هل من ناصرأ ینصرنی ؟
م-ت اخلاقی

در تاریخ دو شنبه ٢٢ فروردین ١٣٩٠خواهشی صادقانه وبشر دوستانه و از سر درد را از همۀ جریانات سیاسی وافراد حقوق بشری که طی مقالات یا اطلاعیه هائی حمله 19 فروردین ١٣٩٠ به اشرف را محکوم کرده بودند را نمودم .خواهش من یک "دانه" این بود که این محکومیت ها را از  حرف به عمل مبدّل سازیم .متن آن نوشته را می توان در آدرس زیر مشاهده کرد :

http://pezhvakeiran.com/page1.php?id=31768

امّا از تاریخ نشر آن"خواهش" بشر دوستانه،تا سپیده دم امروز جمعه ٢ اردیبهشت همین سال یعنی سال ١٣٩٠ هیچ حرکت عملی را از طرف هیچ گروه ودستۀ سیاسی وهیچ فرد منفرد شناخته شده ای در این رابطه ندیده ا م ،شاید و به اختمال زیاد، یکی از علّتها ی پاسخ ندادن به این خواهش از طرف من "یک دانه"،نداشتن تیتروپسوند مثلا دکتر بهمان یا مهندس فلان ویا فلان وزیر و وکیل اسبق "آمریکائی_اروپائی" بوده باشد،و به طور کلّی اسم  ورسم دهن پرکنی نداشتن .(حالا می فهمم که باید اوّل متخصّص شد وبعد متعهد).

از آن تاریخ به بعد کار من فقط افسوس خوردن ونگران فرزندان ایرانزمین در  زندان مشترک"آمریکا-ایران"وزندانبان چکمه لیسشان نوری مالگی بوده است،اینکه میگویم زندانبان،دلیل دارم،همین افراد حزب ا لدعوه وبطورکلّی دارودستۀ مالگی وشرکا در سالهای دهۀ ١٣٦٠ اکثرا در زندانهای جنوب در کنار برادران پاسدار شکنجه گر، به زندانبانی واعدام فرزندان رشید ایران مشغول بودند. بگذریم .

امروز مثل همیشه وشاید از سر عادت!؟ سراغ سایتهای مختلف رفتم ،تا مثلا ببینم رژیم جند نفر را در کجا از جهنم ایران توّسط چند متر طناب ویا چند من سنگ متوّسط به بهشت سکوت مرگ روانه کرده است.یکی از این سایتها سایت سازمان مجاهدین خلق ایران بود،که سریع جملۀ زیر توّجه مرا به خود جلب کرد :

ایرانیان آزاده، مدافعان اشرف و خانواده‌های مجاهدان اشرفی، تحصن 24ساعته و نامحدود خود را در مقابل مقر اروپایی ملل‌متحد در ژنو با اعلام آغاز کردند.

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=82864

این همان حرکتی بود که در متن"یک خواهش" آنرا آرزو داشته ودرخواست کرده بودم،امّا نه توّسط وخود سازمان مجاهدین،بلکه همۀ آنهائی که اطلاعیه وبیانیه داده ویا قلم فرسائی کرده بودند .

 به هر حال این حرکت از طرف سازمان مجاهدین شروع شده،که البته امیدوارم به سرنوشت تحصّن چند ماهۀ سال٢٠٠٩دچارنشود،چرا که آن تحصّن با تحویل اشرف از طرف نیروهای آمریکائی به زندانبان"مالکی" به اتمام رسید ومجاهدین وحامیانشان با رقص وپایکوبی خاتمه پیروزمند تحصّن را اعلام کردند.این یک "دانه" از سر همدردی با فرزندان ایرانزمین در اشرف، در تمامی مدّت در آن تحصّن شرکت داشتم.امّا وقتی آقای سید محمّد محدّثین همراه با شادی ورضایت مشغول خواندن بیانیۀ پایان پیروزمند(!) آن تحصن بودند،این یک "دانه" با ناراحتی گفتم :

خیلی عالیست ،دیگ آبگوشت دربست تقدیم گربه شد،که یکی از کاسه های داغتر از آش گفت:خفه شو ،گفتم چشم خفه می شوم،امّا دوباره تو را همینچا خواهم دید،البته به بهائی بسیار سنگین تر.حرف زیاد است ،بگذریم .

آقای مسعود رجوی،در آخرین پیامی که از سیما(تلویزیون سازمان مجاهدین) توّسط گوینده ای نشر داده شد،رسما از همۀ بیانیه دهندگان و همدردان در رابطه با جنایت اشرف، تشکّر کردند.

از آنجائی که بارها چه شفاها وچه کتبا وچه بنا به متون کتبی سیاسی وبویزۀ ایدئو لوژیک سازمان مجاهدین،اعلام شده،امام وپیشورای تاریخی سازمان مجاهدین ،حسین این علی بوده وبارها از طرف رهبری این سازمان اعلام شده که سر به آستان او داریم  وراه او را با همۀ بلاهایش در خواهیم نورد.

امّا امّا ،

من یک "دانه" با احترام به عقاید وراه و رسم مجاهدین ایدنولوژیک وبه عنوان عضو اسبق این سازمان ویا حدّاقل عضو اسبق ارتش آزادی بخش ملّی ایران،از شخص آقای مسعود رجوی به عنوان رهبرعقیدتی این سازمان درخواست وخواهش دارم،حال که آن بیانیه دهندگان،قدمی در به عمل در آوردن آن بیانیه هایشان بر نداشته اند،ایشان لطف کرده ورسما وکتبا از همۀ جریانهای سیاسی جهت شرکت در این تحصّن سرنوشت ساز (با شعارهای ملی ومیهنی ونه سیاسی وایدئولوژیکی) با احترام به خواستهایشان،در جهت نجات جان فرزندان ایرانزمین در اشرف از دست نوادگان شمرویزید وحرمله،دعوت رسمی به عمل آورند.تا اگرخدای نکرده این فرزندان ایرانزمین، همه در جنایتی قتل عام شدند، در تاریخ فردای ایرانزمین ثبت شود ،چرا که حسین تنها فریاد نزد :

 

هیهات من الزله

 بلکه فریاد هم زد که :

هل من ناصرأ ینصرنی .

(آیا کسی هست که مرا یاری کند ؟)

 

با آرزوی به سلامت در آمدن فرزندان ایرانزمین در اشرف  از این توطئه و جنایت بیشرمانه .

 

م – ت اخلاقی

جمعه ٢ اردیبهشت ١٣٩٠

 

shabfanous@ymail.com

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]