قطعه مروارید
م-ت اخلاقی

 
مروارید چیست وکجاست ؟

درتهاجم اولیه ارتش آمریکا به عراق در دوران ریاست جمهوری بوش پدر وبهم ریختگی عراق ،رژیم خمینی فرصت را غنیمت شمرد وتهاجمی گسترده را به ارتش آزادیبخش آغاز کرد.

در  این مقطع ارتش آزادیبخش در رشته عملیاتهایی تدافعی درارتفاعات مروارید با نیروهای تحت امررژیم خمینی درگیرشد ودراین عملیات تعدادی از رزمندگان به شهادت رسیدند ،اسم این رشته عملیاتها نیز "مروارید" نام داشت .

سازمان مجاهدین رسم براین داشت که شهدای خودرا در قبرستان وادی السلام درکربلا به خاک می سپرد،اما با نا امن شدن این منطقه وتخریب مزارشهدای قبلی توسط همین اصحاب حاکمه کنونی برعراق ،سازمان مجاهدین تصمیم گرفت که شهدای عملیات مروارید را دربخشی از قرارگاه اشرف به خاک بسپارد،از این تاریخ بود که مزارمروارید درگوشه ای ازقرارگاه شکل گرفت و رزمندگا نی را در دل خود جای داد،چه آنهایی که بعدا توسط رژیم ترور شدند،وچه آنهایی را که بدلایلی چشم از جهان فروبستند .

اما تهاجم اخیر به اشرف که از روز۳ شنبه ٦ مرداد ١۳۸٨آغاز شده وعجا لتا فروکش کرده ،این خفتگان در خاک را نیز در امان نگذاشته .

بنا به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ١١مرداد١۳٨۸شماره ٦٢ ،تحت عنوان "نیروهای مهاجم عراقی شروع به تخریب مزاراشرف کرده اند ، گویا این نیروها قصد تخریب کامل این قطعه آرام را در سرمی پرورانند،وگویا قصد دارند جنایتی دیگر بیافرینند،تا با تمام وجود به اثبات برسانند که %١٠٠ازجنس ولایت فقیه وازطرف او ماموریت دارند .

اما

تهاجم به اشرف،جدای ازجنایت ضد انسانیش،تهاجم به خانه ای است که سالهاست هزاران مهمان یا مستاجردر آن زندگی می گذرانند، بعد ازتهاجم "ارتش دمکراسی بخش آمریکا" به منطقه،این مکان ازهرچه که بوی اسلحه هم میداد خالی شد،یعنی شد مکانی غیرنظامی .

این مهمانان یا مستاجران همانند هزاران تبعیدی ایرانی دیگرازسراجبار ترک وطن کرده ومکانی را برای خودبرگزیدند، در طی پروسه ای که مجال آن در این نوشتارنیست،مجاهدین هم  درعراق سکنی گزیدند .

لازم به ذکر است که هرایرنی برای کسب وکار،ویا پیشبرد اهداف سیاسیش،ویا هر دو، نقطه ای ازجهان را در این اجبار بی اختیار،برای خود انتخاب کرد.

مجاهدین هم بنا به اهدافشان در این اجبار بی اختیار،سرانجام عراق وخانه ای راکه بیشتر شبیه یک خرابه بود را برای خود انتخاب کردند وبرآن نام اشرف را نهادند،به غلط یا درست بودن این انتخاب کاری نداریم،وهرکس آزاد است تحلیل خودش را بدهد .

طبیعی است که هرمستاجری از این بیشمار تبعیدی،بنابه سلیقه خویش محل اسکانش رادکورکرد ووسایلش را درآن آرایش داد،وزندگانی را شروع،ورفتگانش را درهمان شهریا روستای محل زندگی به خاک سپرد .مجاهدین هم مثل این دیگر ایرانیان،سالهاست که در این خانه یعنی "اشرف" عمر گذرانده اند،وچه بسا اگردرکشورهای مثلا اروپایی بودند،تا الان ملیت آن کشورمیزبان را هم علاوه برملیت ایرانی دارا بودند،مثل هزاران ایرانی ٢ ملیتی، حتی عده ای ازجوانهای این اهل تبعید،در این خانه یعنی اشرف میتوان گفت چشم به جهان گشوده ا ند .

حال شرایط بهم ریخته وصاحب خانه کس د یگری شده،اما سوال اینست، درکدام نقطه ازجهان دیده شده ویا قانون چنین است که اینطوربیرحمانه به جان ومال این مساتجرچندین ساله که ازهمه طرف درها رابه روی اوبسته اند وهیچ جای دیگری را برای زندگی ندارد،بیفتند وبرزنده وکشته اش رحم نکنند ؟

اگرمسایل سیاسی را به کناری گذاشته ومسا له را ازدید صرف "عاطفی،انسانی" محظ نگاه کنیم ،خیلی درد است که از این خانه که شباهت زیادی هم به خانه خودی دارد ،به این سادگی دل کند ؟

تاره خرابه ای  که سالها بارنج وخون خود،آنرا به مکانی زیبا هم مبدل کرده باشی ؟ وبا جانباختگانش که در آن برخاک افتاده اند هم پیوند خورده باشی .

تمامی این مقد مه را به نگارش در آوردم ،که بگویم ،در کدام نقطه ازاین جهان بیرحم دیده اید که برمزار یک قوم یا خانواده نیزتهاجم کنند ؟

اولا امیدوارم ساکنان اشرف به آنچه که سلاحشان درآنست،به آن دست یابند،اما اگرگردش روزگار برآن سمت چرخیدکه مجبور به ترک آن شدند،باید ازهرطریقی که شده ، حتی از طریق مجامع بین الملی، این تضمین را از حاکمین جدید عراق بگیرند،که دست به تخریب قطعه مظلوم وآرام "مروارید"نزنند،که این خود جنایتی مافوق ضد بشری است،وبا هیچ منطق حتی ضد بشری سازگاری ندارد ،وواقعا اقدام به چنین کاری یکی از مصادیق جنایت علیه حرمت بشریت است .

سازمان مجاهد ین،بحصوص بخش حقوقی آن، وهمه انسانهای معتقد به حرمت انسانی،باهراندیشه وطرزفکری، باید از هر طریقی که شده ،جلو تخریب آرامگاه بی آزار"مروارید" را بگیرند ،چرا که اگربررفتگان  بی حرمتی شود،برزندگان چه خواهد رفت ؟

از طریق واتیکان ،یونسکو،یا هرسازمان ویا وسیله دیگر،ویاحتی طومار جمع کردن .نبایداجازه داد که به مروارید بی حرمتی شود .

 

                       م- ت اخلاقی

                     ١٢مرداد۳۸٨ ١ 
 

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]