آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
م-ت اخلاقی

بی خبر و بدون تبلیغات شورید ،بی خبر  و بدون تبلیغات  حقه بازانه مرسوم در دنیای کثیف سیاست، از سرسخت ترین مخالفانش به دفاع برخاست ،جان هزاران زندانی سیاسی را از اعدام حتمی نجات داد .با صداقت وب ا شهامتی بی باکانه بر اشتباهات خویش انگشت گذاشت و تا آنجائی که توانست و از دستش بر می آمد در جهت اصلاح آنها کوتاهی نکرد ،وبا نه گفتن به در دست گرفتن رهبری کشوری به وسعت وعظمت ایران ،که خیلی ها برای رسیدن به آن همه شکل ، پشتک و واروئی زدند و می زنند،به اثبات رساند که روحانی‌ی بزرگوار، و بالاتر از همه انسانی آزاده و با شرف بود ، در برابر اعد امها ایستاد و جانشینی  خمینی را با دفاع از مظلومان بر چهره او تف کرد .

و سرانجام  با همان فروتنی که در حیات بود ، چشم از جهان فروبست .

هم  از با صطلاح دوست خورد وهم از دشمن ،چه جوکهائی (لطیفه) که در باره این مرد  بزرگ بر پا نکردند ، حساب  لات ولمپنهای بی پرنسیپ جداست ،اما به آنهائی که سیاست جهان را مدعیند چه باید گفت ؟

مگر تاترهای آنچنانی  و متلکهای سیاسی بر علیه او برپا نکردند ؟ 

مگر صدای او را به تمسخر  نکشیدند ؟

مگر فتواهای ناروا از جمله تجاوز به دختران باکره را قبل از اعدام بر پای  او ننوشتند ؟

و مگرهای دیگر،

این انسان شجاع و صادق  سالها بود که در تاریکی و درسکوت در داخل میهن بر علیه حاکمیت می شورید ، اما اختناق جهنمی حاکم بر میهن ویکدنگی وخودمحوری اپوزیسیون خارج از کشور بر او مجال نمیداد که صدای خویش را بلند تر کند،دلیل این ادعا اینکه می بینیم که با شروع جنبش سبز که خود اویکی از حامیان اصلیش بود ،آنچنان در این فرصت کوتاه بر تاروپود این رژیم شورید که امان ازکف خامنه ای در رفت .

یکی از جریانات سیاسی  که مدعی داشتن تازه ترین ودست اول ترین خبرها از داخل میهن  است ،خبر درگذشت اورا به نقل از یک خبرگذاری خارجی اعلام کرد، و او را "آقای منتظری" خطاب کرد و نه "آیت الله منتطری"، و این در حالیست که به هر لچک به سر حوزه رفته ای در جا اتیکت آیت الله را می چسباند، وبنا به وضع آب وهوای سیاسی وجو داخل، مرتب آقا و آیت الله در اخبار وگزارشاتشان در حال چابجائی بوده وهست .
خامنه ای ،این مردکی که چهره اش وعمامه اش ،ابوسفیان  و معاویه ابن ابی  سفیان را بر انسان تداعی میکند،پیامی داد که ملت همیشه حاضرجواب،با هووبا شعار"تسلیت کینه ای نمیخوام،نمیخوام" این پیام را بر پیشانی ننگینش با تف برای همیشه تاریخ چسباند .

از  خامنه ای وامثالهم بیش ازاین انتظاری  نبود ونیست ،اما آنهائی که مدعی انصاف وعدالت و اسلام صد در صد مخالف خمینی و کپی(رونوشت) رنگ باخته اش خامنه ای هستند ،در رابطه با شهامت وصداقت این مرد خدا چه موضعی گرفتند ؟

او را  آقای منتظری خطاب کردند،گناهان وخطاهایش را در زمان خمینی زیر ذربین  بردند .اگربی انصافی نکرده باشم ،تقریبا  همان حرفهای خامنه ای بود،با یک تفاوت جابجائی مرحله ای ،خامنه ای ابتدا محسنات آیت لله منتظری را گفته بود،وسپس نقصیات وخطاهای او را، اما اینان بالعکس .

اگرآیت  الله منتظری اسقفی  ویا لردی بود که با امضایش جان فقط  چند انسان را به اندازه انگشتان دست  از مرگ نجات داده بود ،برای او چه میکردند ؟

آیا تند یس(مجسمه مقدس) اورا برپا نمی کردند ؟

واگر  آخوندی سنتی وحتی بی خبر از مسائل ایران،برای حمایت از آنها دستکی تکان داده بود،آیا او را آیت الله العضمی خطاب نمی کردند ؟

باید  از خود آیت الله منتظری آموخت وکمی شجاعت و صداقت او را داشت ،و با شهامت در برابر ملتی که اورا بخاطراین دو مشخصه اساسی می ستود ،به اشتباهاتی که در رابطه با این مرد خدا کرده اند ،اعتراف کنند .

روحش  شاد و شهامت وصداقتش  پر رهرو باد .

                                                 م – ت اخلاقی

                                                ۲دی ماه ۱۳۸۸ 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]