آقای کدیور وحیا
م-ت اخلاقی

آقای محسن کدیور در یک سخنرانی که در آدرس زیر قابل دسترس است،همه را وحتّی یار وهمکار دیروز خویش(آخوند جنایتکار ریشهری) را قربانی کرده تا برزگ عمامه دار وجنایتکار اصلی و بنیانگذار واقعی جهل وجنایت وترور یعنی "خمینی" ملعون را طفلی معصوم  به خورد ملّتی دهد که بیش از یک ربع قرن است به انواع واقسام  فسادهای ناشی از آن "امّ الفساد "اصلی گرفتار است .

http://www.youtube.com/watch?v=FqgrLdPlR_A&feature=related

آقای کدیور با کمال " آخوندی"، مقاومتی مشروع وقانونی مطابق استاندارهای شناخته شده جهانی در برابر زور را تروریسم می نامد.

سازمان مجاهدین خلق ایران هر ایراد واشکالی که داشته باشد،تنها واژه ای که به آن نمی چسبد،واژۀ "تروریست" است.به عنوان کسی که نه تنها هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران نیست، بلکه به عنوان منتقد آنها، از آقای محسن کدیور می پرسم که :

آقای کدیور لطف کرده به سئوالهای زیر پاسخ دهید :

از چه تاریخی نام "اسلام" هم ردیف تروریست شد،آیا از بدو ورود نامبارک "خمینی واسلامش به ایران نیست ؟

آیا مجاهدین خلق به جز افشاگری سیاسی تا مقطع ٣٠ خردارد ١٣٦٠،عمل دیگری را انجام دادند ؟

آیا چه کسی به میتیگها ی مجاهدین با چاقو و کاتر و چماق واسلحۀ گرم حمله میکرد وبه ترور دست می برد ؟

آیا سازمان مجاهدین خلق در سال ١٣٥٨دست به عملیات مسلّحانه ای زده بود که برادران "عسکری زاده" را در قم به جوخۀ اعدام سپردند ؟

آیا یک نمونه در دست دارید که سازمان مجاهدین در خارج از کشور یکی از برادران پلید وجانی شما را به سزای اعمالش که شما آنرا ترور می نامید رسانده باشد ؟

آیا ترورها وآدم ربائیها در  خارج از کشور ودر راس آنها لبنان در سالهای دهۀ ١٣٦٠، کار سازمان مجاهدین بود یا کار امام خمینی شما ؟

آیا ترورهای انجام شده وایجاد وحشت در خیابانها وایستگاهای مترو پاریس در چند سال پیش، کارسازمان مجاهدین خلق ایران بود یا میراث پلید آن امام ملعون یعنی خمینی ؟

آیا مگر سازمان مجاهدین تا آخرین لحظه اطّلاعیه نداد واز شخص خمینی درخواست دیدار نکرد ؟

آیا این هواداران سازمان مجاهدین خلق نبودند که در سال ١٣٥٨تا اواخر ١٣٥٩ بطور پراکنده وبعد از خرداد١٣٦٠  به شکل رسمی هر روزه در گوشه وکنار کشور قربانی ترورهای پاسداران ولباس شخصی ها(فالانژها) می شدند ؟

آیا یک نمونه فقط برای ثبت در تاریخ دارید که مجاهدین یکی از آن خواهران بسیجی شمارا که به "دختران معاویه" مشهور بودند را به سزای اعمال کثیفشان رسانده باشند؟ و در مقابل آیا شما می توانید منکر تجاوز وتیرباران دختران خردسال(زیر١٥ سال) به فرمان شخص خمینی باشید ؟

آیا چه کسی به جز شخص خمینی یک "ترور ملّی" را تحت عنوان جنگ مقدّس به مدّت ٨ سال بر ملّتی تحمیل کرد ؟ ٨ سالی که شب و روزش ترور و وحشت وخون ومرگ وآوارگی بود،واین در حالی بود که بعد از عقب نشینی طرف عراقی از خرّمشهر،صلح وآرامش در دسترس بود .

آیا در روز ٣٠ خرداد ١٣٦٠(تظاهرات مسالمت آمیزمجاهدین) این سازمان مجاهدین بود که اوّلین شلیک را کرد،یا امام پلیدان خمینی ؟

آیا چه کسی جنگ مسلحانه را به سازمان مجاهدین تحمیل کرد ؟

آیا در کجای جهان تروری انجام شده که دست مجاهدین خلق در آن آشکار ودست رژیم"ترورخمینی" یعنی جمهوری اسلامی در آن ناپیدا باشد ؟

آیا نفرت،بی اعتمادی ،اضطراب که سالهاست بر ایران حاکم است،زائیدۀ عملیات مسلحانۀ سازمان مجاهدین خلق ایران است یا حاکمیت نکبت ملعون خمینی ؟

تحت چه عنوانی به عملیات دفاعی سازمان مجاهدین در برابر  ترور حکومتی خمینی "تروریست" میگوئید ،آیا اگر در زمان حاکمیت شمر ویزید... نفس می کشیدید،به امام حسین در برابر دفاع از ظلم یزید هم تروریست می گفتید ؟

آیا با کدام سند ومدرک عمامه بالا می اندازید وبا تحکمّی آخوندی می گوئید،حزب منفور جمهور اسلامی را سازمان مجاهدین در سال ١٣٦٠ منفجّر کرد ؟

آیا میدانید که الآن در کشوری هستید که شیطان بزرگش خطاب میکردید وقانونی هست وقضاوتی،ونه در حاکمیت حکومت بی قانونی وترور خمینی، ومیدانید که سازمان مجاهدین می تواند شما را برای اثبات چنین حرفی به دادگاه بکشاند ؟

آیا چه کسی آقایان شاپور بختیار(فرانسه)،سرهنگ خلبان محمّدی(سویس)،فریدون فرّخزاد(آلمان)،کاظم رجوی(سویس)،محمّد حسین نقدی(ایتالیا)،رهبران حزب دمکرات،ازجمله آقای قاسملو(آلمان) وبی شمار ترورهای دیگر را در خارج کشور،وترورهای جمعی،از جمله انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین را انجام داد ؟

آیا عملیات به حقّ مسلّحانۀ سازمان مجاهدین در برابر رژیمی که بنیانگذار "ترور" ووحشت واقعی است،تروریسم است ،فقط با این منطق که این تروریست ها حاکمیت ملّی را غضب کرده وملّتی را به گروگان گرفته اند ؟

آقای کدیور،"آیا ها" زیاد است،واز حوصلۀ این نوشتار به دور،

امّا :

آقای کدیور چه ترسی از خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی دارید که اینچنین بر پای وزیر امورخارجۀ آمریکا،خانم هیلاری کلینتون افتاده اید تا مانع خارج شدن نام این سازمان از لیست کثیف تروریستی شوید، کجای کارتان لنگی دارد ؟

                                                                          http://www.rahesabz.net/story/34763/

آقای کدیور اگر ریگی به کفش خود وهمقطارانت ندارید وبه خود وبه شعور ملّت در قدرت انتخاب شک ندارید،بدانید که :

مشک آنست که ببوید،نه آنکه عطّار گوید .

آقای کدیور به زبان خودتان آخوندها می گویم ،

حیا هم جیز خوبی است .

 

م- ت اخلاقی

٩ فروردین ١٣٩٠

 

 

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]