خامنه ای ، رجوی
م-ت اخلاقی

 

قبل از پرداختن به اصل مطلب،ضروری است است که به دو نکته زیر اشاره کنم.آن دو نکته عبارتند از:

1-      درست کمتر از ۲۴ ساعت بعد از انتشار پنجمین پیام جناب رهبر،مشغول نوشتن مطلب شدم که شارژر کامپیوترم سوخت،لذا تا تهیه شارژری دیگر به انتشار مطلب تا این تاریخ موّفق نشدم.بهمین خاطر است که تاریخ نشر آن ١٩ دیماه نوشته شده.(اگر به خرافات اعتقاد داشتم،می پنداشتم که شارژر از اینهمه خالی بندی هر دو فقیه یعنی خامنه ای و رجوی جوش آورده و سوخته) .

2-      اینکه از خامنه ای به عنوان ولی فقیه"تمام سوخته" و از رجوی ولی فقیه"نیم سوخته" یاد می کنم،علّت واقعی ونه ذهنی اینست که خامنه ای طی شورش و قیام اخیر مّلت کاملا در سطح جامعه و در جایگاه ظهور تاریخی خاّص آن یعنی در شهرمذهبی قم و بطور عام با شعار  زیر:

اصلاح طلب،اصول گرا    دیگه تموم ماجرا ، کاملا سوخت .

 امّا باز بنا به شهادت شهامت مّلت به جان آمده طی چندین روز شورش و قیام کسی از رجوی اسمی به میان نیاورد(نمی شود مدّعی شد که مردم می ترسیدند اسمی از او ببرند)، فقط تعداد انگشت شماری در داخل و در بیابانهای نا کجا آباد و دور از حرکت عظیم مردم و هواداران اروپا نشینش بودند که زیر بیرق او سینه زدند و دل خوش کردند.یعنی در جامعه کسی برایش ترّه هم خورد نمی کند،اینست که هنوز یک عدّه مرید و سینه زن در اروپا دارد که عملا از او تقلید می کنند.

 

امّا اصل مطلب :

اگر سخنان آیت"الله" خامنه ای یعنی این فقیه"پدرسوخته" را در برابر انگلهای بسیجیش در طویله(حسینیه) جماران دیده باشید به زبان با زبانی به تمام سوختن خود و اصل ولایت فقیه با گفتن اینکه ملّت به قرآن و اسلام توهین کرده و مساجد را آتش می زنند اعتراف کرد .

این فقیه تمام سوخته همچنانکه در نوشته قبلی خود تحت عنوان"بی شرف...خرمگس" اشاره کردم اعتراضات جانانه تمام ملّت ایران بر علیه رژیم اسلامی را با تمام بیشرمی و دریدگی اسلامی در یک مثلّث غیر واقعی و موهوم  محدود کرد و سر خود وعمامه اش را یک جا در لجن فرو برد،غافل از اینکه ماتحت عریان تاریخیش را کسی نمی بیند(حکایت آن کبک مظلوم).

سه راس این مثلث موهوم عبارت بودند از :

1-      آمریکا- اسرائیل(برنامه ریز) .

2-      یک کشور خرپول خلیج فارس(منظورش سعودی،بخش مالی) .

3-      سازمان رجوی تحت عنوان پادو(مجری ) آدمکش .

همه وبخصوص ۲ فقیه اصلی یعنی  ابتدا آیت"الله" خامنه ای این فقیه وقیه عمامه دار تمام سوخته،وفقیه دوّم نیم سوخته بدون عمامه یعنی رهبر عقیدتی(بخوانیم فقیه انقلابی) آیت"الله" مسعود رجوی بخوبی میدانند و اشراف دارند که این مثلث موهوم هیچکدام از رئوسش واقعی نیست و وجود خارجی ندارد. همه از ملّت گرفته تا آمریکا- اسرائیل و عربهای سعودی به این مثلث نگاه نکرده خندیدند.

در این بین تنها یک نفر به یک راس سوّم مثلّث موهوم خامنه ای ترسیم شده،چنگ زده و آنرا تایید کرد و از خامنه ای شکرگذار .

مسعود رجوی که واقعا باید به او گفت دست مریزاد که اسلام را زنده کردی،امّا نه برای ملّت غیور و بی باک و متنّفر از هرچه اسلام وبخصوص اسلام سیاسی ارتجاعی و انقلابی،بلکه فقط برای مریدانش،یعنی همانهائیکه عین خامنه ای فقط زیر منبر مرجع تقلید و امامشان نشسته و نه هیچ کس و هیچ سخن دیگری. خامنه ای در  خرفتخانه جماران برای مقلّدینش سخن می راند و فقیه انقلابی در تلویزیون میلی خود و بویژه در پایگاهها و آسایشگاهای دربسته اش در آلبانی .

 به آقای رجوی باید گفت، ۴۰ سال به ملّت شریف ایران توّسط ۲ ولی فقیه،یکی ولی فقیه بزرگ عمامه دار یعنی خمینی گوربگوری،و دیگری ولی فقیه یک شبه،یعنی خامنه ای،توهین شد و ملّت را صغیر پنداشتند و ضمنا تحت عنوان"منافق منافق" آنها را فقط به یک گروه سیاسی نسبت داده و سرکوب کردند و از اطلاعیه های شما در جهت سرکوب یک ملّت طی سالها مدد گرفتند .

برای روشن شدن مطلب کافیست به پیام شماره ۵ به تاریخ   ١٩ دیماه ١٣٩٦  آقای رجوی که عین فتاوی مراجع تقلید پشت سرهم صادر می شود نگاهی بیفکنیم :

فقیه نیم سوخته در لحظه ٧ دقیقه و٣۴ ثانیه به نقل از خامنه ای می فرماید :

" و راس سوّم نیز پادوها بودند که مربوط به سازمان آدمکش منافقین هستند"

ولی فقیه نیم سوخته عین جمله خامنه ای را که در اوج پدرسوختگی و آگاهانه میخواهد قیام ملّی را به یگ گروه نسبت داده و بقول خودش مابقی صدها نفر را احساساتی شده بنامد را تایید کرده و با یک ژست "اسلامی انقلابی" به نفراتش روحیه میدهد که می بینید"آقا " هم تایید کرد که ما قیام را به راه انداختیم و هدایت می کنیم .

در لحظه ٧ دقیقه و ۵۸ ثانیه ولی فقیه نیم سوخته می گوید:

"اینجاست که وحوش ولایت نعره های گوشخراش مرگ بر منافق سر میدهند که مقدمۀ شکنجه و آزار هزاران"قیامی" دستگیر شده است" .

ولی فقیه نیم سوخته به زبان با زبانی عملا معترف است که خامنه ای با نسبت دادن ملّت به یک گروه که سالهاست بدنبال کینه و کینه کشی از هم دیگر هستند،عملا قلّادۀ وحوش شکنجه گرش را درسرکوب ملّت تحت عنوان "منافق" باز می گذارد.

لازم به ذکر است که بروشنی  می بینیم که این دو جماعت مخالف"مسلمان شیعه اثنی عشری" عین دو لبۀ قیچی که ضد و روبروی هم ایستاده و فرود می آیند،همدیگر را تقویت و دوپینگ کرده و این وسط ملّت را ریز ریز می نمایندو سرعت قیام به حقّ ملّت بر علیه گروه مسلمان شیعه اثنی عشری حاکم را کند می کنند.

ولی فقیه انقلابی نیم سوخته در لحظه ١۲ دقیقه و ١۰ ثانیه می فرمایند که :

"آفرین بر آنها وهمه قیام آفرینان و قهرمانان کانونهای شورشی و ارتش آزادیبخش ملی..." . جمله ادّعایی جناب رجوی همان جریان"ما ٣ تا را کجا می بری" است که در مطلبی به آن اشاره کرده بودم ،یا همان جریان یک نخود در دیگ انداختن آخوندها است که می گویند"انه شریک" ،البته اگر نخود ایشان واقعی باشد.

خنده دار اینجاست که گوینده ای که پیام جناب ولی فقیه نیم سوخته را میخواند در لحظه ١۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه یک شعار از دهن ایشان می فرمایند وسپس ملّت را در خیابان نشان داده که همان شعار را سر می دهند، یعنی که جناب رجوی رهبر این حرکت و قیام است و از طرف دیگر به عینه می شود دید که این پیام و اینهمه "مونتاژ کاری" برای یک مصرف خاصّی سرهم بندی شده که اصلی ترین آن نفرات محصور در تشکیلات و دومّی کمی اصلی تر مهمانان خارجی کرایه ای شامل وکیل و وزیر... تاریخ در رفته است(در ادامه پیام می شود به مابقی شعارها توّجه کرد) و وصل آن به شعارهای هواداران در خارجه .

در لحظه ١۸ دقیقه و ۴٧ ثانیه جناب ولی فقیه انقلابی شیعه ١۲ امامی منتظر مهدی"موهوم" سراغ بخشی از کتاب قرآن که نه زبانش زبان ایرانیست و نه زاده تاریخ وفرهنگ این مرز و بوم کهن رفته،ومردم را گاو گیر آورده و برایشان از سورۀ "گاو" ویا همان بقره استدلال می تراشد،کتاب و فرهنگی که قرنهاست مثل خوره به جان تاریخ و فرهنگ و هویت و جسم و جان ملّت ایران بویژه زنان این میهن افتاده و از طرف دیگر نزدیک به نیم قرن است که ملّت عملا قربانی همین کتاب و همین فرهنگ غیر ایرانی است .

ملّت از هرچه قرآن و اسلام وغیره بویژه سیاسیش بیزار و فراری است،باز این آقا برایشان آیه از سورۀ "گاو" می خواند.براحتی می شود دید که این پیام یک مصرف داخلی دارد وطرف خودش می داند که خارج از تشکیلات کسی تره هم برای این آیات گاو و عنکبوت..خورد نمی کند،همانطور که خامنه ای میداند یک عدّه چاقو کش بسیجی مغز بسته محصور شده در بیت و محور رهبری فقط زیر ٣ راس آن مثلّث موهوم کذایی سینه می زنند .

جناب ولی فقیه انقلابی در لحظه ۲٦ دقیه و ١٣ ثانیه باز از خامنه ای مدد گرفته و می گوید:" این حرف خامنه ای درست است که گفت مجاهدین از ماهها قبل آماده بودند.

باید به این ولی فقیه نیم سوخته گفت : باشد،کار خودتو بوده وخامنه ای پدر سوخته هم درست می گوید،لطف کرده حالا یک پیام بدهید و دوباره ملّت بریزند توی خیابان.

پس چرا ساکتی ؟ !

واقعا بنازم سنگ پای آنطرف قزوین را!

جناب رجوی در لحظه ۲٩ دقیقه و ۲١ثانیه می فرمایند " می توان گفت که کارزار شماره ٩ در داخل میهن اشغال شده و در سطح منطقه ای و بین المللی به هدفهای خود رسیده است "

باید به این جناب گفت : آن هموطن عرب اهوازی که داد می زند " توپ،تانک،فشفشه.خامنه ای جاکشه"،اصلا سر در می آورد که کارزار شماره ٩ یعنی چه ؟ !

اینجاست که ولی فقیه نیم سوخته خودش خودش را لو می دهد که بابا جان حرکت و قیام ملّت اصلا به تو ربطی ندارد و به تو امید نبسته و اینهمه پشت و وارو زدن فقط جنبه داخلی دارد .

در لحظه ٣۰ دقیقه و ٧ ثانیه جناب رجوی فقیه وعده سرنگونی رژیم را تا قبل از رسیدن به ۴۰ سالگی یعنی حدود"١" سال دیگر که برابر است با ١٩ دیماه ١٣٩٧ به دست "ارتش آزادیبخش" مستقر در آلبانی هم میدهد،همچنانکه در سال ١٣٦۰ بعد از"فرار تاریخساز"عملا به خبر گزاریها از جمله"بی بی سی می گفت ٦ ماه دیگر این رژیم سرنگون است" .عین وعده های خمینی گور به گوری که وعدۀ فتح قدس از راه کربلا را می داد.

در لحظه ٣۰ دقیقه و ٣۰ ثانیه این ولی فقیه نیمه سوخته روح چگوارا این انسان شریف انقلابی را به لرزه در آورده و از او یک نقل قول غلط هم می کند !

باید به ایشان گفت :چگوارا به تو چه ربطی دارد ؟ !

تو برو با نوه و نبیره های قاتلین چگوارا مهمانبازی های اشرافیت را سازماندهی فرموده و از جان بولتون جملات تاریخی سرهم بندی کنید .

درآخر هم  به خامنه ای باید گفت : ای ولی فقیه تمام سوخته پدر سوخته،آنچنان موجی در راه است که :

نه عمامه ماند، نه آن منبرت.

ببینی که ملّت چه آرت سرت

باید به دو ولی فقیه گفت بروید وملّت را نادان و"بقره" نپندارید،منظور دو جناب زیر :

 

خامنه ای

مسعود رجوی است

 

پیام هر دو ولی فقیه تمام سوخته ونیمه سوخته را می توان در دو آدرس زیر می توان دید:

 

https://www.youtube.com/watch?v=k8InFB-pMIk

 https://www.youtube.com/watch?v=CFE2Lz153kk

 

م- ت اخلاقی

١٩ دیماه ١٣٩٦

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]