خامنه ای قاتله...
م-ت اخلاقی

خمینی بنیانگذارجمهوری اسلامی ،پس از نوشیدن جام زهر آتش بس در مرداد۱۳۶۷،ودر پی  قتل عام زندانیان سیاسی در مرداد وشهریور ۱۳۶۷،رژیمش آنچنان دچار بحران داخلی وخارجی شده بود ،که هر آن منتظر حادثه ای ناگوار جهت از هم پاشیدن  این سیستم بهم ریخته بود .

لذا دائما در پی پیدایش فاکتوری(بهانه ای) جهت انحراف افکار ورهائی از بحرانهای بویژه داخلی ،ودر پی آن رها کردن یقه خویش از دست توده ناراضی و نیروهای روحیه باخته ومسئله دار ش بود .

خمینی که انصافا  تنها با کلمه "دجال"  مفهوم حقیقی خودش را عیان می کند ،بهانه را همانطور که دربدر به دنبالش بود کشف کرد ه وبرای مدتی در برابرمردم به جان آمده ونیروهای روحیه باخته اش سپر کرد که " یا ا یها ا لمسلمین اتحدو اتحدو که اسلام در خطراست" ،چه نشسته اید که سلمان رشدی تیشه بر داشته ،قصد ریشه کرده است ،وبه این ترتیب بخشی از اذهان قلیل مذهبی ساده لوح را منحرف،نیروهای روحیه باخته را دلگرم وبه  دنبال آن جهت سرکوب توده عظیم ناراضی روانه کوجه وخیابان کرد،ودر سطح خارجی به عربده کشی پرداخت ، وبه این ترتیب توانست عمر رژیم را تا کنون کش داده ودر اختیار جانشین و وارثش یعنی خود خامنه ای قراردهد ،در این مطلب به امدادهای غیبی پس از جریان سلمان رشدی پرداخته نمیشود. خمینی  صدور حکم مهدورالدم بودن سلمان رشدی نویسنده کتاب “آیات شیطانی” را در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ صادر کرد، که واکنش بی نظیری در جهان اسلام و غرب به همراه داشت.

خامنه ای وارث استاد بزرگش خمینی ، از آنجا که خودش وکل رژیم را در خطرمی بیند،برای فرار از سرنوشت محتوم سرگونی ،به تاکتیک امامش خمینی متوسل شده ،و در ست بعد ازاوج گیری جنبش در۱۶آذر۱۳۸۸که می رود در ماه محرم به یک جنبش وقیام همه جاگیر تبدیل شود ،به عکس پاره شده امامش روی آورده ،که " یا ا یها لمسلمین(ولی اینبار نیروهای سرکوبگر) اتحدو اتحدو که ارزشهای امام(یعنی خود نظام) در خطراست ".

خامنه ای ماه محرم را که اجین شده  با کلمه "امام" ،واژه مقد س سمبل فدا ومظلومیت در نزد شیعه است را غنیمت شمرده ،دجالگرانه یا امام یا امام می کند ،تا با همان تاکتیک  خمینی که سلمان رشدی را پیش کشید،  افکار را ازاصل مطلب که همانا سرگونی خودش(ولی فقیه) ورژیمش(آنچه را که خمینی بنیاد نهاد)است را در یک کانال بی مورد مصرف شده منحرف کند ،وبه جمع آوری نیروهای روحیه باخته در داخل جهت سرکوب مردم ، و ارسال پیام آرامش وسکوت به طرفهای خارجیش اقدام کند .

  به  مطلب کوتاهی  که در  "پایگاه  حوزه " به آدرس زیر در رابطه با سلمان رشدی واثرات ثمربحش آن برای رژیم در آن دوره آمده اشاره می کنم :

فرمان رهبر کبیر انقلاب بر ضد سلمان رشدی، اثرهای مثبت و مفیدی نیز در زمینه داخلی داشت وموجب شد، اصالت انقلاب و نهایت پای بندی رهبری به آرمان ها برای مردم آشکار و تبلیغات غرب خنثی گردد. تبلیغات منفی استکبار، پس از قبول قطع نامه 598 و سعی آن ها در تحقیر ملت ایران، منتفی شد و این قاطعیت، موجب زنده شدن غرور مقدس ملت ایران و توجه آن ها به نقش حساس و ویژه خود در مقابل مستکبران گردید. ملت ایران فهمید که توطئه ها و دسیسه های دشمنان انقلاب پایان نیافته و استمرار دارد و تنها شکل آن تغییر کرده است. امت مسلمان ایران باحضور گسترده و پرشور در صحنه و راهپیمایی های وسیع در شهرهای مختلف، امید کشورهای غربی و دشمنان را به یأس بدل کرده و اعقتاد خود را به پیروی از رهبر خود بیان داشته واز تنش های داخلی دوری جستند. .

  http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4762&id=39143

نکته آخر انکه، آنان که باید خمینی را بشناسند ،خوب می شناسند ،وآنانکه اورا نمی شناسند ویا خودرا به ناشناسی زده اند ،کا فی است که تنها به آ مار قربانیان ۸  سال جنگ خمینی با عراق  ،با همه کشتگان ومعلولینش ،آمار شهرهای ویران شده در جنگ ،آمار سرسام آور قتل عام زندانیان ازبدو ورود تا مرگ خمینی ،آمار فقر،فساد اخلاقی،اقتصادی ووووو ،وسر انجام به اوج شقاوت او در کشتار مظلومانه زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷ نگاهی انداخته واگر ته وجدانی برایشان مانده ،آنرا با شرکت در صفوف جنبش وقیام مردم ، از به تاریکی رفتن نجات دهند .

به فرمان  ودست خط خمینی جهت قتل عام زندانیان دست وپا بسته در تابستان ۱۳۶۷ به آدرس زیر میتوان مراجعه کرد :

http://irajmesdaghi.com/pfiles/hokm_khomeini.pdf

یادمان نرود که امروز خامنه ای (معاویه یعنی دیکتاتور اصلی ) قرآنی باطل (خمینی ) را در برابر  قیام به حق مردم علم کرده ،تا خیمه گاه خویش ( پایگاه عینی ظلم وجنایت) را ازهجوم وسرنگونی بدست مردم  کمی به عقب بکشاند.

اگر به واژگان سیاسی نیروهای سرگونی طلب در طی چند سال گذشته بعد از مرگ خمینی مراجعه کنیم ،مشاهده میشود که دیگر از واژه " رژیم خمینی" بخصوص در سطح بین المللی استفاده نشده ،بلکه هوشیارانه  از واژه "رژیم ایران"  استفاده میشود .

خامنه ای وارث عینی خمینی است ،پس در همه جا ودر همه مراسم باید هوشیارانه فریاد زد :

خامنه ای قاتله

ولایتش باطله

مرگ بر اصل ولایت فقیه ،

رفراندم رفراندم     اینست شعار مردم  .( البته در زیرنور افکنهای بین المللی ) 

                                 م – ت اخلاقی

                                  ۲۴ آذر ۱۳۸۸ 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف