپس خط مقدم به همراه لشکرهای پیاده( تمامی ملت به جان آمده) به دشمن تهاجم کرده و او و کلیه مواضع بویژه موضع فرماندهی(خامنه ای) آنرا به تسخیر خویش در آورند .

توضیح : لازم به ذکر است که ایجاد هرگونه خط وجبهه موازی حمایت از این خط اصلی(جمع آوری امضاء و بیانیه های مختلف) ویا گشودن جهبه ای فرعی در کنار آن،نتیجه اش یا تداخل نیرو و سپس شلیک به یکدیگر است و یا سردرگمی و زمین گیر شدن نیروهای خودی را به بار خواهد آورد،که هر دو به نفع جبهه دشمن ا ست .

 

متاسفانه پس از اعلام اوّلین اطلاعیه و دومین اطلاعیه نیروی مقدم نبرد(١۴ یل در داخل میهن) با "بلند گو" و نه بی سیم ،انگار که پشت جبهه به خواب رفته یا بی سیمش خراب شده و یا دشمن روی آن "پارازیت"  انداخته ( شک و بی اعتمادی مثل اینکه اینها نفر خود رژیم هستند یا اینها را چرا دستگیر و رژیم اعدام نمی کند و امثال اینجور پارازیت ها) و همین خواب رفتن یا پارازیت انداختن رژیم باعث شده که دشمن به نفرات خط مقدم یکی یکی با سلاح تک تیر انداز  شلیک کرده و با نیت شوم خود در پشت این طرح کمین کرده  که یا همه را زخمی یعنی زمینگیر ساخته ویا حذف کند، و سپس پشت جبهه را دور زده و آنها را اسیر ساخته و یا در شق مثبت،آنها را به سالهای دیگر در آینده فراری دهد .

این هم اطلاعیه شماره ۲ این ١۴ یل در خط مقدم نبرد است که با بلندگو اعلام شده و نه حتی بی سیم :

https://t.me/DORRTV/56035

 

با احترام به همه شما همه هموطنان دلسوز خارج کشوری و بویژه آنهائی که نفوذی دارید و اسم و رسمی،خواهش می شود بی سیمهای خود را روشن کرده و یا از پارازیتهای دشمن پاک کنید و صدای فریاد "اتش آتش " این جان برکفان خط مقدم نبرد را بشنوید و با تمام امکانات در این شرایط حساس و آماده،بخصوص در شرایط تحریم رژیم، زدن ضربه ای اساسی به اشغالگران ایران، به حمایت از این ١۴ تن برخیزید،که هیچ چیز برای خویش نمی خواهند و  وضع و حالشان فقط  کلام آهنگین زیر است :

 

شما عین اهنگر کا و ه اید
صدای دل ملت از ناله اید
صدای خروش همه رنجها 
شرف را شما اینچنین زنده اید
شما شیر و شمشیر و خورشید را
به آن " گربه" زیبا نقش بسته اید

 

م- ت اخلاقی

 

۲۴ تیرماه ١٣٩۸

١۵ ژوئن ۲۰١٩

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]