اپورتونیست
م-ت اخلاقی

ترجمه یک ترانه فرانسوی .

تقدیم به همه آنهائی که ملت را باور نداشتند،و دمکراسی و آزادی را تنها در خویش می دیدندو می بینند،وشعار خمینی گور به گوری را که فریاد می زد " حزب فقط حزب الله،رهبر فقط روح الله" را،به شکلی رنگین به صحنه آورده اند وبا بیشرمی با هزار دوز وکلک فداکاریها وجان نثار یهای فرزندان همین ملت،واز جمله "ندا آقا سلطان" را که هیج وجه مشترکی ،نه به ظاهر ونه به باطن آنها دارد را بخود می چسبانند .

اگر مایل به دیدن فیلمی از زندگی این دخت ایرانزمین هستید،می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://www.youtube.com/watch?v=ORVFkVAku7E

اما اپورتونیست :

شعر وآهنگ ازجک دوترون

Jacques Dutronc 
L'OPPORTUNISTE
 
Je suis pour le communisme                                      من هوادار کمونیسمم   
Je suis pour le socialisme                                        من هوادار سوسیالیسمم 
Et pour le capitalisme                                             وهوادار کاپیتالیسمم 
Parce que je suis opportuniste                              چون من اپورتونیستم 
Il y en a qui conteste                                             هستند افرادی که معترضند (در جامعه )         
Qui revendique et qui proteste                     که مخالفند ومطالبند (در جامعه وانتظار گرفتن حقی را دارند ) 
Moi je ne fais qu'un seul geste                                  من،تنها یک عمل انجام میدهم       
Je retourne ma veste, je retourne ma veste                   کتم را برمی گردانم،کتم را برمی گردانم . 
Toujours du bon côté                                           همیشه به جهت درست (به جهت منافعم) 
 
Je n'ai pas peur des profiteurs                      من نه ترسی ازسوء استفاده گران دارم  
Ni même des agitateurs                           نه حتی از آشوبگران (بلدم موج سواری کنم) 
Je fais confiance aux électeurs                       من به رای دهنده گان اعتماد دارم(بلدم با موج بچرخم ) 
Et j'en profite pour faire mon beurre         وبلدم چطورکره خودم رابه دست بیاورم(میدانم کجا بخوابم ..) 
 
Il y en a qui conteste                                  هستند افرادی که معترضند (در جامعه )         
Qui revendique et qui proteste                    که مخالفند ومطالبند (در جامعه وانتظار گرفتن حقی را دارند ) 
Moi je ne fais qu'un seul geste                               من،تنها یک عمل انجام میدهم       
Je retourne ma veste, je retourne ma veste               کتم را برمی گردانم،کتم را برمی گردانم . 
Toujours du bon côté                                         همیشه به جهت درست (به جهتی که منافعم ..)


Je suis de tous les partis                                       من با همه احزابم (با همه می چرخم)           
Je suis de toutes les patries                                 من در تمامی بازیها هستم (همه جا میرم)  
Je suis de toutes les coteries                             من جزو همه دسته ها وفرقه ها هستم 
Je suis le roi des convertis                             من پادشاه رای عوض کردنم (خوب بلدم چهره عوض کنم) 
 
Il y en a qui conteste conteste                                   هستند افرادی که معترضند (در جامعه )         
Qui revendique et qui proteste                   که مخالفند ومطالبند (در جامعه وانتظار گرفتن حقی را دارند ) 
Moi je ne fais qu'un seul geste                                من،تنها یک عمل انجام میدهم       
Je retourne ma veste, je retourne ma veste               کتم را برمی گردانم،کتم را برمی گردانم . 
Toujours du bon côté                                          همیشه به جهت درست (به جهت منافعم) 
 
 
Je crie vive la révolution                               من فریاد می کشم زنده باد انقلاب     
Je crie vive les institutions                         من فریاد می کشم زنده باد قانون(با دولتها می سازم)  
Je crie vive les manifestations                                  من فریاد می کشم زنده باد تظاهرات  
Je crie vive la collaboration                                          من فریاد می کشم زنده باد همکاری  
 
Non jamais je ne conteste                                           من هرگزمعترض نیستم        
Ni revendique ni ne proteste                                       نه مخالفم نه مطالبم  
Je ne sais faire qu'un seul geste                            من،تنها یک عمل بلدم انجام میدهم       
Celui de retourner ma veste, de retourner ma veste         آنهم کت چرخاندن وبازهم کت چرخاندن است 
Toujours du bon côté                                    همیشه به سمت درست(به سمت منافعم) 
 
Je l'ai tellement retournée                                       من اینقدر کتم را از این رو به آن رو چرخانده ام  
Qu'elle craque de tous côtés                                   که ازهمه طرف پاره پوره شده است  
A la prochaine révolution                                        در انقلابی که درپیش است  
Je retourne mon pantalon                                     من شلوارم را برخواهم گرداند 

http://www.youtube.com/watch?v=J9qEn-ciB3M&NR=1               

                                                   م- ت اخلاقی

                                                يكشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف