شاه ، شاه! و خمینی، خمینی است!
به بهانه سالگرد ۲۲ بهمن۱٣۵۷ 
اسماعیل وفا یغمایی

توضیح:
این مقاله را من دو سه سال قبل نوشتم و در چند سایت هم درج شد .حال با توجه به اینکه ماجرا باقی و دفتر حکایت سقوط شاه و ظهور خمینی هنوز باز است فکر می کنم باز خوانی آن خالی از فایده نباشد. متن وتیتر نوشته اندکی تغییر کرده است.ا.و.ی
***
 
عادتمان داده اند و عادت کرده ایم، ـ یا با توجه به تجربه های سالهای اخیر عادتمان داده بودند ـ که حد اقل در گام نخست ،در باره افراد   وتغییرات افراد قضاوت اخلاقی داشته باشیم.رشته قضاوت اخلاقی و اساسا مقولات اخلاقی هم، علی القاعده و تا روزگار ما که هنوز چیز جدیدی در این باره کشف نشده، نه به تغییر و تحولات تاریخی و اجتماعی بلکه به دین و مذهب مربوط می شود ، و رشته دین و مذهب هم، در دست نیافتنی ترین و در عین حال اصلی ترین نقطه، به هزار توی بی در و پیکر وسرگیجه آور و مغلوب کننده آسمانها و صل است. بنابر این وقتی بر کرسی قضاوت صرفا اخلاقی می نشینیم ، دست آخر اعمال و رفتار فردی که می خواهیم در باره او قضاوت کنیم، بخصوص اگر این فرد از حیطه افراد معمولی جامعه فراتر باشد ،در پرده راز باقی می ماند، و اگر از من بپرسید،می گویم مجبوریم که متهم را تبرئه کرده و زمزمه کنیم که به قول حافظ «حکم ازلی» این بوده که گل «شاهد بازاری» و گلاب «پرده نشین» باشد .
جام می و خون دل هریک به کسی دادند
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری وآن پرده نشین باشد
از این نمونه قضاوتها در تاریخ ایران کم نیست. به عنوان مثال از   نادر شاه می توان نام برد. او یک نظامی توانا و هوشیار و پادشاهی خونریز و بی رحم بود . هنوز هم مجسمه تبر بدست اش در حاشیه «چهار راه نادری» و بر فراز پایه ای سنگی و مرتفع ، زیب و زینت شهرمشهد است، ومن بارها در هنگام تحصیل در مشهد شاهد بودم که بعضی ازکسانی که از زیارت حرم بر می گشتند سری هم به موزه   نادری میزدند و احیانا فاتحه ای هم نثار روح پر فتوح او می کردند!.
این بزرگوار کسی بود که وقتی شهری شورش می کرد با برپا کردن خیمه های فراوان در کنار لشکرگاه سپاهیانش وایجاد روسپی خانه ، ودستگیری زنان و دختران و پسران نوجوان شورشیان، آنها را گاه چند ماه در این روسپی خانه همایونی به کار وا می داشت تا به شورشگران درس اطاعت بدهد.
اوپادشاه افتخار آفرین و عادلی بودکه هنگام مجازات محکومین ،تنها یکی از چشمان آنان را کور می کرد، تا محکوم،   با چشم دیگرخود ساعتها شاهد تجاوز سربازان به اعضای خانواده اش باشد، و بعد او را گردن می زد. او کسی بود که وقتی کشاورزان نمیتوانستد مالیاتشان را بپردازند ماموران مالیاتی او دختران و پسران کشاورزان نگونبخت را به عنوان مالیات با خود می بردند و به فروش می رساندند.
  در بسیاری از کتابهای تاریخ، بخصوص وقتی به قلم ناسیونالیستهای دو آتشه نوشته شده باشد، وقتی که می خواهند علت این خشونت را توضیح بدهند مثلا تاکید می کنند که:
لشکر کشی های دایمی به خاطر عظمت ایران، «خوردن نخودچی» و غذای نامناسب در طول زندگی، و سرانجام «یبوست مزاج» و احتمال «بواسیر تکمه ای» باعث می شد که ایشان به خشم آیند   و دستور بدهند که روزانه تعدادی کور و تعدادی سر بریده شوند . آنهائی که یک مقدار علمی تر می خواهند مسئله را بررسی کنند مثلا گاه مانند محقق ارجمند و زحمتکش استاد باستانی پاریزی می نویسند:
  همخوابگی اعلیحضرت در هندوستان با یک روسپی زیبا ی هندی در شهر دهلی و در هنگام فتح هندوستان، و ابتلای ایشان به سفلیس یا چیزی شبیه سیفلیس و سرانجام پیشرفت سفلیس و تورم پرده های مغزی نادر موجب بیدار شدن روحیه خشونت در او شده بود.
  در تحلیل اول سلسله علت و معلولها به «نخودچی و کشمش»، و درتحلیل نوع دوم به «روسپی و رقاصه زیبای هندی» وصل میشود. و خواننده چنین تحلیل هائی چاره ای ندارد که به دیوان خواجه بزرگ شیراز پناه ببرد و شعری را که پیش از این به آن اشاره کردم زیر لب زمزمه کند و دائم یا عجبا یا عجبا بگوید که سرنوشت ملتی یا ملتهائی و کشته شدن صدها هزار تن انسان و نابودی شهرها و به منجلاب در افتادن سرنوشت ملتی به یبوست مزاج و یا سیفلیس ملوگانه بستگی داشته است .
  این نوع تحلیل گران از همه چیز می گویند، جز این که نادرشاه یا امثال او را ،که به حول و قوه الهی در درازنای تاریخ ایران تعدادشان هم زیاد است ،در زمینه تاریخی و اجتماعی مورد تحلیل و گفتگو قرار بدهند، و با کالبد شکافی تاریخی او و امثال او نشان بدهند که، نادر شاه در آن زمینه تاریخی و اجتماعی که شخصیت او را آفریده بود،اگر دایم از روغن زیتون فرد اعلا هم استفاده می کرد و انواع ملینات را هم برای لینت مزاج به کار می گرفت و یا در مقاربت با رقاصه زیبای هندی از وسایلی استفاده می کرد که دچار س ی فلیس نشود، بازهم همان نادر شاهی بود که ناسیونالیستهای دو آتشه او را مایه افتخار و سردار تاریخی ملک کیان می دانند،ومحققان واقعگرای تاریخ با قرار دادن او در زمینه اجتماعی و تاریخی   چهره حقیقی و هولناک او را پر رنگ کرده اند.
با این مقدمه می خواهم بگویم که خمینی راهم باید در زمینه واقعی تاریخی و اجتماعی او نگریست.
 
خمینی یک وجود تاریخی ست
خمینی را نه در سر فصل تولدش در فلان شهر یا کوره دهات خمین، یا به قول بعضی از روایات مضحک وغرض آلود، در هندوستان، و نه در سر فصل مرگش در جماران در فلان سن و سال، بلکه پیش از تولدش باید باز نگریست!. آن زمانی که از مشیمه یعنی بچه دان و یا رحم تفکری ارتجاعی و قرون وسطائی تولد یافت و پس از هر مرگ باز-تولد یافت و هنوز هم متاسفانه در حال تولد است.
  او به عنوان یک فرد معمولی ،می توانست مثل میلیونها انسان گمنام یا صدها هزار ملائی که در ایران و خاور میانه آمدند وروضه خواندند و به رتق و فتق امورات مذهبی مردم پرداختند و رفتند، جای اندکی را در جهان زندگی، وگوری گمنام را در گوشه یک گورستان به خود اختصاص دهد. اما داستان زاد و مرگ خمینی این چنین نشد. اوبه دلایل تاریخی و اجتماعی، از بیرنگی و کمرنگی خارج شدو در ظهوری اجتماعی و تاریخی تبدیل به وجودی اجتماعی و تاریخی شد.
با این حساب، وبا توجه به قانونمندیهای حاکم بر یک شخصیت و وجود تاریخی، او قرنها پیش از مرگش از زهدان اندیشه و ایدئولوژی و تفکری خاص متولد شده بود و تراش خورده بود و هنوز سالها پس از مرگش سر و مر و گنده !متاسفانه در حال زندگی کردن است و تا ما به شناختی درست از قضیه دست پیدا نکنیم و در فکر چاره ای اساسی نباشیم و در مبارزه با ریشه های اصلی تعارف را کنار نگذاریم ایشان به زندگی خود در نامها و لباسهای مختلف ادامه خواهند داد .
این ویژگی کسانی است که به طور مثبت یا منفی ، چه در هیئت مثلا هیتلریا دروجود مارکس ، از جایگاه یک انسان معمولی فراتر می روند و جایگاهی تاریخی را به خود اختصاص می دهند. خمینی از این زمره بود و به همین دلیل من اعتقاد دارم :
خمینی خمینی بود، خمینی خمینی هست و تا وقتی که سیستمهائی مانند جمهوری اسلامی حاکم بر ایران ، یا اندیشه ها و دستگاههای فکری و ایدئولوژیکی با ساخت و بافت واندرونه دستگاهی که خمینی را پرورد و تحویل داد وجود دارد، خمینی خمینی خواهد بود.
از این میخواهم نتیجه گیری بکنم که من اعتقاد دارم:
  خمینی پانزده خرداد
۱٣۴۲ همین خمینی سال ۱٣۵۷ و در ادامه، همان خمینی سالهای شصت به بعد بود که دستور تیرباران، تجاوز . خون کشی، شلاق و شکنجه و .. را صادر کرد و موجب شد که بیکاران و معتادان در خیابانهای تهران و شهرستانها رژه بروند و دختران نوزاد چند ماهه ای که در سال پنجاه و هفت در امواج تظاهر کنندگان بر دوشهای مادرانشان آرمیده بودند هم اکنون در هیئت ارتشی سرگیجه آوراز زنان خیابانی در خیابانهای تهران در جستجوی کسی باشند تا با فروش تنشان نان و سر پناهی برای خود جستجو کنند. زنانی که به احتمال زیاد برادران و پدرانشان در جبهه های جنگ تبدیل به عناصر بیجان شدند. خواهرانشان دستگیر و تیر باران شدند و هست و نیست شان درادامه حکومت خمینی   ودر سرزمینی که برای بخشهای گسترده ای از مردم ایران تبدیل به جهنم شد بر باد رفت.
خمینی در مرکز شخصیت خود، آنجا که تمام خطوط تشکیل دهنده شخصیت او، و تمام تجارب و یافته های نظری و عملی اش، به عنوان یک ملای مرتجع شیعه‌ی اثنی عشری و یک آیه الله تمام عیار ولی فقیه، در آن نقطه با یکدیگر برخورد کرده و شخصیت حقیقی   و غائی او را طراحی کرده اند در طی سالها تغییری نکرد.
او   همان بود که بود .کاری که او کرد این بودکه، گام به گام، مایه ماهوی و وجودی خویش را ،به دلیل دست یافتن به قدرت سیاسی و در دست گرفتن زمام یک سرزمین، و سازماندهی مریدان و پیروانی که یا به دلیل جهل و یا به علت مشارکت در قدرت و نعمات ناشی از قدرت سیاسی به او روی آورده بودند از قوه به فعل در آورد و در این مسیر تا آنجا که نفس داشت جلو رفت و خود را بارز و بارزتر کردو آنچه را در پشت پرده های تاریک و پنهان ذهن خود داشت پرده برداری کرد.
حالی به پشت پرده بسی فتنه می رود
تا آن زمان که پرده بر افتد چها کنند
  شاید با این تاکیدات و این که هرکس در زندگی خود تغییراتی می کند متهم به مطلق گرائی شوم . ولی قصد مطلق کردن قضیه را ندارم ، از آنجا که خمینی و اگر دقیق تر بخواهم بگویم مایه های ساختاری یک امام خمینی تاریخی و انتزاعی موضوع و پرسوناژ اصلی یکی از رمانهای من بوده و هست به او بسیار فکر کرده و سعی کرده ام او را در طول زمان و مکان دنبال کنم ، بنابر این نمی گویم که او تغییر نکرد، ولی تاکید می کنم تغییرات خمینی در جهت و بر مدار همان نقطه ای بود که شخصیت تاریخی او را تشکیل می داد یعنی این شخصیت را نفی نکرد بلکه آنرا غلیظ تر ، نیرومند تر و پر رنگ تر کرد. با نگاهی به تاریخ ایران و درنگ روی نمونه ها اندکی توضیح می دهم.
در تاریخ ایران ما از همان آغازتا امروز و با همه روشن و تاریکی هایش،   در زمینه حکومت ،با دونوع پدیده    رو برو بوده ایم ، «شاه» و «امام» و در برخی موارد «امامشاه» یا به قول حافظ«شیخشاه».
  شاه ، امام، امامشاه
نوع اول ، یعنی شاه و نوع درشت ترش ـ دردوران باستانی تاریخ ایران ـ «شاهنشاه یا شاه شاهان»، حامل «فره ایزدی» یا به زبان امروزی و مسلمانی، حامل «نور الهی» بود.
محل اتراق این نور الهی در بخشهائی از پیکر شاهنشاه ـ که بعد متوجه خواهید شد ـ بود . این نور به «قدرت سیاسی» شاه «مشروعیت مذهبی و فلسفی» میداد، و شاه را در چنان حصار مستحکم تقدسی قرار میداد که نفس همه را می برید. این نور الهی سرانجام در خلوتکده شاه و با تلاشهای او وملکه سیلان و جریان پیدا می کرد و به زهدان عیال منتقل می شد وولیعهد که متولد می شد   این فره ایزدی به میمنت و مبارکی از سر و روی او تتق می کشید و خیال همه را راحت می کرد، که در این سفرپرپیچ وخم ، این فره ایزدی در پروستات و بیضه های شاهنشاه دچار ضایعه نشده و از بیضه شاه و زهدان ملکه به ولیعهد رسیده است تا او هم وقتی که به سن مربوطه رسید، آن را به دیگری منتقل کند و سلطنت همینطور تا زمانی که حیات از منظومه شمسی رخت بر می بندد ادامه پیدا کند و ایرانیان هم شاد وشاکر از این همه موهبت شکر نعمت بگذارند که ایزد توانا منت بر سرشان گذاشته و آنها را تحت انوار فره ایزدی قرار داده است.
  خیلی ساده می توان فهمید که در طول حدود هزار و پانصد سال، از دوران هخامنشیان تا پایان دوره ساسانی، آن ایزد بزرگوار قبل از اسلام، از طریق شاه، و در درون پیکر شاه به نوعی بر مسند حکومت بوده است، یعنی به نوعی خدا بر تخت سلطنت بوده است. به همین دلیل هم ، اگر نگونبختی اشتباها یک لحظه روی تخت شاه می نشست به شکنجه گاهش می کشاندند و بند از بندش جدا می کردند و با شکنجه ای به نام «نه مرگ» تقاص وارد شدن به مقر جولان فره ایزدی را به او می فهماندند. شاهان دوران قبل از اسلام را در این «نقطه اصلی» می توان نگریست و فهمید که شاه ، یعنی این در حقیقت نماینده اصلی ترین طبقات قدرتمند جامعه، یعنی اشراف زمیندار و برده دار، مغان و فرماندهان ارتش و ..چگونه فکر می کند و چگونه دنیا را میبیند و چگونه مردم و توده ها را ارزیابی میکند.
این شاهان مطمئنا آدمهای بد قیافه و بد لیاس و بد هیکلی نبودند. گاهی محبتشان گل می کرد و این و آن را می نواختند، در جنگها در خیلی از اوقات شجاعانه می جنگیدند، اهل موسیقی و باده و شکار بودند،بدون شک عاشق میشدند و می گریستند و نیز مثل سایر آدمها شادمانی می کردند. با دانشمندان حشر و نشر داشتند و امثال این حرفها ، ولی دست آخر و در بالاترین نقطه، این شاه دارای فره ایزدی ،در نقطه اصلی تاریخی خود، کار کردهایش قابل حدس و گمانه زدن بود. شاه در هر حال شاه بود.
  این شاه دست آخر و بدون هیچ تکان و تردید نماینده کسانی بود که او را بر گزیده بودند و از منافع آنها کوتاه نمی آمد .این شاه دارای فره ایزدی و معتقد به فلسفه فره ایزدی، اگر لازم میشد،برای سرکوب مردم به پادشاهان بیگانه پناه می برد، برادرش را می کشت، مردم را قتل عام می کرد، برای حفظ فره ایزدی و تقویت آن بنا بر قوانین شریعت قبل از اسلام مانند فرهادک با مادر یا خواهر خود ازدواج می کرد، او اگر لازم بود مانند داریوش کبیر هر روز صبح دستور میداد محکومی را از وسط دو شقه کنند و او صبح را با عبور از میان دوشقه پیکر محکوم آغاز می کرد تا قدرت خود و فره ایزدی را حس کند و برای او مهم نبود که کشاورزانش گاهی از شدت گرسنگی با گوسفندان به چرا می روند. او هر کاری که لازم بود انجام میداد. او در آن نقطه بدون تکان و لرزش و تردید بود و هیچ قانون اخلاقی و انسانی باعث نمی شد که او تغییر بکند. نمونه خوبش قباد ساسانی است. او در مقابل جنبش مزدک عقب نشینی کرد. مزدکی شد و حتی اجازه داد مزدک حرمسرای او را منحل کند، ولی دست آخر با کمک فرزندش خسرو( انوشیروان عادل) وکشتار عظیم مزدکیان وقتل و سرکوب هواداران مزدک در سراسر ایران و قتل   مزدک از حقوق آسمانی فره ایزدی و طبقه اشراف در مقابل توده های بی سر و پائی که در دیدگاه او بجز حیوانات وگوسفندان در خدمت دستگاه سلطنت نبودنذ دفاع کرد و آب را دوباره به آسیای اشراف بر گرداند.
قباد ساسانی در کالبد شکافی تاریخی اش همیشه قباد بودو دقیقا به سخن بنیادگذار قدرتمند سلسله یعنی اردشیر پاپکان توجه داشت که گفته بود« وای بر جامعه ای که سر جای دم و دم جای سر را بگیرد» یعنی مردم فرودست به مردم فرادست تبدیل شوند و کاست طبقاتی جامعه فرو بریزد.
  این کشتار ــ که به نظر من آلترناتیو واقعی و درونی جامعه ایران را از بین برد و وضع جامعه را بسیار اسف بار کردــ در مدت زمانی نزدیک باعث زوال دولت ساسانی و اسلامی شدن ایران شد و گسست هولناکی ایجاد نمود که ایران از روند طبیعی و مادی تاریخی خودش خارج شد و به راه پر چاله چوله هولناکی افتاد که عوارضش را هنوز م داریم تحمل می کنیم.
از بازیهای آسمانی که بعضی افراد در تحلیل های تاریخی به آن معتقدند که بگذریم، من اعتقاد دارم که اگر آلترناتیو درونی و واقعی جامعه ایران   در آن دوران نابود نشده بود ،ایران ساسانی سرنوشت دیگری پیدا می کرد و حتی اگر مشیت الهی هم تعلق بر این می گرفت که حمله به ایران صورت گیرد ایران آن را پس میزد و از مسیر تاریخی طبیعی خود خارج نمی شدـ
  من این اعتقاد را در باره نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق نیز دارم، اگر مصدق شکست نخورده بود ، خمینی امکان ظهور نمی یافت و بار دیگر ما شاهد فتح مجدد ایران توسط لشکریان اسلامی ولی فقیه نبودیم ـ، ولی متاسفانه   کشتارهولناک مزدکیان و سرکوبهای بعد از آن ،راه به ظهور رسیدن این مشیت را هموار کرد. بعد ازسقوط دولت ساسانی همه چیز ضربه خورد و یا نابود شد، حتی زبان وبخش عظیمی از فرهنگ و نام و نشان ایران در معده بزرگ امپراطوری اسلامی اموی و سپس عباسی برای مدتی از بین رفت ولی   آن   فره ایزدی نابود نشد!.
  فره ایزدی نخست در حول و حوش خلفا خودش را حفظ کرد. خلفا با چند پله رشته اشان به پیغمبر و الله وصل بود.در این دوره نزدیک شدن به فره ایزدی که حالا خودش را در خلفا به تماشا گذاشته بود. مجازاتی وحشتناک داشت. نمونه روشن اش سرنوشت منصور حلاج است. عارفان ایرانی تلاش زیادی کردند که فره ایزدی و نور الهی را بین مردم تقسیم کنند و از انحصار برگزیدگان بیرون بیاورند. به همین دلیل می گفتند که خدا در تمام بدن ها هست ومردم از زمره مقدساتند. حلاج به عیان ندای «انا الحق» سر داد. او نمی گفت من خدا هستم، بلکه می گفت در جهان جائی خالی از خدا نیست. پس خدا در من و من او هستم. ظاهر قضیه ساده است ، ولی این ادعا قدرت خلیفه را که ردا و عصای پیغمبر را داشت تهدید می کرد. تا آن موقع خلیفه جانشین و حامل اقتدار پیغمبر و لاجرم خدا بود. اگر حرف حلاج رواج پیدا میکرد و هر بقال و سبزی فروشی ادعا می کرد که در من هم سهمی از خدا هست کم کم اقتدار خلیفه ضعیف میشد و سرنوشت حلاج آن شد که می دانید. کشتند و سوختند و خاکسترش را هم به دجله ریختند.
  پس از شورشها و پدیدار شدن دوباره جغرافیائی ایران در پهنه تاریخ در دوران صفاریان، چیزی نگذشت که سر و کله «فره ایزدی» در هیئت «ظل الله» و در دوران سلجوقیان پیدا شد. این «ظل الله» نیز تقریبا این قسمت دوم تاریخ ایران را تا سقوط سلسله پهلوی به خود اختصاص داد، و آخرین ظل الله در بهمن پنجاه و هفت کارش به پایان رسید.
  در باره ظل الله آخری که ما شاهد حکومتش بودیم گاهی بزرگترها می گفتندـ و هنوز هم علاقمندان به ظل الله و از جمله ملکه سابق در این روزها و در مصاحبه هایشان می گویند ـ ایشان خوب بودند ولی اطرافیانشان نگذاشتند!.
  این مضحک است. من بواقع دشمنی شخصی با انواع ظل الله ها ندارم . چون این دشمنی فایده ای ندارد، و معنائی هم ندارد. البته در زندان و شکنجه گاه این ظل الله آخری مثل بسیاری از جوانان سالهای چهل تا پنجاه و هفت شکنجه شدم و شلاق خوردم و دههابرابر شکنجه و شلاق خود، شاهد شکنجه های وحشیانه سایر دستگیر شدگان   بودم ، با این همه حمل کردن بارکینه و نفرت شخصی به نظر من بیهوده است و نیز بی دوام.
من اعتقاد دارم که اطرافیان ظل الله آخری او را فاسد نکردند . او شاه بود و شاه شاه است و نمی تواند شاه نباشد! او یک وجود تاریخی و حافظ منافع طبقه ای بود که او نماینده آنها بود و از این رو در جدول اخلاقی و ارزشی او در نهایت، مردم جز گله هائی از گاو وگوسفند نبودند. ـ یکبار هم شهبانوی ارجمند !   در مصاحبه ای گفتند در جریان تظاهرات سال پنجاه و هفت خون گوسفند و گاو را آورده و در خیابانها ریخته بودند و من با حرف او با این اشاره موافقم ـ با این تفاوت که این ظل الله آخری بر خلاف دیگرانی که تا دوره آقا محمد خان قاجار حکومت کردند مستقل هم نبود . آخرین ظل الله هویتی تاریخی و اجتماعی و ثابت داشت که نمی توانست و نه می خواست آنرا محو کند. اگر ان را نفی می کرد می مردو دیگر وجود نداشت. و اگر نفی نمی کرد همانی بود که بود.
اصل مطلب
حال می رسیم به اصل مطلب . بعد از این بزرگوار، خمینی بر سر کار آمد.   از بازی های روزگار، نام جانشین «ظل الله» بسیار با مسمی بود، «روح الله»!.
  بهتر است که دور و بر مشیت الهی نگردیم و این چرخش را، تنها از زاویه تاریخی و نه فلسفی ، بررسی کنیم چون در غیر این صورت مجبوریم باور کنیم که مشیت الهی بر این تعلق گرفته که یک ملت از دست ظل الله خلاصی یابد و در زیر سیطره روح الله قرار گیرد.   من فکر میکنم به طور منصفانه اگر قضاوت کنیم ،آن ظل الله   از این روح الله   کمتر خطرناک و ویرانگربود، به معنای کلمه هم که باور داشته باشیم ،شبها که نوری وجود ندارد ،اقلا می شود در تاریکی از«ظل» یا «سایه» ظل الله ها آسوده بود و نفسی به راحتی کشید. ولی با «روح» چه باید کرد، با نماینده خود خدا که لنگر هستی و کره زمین است چه خاکی بر سر خودمان بریزیم.دریغا که نه در تاریکی و نه در روشنی نه در خلوت و نه در جلوت و نه در خواب و نه بیداری و نه در این دنیا و نه در آن دنیا از   دست او رهائی وجود ندارد. ایشان یعنی روح الله، با سه واسطه خود خداست. او نماینده امام و اساسا خود امام و مطلق فقیه است، امامی که به او وصل است، جانشین پیامبر، و پیامبر هم نماینده خدا بر روی کره خاکی است ،پس امام خمینی یا امام خمینی انتزاعی ما به عنوان ولی فقیه مطلق، خدای مجسم بر روی خاک است و قرنهاست که پیشینه گان و اسلاف او از همان قرن دوم و سوم هجری اعلام کرده و چندین تن کتاب و رساله نوشته اند، و چند صد سال این رساله ها در مراکز مذهبی تدریس شده و به اجداد و اسلاف ما باورانده   و تنقیه فکری شده، که ولی فقیه صاحب جان و مال و ناموس و هست و نیست مسلمین و غیر مسلمینی است که در حیطه حکومت او به سر می برند.
در این حیطه، در حیطه ای که زمام زندگی این جهانی و آنجهانی به طور مطلق در دست ولی فقیه است نفس نمیتوان کشید. ـ شعر در این بن بست شاملو شاهکاری است از ظهور ولی فقیه، باید آن را بر گذرگاه تاریخ ایران آویخت و تدریس و تفسیر کردـ. خمینی چنین موجودی بود و هست و به این جایگاه خود اعتقاد داشت و پتانسیل هولناک کشتار و سرکوبش را از این اعتقاد می گرفت.خمینی یک فرد نبود یک نوع اندیشه در تاریخ ایران   و تاریخ اسلام و در باورها ی مذهبی و فرهنگی بود که ما و اسلاف ما نیز ساده دلانه بخشی از این باورها را بر شانه های اعتماد خود تا روزگار خمینی حمل کردیم . این باورها هنوز هم اگر چه زخمی و ضربه خورده است می تواند خطر آفرین باشد،   باید با تمام قوا و بدون تعارف علیه آن جنگید و گرنه شاهد ظهور مجددش خواهیم بود.
باید باور کنیم که خمینی و خمینی گری یک جریان و یک وجود     جاری درهرزابه های گوشه و کنار   تاریخ سرزمین ماست ، روحی ناپیدا که کالبد خود را می یابد و این کالبدها در جریان حوادث روزگار عوض می شوند.
در دیدگاه خمینی او شبانی است که با اراده الهی برای هدایت گوسفندان بر گزیده شده است. در عرصه تاریخ البته چیزی پنهان نیست، و او نماینده قشری است که منافع آنان را نمایندگی میکند ولی در بعد شخصیت شناسانه خمینی، و پیچیدگی ها و رنگ آمیزی های گول زننده، خمینی جانشین خدا و داری اعتقاداتی مشخص ودر بنا تغییر ناپذیر و نیزجایگاهی تغییر ناپذیرو مطلق است.
  خمینی درقبل از پانزده خرداد و هنگامی که به کمال آخوندی خود می رسید، جهان را به قواره یک ولی فقیه طراحی می کرد. دستگاه فکری او مشخص بود .پانزده خرداد
۱٣۴۲ او، همین خمینی و با همین اعتقادات بود که از فرصتی تاریخی بهره برد. موضع خمینی اگر چه ظاهر با رنگ و لعابی داشت و باصطلاح سنگ مردم را به سینه میزد ، ولی موضعی   ارتجاعی بسا ارتجاعی تر و عقب مانده تر از شاه و به قول معروف از تضاد شتر با موتور مایه می گرفت، که به دلیل تضاد مردم با شاه وغوغای آن روزها و فرو ریختن خونها چندان توجه کسی را جلب نکرد و خمینی بر پلکان منبر قدرت سیاسی و اقبال اجتماعی شروع به صعود کرد .
  در بهمن پنجاه و هفت خمینی امکان این را یافت که بخشی از جهان را در هیئت ایران به قواره طراحی های یک ولی فقیه و یک پیشوای مذهبی برش دهد و مشغول دوخت و دوز آن شود . ولی در انتهای قرن بیستم و در جامعه ای چون ایران بزودی با مشکلات و موانع زیادی روبرو شد. جامعه ایران علیرغم شوک بخود آمد و قیچی قدرتمند ولی فقیه که سودای برش دادن جامعه ایران را به قواره یک مملکت اسلامی طراز اندیشه خمینی را داشت ، این بار متوجه کسانی شد که مانع این بودند تا رویاهای فقیهانه او از قوه به فعل در آید. در سی خرداد خمینی همان خمینی قبل بود، اما این بار بر سریر قدرت و یک امامشاه کامل.
  گلوله هائی که برسینه ها ی تظاهر کنندگان سی خرداد نشست و امواج کشتار و سرکوب پس از آن را باید ادامه حرکت این قیچی دانست. این قیچی هنوز نیز در کارست و تا رژیم ولایت فقیه بر سرکار است از کار نخواهد افتاد. خمینی در این قیچی زنده است، در این پدیده که بر محور جانشینی خدا و پیامبر و امامان او و در تضاد خانمان بر انداز با سیر طبیعی حرکت فکر در تاریخ و جامعه هیچ چیزی را به رسمیت نمی شناسد. خمینی خمینی بود خمینی هست و تا برسریر حاکمیت است خمینی خواهد بود. و اما باید اضافه کنم این نوع اندیشه در برابر ستونهای پولادین شناخت و رشد آن در جامعه زنده و بیدار ایران، علیرغم هیاهای تمام جاهلان محکوم به زوال است.

 

منبع:ادبیات و فرهنگ

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

اسماعیل وفا یغمایی

فهرست مطالب اسماعیل وفا یغمایی در سایت پژواک ایران 

*عاشقانه های بی تاریخ. شماره های بیست و یکم تا سی ام
* بپاس پیدا شدن چند خمره شراب از عهد ساسانی
*ساقي نامه
*خلقی ست به تجربت کمر بر بسته ... پس از انتخابات
*غزل. مفهوم مردم. از دفترغزلها.
* غزلهای بی تاریخ
*نوعی استراتژی! شکلی از زندگی
*خدا فروشان
*تجربه
*درخت باران گسار! سلام! آمد بهار!
*آمده نو بهار ومن باز گل بهاره ام. شعرهای بهاری
*سروچون قامت تو قامت رعنا ننمود*
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*به پیشواز نوروز برویم غزل بهاری
*نعلیات. چند رباعی
*ترانه من بازخواهم گشت(آواز شیپورها)
*قصیده سفر
*سمبل رحمت
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*پولاد و فرهنگ
*زنده باد ما!
*دعا
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*از رباعی‌ها
*سه عاشقانه
*به بهانه تولد هفتمین امام شیعیان موسی ابن جعفر
* آنان که تنها نگران خود بودند
*درود بر مردم!زنده باد کورش
*روضه خوانهای قدیم و جدید و بشارت زنده بودن شیر!
*السلام علیک ومع السلامه یا ابا عبدالله
*کسی جان خود را نمی بوید
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*با همگان.....(مانیفست)
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*سلسله امویان و سیمای واقعی معاویه و یزید بخش دوم
*آیا متناقض نمیشوید؟
*هیچ ایم ما شاعران!
*سلسله امویان و سیمای واقعی یزید و معاویه
*تمامیت ارضی !
*به خاطره شاپور بختیار
*کلمه بی معنای انسانیت
*جهنم همین جاست باور کنیم
*خمینی مرد ! خمینی زنده است
*معنای واقعی دیوث را ازمردم بپرسید
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران.
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*قـصـیده شـهرها
*یادداشتی برای یک هموطن آذری
*از مادر خویشتن الی مادر خاک
*تغییر قبله خواهم داد!
*در ستایش حجاب
*گرامی باد روز کارگر.پتک اهنکوب محرومان شود عمامه کوب
* خطابه متناقض و مغموم اول ماه مه
*در باره سفر یا دزدیدن صبری حسن پور در ترکیه و دو گزارش
*شهیدانیم ما
*شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین ، چند نکته و یک سئوال
*مرگ تبعیدی
*پیش از آزادی
*جهان آفرین، شیطان و خدا
*رباعی‌های نوروزی
*بهارانه خزانی
*نوروزی دیگر
*جشن چهارشنبه سوری خجسته باد. سرود آتش مقدس باستانی
*شكوه يك خاطره در ستايش دكتر محمد مصدق
*تمثيل حكيم اصفهانى ماجراى مرد بقال و حكايت انتخابات ملايان
*امامزاده
*در ستایش ارتداد
*به به از آفتاب عالمتاب
*شاه شاه و خمینی خمینی است
*درود بر گلنسا! سلام بر داش ابرام!
*مرگ. بخش چهارم رساله تائودا
*ای مقصد حقیقت. در بدرقه عباس محمدرحیمی
*در سفر عباس رحیمی. جانی بی جسد و نه جسدی بی جان
*سقوط و یادداشتی برای علی خراشادی
*نوشته سقوط و تعدادی سئوال از نویسنده
*میزند سر از البرز، آفتاب آزادي
*مسیح وهمه چیز فقط روی کاغذ.
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*به هیچ وجه تعجب نکنید
*آخر سال و کمی مغز تکانی! که غم انگیزید !
*غزل های یلدا
*سر بالین فقیهی بیدار
*غزل.یکشب اگر...
* شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
* قصیده کوچه باغی
*حرفهای درست و دوربینی ستایش انگیز رئیس جمهور مقاومت !
*ظهور دوباره ضعفر جنی
* زمزمه ای بر گور ساعدی. ترانه های مرگ
* چكامه برای کشتگان راه آزادی شهیدان قتلهای زنجیره ای
*خدافروشان
* کلاه از سر بر میگیرم
*آزادی ئی میخواهم که بنوشمش
*آش کشک خاله مریم وپاسخی کوتاه به بیست و چند مقاله! بخش اول
* با ناخدا
* ملت! ملت! همیشه سردار
* تمام ماجرا. یک مقاله، یک سند و چند لینک
*در ضرورت دشنام دادن و یک شعر؛ بیشرفم بیشرفم بیشرف
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*باز هم کشتار و نقش آفرینی تیغه های قیچی جنایت
*موقعیت امام حسین از مبارزه اش با یزید سرچشمه نمیگیرد بلکه در پایه ناشی ازامامت اوست
* منظومه کاروان.در سوگ شهیدان اشرف
*یاداشتی کوتاه بر یک مقاله؛
* العشق اکبر
* دو غزل پائیزی
*موسیقی و آواز در دیدگاه اسلام. پیامبر وامامان شیعه
*زمزمه‌ای با «مرضیه»، در پنجمین سالگرد سفر آن عزیز
* سرود مهرگانى
*کعبه منو حاجی
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*خزانی
*هنوز هجوم ادامه دارد
*سرود مهرگانى
*و خویشتن را بنگر.....
*خدا و انسان(غزل) ا
*از زمزمه‌های ولگردی پیر که ترانه هم می‌سرود
*شاعر رسمی شعرهایش را میخواند
* چه بر جای مانده است؟
*هیچ ایم ما شاعران!
* چهار رباعی
*العشق اکبر. غزل
*آخرين ترانه‌ي دو زناكار
*غزل.در کوخ تنفروشان
*در جواب یک رفیق سابق لر
* امامزاده
*قصیده تلخ معرفت
*آخوندها! آخوندها
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*آدمی بسیارست
*حجر الاحمر(سنگ سرخ)
*شاملو شاعری جهانی - گفتگوی با اسماعیل وفا یغمائی
*دو مرثیه
* کرد را میکشند اما کرد زنده است
*تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيد فطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باد
*اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*عریضه شماره دوم ب. فراهانی و چند نکته
*نگاهی به زندگی و روزگار ابوالحسن يغما جندقی
*غزلی از گذشته ها در سال 1349و ماه رمضانی در هفده سالگی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره19. در باره «تیمور نبی» پیغمبر اخیر الظهور در تاجیکستان و رعایت انصاف
* بیزارتر از داعشیان....
*دو ملودی
* کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
*در رد ارتباط تاریخساز«حاجیه فاطمه اره» باوزیر مقتول قائم مقام فراهانی
* غزل رمضان
* فقط دوازده خط و نیم .شماره18. «پدودینی» ممنوع است!
*با تمام رهبران
* کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
* من هم استحقاق دعوت به ویلپنت را داشتم
*اگر پرچم آزادى...
*نعلیات
*جنبش! پانزده خرداد و بلاهت ما
* غزل. خدای عاشقان
*خدا و انسان(غزل)
* فقط دوازده خط و نیم .شمارها 15 چرا خدا را باور داریم؟
* در ستایش تاختن
*ساقي نامه
*سه عاشقانه
*اگر عشق گناه است
*دو سر قافان
*تقطیر و تغلیظ یک گنداب در یک قطره
*آینه‌ها (۲)
*آینه
* غزل فراچکیدن
* نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
* زیباترین جنگاور جهان
* ابوسعید ابی الخیر عارف انساندوست
* قـصـیده شـهرها از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*غزل
* عاشقانه در ماهور
*شش عاشقانه
*فقط دوازده خط و نیم و گاهی بیشترک. شماره 14. لطفا از الله و پیامبر بزرگوارش بپرسیم
*عاشقانه. چو گسیو میگشائی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره ۱۳ اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*فقط دوازده خط و نیم .شماره12تئوری آیه الله وحید و زیر سئوال رفتن قران
*فقط دوازده خط و نیم .شماره11 بزرگترین شاهکار آخوندها
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 10.و جناب آقای مقلب القلوب والابصار
*نوروزی دیگر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 9نوروز پیروز شکست ناپذیر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 8 مهیب تر از مبارزه مسلحانه نبرد فلسفی است
*فقط دوازده خط و نیم. شماره ۶ و ۷ ؛ سرگذشت الله بخش‌های یک و دو
*غزل جهانخدائی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
*در باره رابطه حضرت حدث اصغر با جناب شقیقه
*فقط دوازده خط و نیم .اگر شیطان خدا بود؟. شماره 5
*فقط دوازده خط و نیم در باره اعتقاد شماره 4
*تماشا کنید!با داعش تاریخ تکرار میشود و ما می توانیم بدانیم
*فقط دوازده خط و نیم (1)روز جهانی زن ربطی به رقیه و سکینه و فاطمه و... ندارد
*هشت مارس وسه غزل در ستایش زنان ایران
*هشت مارس .ماجرای سرودن ،سرود کاوه میهن، سرود زن و یادی از مرضیه
*ترا دوست دارم ای محبوب
*تو زیبائی ای میهن من
*آغاز و پایان جهان
* خدائی تازه خواهد زد هستی
*میزند سر از البرز آفتاب آزادی
*به به از آفتاب عالمتاب
*لبان تلخ تو
*کمی هم لبخند و ارامش و یک ترانه. حاجی خیلی پیدا میشه تو دنیا
*مثنوی گربه نامه.
*آقایان! چند مترش باقی مانده. دقت کنید.
*ماجرای پیرمردی 120 ساله که قبل از پدرش متولد شده است
*چی بودیم؟ چی شدیم!! چی میشیم؟عکسی از مرحوم ملک عبدالله در دانشگاه نور
* یاداشت اسماعیل وفا یغمائی و اطلاعیه جدید کمیسیون شورای ملی مقاومت در مورد فرا خواندن به اقامه دعوا
*یادداشتی برای دوستان
*با من بیائین. از مجموعه شعرها و نوشته های خانه خانم مکنزی شماره 3
*دیباچه و در باره بلیندا مکنزی
*می توانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*بعدا بیشتر توضیح خواهم داد شماره 2
*دایناسورها
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*ضریح
*مرگ بر مصداقی اما زنده باد مصداقی
*عاشقانه زمستانی
*بیاد هوشنگ عیسی بیگلو . در نیستی شناورم و کیف میکنم
*چه مقتدرند مردگان از مجموعه منتشر نشده آتشکده)
* مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
* غزل های یلدا
*منظومه نيايش نوئل
*امامت ملت و نه هیچ امام دیگر
*غزل در ستایش ترکان ودرذم تجزیه طلبی!
* بهانه زیستن.غزلیات بی تاریخ
*شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
*قصیده یائیه در سرنوشت فقیه و ولایتش
*پیش از آزادی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
* ز بهر ما زخدا دشنه ای بر آوردند
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سیزدهم)
*بعد از این شبانه ها
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام (قسمت دوازدهم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت یازدهم)
*عاشقانه
*در برکشیدن شمشیر مینائی علیه همنشین بهار
*لبان تلخ تو
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*درستايش رسالت
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا ( قسمت دهم )
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت نهم )
*شهر من باز به گل بشکفی و روح بهار
*الا یا ایها الساقی
* قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*مزموزما جهانست با آیه های روشن
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا(قسمت هشتم)
*غزل تازه. هوای تازه کجاست
*مرگ تبعیدی
*درکارگاه صبح
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت هفتم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت ششم )
*در این هوا که منم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت پنجم)
*اى آزادى
*در ژرفا! بیاد محسن امیر اصلانی
*سرود مهرگانى
*خــزانی
*قـصـیده شـهرها - از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهارم)
*لبان تلخ تو
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سوم)
*كي مهر خرد از دل شبگير برآيد
*با داعشیان
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت دوم)
*چاووشی قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*نیایش
*«خارجه نشین!»
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس. اسماعیل وفا یغمائی(قسمت اول)
*مرثیه
*بیزار تر از داعشیان....
*تائودا، پرنده کوچک و ببر مهربان.قسمت های اول تا چهارم
*آینه
*الا یا ایها الساقی
*چند سفارش به نویسندگان فرامایه
*ملت! ملت! همیشه سردار
*عاشقانه
*غثیان (استفراغ)
*واق واق سگان به زیر مهتاب جلیل
* تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيدفطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*هانا آرنت هم اطلاعاتی بوده است
*سؤال
*با ناخدا
*اندر گسسته شدن بند دهان و بند تنبان
*دعا
*در ارتباط «زنده یادگودرزی» با «شادروان شقایقی»
*شاید آینه ای لازم باشد
*در ستایش ارتداد
*تاملاتى آزاد، ناكافى،ساده وپراكنده در باره مذهب و لامذهبى
*میخ محکم اسلام عزیز و واگذاری آن به مردم
*سبیل هم سبیل مقاومت!
*زنده باد شکاف!
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*کاردها می‌گریند
*.شباهتها. عاطفه اقبال. مسیح علینژاد
*کی بود کی بود من نبودم
*یک شب اگر
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*جنبش!پانزده خرداد و بلاهت ما
*در قلب مردم
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*چرا حیرت میکنیم! باور کنیم!
*خوشاسپیده دم سرخ
*بازنویسی و خوانشی تازه از ترانه قدیمی یکی یه پوله خروس. زنده یاد جواد بدیع زاده
*با گوش‌های کر
*«بوي جوي موليانم آرزوست»
*غزل یک شب اگر...
*ساقی نامه
*برای شما متاسف و غمگینم
*عشق
*خطابه متناقض ومغموم ومه آلود اول ماه مه
*سرود انترناسیونال سرودی که همیشه پاکیزه است
*باز هم لیبرتی و باز هم جان ساکنان لیبرتی
*طعم روشنائی
*تجربه
*یادنامه بیستمین سالگرد سفرکمال رفعت صفائی(ک. صبحگاهان). شماره 1
*هوای تازه کجاست
*وقتی همه چیز فراموش میشود
*گوی مقدس
*قصیده سنگشار
*چه انتظار ؟بهاري نميرسد از راه
*نوروز من توئی
*بسوی بهار
*خوابم به گل نشست و بهار آمدم به خواب
*هوا شكفت و به جان جهان شراب چكيد
*بهار عبا پوش
*نوروزتان خوش باد
*سرود نوروزی آتش مقدس باستانی
*به پیشواز بهار؛ غزل‌های بهاری شماره شش تا ده
*آنکه عالم همه مست است ز رنگ وی و بویش
*در خلوت زاهدان اثنی عشری
*عاشقانه عریان بهاری
*غزل بهاری شماره یک
*ترس سیاسی
*آواز کولی‌ها
*بازخوانی پنج نوشته به مناسبت سرکوب مجدد درویشان ایران توسط ارتجاع حاکم
*مکاشفه
*پنج غزل عاشقانه. پیشکش به اهل دل و عشق
*خدائی تازه خواهد زاد، هستی
*درباره مقوله امام وامامت وامامواره ها درتشيع!
*اگر روزی واقعا انقلاب شد
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*آلترناتیوی که از دفاع درست و توضیح عاجز است
*هوای تازه کجاست
*کتیبه ای بر دیوار تاریک ترین شب
*میتوانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*اجلاس دو روزه شورا ی ملی مقاومت و دو کلمه از مادرعروس
* در بدرقه رضا مرزبان
*زیرا باد می‌وزد
*نگران مباش!
*اگر مرگ نبود
*پنج مکاشفه
*برای مزید اطلاع و شناخت؛ شاهکار هنری جدید گروه «فنان ابو محمد»
*عاقبت نيم شبي مست زره مي‌آئي.از دفتر غزلها
*مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
*تسلیتی تکراری و بیفایده! و یا تبریک
*در دفاع از قهرمانان در زنجیر ویکی دو نکته در مورد ایرج مصداقی
*سه سروده .طعم روشنائی
*نيايش نوئل
*مژده! سر زد از البرز، آفتاب آزادي
*غزل های یلدا
*آواز شیپورها( من باز خواهم گشت)
*و حدیث پیرامونیان هفت حصار
*پایان اعتصاب غذا. تبریک عام، و تبریک خاص! به آقایان قصیم و روحانی !
*نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
*ابراز نگرانی
*غزل.
*معجزه! و شرمنده از بی ایمانی خود
*دعا
*هنوز سرودتان را مى خوانم
*سه گفتگو در باره شانزده آذر اسماعیل وفا یغمائی. م. ساقی
*در ستایش تاختن
*هفت حصار
*یک درخواست و یک جواب و نظر شادروان استاد معین
*درخواست از دوستان
*واژگونانیم برچنگک به قصابان بگو
*اعتصاب غذا خبر جدید
*دیریست، دریغا
*بیماران عقیدتی
*محبت نیست جز در ده نشینان!
