انتخابات فرانسه
م-ت اخلاقی

 

بارها از طرف دوستان چه در داخل وچه در خارج کشور بویژه فرزندان دوستانی که متوّسط سنّی آنها بین ۱۸ تا حدّاکثر ۲۵ است وآنهایی که سنی حدود ٤٠ تا به بالاتر دارند مورد سئوال و در برخی موارد مورد حمله وتوهین قرار گرفته که این چه غلطی بود که شماها کردید وما را با رژیم خمینی که رژیمی کثیف،عقب افتاده،حرام لقمه ودریک کلام  همه چیز برباد ده اسیر وگرفتار کرده وخود در خارج دربدر شده اید ؟

البته باید از این دسته که می گویند "خود در خارج دربدر شده اید" سپاسگزار بود،چرا که برخی از آنها می گویند"وخودتان در اروپا وآمریکا نشسته یا در حال جشن و میتیگ به اصطلاح سیاسی هستید ویا در حال مهمانداری ومهمانبازی" با همانهایی که زمانی آنها ر ا سدّ اصلی دوران میخواندید یا سرکوچه در کمین آنها بودید(این دسته احتمالا منظورشان دارودسته رجوی است وفکر می کنند که اینجانب وصدهای دیگر امثال من همچنان زیر علم وکتل آنها داریم سینه می زنیم) .

امّا امشب یعنی یکشنبه شب ۲٣ آوریل ۲٠۱۷ برابر ٣ اردیبهشت ۱٣٩۶ در جلو تلویزیون نشسته ومثل هر شب پیگیر اخبار جهان وبویژه پیگیر نتایج اوّلیه انتخابات فرانسه بودم .

وقتی تصاویر ردیف شده نامزدهای ریاست جمهوری از راست راست تا چپ چپ موجود در حال فرانسه ودر صد آراء آنها را دیدم ،در حالی که موج آزادی رای وعقیده رادر این دریای دمکراسی با حسرت نگاه می کردم، ابتدا آهی از دل کشیده و سپس خطاب به یکی  از آن جوانها گفتم : "ما برای چنین سیستمی مبارزه کردیم ونه برای رژیم کثیف خمینی ویا آقای رجوی" .

یکی از آنها گفت مگر شاه چه اشکالی داشت ؟

دیگری گفت : آقای رجوی چه در چنته اش داشت که دنبال کو.... او  افتادید ؟

دیگری گفت : اصلا چرا تو وامثال تو همه اش در حال مخالفت هستید ؟

آخری گفت : شما سیاسی نبودید .

ابتدا نگاهی به همه آنها کرده وسپس گفتم :

میدانید ما چرا با شاه در افتادیم ،چرا دنبال خمینی رفتیم،چرا با خمینی درگیر شدیم،چرا به دنبال رجوی رفتیم ،وحالا چرا مخالف رجوی هستیم ؟

شاه می گفت : حزب فقط "رستاخیز" یعنی هرکس بگوید"من نه"، خفه .ما با او در افتادیم وبهایش را که در بدری و زندان بود دادیم .

خمینی می گفت شاه غلط کرده می گوید "حزب فقط رستاخیز"، ودم از آزادی زد(غافل از اینکه هیچ نوع مکتب ومرامی به تنهائی و بویژه مذهب نمی توانند حامل دمکراسی باشد)،امّا خود که بر سکوی قدرت نشست گفت :

حزب فقط "حزب الله" .

با او در افتادیم وزندان وشکنجه نصیبمان شد وهزار بلابر سرمان آورد .

رجوی گفت خمینی غلط کرده که می گوید "حزب فقط حزب الله"،وفریاد آزادی،شورا وچندین آرزوی زیبا که من وهزاران امثال من سالها در پی دستیابیش همه تلاشی کرده بودیم داد.با خمینی در افتادیم،زندان رفتیم ،پدران ومادرانمان وبرخی خواهران وبرادرانمان از غصّه و دوری ما پیر ورنجور شده ودر برخی موارد از غصّه جان دادند.آقای رجوی فریاد "هل من ناصراینصرنی"داد و ما را به عراق دعوت کرد با تمام خلوص نیت ،فریادش را به قول عربها "لبیک" یعنی آری گفتیم .البته یکی از آن جوانها گفت اولا بگو ببینیم چرا آقای رجوی به عربی فریاد زد،ثانیا به زبان فارسی یعنی چه ؟

پس از ترجمه عربی "هل من... ." به فارسی برای آنها(آیا کسی هست که مرا یاری کند؟) ،به صحبت های خود با آنها ادامه داده وگفتم آقای رجوی امّا کم کمک وقتی دید انگار زورش زیاد می شود وعنقریب بوی کباب می آید،افتاد به "کرغلی" خواندن وخودش وبانویش را رهبر بی بدیل خواند،بانو را نه تنها برخلاف خمینی که عکس او در ماه دیده شدخود ماه خظاب کرد،بلکه"ماه تابان"شد وخود رهبر مقدس.و وعده و شعار آزادی و شورا شد شعار زیر :

" ایران رجوی،رجوی ایران" ،و وقتی که خودش"خودمغیوب" شد،شعار شد :

"ایران مریم،مریم ایران " و در انتها شد : "دمکراسی آزادی ،با مریم رجوی "

وگفتم آری ما برای چنین آزادی وچه بسا وسیعتر از این(با اشاره به اخبار ونتایج دوره اول انتخابات فرانسه) با شاه در افتادیم،دنبال خمینی رفتیم،با خمینی در افتادیم،به دنبال به قول شما کو....رجوی افتادیم وسپس با او مخالف شدیم وهمچنان داریم هرکاری که از دستمان بر می آید برای رسیدن به آزادی کوتاهی نمی کنیم .میدانید بچّه ها اگر با هر سه اینها به مخالفت برخاستیم علّتش اینست که هر سه شعار آزادی وادعای آن " را دادند. شاه،آن شیخ واین رهبر"خودمغیوب" یا مرحوم وبانوی مربوطه که هر کدام به شکل زیر ردیف شده اند در یک چیز مشترگ هستند،وآن عدم اعتقاد به آزادی واحترام به رای و اندیشه دیگران است :

شاه می گفت : حزب فقط "رستاخیز".

شیخ می گفت : حزب فقط" حزب الله"

رهبرخودمغیوب یا مرحوم می گوید: دمکراسی با "من وبانو " واخیرا پس از"خودمغیوب" یا مرحوم شدنشان،می گویند :"  دمکراسی آزادی با "مریم رجوی" .

و در آخر به همه آنها گفتم،ما صادق بودیم ویک چیز اساسی هم کم داشتیم وآن عدم شناخت از دمکراسی بود و اصلا فرهنگش را نداشتیم و نمی شناختیم وهنوزهم که هنوز است به آن اعتقاد نداریم ودر عقاید خود چه مذهبی،چه ملّی ویا مارکسیستی...بسته و اسیریم وبا اینکه سالهاست در اروپا یا آمریکا زندگی می کنیم،هواداران هر گروه ودسته ای بویژه هوادران رهبر"خودمغیوب یا مرحوم" یک آنتن بشقابی نصب کرده ودر جلو تلویزیون گروه مربوطه نشسته وبرای هم به به و چه چه می کنیم،حتی پس از سالها هنوز زبان کشور مربوطه را یاد نگرفته ایم که اخبار ش را گوش کنیم که حداقل یاد بگیریم انتخابات یعنی چه،ضمنا یادتان نرود که"شاه" که شاه بود وسمبل قدرت وسایه خدا واز اوّل تکلیفش با ملّت روشن،امّا جناب شیخ وجناب رهبر وبانو به صداقت ما خیانت کردند .در آخرهم به همه آنها گفتم بزودی متن نامه ای را که در سال ۱٩٩۲ میلادی برابر۱٣٧٠شمسی برای آقای رجوی نوشته بودم به مرور بر روی سایتهایی نشر خواهم داد تا ببینید ما تا کجا روراست وصدیق وساده بودیم.

آری ما برای این دربدر شدیم و به قول شما این غلط ها را کردیم برای چیزی شبیه این انتخابات :

انتخابات فرانسه

 

م- ت اخلاقی

۲٣ آوریل ۲٠۱٧ برابر ٣ اردیبهشت ۱٣٩۶  

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]