جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
م-ت اخلاقی

 

قبل از وارد شدن به موضوع اصلی باید به این نکته اشاره کنم که اینجانب از سالهای نوجوانی که تشخیص دادم باید برای آزادی و برای افشای جهل و دروغ پا به میدان مبارزه بگذارم ،به این نکته ایمان داشته وهمچنان به آن پایبندم که ،نه تشویق و کف زدن ،ونه توهین ولعن کردن ،مرا باعث خواهد شد که از این آرمان خویش دست بکشم. حقّ وحقیقت را خواهم گفت اگر از زبان شکنجه گرم باشد، وناحقّ و دروغ و ریا را افشا خواهم کرد ،اگر از نزدیکترین یاران و دوستانم باشد،چه دوستان حال وچه دوستان ورفقای گذشته ،در این زمینه به عنوان پر کاهی ناچیز در این کهکشان لایتناهی با هیچ احدی نه تعارفی دارم ونه بده بستانی،وبا هیچ توهین و تشویقی از جای خویش میلیمتری جابجا نخواهم شد . به عنوان پایبندی به این "آرمان مقّدس" باید فقط جهت شهادت ونه به رخ کشیدن سابقه زندان وشکنچه خویش به دیگران،باید بگویم که از زمان شاه"مظلوم نما شده" تا کنون هیچگاه مثل بنی بشر زندگی عادی نداشته ونمیدانم اصلا زندگی عادی یعنی چه.زمان شاه همه اش دلهره وفرار از تهدید دستگیری،وزمان خمینی حرام لقمه وکذّاب حدود ۵ سال زندان وشکنجه مستمرکه یک قلمش یک ونیم سال تمام در اطاقکی به نام  "سلول اعدام"منتظر  اجرای حکم اعدام  وسپس تبعید از این سیاهچال به سیاهچالی دیگر و در ادامه اش تبعید در تبعید در غربت .

امیدوارم به عنوان شهادت یک زندانی دهه ۱۳۶۰ برای تاریخ و افشای سرتا پا فساد این رژیم اسلامی ایران ،مهلتی پیش آید تا بتوانم بر گوشه کوچکی از سلولها و سیاهچالهای رژیم خمینی چراغکی بیفکنم .

امّا :

 

امروز۲۰ مهرماه۱۳۹۴ نگاهکی به تلویزیزیون سازمان رجوی تحت عنوان" تلویزیون ملِّی ایران که باید انصافا به آن تلویزیون "میلی " گفت انداختم . جلسه ای مثل همیشه پر از رنگ وروغن و وکلای کرایه ای، وکنفرانسی تحت عنوان " مبارزه با اعدام" به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام  بر پا بود وخانم "رئیس جمهور با لباسهای رنگی ولب خندان با به میان آوردن ۲ زندانی سیاسی تازه از ایران آمده، خود را پیشگام مبارزه با حکم اعدم به مهمانان"خود فراخوانده" معرّفی می کرد !؟

این همان خانمی است که همیشه با لباس نظامی اتو کشیده در قرارگاه اشرف برای در هم کوبیدن زندانیان سیاسی،بویژه زندانیان سیاسی مقاوم ،به همراه همسر "کلت به کمر"بسته اش مسعود،آنها را زیر سئوال می برد که :چرا اعدام نشدید؟

حتما کوتاهی کرده و با رژیم ساخته اید واز حقّ این رهبری"پاکباز" زده اید! ؟

الغرض،این خانم رئیس جمهور نمیدانم چه در گوش دختر نلسون ماندلا(رهبر چنبش افریقای جنوبی")گفته بود که بنده خدا خطاب به خانم رئیس جمهور مقاومت(!؟) می گفت :

"شما سمبل بخشش هستید"

خانم رئیس جمهور  مقاومت(!؟) در بخشی از سخنانش چنین سخن فرمودند که :

"  ما در پی نظم تازه‌يی هستيم بر اساس آزادی، دموكراسی و برابری" او همچنین ادعا کرد: "طرح ما برای آينده ايران، پی‌‌ريزی يك قضايية مستقل و  پويا و آزاد است. طرح ما دفاع از ارزشهای دموكراتيك و آزادی، برابری و حريم زندگی خصوصی آحاد مردم است. طرحی كه در آن هيچ كس خودسرانه دستگير نمی شود، شكنجه ممنوع است. از هيچ متهمی حق دفاع و داشتن وكيل سلب نمی شود، اصل برائت محترم شمرده می‌شود و هيچ كس و به خصوص هيچ زنی، در برابر خشونت و تعدی و نقض آزادی از دسترسی به عدالت محروم نيست."

به عنوان یک زندانی سیاسی "له ولورده شده" توّسط خمینی حرام لقمه وکذّاب ودجال در زندان ومتنفّر از سلول و شکنجه و "اعدام" باید بگویم که همین خانم رئیس جمهور مقاومت(!؟) در یک نشست جمعی در قرارگاه اشرف با لباس اتوکشیده نظامی با چشمانی پر از کینه ونفرت وبا انگشت تهدید پر از خشم بر بالای سن(صحنه) بر پا ایستاد وخطاب به برخی از رزمندگان ارتش آزادیبخش"چندین عملیات نظامی رفته" فریاد زد که :

" همه شما محکوم به اعدام هستید، ولی این رحمت همین رهبری است(اشاره به همسر خویش مسعود) که از این حکم جلوگیری می کند "

در پاسخ به این سمبل"بخشش و دمکراسی" برای اوّلین بار و بدون از هر گونه کینه ونفرت فردی نسبت به خانم رئیس جمهور(!؟) وهمسر بزرگوارشان باید بگویم که شمائی که اینهمه دم ا زحقّ وحقوق فردی و آزادی اندیشه وبخشش و الی آخر گوش فلک را کر می کنید،

آیا

 

 خبر دارید که اینجانب فقط به جرم عدم امضای"سوگند نامه وبه قول خود شماها "زاویه داشتن"، از قرارگاه"یکتا"در جلولای عراق پس از شرکت جانانه در کلّیه رشته عملیاتهای مروارید وپایان کامل تهدید نظامی، به اشرف آورده شده وپس از دادگاهی فرمایشی به ریاست خانم خواهر پری(مهین مشفق) فرمانده تیپ وبه دادستانی فرمانده یگان،جلال هاشمی،وشاهدین دروغ خود ساخته که اینجانب انتخاب فهیمه اروانی را یک بازی بیش نمیدانم،مرا به زیر بدترین توهینها گرفته وبه مدّت ۲ هفته  در بنگال در همان قرارگاه اشرف زندانی شدم ؟ (تا کنون هیچگاه در هیچیک از نوشته هایم به این مسئله اشاره نکرده بودم وقصد اشاره نداشتم) .

 خطاب به خانم رئیس جمهور باید گفت، حالا شده اید سمبل بخشش و عفو !؟

 

به زبان عامیانه باید گفت :

جل الخالق ،

جوی شرم و شهامت !

 

م-ت اخلاقی

۲۰ مهر ۱۳۹۴

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف