اپورتونیست
م-ت اخلاقی

ترجمه یک ترانه فرانسوی .

تقدیم به همه آنهائی که ملت را باور نداشتند،و دمکراسی و آزادی را تنها در خویش می دیدندو می بینند،وشعار خمینی گور به گوری را که فریاد می زد " حزب فقط حزب الله،رهبر فقط روح الله" را،به شکلی رنگین به صحنه آورده اند وبا بیشرمی با هزار دوز وکلک فداکاریها وجان نثار یهای فرزندان همین ملت،واز جمله "ندا آقا سلطان" را که هیج وجه مشترکی ،نه به ظاهر ونه به باطن آنها دارد را بخود می چسبانند .

اگر مایل به دیدن فیلمی از زندگی این دخت ایرانزمین هستید،می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://www.youtube.com/watch?v=ORVFkVAku7E

اما اپورتونیست :

شعر وآهنگ ازجک دوترون

Jacques Dutronc 
L'OPPORTUNISTE
 
Je suis pour le communisme                                      من هوادار کمونیسمم   
Je suis pour le socialisme                                        من هوادار سوسیالیسمم 
Et pour le capitalisme                                             وهوادار کاپیتالیسمم 
Parce que je suis opportuniste                              چون من اپورتونیستم 
Il y en a qui conteste                                             هستند افرادی که معترضند (در جامعه )         
Qui revendique et qui proteste                     که مخالفند ومطالبند (در جامعه وانتظار گرفتن حقی را دارند ) 
Moi je ne fais qu'un seul geste                                  من،تنها یک عمل انجام میدهم       
Je retourne ma veste, je retourne ma veste                   کتم را برمی گردانم،کتم را برمی گردانم . 
Toujours du bon côté                                           همیشه به جهت درست (به جهت منافعم) 
 
Je n'ai pas peur des profiteurs                      من نه ترسی ازسوء استفاده گران دارم  
Ni même des agitateurs                           نه حتی از آشوبگران (بلدم موج سواری کنم) 
Je fais confiance aux électeurs                       من به رای دهنده گان اعتماد دارم(بلدم با موج بچرخم ) 
Et j'en profite pour faire mon beurre         وبلدم چطورکره خودم رابه دست بیاورم(میدانم کجا بخوابم ..) 
 
Il y en a qui conteste                                  هستند افرادی که معترضند (در جامعه )         
Qui revendique et qui proteste                    که مخالفند ومطالبند (در جامعه وانتظار گرفتن حقی را دارند ) 
Moi je ne fais qu'un seul geste                               من،تنها یک عمل انجام میدهم       
Je retourne ma veste, je retourne ma veste               کتم را برمی گردانم،کتم را برمی گردانم . 
Toujours du bon côté                                         همیشه به جهت درست (به جهتی که منافعم ..)


Je suis de tous les partis                                       من با همه احزابم (با همه می چرخم)           
Je suis de toutes les patries                                 من در تمامی بازیها هستم (همه جا میرم)  
Je suis de toutes les coteries                             من جزو همه دسته ها وفرقه ها هستم 
Je suis le roi des convertis                             من پادشاه رای عوض کردنم (خوب بلدم چهره عوض کنم) 
 
Il y en a qui conteste conteste                                   هستند افرادی که معترضند (در جامعه )         
Qui revendique et qui proteste                   که مخالفند ومطالبند (در جامعه وانتظار گرفتن حقی را دارند ) 
Moi je ne fais qu'un seul geste                                من،تنها یک عمل انجام میدهم       
Je retourne ma veste, je retourne ma veste               کتم را برمی گردانم،کتم را برمی گردانم . 
Toujours du bon côté                                          همیشه به جهت درست (به جهت منافعم) 
 
 
Je crie vive la révolution                               من فریاد می کشم زنده باد انقلاب     
Je crie vive les institutions                         من فریاد می کشم زنده باد قانون(با دولتها می سازم)  
Je crie vive les manifestations                                  من فریاد می کشم زنده باد تظاهرات  
Je crie vive la collaboration                                          من فریاد می کشم زنده باد همکاری  
 
Non jamais je ne conteste                                           من هرگزمعترض نیستم        
Ni revendique ni ne proteste                                       نه مخالفم نه مطالبم  
Je ne sais faire qu'un seul geste                            من،تنها یک عمل بلدم انجام میدهم       
Celui de retourner ma veste, de retourner ma veste         آنهم کت چرخاندن وبازهم کت چرخاندن است 
Toujours du bon côté                                    همیشه به سمت درست(به سمت منافعم) 
 
Je l'ai tellement retournée                                       من اینقدر کتم را از این رو به آن رو چرخانده ام  
Qu'elle craque de tous côtés                                   که ازهمه طرف پاره پوره شده است  
A la prochaine révolution                                        در انقلابی که درپیش است  
Je retourne mon pantalon                                     من شلوارم را برخواهم گرداند 

http://www.youtube.com/watch?v=J9qEn-ciB3M&NR=1               

                                                   م- ت اخلاقی

                                                يكشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]