١٩ بهمن در زندان
م-ت اخلاقی

درست همین امروز بود، ١٩ بهمن  سال ١٣٦٠  ساعت حدود٣٠.١٩ وغروب بود.ما در زندان شهرستان بودیم،در سلول ویژۀ  اعدامی ها،٨ نفر بودیم که مدّت حدود ٨ ماه بود در انتظار اعدام بودیم ،وهر شب طی این ٨ ماه،"  هشتها بار بیشمار" اعدام شدیم ،وقت غذا دادن،موقع رفتن به دستشوئی جهت وضو برای نماز، ملاقاتهای جند دقیقه ای، بردن برای بازجوئی،خلاصه ٢٤ ساعته یاد آوری میکردند که امشب شام آخر است وامشب "افقی" همه آزاد می شوید .

امّا ،امّا ،

آن شب ویا بهتر است بگویم آن غروب غم انگیز امّا پر غرور،پاسداران به ناگهانی همه به درب سلول اعدام ریختند وسراسیمه و خنده بر لب،فریاد زدند :

منافقین )منظورش سازمان بود) تمام شدند،بزودی "امام" به همۀ شما عفو خواهد داد ،همه به زودی از زندان آزاد خواهید شد .

ما مانده بودیم که جریان چیست،این گلّه های شب که پی در پی ما را نوید "افقی" آزاد شدن میدادند،چرا شادندامّا پر از دلهره؟!

براستی که می شد در پشت لبخندهای آنها دلهره را هم در نگاه آنها به چشم دید .یکی از آنها گفت:تموم شدید،موسی و،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

بعد از"موسی" دیگر هیچ نشنیدیم،حدّاقل من دیگرچیزی نشنیدم ،باور نمیکردیم،تا اینکه موقع اخبار ساعت ٨ شب،پیچ رادیو را برای اوّلین بار تا آخر چرخانده بودند،چرا که طی این ٨ ماه اصلا رادیو برای ما واژه ای نا آشنا شده بود

آری واقعی بود ،موسی ویارانش به عهد خویش تا آخرین نفس با خدا وخلق وفا کرده وتا آخرین فشنگ با پاسداران شب در نبردی نابرابر به خون خویش در غلطیده بودند .

سلول ساکت بود،وهمه بهمدیگر نگاه میکردیم .

روزها به سرعت گذشت،وصدای شلیکهای تیر خلاص بر شقیقه ها خبر را آورد که چه کسی تمام شده است .

ما  هم به طعنه به آن پاسداران "آن شب" که خبر تمام شدن را به ما داده بودند نگاه میکردیم واین چمله را تکرار می کردیم :

راستی پس کی ما را آزاد می کنید ؟

وپاسداران فریاد می زدند :برید گم شید منافقای کثیف،به شما رحم نباید کرد،هرچه می کشیم بیشتر می شوید،ودرب سلول را محکم می کوبیدند،یکی از بچّه های هم سلولی پشت سرشان به مسخره میگفت :

 ما را بکشید، ما زیادتر میشویم،وبعد هم میگفت :"امام عمّت"،امام خمینی .

به یاد می آورم که جند سال بعد، از بلند گوی بند مجردی (بند ٨ واحد یک) زندان قزلحصار فردی گویا به اسم "محمّدی،از بلند گوی زندان با عصبانیت فریاد زد که:

"جا نداریم ،چقدر بکشیم،توبه کنید،توبه کنید،حتی تاکتیکی"

،میگفتند که این فرد مسئول مسائل مکتبی برای ارشاد زندانیان است،یعنی مسئول دستگاه توّاب سازی .

گذشت وگذشت والان درست در همان روز هستیم.ولمس کردیم وبه چشم می بینیم که:

زمان آموزگار خوبی برای همۀ مدّعیان است وهرکس را در پشت نیمکت کلاس خویش خواهد نشاند .

زندگی یک انقلابی که نخواهد خودرا با شرایط روز مصلحت جویانه وسازشکارانه وفق بدهد،که نخواهد تسلیم شرایط روز و قدرتمندان روز بشود،که بر ادامۀ راه خود اسرار بورزد،مسیر زندگی چنین کسی پر از دشواریها،خطرات و فشارهاست ..

آری آینده مال انقلابیونست،نیروهای میرا از صحنه خذف خواهند شد .

 

            از زبان خود سردار بشنویم :

http://www.youtube.com/watch?v=z1dA5mCDf38&feature=related

 

 ننگ و نفرین و مرگ بر علی خامنه ای

لعنت بر خمینی

 

                        م- ت اخلاقی

١٩   بهمن ١٣٨٩ ساعت ٣٠ .١٩

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف