آقای کدیور وحیا
م-ت اخلاقی

آقای محسن کدیور در یک سخنرانی که در آدرس زیر قابل دسترس است،همه را وحتّی یار وهمکار دیروز خویش(آخوند جنایتکار ریشهری) را قربانی کرده تا برزگ عمامه دار وجنایتکار اصلی و بنیانگذار واقعی جهل وجنایت وترور یعنی "خمینی" ملعون را طفلی معصوم  به خورد ملّتی دهد که بیش از یک ربع قرن است به انواع واقسام  فسادهای ناشی از آن "امّ الفساد "اصلی گرفتار است .

http://www.youtube.com/watch?v=FqgrLdPlR_A&feature=related

آقای کدیور با کمال " آخوندی"، مقاومتی مشروع وقانونی مطابق استاندارهای شناخته شده جهانی در برابر زور را تروریسم می نامد.

سازمان مجاهدین خلق ایران هر ایراد واشکالی که داشته باشد،تنها واژه ای که به آن نمی چسبد،واژۀ "تروریست" است.به عنوان کسی که نه تنها هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران نیست، بلکه به عنوان منتقد آنها، از آقای محسن کدیور می پرسم که :

آقای کدیور لطف کرده به سئوالهای زیر پاسخ دهید :

از چه تاریخی نام "اسلام" هم ردیف تروریست شد،آیا از بدو ورود نامبارک "خمینی واسلامش به ایران نیست ؟

آیا مجاهدین خلق به جز افشاگری سیاسی تا مقطع ٣٠ خردارد ١٣٦٠،عمل دیگری را انجام دادند ؟

آیا چه کسی به میتیگها ی مجاهدین با چاقو و کاتر و چماق واسلحۀ گرم حمله میکرد وبه ترور دست می برد ؟

آیا سازمان مجاهدین خلق در سال ١٣٥٨دست به عملیات مسلّحانه ای زده بود که برادران "عسکری زاده" را در قم به جوخۀ اعدام سپردند ؟

آیا یک نمونه در دست دارید که سازمان مجاهدین در خارج از کشور یکی از برادران پلید وجانی شما را به سزای اعمالش که شما آنرا ترور می نامید رسانده باشد ؟

آیا ترورها وآدم ربائیها در  خارج از کشور ودر راس آنها لبنان در سالهای دهۀ ١٣٦٠، کار سازمان مجاهدین بود یا کار امام خمینی شما ؟

آیا ترورهای انجام شده وایجاد وحشت در خیابانها وایستگاهای مترو پاریس در چند سال پیش، کارسازمان مجاهدین خلق ایران بود یا میراث پلید آن امام ملعون یعنی خمینی ؟

آیا مگر سازمان مجاهدین تا آخرین لحظه اطّلاعیه نداد واز شخص خمینی درخواست دیدار نکرد ؟

آیا این هواداران سازمان مجاهدین خلق نبودند که در سال ١٣٥٨تا اواخر ١٣٥٩ بطور پراکنده وبعد از خرداد١٣٦٠  به شکل رسمی هر روزه در گوشه وکنار کشور قربانی ترورهای پاسداران ولباس شخصی ها(فالانژها) می شدند ؟

آیا یک نمونه فقط برای ثبت در تاریخ دارید که مجاهدین یکی از آن خواهران بسیجی شمارا که به "دختران معاویه" مشهور بودند را به سزای اعمال کثیفشان رسانده باشند؟ و در مقابل آیا شما می توانید منکر تجاوز وتیرباران دختران خردسال(زیر١٥ سال) به فرمان شخص خمینی باشید ؟

آیا چه کسی به جز شخص خمینی یک "ترور ملّی" را تحت عنوان جنگ مقدّس به مدّت ٨ سال بر ملّتی تحمیل کرد ؟ ٨ سالی که شب و روزش ترور و وحشت وخون ومرگ وآوارگی بود،واین در حالی بود که بعد از عقب نشینی طرف عراقی از خرّمشهر،صلح وآرامش در دسترس بود .

آیا در روز ٣٠ خرداد ١٣٦٠(تظاهرات مسالمت آمیزمجاهدین) این سازمان مجاهدین بود که اوّلین شلیک را کرد،یا امام پلیدان خمینی ؟

آیا چه کسی جنگ مسلحانه را به سازمان مجاهدین تحمیل کرد ؟

آیا در کجای جهان تروری انجام شده که دست مجاهدین خلق در آن آشکار ودست رژیم"ترورخمینی" یعنی جمهوری اسلامی در آن ناپیدا باشد ؟

آیا نفرت،بی اعتمادی ،اضطراب که سالهاست بر ایران حاکم است،زائیدۀ عملیات مسلحانۀ سازمان مجاهدین خلق ایران است یا حاکمیت نکبت ملعون خمینی ؟

تحت چه عنوانی به عملیات دفاعی سازمان مجاهدین در برابر  ترور حکومتی خمینی "تروریست" میگوئید ،آیا اگر در زمان حاکمیت شمر ویزید... نفس می کشیدید،به امام حسین در برابر دفاع از ظلم یزید هم تروریست می گفتید ؟

آیا با کدام سند ومدرک عمامه بالا می اندازید وبا تحکمّی آخوندی می گوئید،حزب منفور جمهور اسلامی را سازمان مجاهدین در سال ١٣٦٠ منفجّر کرد ؟

آیا میدانید که الآن در کشوری هستید که شیطان بزرگش خطاب میکردید وقانونی هست وقضاوتی،ونه در حاکمیت حکومت بی قانونی وترور خمینی، ومیدانید که سازمان مجاهدین می تواند شما را برای اثبات چنین حرفی به دادگاه بکشاند ؟

آیا چه کسی آقایان شاپور بختیار(فرانسه)،سرهنگ خلبان محمّدی(سویس)،فریدون فرّخزاد(آلمان)،کاظم رجوی(سویس)،محمّد حسین نقدی(ایتالیا)،رهبران حزب دمکرات،ازجمله آقای قاسملو(آلمان) وبی شمار ترورهای دیگر را در خارج کشور،وترورهای جمعی،از جمله انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین را انجام داد ؟

آیا عملیات به حقّ مسلّحانۀ سازمان مجاهدین در برابر رژیمی که بنیانگذار "ترور" ووحشت واقعی است،تروریسم است ،فقط با این منطق که این تروریست ها حاکمیت ملّی را غضب کرده وملّتی را به گروگان گرفته اند ؟

آقای کدیور،"آیا ها" زیاد است،واز حوصلۀ این نوشتار به دور،

امّا :

آقای کدیور چه ترسی از خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی دارید که اینچنین بر پای وزیر امورخارجۀ آمریکا،خانم هیلاری کلینتون افتاده اید تا مانع خارج شدن نام این سازمان از لیست کثیف تروریستی شوید، کجای کارتان لنگی دارد ؟

                                                                          http://www.rahesabz.net/story/34763/

آقای کدیور اگر ریگی به کفش خود وهمقطارانت ندارید وبه خود وبه شعور ملّت در قدرت انتخاب شک ندارید،بدانید که :

مشک آنست که ببوید،نه آنکه عطّار گوید .

آقای کدیور به زبان خودتان آخوندها می گویم ،

حیا هم جیز خوبی است .

 

م- ت اخلاقی

٩ فروردین ١٣٩٠

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف