جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
م-ت اخلاقی

 

قبل از وارد شدن به موضوع اصلی باید به این نکته اشاره کنم که اینجانب از سالهای نوجوانی که تشخیص دادم باید برای آزادی و برای افشای جهل و دروغ پا به میدان مبارزه بگذارم ،به این نکته ایمان داشته وهمچنان به آن پایبندم که ،نه تشویق و کف زدن ،ونه توهین ولعن کردن ،مرا باعث خواهد شد که از این آرمان خویش دست بکشم. حقّ وحقیقت را خواهم گفت اگر از زبان شکنجه گرم باشد، وناحقّ و دروغ و ریا را افشا خواهم کرد ،اگر از نزدیکترین یاران و دوستانم باشد،چه دوستان حال وچه دوستان ورفقای گذشته ،در این زمینه به عنوان پر کاهی ناچیز در این کهکشان لایتناهی با هیچ احدی نه تعارفی دارم ونه بده بستانی،وبا هیچ توهین و تشویقی از جای خویش میلیمتری جابجا نخواهم شد . به عنوان پایبندی به این "آرمان مقّدس" باید فقط جهت شهادت ونه به رخ کشیدن سابقه زندان وشکنچه خویش به دیگران،باید بگویم که از زمان شاه"مظلوم نما شده" تا کنون هیچگاه مثل بنی بشر زندگی عادی نداشته ونمیدانم اصلا زندگی عادی یعنی چه.زمان شاه همه اش دلهره وفرار از تهدید دستگیری،وزمان خمینی حرام لقمه وکذّاب حدود ۵ سال زندان وشکنجه مستمرکه یک قلمش یک ونیم سال تمام در اطاقکی به نام  "سلول اعدام"منتظر  اجرای حکم اعدام  وسپس تبعید از این سیاهچال به سیاهچالی دیگر و در ادامه اش تبعید در تبعید در غربت .

امیدوارم به عنوان شهادت یک زندانی دهه ۱۳۶۰ برای تاریخ و افشای سرتا پا فساد این رژیم اسلامی ایران ،مهلتی پیش آید تا بتوانم بر گوشه کوچکی از سلولها و سیاهچالهای رژیم خمینی چراغکی بیفکنم .

امّا :

 

امروز۲۰ مهرماه۱۳۹۴ نگاهکی به تلویزیزیون سازمان رجوی تحت عنوان" تلویزیون ملِّی ایران که باید انصافا به آن تلویزیون "میلی " گفت انداختم . جلسه ای مثل همیشه پر از رنگ وروغن و وکلای کرایه ای، وکنفرانسی تحت عنوان " مبارزه با اعدام" به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام  بر پا بود وخانم "رئیس جمهور با لباسهای رنگی ولب خندان با به میان آوردن ۲ زندانی سیاسی تازه از ایران آمده، خود را پیشگام مبارزه با حکم اعدم به مهمانان"خود فراخوانده" معرّفی می کرد !؟

این همان خانمی است که همیشه با لباس نظامی اتو کشیده در قرارگاه اشرف برای در هم کوبیدن زندانیان سیاسی،بویژه زندانیان سیاسی مقاوم ،به همراه همسر "کلت به کمر"بسته اش مسعود،آنها را زیر سئوال می برد که :چرا اعدام نشدید؟

حتما کوتاهی کرده و با رژیم ساخته اید واز حقّ این رهبری"پاکباز" زده اید! ؟

الغرض،این خانم رئیس جمهور نمیدانم چه در گوش دختر نلسون ماندلا(رهبر چنبش افریقای جنوبی")گفته بود که بنده خدا خطاب به خانم رئیس جمهور مقاومت(!؟) می گفت :

"شما سمبل بخشش هستید"

خانم رئیس جمهور  مقاومت(!؟) در بخشی از سخنانش چنین سخن فرمودند که :

"  ما در پی نظم تازه‌يی هستيم بر اساس آزادی، دموكراسی و برابری" او همچنین ادعا کرد: "طرح ما برای آينده ايران، پی‌‌ريزی يك قضايية مستقل و  پويا و آزاد است. طرح ما دفاع از ارزشهای دموكراتيك و آزادی، برابری و حريم زندگی خصوصی آحاد مردم است. طرحی كه در آن هيچ كس خودسرانه دستگير نمی شود، شكنجه ممنوع است. از هيچ متهمی حق دفاع و داشتن وكيل سلب نمی شود، اصل برائت محترم شمرده می‌شود و هيچ كس و به خصوص هيچ زنی، در برابر خشونت و تعدی و نقض آزادی از دسترسی به عدالت محروم نيست."

به عنوان یک زندانی سیاسی "له ولورده شده" توّسط خمینی حرام لقمه وکذّاب ودجال در زندان ومتنفّر از سلول و شکنجه و "اعدام" باید بگویم که همین خانم رئیس جمهور مقاومت(!؟) در یک نشست جمعی در قرارگاه اشرف با لباس اتوکشیده نظامی با چشمانی پر از کینه ونفرت وبا انگشت تهدید پر از خشم بر بالای سن(صحنه) بر پا ایستاد وخطاب به برخی از رزمندگان ارتش آزادیبخش"چندین عملیات نظامی رفته" فریاد زد که :

" همه شما محکوم به اعدام هستید، ولی این رحمت همین رهبری است(اشاره به همسر خویش مسعود) که از این حکم جلوگیری می کند "

در پاسخ به این سمبل"بخشش و دمکراسی" برای اوّلین بار و بدون از هر گونه کینه ونفرت فردی نسبت به خانم رئیس جمهور(!؟) وهمسر بزرگوارشان باید بگویم که شمائی که اینهمه دم ا زحقّ وحقوق فردی و آزادی اندیشه وبخشش و الی آخر گوش فلک را کر می کنید،

آیا

 

 خبر دارید که اینجانب فقط به جرم عدم امضای"سوگند نامه وبه قول خود شماها "زاویه داشتن"، از قرارگاه"یکتا"در جلولای عراق پس از شرکت جانانه در کلّیه رشته عملیاتهای مروارید وپایان کامل تهدید نظامی، به اشرف آورده شده وپس از دادگاهی فرمایشی به ریاست خانم خواهر پری(مهین مشفق) فرمانده تیپ وبه دادستانی فرمانده یگان،جلال هاشمی،وشاهدین دروغ خود ساخته که اینجانب انتخاب فهیمه اروانی را یک بازی بیش نمیدانم،مرا به زیر بدترین توهینها گرفته وبه مدّت ۲ هفته  در بنگال در همان قرارگاه اشرف زندانی شدم ؟ (تا کنون هیچگاه در هیچیک از نوشته هایم به این مسئله اشاره نکرده بودم وقصد اشاره نداشتم) .

 خطاب به خانم رئیس جمهور باید گفت، حالا شده اید سمبل بخشش و عفو !؟

 

به زبان عامیانه باید گفت :

جل الخالق ،

جوی شرم و شهامت !

 

م-ت اخلاقی

۲۰ مهر ۱۳۹۴

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]