*اما باران خواهد بارید
*لطفا در باره امام حسین دهانتان را ببندید
*غزل.در کوخ تنفروشان
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*آخرین دیدار و گفتگو با مرضیه
*چند شعر در زندگی و مرگ ابراهیم آل اسحاق
*ساختار ، واشاره ای به ماجرای سعید جمالی
*و دیریست، دریغا؛ درنظاره چهلمین روز اعتصاب غذا
*اگر مرگ نبود
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
*سر بالین فقیهی بیدار؛ نگاهی گذرا به برخی سایه روشن های زندگی آیه الله منتظری
*در خیل خائنان
*آتش تاریک
*یاداشتی در باره درد نامه استاد حمید رضا طاهر زاده!
*اگر پرچم آزادی...
*پیش از آنکه کشتار ششم انجام گیرد
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*منظومه کاروان- در سوگ شهیدان اشرف
*من این سوگ بزرگ را هرگز نمی‌توانم هضم کنم
*از زورخانه خواجه خضر تا زورخانه سیاست وچرخ قجری یاداشتی بر یاداشت آقای جلال گنجه ای
*عق ام گرفته است (برای ایرج مصداقی)
*باز هم تهدید
*در معنا و مفهوم بند از بند جدا کردن
*الا یا ایها الساقی
*باور کنید اعضا و هواداران مجاهدین گوسفند نیستند
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*اى آزادى…
*دوستان سابق! بخود آئید
*با اسلام عزیز چه باید کرد و چه نباید کرد
*مراد علی و مرید علی تاملی در پدیده مراد علیگری ومرید علیگری در سیاست
*به یاد شهید راه آزادی علی امیر کبیر یغمایی
*من باب اطلاع..برهای تازه باغ!
*پاسخ به دو سئوال و وقتی ته قضیه بالا می‌آید
*تداعی ها طرحی از سیمای یک مجاهد و یادی از مهدی افتخاری
*باز خوانی یک نامه(پاسخ نامه اول خانم اکرم حبیب خانی) و درنگی بر برخی نکات
*اطلاعیه. ممنوعیت پخش آثار من از رسانه های مجاهدین و شورا ورسانه های وابسته
*نامه خانم اكرم حبيب‌خاني به كميسر عالي حقوق بشر
*توضیحی بر یک یاداشت دیگر
*پنج نامه
*یک نامه و مشتی خاطره. اسماعیل وفا یغمائی
*یا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۲
*آیا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۱
*چاووشی
*دردناک، مضحک، خطرناک
*تو پایدار بمان ای تمامت ایران
*معنای کلام هستی
*واقعیت تاریخ ایران و دیدگاههای آقای بنی طرف
*آیا می شود حرف زد؟
*
*مسیح را تعریف کنید
*به پایان میرسد ای دوست هستی
*شانزده آذر: چهار گفتگو در باره جنبش دانشجوئی
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*بن بست تن شکست و فراخای جان رسید
*در درگذشت احمد قابل
*از زمزمه های ولگردی پیر که ترانه هم میسرود
*رباعیات؛ ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*اگر مرگ نبود
*جماع الوداع ووداع الجماع
*پیش از آنکه ساکنان اشرف کشتار شوند به یاریشان برخیزیم
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*حقیقت ساده
*تخم اشتباه
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
* در رازهای پیروزی و دوام مقام معظم بی زوال ولایت
*باور، تناقض و یک مسئله هندسی
*با تمام رهبران
*فرمانده فتح الله.در بدرقه مجاهد قهرمان فرمانده و چریک ارتجاع سوز مجاهد مهدی افتخاری
*چهار خرداد
*توجه به چند نکته ساده
*منظومه کاروان
*به بهانه سخنان دکتر هزار خانی و سخنی با خانم رجوی
*ننگ و نفرت بر قاتلان فرزندان مجاهد و مبارز مردم ایران
*تاملاتی ساده و پراکنده در باره مذهب و لامذهبی
*گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی( قسمت چهارم)
*شانزده آذر: گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی(3)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی با اسماعیل وفا یغمائی(2)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی
*یادداشتی بر یادداشت همنشین بهار
*من باب اطلاع
*مرگ می آید که ما را نو کند
*مگر راهی جز مردن؟
*آی ابراهیم....
*ابراهیم آل اسحاق به معبود پیوست
*فرهاد هم به خواب شیرین رفت
*خاتون (به یاد مرضیه)
*غزل در خاکسپاری مرضیه بی مرگ
*در بدرقه بانوی بزرگ تبعیدیان و پناهندگان سیاسی، مادر کوشالی
*خداینامک (بخش نخست) تاملاتی پراکنده در باره مفهوم خدا
* سفرت خوش ستار!
*تجربه
*موجودات فضائی و نظرات پرفسور هاوکینگ بنده!
*ماجرای نقاب و برقع و صدور کثافات مکتبی
*در شانزدهمین سالگرد سفر کمال رفعت صفایی
*«درس شناخت» ، «همبستگی ملی» و اهالی «آواتار»!
*چند خاطره ومن بلوچها را دوست دارم
*بکوشیم! واگر نه بفکر «تعدادی رهبر» باشیم
*مقداری توضیح واضحات...
*یا زلزلت الزلزال!، یا اخرجت الاثقال!
*سر بالین فقیهی بیدار
*یاداشت و توضیحی کوتاه
*ملایان بر لب باغچه نعنا!
*دواسلام متضاد! یا مسلمانان متضاد؟
*هفت شعر تازه
*در رهائی از میان فک تمساح وپس از آن
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باشد
*در زیر قناره های قصابان
*در چگونگی انواع ایستادن و نشستن و خوابیدن
*کودتای پاسداران و ایرانی تحت حاکمیت نظامیان؟!
*کجا ایستاده ایم؟
*قبل و بعد از اعتصاب غذا و برخی نکات
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف (بخش دوم)
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف
*دو شعر برای شهیدان اشرف
*قصیده میر حسینیه موسویه
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر-گفتگوهای سری دوم - قسمت دهم
*رهبران کجایید
*این یه انقلابه
*نه ! «ندا» نمرده است
*بپاس حرمت و شرف ملت ایران
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت ششم (ادامه زنان)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت پنجم زنان
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت چهارم
*اگر روزي واقعا انقلاب شد
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۳)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۲)
*گفتگو با اسماییل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۱)
*در مقدارکی تامل کردن در عمق قضایا و توجه به سر کلفت قضیه!
*ماجرای سخنرانی خاتمی و داستان کربلائی اسلام و آغوش باز ایران
*در باره آخوندها آخوندی قضاوت نکنیم
*گفتگو با اسماعیل وفا یغمایی در موضوع مذهب، حکومت مذهبی، قدیسان و....
*شاه ، شاه! و خمینی، خمینی است!
*آی آدمها