نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
م-ت اخلاقی

دوستی پیامی را با این سئوال ومضمون برایم ارسال کرده بود :

راستی مگر "نوروز" جشن باستانی ایرانی نیست؟پس این دعای "یا مقلّب القوب.... در هنگام سال تحویل بر سر زبانهای ما ایرانیان حتّی از ملّی ترینش چیست ؟

چند روزی هست که خود درگیر آن،وسعی در پیدا کردن توجیهی برای حضور این دعا بر سر سفرۀ "هفت سین" پارسی زبانان وبویژه ما ایرانیان هستم،امّا از هر طرفی که می چرخم تا این دعای غیر ایرانی را بر سر این سفره شریک سازم، یک نگهبان پارسی "ایرانی" در جلوم ایستاده است و از من سئوالاتی راجع به هویت این شریک ناشریک می پرسد،در جوابش به دنبال توجیهات مختلفی می گردم  تا هر طوری شده او را در این سفره، صاحب ملکی کنم.برای خودم هم این سئوال هست که آخر این نیایش یا همان دعای عربی اسلامی چه ربطی به نوروز ایرانی "مورد تجاورز قرار گرفتۀ خالقان آن دعا" دارد ؟

میگویم آخر سالهاست وحتّی از بدو توّلد است که با این دعا در کنار سفرۀ هفت سین نشسته ام وسال را نو کرده ام .وبعد در ذهن میگویم بله،اگر یادت باشد بعضی از زندانبانها در دوران زندان با ما خو گرفته بودند ویا ما با آنها،امّا از هر طرف که بچرخیم ما زندانی وآنها زندانبان بودند،وهر کدام دنبال فرصتی که کار خودمان را بکنیم(ما فرار از زندان،وآنها نابودی زندانیان) .

یکی از توجیهات دیگری که برای خود تراشیدم این بود:ما ایرانیان در زمان حملۀ اعراب مسلمان وطی سالها حکومت آن متجاوزین که سعی کردند همه چیز ما واز جمله زبان وسنّتهای مارا ازبین ببرند،اینقدر به لحاظ فرهنگی قوی وغنی بودیم ،که بالاخره آنها را به زانو در آوردیم ،که نه تنها نتوانستند زبان ما را عربی کنند،بلکه مجبورشان کردیم که نیایشی به زبان خویش بسرایند وتقدیم سفرۀ هفت سین ما ایرانیان کنند، ومثل یک بچّۀ ادب شده بر گوشه ای از سفرۀ ما بنشینند .

اّّمّا سخن یک بانوی دانا وتیزبین ایرانی این توجیه مرا نقش بر آب کرد،به شکل زیر :

اتّفاقا وقتی با خواندن این دعای اسلامی عربی، نوروز ما شروع وسال نو ما تحویل میشود،یعنی اینکه آنها اجازۀ برگزاری چنین مراسمی را به اجداد ما داده اند،یعنی چیزی شبیه همین"وزارت ارشاد رژیم" رژیم جمهوری نکبت که به برخی از فیلمسازان وطنی "مجوّز"میدهد تا فیلمی با شمّ ایرانی بسازند ودر خارج کشور،واگر صلاح دیده شد در داخل کشور به نمایش گذاشته شود .راستش خیلی دنبال توجیه گشته ام وهنوز هم می گردم  تا هرطوری شده این مهمان ناخوانده را همچنان در این سفرۀ صد در صد ایرانی شریک،ودر کنار حاجی فیروز بنشانم،امّا  عکسی از حاچی فیروز "داریه زنگی به دست" در حال خواندن "غنا"، چنین اجازه ای را به من نمی دهد. چرا که "غنا" مضمون همان جملۀ "الغنی مقدمت الزنا"<<آواز وترانه خواندن(شادی کردن)، مقدمه وشروع بی غیرتی>> وگذاشتن خواهر ومادر وهمسر خویش در اختیار دیگران ویا بالعکس است، که در زبان عربی به آن میگویند "زنا"، اینهم سندی از زبان یکی از تخم و ترکۀ عقیدتی یا ایدئولوژیکی همان متجاوزین ١٤٠٠ سالۀ پیش به خاک میهن که می فرمایند موسقی یا همان "غنا" حاصلش بی غیرتی است،که مفهومش در بالا به عرض رسید :

http://www.youtube.com/watch?v=RailMCgo6Ms

با توّجه به توضیحات بالا وفرمایشات آن شیخ،منطق چنین حکم میکند که نشاندن این دو در کنار هم (آن دعای اسلامی وحاجی فیروز) عملی متضّاد،وشاید هم توهینی به هر دوی اینها باشد.(تازه حاجی بودن فیروز خودش کلّی سئوال بر انگیز است)

خلاصۀ کلام، حرفها واستدلالات منطقی ومراجعه به تاریخ،چنین حکم میکند که هر کس را بر سرجای خویش   محترمانه بنشانیم .یعنی به این دعای غیر ایرانی زیبا، محترمانه بگوئیم  لطف کرده به هموطنان خویش ،یعنی همان اعیاد اسلامی(غیر ایرانی) مثل عید فطر،قربان ویا عید غدیرخم همنشین شوید،تا در موعد مقرر به احترام  به خدمت برسیم، وبه جای آن، سمبل ایرانیت را که همان ٣ کلمۀ پرمغز است را بجای واقعی خود،یعنی بر سفرۀ زیبای "هفت سین"که نشانگر آغاز زندگی وشکوفائی همه چیز است بنشانیم،و آنهارا آذین بند سفرۀ نوروز  سازیم .

پندار نیک                  گفتار نیک                کردار نیک

بنظر این نگارنده که هم برای این دعای اسلامی احترامی در شان خودش قائلم وهم خواستار این شیوه هستم که سنّتها وجشنهای ما بویژه نوروز جشنی کاملا ایرانی باشد،بر این اعتقادم که وجود این دعای غیر ایرانی بر سرسفرۀ هفت سین،تناقضی تاریخی می باشد،چرا که غیر از این،یا تقلّب است ویا زدن افسار تاریخی بر سر آغاز سال نو ایرانی .پس بجای آن در موقع تحویل سال بخوانیم :

ای آفریدگار رعالم ،ما را بر این دار که در سال نو از عمل کننده گان به ٣ کلید رمزبهروزی وپیروزی خویش ومیهن باشیم :

                  پندار نیک                  گفتار نیک                کردار نیک

 

نوروز بر همۀ عاشقان آزادی وآبادی ایران و خواهان صلح وهمزیستی مسالمت آمیز با دیگر ملّتها خجسته باد

نابود باد حکومت

پیروز باد ملّت

 

م – ت اخلاقی

٢٥ اسفند ١٣٨٩

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]