زنده بگور
م-ت اخلاقی

این نوشتۀ"شعرگونه" را در یکی از روزهای یخبندان زمستان سال ١٩٩۴ میلادی زمانی که در یکی از خیابانهای یخ زده غربت غرب با کمک مالی بخور و نمیر متقاضی پناهندهگی در زیر برف و تنهائی وبا لباسهای دست دوّمی که صلیب سرخ به اینجانب و دیگر متقاضیان پناهندگی میداد در حال قدم زدن بودم آقای علی محمّد تشیّد فرمانده اسبق "میلیشیا" را که مدّتی در جلولای عراق با هم بودیم را دیدم،آقای تشید مرا شناخت و مودّبانه به سراغم آمد و با چهره ای افسرده و کمی متعجّب پرسید:

"آغا در این قبرستان چکار میکنی ؟

من هم پس از سلام و احوالپرسی با حالتی افسرده و غمگین به او پاسخ دادم :

هیچی،مسعود رجوی مرا در این قبرستان "زنده بگور" کرده است .

علیمحمد با حالتی ناراحت و افسره و باز مودّبانه گفت :

آغا این حرف را نزن !

من کمی نگاهش کردم و دست روی شانه اش گذاشتم و گفتم"علیممد" زمان معّلم خوبی است و همه را بنا بر ماهیتشان بر پشت نیکمت قابل لیاقتش خواهد نشاند،با قطرۀ اشکی بر گونه،صورتش را بوسیدم و با او خدا حافظی کردم،وسپس در گوشه ای از خیابان نشسته دفترچۀ همیشه همراهم را در آورده و در حالیکه قطره های اشک بر گونه هایم جاری بود خطاب به مسعود رجوی که در آن زمان هنوز نسبت به او در توّهم بسر می بردم سروده ای را از قلب خویش بر روی کاغذ آوردم. امّا از علنی کردن آن با نام خویش خود داری کردم،چرا که هنوز اسیر فرمول"رژیم سوء استفاده" می کند بودم .

امّا اکنون که همۀ پرده ها به کناری رفته و چهرۀ پلید و خمینی گونۀ این زالوی خونهای فزندان ملّت ایران،وچند مدار بالاتر از آن اکنون که ماهیت فاشیستی و ضدّ بشری و بویژه ضدّ ایرانی اندیشۀ این خفّاش خونها ورنجها و دربدریهای میلیونها ایرانی به همت شاعر،نویسنده ومحقق میهنمان آقای اسماعیل وفا یغمائی به روی آب افتاده است،زمان را بهانه کرده و آنرا نشر میدهم(اگر اشتباه نکنم و درست بخاطرم مانده باشد،این سروده را با نامی دیگر نشر داده ام) . امید است که همۀ هموطنانی که دل در گرو رهائی میهن از این اندیشۀ پست و عقب افتادۀ ضدّ همه چیز ایرانی،یعنی اسلام ناب محمّدی با همۀ شعب وفرقش و بویژه سیاسیش که در جمهوری اسلامی ایران طی حدود نیم قرن تجربه شده است را دارند و دل نگران نیفتادن ملّت از چاه رژیم خمینی به"چاهسرای" باندهای مسلمان مدّعی ترقی امثال باند رجوی و یا مسلمانهای مدرن و امثالهم را ندارند،گامی انسانی و ملّی برداشته و با امضای بیانیه ای محکم و استوار،بر دهان یاوه گوئیها ی جماعتها و باندهای ضدّ ایرانی از جمله باند رجوی بکوبند که همۀ دردشان خفه کردن و بیمار کردن و گوشه گیر کردن آقای یغمائی جهت افشاء نشدن ماهیت پلید اندیشۀ خویش وبه دنبال آن باز به تاریکی بردن ملّتی و میهنی را به کمک دشمنان ایران امثال جان بولتونها را دارند.

دادن چنین بیانیه ای دفاع شخصی از آقای یغمائی نیست،اگرچه حقّ دفاع محفوظ است،بلکه دفاع از افشای خطّی است که از ترور شخصیت شروع و به ترور شخص مبدل خواهد شد، کی ؟

روشن نیست،امّا اگر به همّت جان بولتونها وبمباران ایران به حاکمیت"کودتا وارانه" بر منبر قدرت تکیه بزنند،بدون شک به سبک مدرن روسی و چینی و چه بسا عریان جمهوری اسلامی،اشخاص را ترور خواهند کرد.

.اگر در مقطعی که خمینی این پیر کثیف جماران در نوفل نوشاتل فرانسه"پهن وار" در زیر درخت سیب چمبره زده بود افشاء می شد،امروز در مستراحی به بزرگی جمهوری اسلامی این پدر ترور، و در دریائی پهناور از لجن  به اسم "جهاد اسلامی" در  ترور و وحشت در جهان مواجه نبودیم

امید است که فردی یا جمعی کلید این بیانیه را بزند،تا جماعت های اپورتونیست ضدّ میهنی و در راس آنها باند رجوی میدان را خالی حس نکرده و قورباغه وار هفت تیر نکشند.

امّا

همچنانکه اشاره کردم،این نوشته"شعرگونه" در سال ١٩٩۴ میلادی با جملۀ "تقدیم به مسعود رجوی،رهبر(با ذم ب) انقلاب نوین مردم ایران آغاز شده است .   

زنده به گور

تقدیم به مسعور رجوی رهبُر انقلاب نوین مردم ایران.

ای ننگ و نفرت،ماگام آهنین برداشتیم

آمده بودیم تا زنده بمیریم

امّا تو مارا زنده بگور کردی

آمده بودیم تا سرخ قامتمان در خاک سیاه پرچمی شود

امّا تو ما را در سیائیها،سرخ خفه کردی

جان را بر کف نهادیم تا جانها در کف نمانند

گام خیز برداشتیم تا خستگان بیاسایند

گامهامان را شکستی و قدمهامان را قلم

ای ننگ بر قدمهایت،ای "نا-مبارک"

ای ننگ بر قدمهایت که برگور ما رقص مرده می کنی

از استخوانهامان قایقی عمارت کردی

تا به ساحل جنایت صدف قدرت درو کنی

تو در کجای این دایرۀ زیبا عنکبوت وار لانه کرده ای ؟

چرا کلام خدا را که بر تارک دایره اشک می ریزد،

در زیر آرواره های کثیفت موریانه وار مچ مچ می کنی ؟

ستاره را مچین،حرامت باد ای دزد روشنائی

شاخۀ زیتون به کدامین جرم هیمۀ آتش قدرتت می شود ؟

چرا داس را حمایل کرده برنجهای فدا را نارسیده درو میکنی ؟

چکش را بر مشت گره شده مکوب

مشت مشت تاریخ است

چرا از سندان وحشت کرده ای ؟

و چرا دایره را خلع سلاح میکنی ؟

زیبائی این دایره به ستاره و تفنگ و زینون است

آمده بودیم زنده بمیریم،امّا تو مارا زنده بگور کردی.

فریبورگ 1994 میلادی

م-ت اخلاقی

١۰ فروردین ١٣٩٧

30 ماه مارس 2018

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]