کوتاه سخن
م-ت اخلاقی

سلام به همه درد مندان وبا عرض تسلیت به هر دوخانواده  ٢   مقتول( بهنود شجاعی ،وآنکه در نزاعی ناشی از وجود این رژیم خونریز، نا عامدانه بد ست بهنود جان باخت )

ازنیمه شب دیشب ، به سنت زندان در شب اعدام یاران  به خود می پیچیدم ،میدانستم که فردا قرار است جانی شیرین گرفته شود ، یاران میدانستند که برای چی وبرای کی به پای چوبه دار ویا تیرک اعدام میروند ،اما دلا راها وبهنودها  نه !؟

دلاراها وبهنود ها به جرمی به پای چوبه دار میروند که همین رژیم صفاک وخونریز" مکتبی" عا مل وبانی اصلی این اتفاقات روزمره است .

اما ،اما ،

تمامی جریانات سیاسی ایدئولوژیک (مکتبی ) وما افراد پناهنده سیاسی ،تک به تک در این زمینه مقصر ومسئولیم .جریانات سیاسی ایدوئولوژیکی، اول به منافع مکتبی(ایدئولوزیکشان) فکر میکنند،وبعد به منافع ملی ، این سنت همیشگیشان از بدو تاسیس جمهوری نکبت اسلامی بوده تا کنون ، که وارد شدنشان در مسئله ای ، چقدر برایشان راندمان سازمانی وگروهی خواهد داشت وبعد ملی . در نظربگیرید اگر همین  انسانی که امروز صبح جان شیرینش را گرفتند،متعلق به یکی از جریانات سیاسی ایدئولوژیک بود،چه بسا مسئله صورتی دیگر پیدا میکرد، نبود یک " جریان ملی" بزرگ ،که علتش اینست مسئولین ورهبران سازمانها وگروهای مختلف  حاضربه پذیرش یک  "رهبری جمعی" یعنی "ملی" از روز اول نبوده وتا کنون هم  نبوده اند  ، که البته این خود ناشی از خیانتی است که خمینی به اعتماد ملی وجمعی همه ما زد ،چرا که خمینی میگفت : همه با هم ، وهمه به او اعتماد کردند ، ودرست وقتی که سوار بر اسب قدرت شد ،معلوم شد که منظورش از همه با هم ،همه با من بوده ،اینست که آن پیر مکار،با آن ضربه استراژیکی ، بزرگترین خیانت را به تما می ملت ،وجریانهای سیاسی ومتشکل آن فرود آورد .

نگارنده این چند سطر کوتاه ،بر این اعتقادم که برای نابودی آن ضربه هولناک استراتژیکی که خمینی برتمامی ملت زد ،و برای پایان دادن به این جنایات باز تکراری ، تا صورت مسئله بر منافع  "گروهی وسازمانی" چیده شود،به هر دلیلی ،حتی با نیت وهدف خیر، در بر همین پاشنه خواهد چرخید، دیروز دلارا بود،امروز بهنود ،وفردا معلوم نیست قرعه به نام کدام فرد بی "هویت سیاسی ایدئولوژیک ایرانی " خواهد افتاد .  

 تا یک همبستگی " سیاسی ملی" واقعی تشکیل نشود ،اشرف دوباره وسه باره به زیر ضرب خواهدرفت ، متقاضی پناهنده در ترکیه خود را به آتش خواهد کشید ، ودلاراهاو بهنودها از بالای دار به ما خودمحورها وخودخواها خواهند نگریست ، و سرکردگان بیرحم ،از سرمایه داریش گرفته تا به اصطلاح کمونیستش ،یعنی ۵ ستاره د نیا   +  ١ ،با این جلادان تا لحظه آخر به مذاکره ومعامله ادامه خواهند داد .

از مردم شریف ایران در داخل آموزش بگیریم،که حول یک حرف به گرد هم آمده اند،"مرگ بردیکتاتور"،وما به آن اضا فه کنیم که :

" زنده بادآزادی " البته حول محور"شوراها "    .

 

 

                                                  نابود باد رژیم شکنجه و اعدام 

                                                 به امید برقراری جبهه همبستگی ملی .

                                                 پیروز باد جنبش ملت ایران .

 

                                             م – ت اخلاقی

                                             ١٩ مهر ١۳۸۸

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف