با اسلام عزیز چه باید کرد و چه نباید کرد
اسماعیل وفا یغمایی

عرض کنم خدمت شما که بعد از نوشتن یاداشتک سوم در باره انواع و اقسام خطرات بی دینی و با دینی زورکی، ایمیلهایی ازخوانندگان دریافت شد که برخی اندر فواید دین و مذهب داد سخن داده، و بعضی از ضررهای دینداری بخصوص دین مبین اسلام احساس نگرانی کرده و سئوالاتی چند را مطرح نموده بودند که: بالاخره بعد از هزار و چهارصد سال و بخصوص پس از سی سال اخیر، که نعمات و برکات جمهوری اسلامی تا حالا سه نسل را، پدران ما، خود ما، و فرزندان ما را مورد الطاف خاصه قرار داده است و گویا قصد دارد این الطاف را نثار نسلهای بعد هم بکند! با این اسلام عزیز چه باید بکنیم؟ و چه نباید بکنیم،آیا اساسا ولش کنیم؟! یا از مملکت بیرونش کنیم؟! یا اینکه از نوع ارتجاعی اش به نوع انقلابی و دموکراتیک اش رو بیاوریم ؟ که از قدیم گفته اند:

اسلام به ذات خود ندارد عیبی
هر عیب که هست در مسلمانی ماست
و بر همین اساس به نظرم امام راحل هم، همان اوایل کار خیال همه را را راحت فرمودند و بعد از آنکه فرمودند تمام بدبختیهای مسلمین از آمریکا و انگلیس و شوروی واسرائیل و تعدادی کشور دیگر است! نتیجه گیری کردند که در اساس تمام بدبختیهای اسلام هم از مسلمین است و به همین دلیل در هواپیما موقع نزول اجلال و در پاسخ خبرنگار عرض نمودند هیچ احساسی ندارم!وبرای اینکه این مسلمین را مقداری ادب بفرمایند بزودی چنان آش کشک خاله ای از ارتجاع و اختناق و سرکوب و بدبختی پختند که با یک وجب روغن رویش در تمام منطقه خاورمیانه برای عموم بخصوص مسلمین قابل خوردن است و همه داریم می خوریم و دائم به به به به میکنیم!. حالا تاکی باید این آش را بخوریم، بجز امام راحل، احتمالا خود خدا می داند و برخی از بزرگان اپوزیسیون که می توانند در جام جهان نمای جمشید نشان خود نظری فرموده وبگویند کی چی خواهد شد.
اما بر گردیم بر سر اسلام عزیز! و سئوالات دوستان . بر دوستان و رفقای اهل دانش و هوش مخفی و پوشیده مماناد که فارغ از بحثهای علمی و ادبی و تاریخی و فقهی و انقلابی و ضد انقلابی وملی مذهبی والخ.... اسلام عزیز در ممالک مختلفه و از جمله مملکت محروسه ایران بعد از هزار و چهارصد سال، وجودمبارکش بقول علما، و در رابطه با خلق الله، و نه عنصر روشنفکر، دیگر وجودش وجودی ایجابی نیست که رد یا قبول بنده و شما تاثیری در اسلام عزیز داشته باشد. اسلام عزیز از زاویه مورد نظر فقیر، در عمومیت خود آردش را بیخته و الکش را آویخته است و خرش از پل گذشته و بقول ایرج میرزا می توان گفت: کاری است گذشته است و سبوئی است شکسته است! و عجالتا و به نظر فقیر بجز این هزار و چارصد و چند سالی که سپری شده تا یک هزار سالی!!بازهم باید صبور باشیم!تا اگر خطر جنگ اتمی و نابودی محیط زیست و امراض و بلایای زمینی و آسمانی فاتحه زمین را در کلیتش نخواند،ببینیم تکلیفمان با اسلام چه خواهد شد.
توضیح بیشتر اینکه بنده و شما جه بخواهیم و یا نخواهیم، خورشید خانم از مشرق طلوع می کند و اگر تمام اهالی زمین هم رای بدهند که خورشید از مغرب طلوع کند فایده ای ندارد! و همانطور که پیغمبر را و در شیعه امام را و حتی نایب الامام را و رهبر را و گاهی ملای سرگذر را هم با رای مردم نمیشود انتخاب کرد ودر این زمینه رای مردم بی عقل!! دهشاهی ارزش ندارد باید خوب خوب خوب فهمید و شیر فهم شدکه، فارغ از همه چیز اسلام عزیزهم چنین وضعیتی دارد و اساسا: مذاهب با وجوه و ابعاد و زوایای سرگیجه آورشان چنین وضعیتی دارند و بنده پس از سی سال کار مداوم وحال که سر و ریش بنده سپید شده است سرانجام این حقیقت را با مقداری زور و ضرب و مقاومت، اما بهر حال نوش جان فرمودم.
اسلام عزیز چه از نوع مورد قبول اهل سنت و چه از نوع مورد پذیرش شیعه با شاخه های متعددش، و در اساس هر نوع دین و مذهبی و حتی ادیان و مذاهب ابتدائی با سمبل آن بتها و مجسمه هائی که آدمها جلوی انها ورجه ورجه می کردند و گاهی آدمها را هم جلوی انها قربانی می کردند، خاصیتشان این است که فارغ از برآوردهای علمی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وانقلابی و ...بر اساس علل مختلف که این زمینه خودش بحث مفصلی را می طلبد، مثل رودی یا چشمه ای جاری می شوند و تا سطح و عمق جامعه در طول قرنها ونسلها نفوذ می کنند و تبدیل به وجودی تاریخی می شوند و تمام وجودهای مختلف سیاسی و اجتماعی و شخصی وجمعی و الخ... را خوب خوب خوب و در طی قرنهای قرن می خیسانند، چنانکه وقتی می رسد که هر چیزی را که مثلا در مملکت خودمان ، از دستار ملا تا خرقه حافظ و از سجاده عبادت تا بستر گناه را که بچلانیم میبینیم مذهب از آن چکه می کند!.
می گویند قدرت نفوذ و گند زدائی سیر وحشتناک است چنانکه چند دقیقه بعد از خوردن سیر، خون ، اسپرماتوزوئید و حتی مغز استخوان و مغز و مخچه آدم بوی سیر می دهد اما قویتر از سیر قدرت نفوذ مذهب است ،که نه تنها تا بن استخوان و مغز وخون که تا بن عواطف و آرزوها و امیدها و نومیدی های ما رسوخ می کنند، کاری که از سیر بر نمی آید! و به این ترتیب مذهب و نمودهای آن خوب خوب خوب با همه چیز در می آمیزند وبر روی موجودیت شخصی و اجتماعی انسانها در هر کجا که باشند هزاران جلبک و درخت و درختچه و خزه و گل و گیاه عجیب و غریب میرویانند که هر کدام از اینها رنگی خاص دارند و بخوری و بخاری مخصوص می پراکنند ونماینده سنت و نمودی فرهنگی و شخصی و اجتماعی هستند! این است قدرت غول آسا و شگفت آورفرهنگی تاریخی و اجتماعی مذاهب که با قدرت هیچ غول بی شاخ و دم یا با شاخ و دمی قابل مقایسه نیست .
این جناب غول قدرت این را دارد که مثلا شب جمعه با حضور دائمی میان پیکرهای عریان ما و عیالمان و یا لحظه تولد فرزندمان و یا موقع غذا خوردن، ترسیدن، امید، نا امیدی، مرک، جنگیدن، برداشت محصول، خشکسالی، سیل و زلزله، آتش سوزی، مسافرت، وهزاران هزار مقوله دیگر هویت ساده و طبیعی ما را را در زمینه های مختلف ذوب و حل کند و خودش را با سلام و صلوات بجای هویت در درون ما جای بدهد!و تبدیل به هویت ما بشود .اینجاست که بنده پس از بیست سال تحقیق مداوم و سه بار کارگسست ناپذیردقیق و بیرحمانه روی تاریخ ایران و تاریخ شیعه و اسلام وهرنوع خطر کردن و نگران نبودن از پرت شدن در وادی سرگشتگی کفر و ارتداد!!، وپس از نه فقط شناختن بلکه احساس کردن فرهنگ ایران و خاور میانه وقتی در درون آینه بخودم نگاه می کنم واز پوستم عبور می کنم میبینم که: پس از سالها تجربه و کند و کاو و عبور از راهها و چاهها به عنوان یک آدم لائیک و فراری از امیختگی دین و دولت و دین و مذهب معمول ، هنوزاستخوانهایم از کاشیکاریهائی که روی آن با خطوط کوفی چیزهائی نوشته شده پوشیده شده اند، خونم با عطر گلاب و سایه روشن بازارچه هائی که قدم زدن در تاریک و روشن خلوت آنرا دوست داشتم و مساجد ایران آمیخته است،میشنوم که در قلبم گاهی آقائی بدون اینکه از من اجازه بگیرد با خدای خودش در دستگاه بیات ترک و ابوعطا مشغول مناجات است! صدای ضرب زورخانه خواجه خضر یزد و سیمای مهربان پهلوان جعفریزدی وصدای او را که می گوید: بی نام علی رزم دلیران مطلب،و چالاک در سن هفتاد سالگی به میان گود می جهد و میلها را به گردش در می آورد را می شنوم، میبینم که دارم در صلوه ظهر از سقا خانه کنار مناره مسجد رسولیان یزد شربت خنک و رایگان آمیخته با سکنجبین مینوشم و به صدای موذن گوش می کنم و در پناه الله،الله ای که اساسا سیاسی نبود و نمودی فلسفی داشت احساس امنیت می کنم و فکر میکنم که با یاری او در مسابقه بوکس فردا در کلوپ ورزشی یزد از ضربات حریف خشن و کارکشته خود جلیل صالحی در امان خواهم بود و خواهم توانست غروب فردا در برابر اهالی محل و بخصوص دخترک زیبای احمد آقای اوراقچی که شبیه یکی ازمینیاتورهای کتاب حافظ کتابخانه ابوی بودسینه سپر کنم و... و میبینم پس از سالها و سیر و سلوکها و سفرهای درون و برون و تجربه های بیشتر تلخ وکمتر شیرین، با زهم در این آینه حتی خصوصی ترین مفاهیم، و حتی کفر و ارتداد و عصیان من رنگی از مذهب را بر خود دارد! یعنی هنوز بر روی این زمینه است که بر میشورم ،حالا وضعیت توده هائی که با زمینه خود در بسیاری موارد یکی هستند و بیش از آنکه بر روی جغرافیای مادی و ملی شان تنفس کنند روی جغرافیای مذهبشان دارند زندگی می کنند روشن است. این نکته را داشته باشید و بر روی آن مقداری تامل یا تدبر بفرمائید تا نکته بعدی را عرض کنم.
این جناب غول، حالا غول زیبا یا زشت خواص دیگری هم دارد از جمله ایشان سرایدار و دربان جاودانه سرای خداوند متعال هم هستند. یعنی این که ایشان زمینه ای میشوند که بدون عبور و باور آن نمیشود به پروردگار دسترسی داشت! هر جه هم ما التماس کنیم که غولجان ما نمی خواهیم از شک بین دو و سه و یا حرمت شراب و رباب سئوال کنیم ، ما از زمره آن آدمهای خنگی هستیم که درد معنویت وسئوال فلسفی داریم! ما نه حوصله ترا داریم و نه حوصله رسول و امامت را تر به ارواح اجدادت سوگند بگذار ما خودمان مستقیما به پروردگار متعال وصل شویم و مسائلمان را حل و فصل کنیم جناب غول اخمهایش را در هم می کشد که نمیشود و باید روی زمینه بنده و با کمک نایب الامام و امام و رسول بخدا وصل بشوی که مستقیما شدنی نیست. وقتی اصرار می کنیم که: غولجان! فدای آن شاخهای پیچاپیچ تیزت و قربان آن دنب متحرک نازنینت!
آخر خدا که فقط مقوله ای مذهبی نیست بلکه می تواند موضوع یک تلاش فلسفی یا علمی باشد بگذار از این در رد شویم، یکمرتبه عصبانی می شود که ای فلان فلان شده نکند تو ادعا داری که خود امام و پیغمبری و همزمان کتاب حدودش را باز می کند و بعد از بلغور کردن مقداری چیزهای عجیب و غریب میگوید که: فلانی مفسد و محارب و مرتد و یاغی و باغی است و ببرید ترتیبش را بدهید تا به بیضه اسلام صدمه ای وارد نشود و می برندمان و به سرنوشت حلاج و عین القضات و سهروردی و امثالهم دچارمان می کنندکه مذهب در انواع شکلهایش چه ارتجاعی و چه انقلابی همیشه از دگمهایش به سخت ترین وجه دفاع می کند که مستحکم تین سپر دفاعی مذهب معمول دگمهایش است و بدون دگمهایش فرو می ریزد.
بر روی این نکته هم مقداری خودتان تدبر بفرمائید تا نکته بعدی را عرض کنم.نکته بعدی این است که متاسفانه یا خوشبختانه ماانسانها دست آخر و حتی اگر به اندازه آیه الله اراکی هم عمر بکنیم نهایتا باید فوت بفرمائیم و یک روزی به سلامتی و خوشی بمیریم! هر چی هم التماس و ناله بکنیم و عز و چز بفرمائیم و بترسیم یا نترسیم فایده ندارد و بنده همین الان میتوانم پیامبر گونه پیش بینی کنم که بر روی کره زمین کسانی که از پنجاه به بالا دارند در بهترین صورتش هم که باشد ،هشتاد درصدشان از جمله بنده و شما حد اکثر تا بیست بیست و پنجسال دیگر در گوشه ای در زیر خاکها آرمیده و دیگر با همه کر و فر و فقر و ثروتمان دهشاهی هم نمی ارزیم!! و این یکی را مطمئن باشید. به این مقوله می گویند مقوله مرگ و فنا پذیری! .غول نازنین مذهب بعد از مقوله فرهنگ و جناب خدا، جل و پلاسش را اینجا هم پهن کرده و نمایندگی انحصاری خود را در باره مقوله مرگ به عهده گرفته است. البته دکان او دو نبش است و در نبش دیگر نمایندگی انحصاری مقوله جاودانگی وفنا ناپذیری و شاخه های مربوطه به بهشت و جهنم و حور و غلمان والخ را به عهده دارد.در این زمینه هم مثل زمینه قبلی، بجز معدودی خواص چه کسی می تواند فلنگ را ببندد. گیرم بنده و شما توانستیم تلقی خاص خود را از خدا و لاخدا و مرگ یا جاودانگی داشته باشیم و مثل حافظ یا انیشتین راه بجائی ببریم ولی میلیونها میلیون توده های مردمی که از صبح تا شب گرفتار زندگی خودشانند و عادت کرده اند و مجبورند کپسولهای مربوط به این مسائل را از عطاری مذهب و ملای سر محله تهیه کنند چه بکنند؟راستی به اینها فکر کرده ایم و یا فکر می کنیم که باید فکر کرد. عجالتا یاداشت را دو باره بخوانید و مقداری تامل و تدبر بفرمائید و دعا بفرمائید تا در یاداشتک بعدی بنده با تدبرات و تاملات خود راه حلی پیدا کنم!.
 
پانردهم سپتامبر المبارک سال دو هزار هفت میلادی هجری
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

اسماعیل وفا یغمایی

فهرست مطالب اسماعیل وفا یغمایی در سایت پژواک ایران 

*عاشقانه های بی تاریخ. شماره های بیست و یکم تا سی ام
* بپاس پیدا شدن چند خمره شراب از عهد ساسانی
*ساقي نامه
*خلقی ست به تجربت کمر بر بسته ... پس از انتخابات
*غزل. مفهوم مردم. از دفترغزلها.
* غزلهای بی تاریخ
*نوعی استراتژی! شکلی از زندگی
*خدا فروشان
*تجربه
*درخت باران گسار! سلام! آمد بهار!
*آمده نو بهار ومن باز گل بهاره ام. شعرهای بهاری
*سروچون قامت تو قامت رعنا ننمود*
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*به پیشواز نوروز برویم غزل بهاری
*نعلیات. چند رباعی
*ترانه من بازخواهم گشت(آواز شیپورها)
*قصیده سفر
*سمبل رحمت
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*پولاد و فرهنگ
*زنده باد ما!
*دعا
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*از رباعی‌ها
*سه عاشقانه
*به بهانه تولد هفتمین امام شیعیان موسی ابن جعفر
* آنان که تنها نگران خود بودند
*درود بر مردم!زنده باد کورش
*روضه خوانهای قدیم و جدید و بشارت زنده بودن شیر!
*السلام علیک ومع السلامه یا ابا عبدالله
*کسی جان خود را نمی بوید
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*با همگان.....(مانیفست)
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*سلسله امویان و سیمای واقعی معاویه و یزید بخش دوم
*آیا متناقض نمیشوید؟
*هیچ ایم ما شاعران!
*سلسله امویان و سیمای واقعی یزید و معاویه
*تمامیت ارضی !
*به خاطره شاپور بختیار
*کلمه بی معنای انسانیت
*جهنم همین جاست باور کنیم
*خمینی مرد ! خمینی زنده است
*معنای واقعی دیوث را ازمردم بپرسید
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران.
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*قـصـیده شـهرها
*یادداشتی برای یک هموطن آذری
*از مادر خویشتن الی مادر خاک
*تغییر قبله خواهم داد!
*در ستایش حجاب
*گرامی باد روز کارگر.پتک اهنکوب محرومان شود عمامه کوب
* خطابه متناقض و مغموم اول ماه مه
*در باره سفر یا دزدیدن صبری حسن پور در ترکیه و دو گزارش
*شهیدانیم ما
*شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین ، چند نکته و یک سئوال
*مرگ تبعیدی
*پیش از آزادی
*جهان آفرین، شیطان و خدا
*رباعی‌های نوروزی
*بهارانه خزانی
*نوروزی دیگر
*جشن چهارشنبه سوری خجسته باد. سرود آتش مقدس باستانی
*شكوه يك خاطره در ستايش دكتر محمد مصدق
*تمثيل حكيم اصفهانى ماجراى مرد بقال و حكايت انتخابات ملايان
*امامزاده
*در ستایش ارتداد
*به به از آفتاب عالمتاب
*شاه شاه و خمینی خمینی است
*درود بر گلنسا! سلام بر داش ابرام!
*مرگ. بخش چهارم رساله تائودا
*ای مقصد حقیقت. در بدرقه عباس محمدرحیمی
*در سفر عباس رحیمی. جانی بی جسد و نه جسدی بی جان
*سقوط و یادداشتی برای علی خراشادی
*نوشته سقوط و تعدادی سئوال از نویسنده
*میزند سر از البرز، آفتاب آزادي
*مسیح وهمه چیز فقط روی کاغذ.
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*به هیچ وجه تعجب نکنید
*آخر سال و کمی مغز تکانی! که غم انگیزید !
*غزل های یلدا
*سر بالین فقیهی بیدار
*غزل.یکشب اگر...
* شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
* قصیده کوچه باغی
*حرفهای درست و دوربینی ستایش انگیز رئیس جمهور مقاومت !
*ظهور دوباره ضعفر جنی
* زمزمه ای بر گور ساعدی. ترانه های مرگ
* چكامه برای کشتگان راه آزادی شهیدان قتلهای زنجیره ای
*خدافروشان
* کلاه از سر بر میگیرم
*آزادی ئی میخواهم که بنوشمش
*آش کشک خاله مریم وپاسخی کوتاه به بیست و چند مقاله! بخش اول
* با ناخدا
* ملت! ملت! همیشه سردار
* تمام ماجرا. یک مقاله، یک سند و چند لینک
*در ضرورت دشنام دادن و یک شعر؛ بیشرفم بیشرفم بیشرف
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*باز هم کشتار و نقش آفرینی تیغه های قیچی جنایت
*موقعیت امام حسین از مبارزه اش با یزید سرچشمه نمیگیرد بلکه در پایه ناشی ازامامت اوست
* منظومه کاروان.در سوگ شهیدان اشرف
*یاداشتی کوتاه بر یک مقاله؛
* العشق اکبر
* دو غزل پائیزی
*موسیقی و آواز در دیدگاه اسلام. پیامبر وامامان شیعه
*زمزمه‌ای با «مرضیه»، در پنجمین سالگرد سفر آن عزیز
* سرود مهرگانى
*کعبه منو حاجی
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*خزانی
*هنوز هجوم ادامه دارد
*سرود مهرگانى
*و خویشتن را بنگر.....
*خدا و انسان(غزل) ا
*از زمزمه‌های ولگردی پیر که ترانه هم می‌سرود
*شاعر رسمی شعرهایش را میخواند
* چه بر جای مانده است؟
*هیچ ایم ما شاعران!
* چهار رباعی
*العشق اکبر. غزل
*آخرين ترانه‌ي دو زناكار
*غزل.در کوخ تنفروشان
*در جواب یک رفیق سابق لر
* امامزاده
*قصیده تلخ معرفت
*آخوندها! آخوندها
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*آدمی بسیارست
*حجر الاحمر(سنگ سرخ)
*شاملو شاعری جهانی - گفتگوی با اسماعیل وفا یغمائی
*دو مرثیه
* کرد را میکشند اما کرد زنده است
*تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيد فطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باد
*اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*عریضه شماره دوم ب. فراهانی و چند نکته
*نگاهی به زندگی و روزگار ابوالحسن يغما جندقی
*غزلی از گذشته ها در سال 1349و ماه رمضانی در هفده سالگی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره19. در باره «تیمور نبی» پیغمبر اخیر الظهور در تاجیکستان و رعایت انصاف
* بیزارتر از داعشیان....
*دو ملودی
* کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
*در رد ارتباط تاریخساز«حاجیه فاطمه اره» باوزیر مقتول قائم مقام فراهانی
* غزل رمضان
* فقط دوازده خط و نیم .شماره18. «پدودینی» ممنوع است!
*با تمام رهبران
* کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
* من هم استحقاق دعوت به ویلپنت را داشتم
*اگر پرچم آزادى...
*نعلیات
*جنبش! پانزده خرداد و بلاهت ما
* غزل. خدای عاشقان
*خدا و انسان(غزل)
* فقط دوازده خط و نیم .شمارها 15 چرا خدا را باور داریم؟
* در ستایش تاختن
*ساقي نامه
*سه عاشقانه
*اگر عشق گناه است
*دو سر قافان
*تقطیر و تغلیظ یک گنداب در یک قطره
*آینه‌ها (۲)
*آینه
* غزل فراچکیدن
* نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
* زیباترین جنگاور جهان
* ابوسعید ابی الخیر عارف انساندوست
* قـصـیده شـهرها از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*غزل
* عاشقانه در ماهور
*شش عاشقانه
*فقط دوازده خط و نیم و گاهی بیشترک. شماره 14. لطفا از الله و پیامبر بزرگوارش بپرسیم
*عاشقانه. چو گسیو میگشائی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره ۱۳ اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*فقط دوازده خط و نیم .شماره12تئوری آیه الله وحید و زیر سئوال رفتن قران
*فقط دوازده خط و نیم .شماره11 بزرگترین شاهکار آخوندها
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 10.و جناب آقای مقلب القلوب والابصار
*نوروزی دیگر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 9نوروز پیروز شکست ناپذیر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 8 مهیب تر از مبارزه مسلحانه نبرد فلسفی است
*فقط دوازده خط و نیم. شماره ۶ و ۷ ؛ سرگذشت الله بخش‌های یک و دو
*غزل جهانخدائی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
*در باره رابطه حضرت حدث اصغر با جناب شقیقه
*فقط دوازده خط و نیم .اگر شیطان خدا بود؟. شماره 5
*فقط دوازده خط و نیم در باره اعتقاد شماره 4
*تماشا کنید!با داعش تاریخ تکرار میشود و ما می توانیم بدانیم
*فقط دوازده خط و نیم (1)روز جهانی زن ربطی به رقیه و سکینه و فاطمه و... ندارد
*هشت مارس وسه غزل در ستایش زنان ایران
*هشت مارس .ماجرای سرودن ،سرود کاوه میهن، سرود زن و یادی از مرضیه
*ترا دوست دارم ای محبوب
*تو زیبائی ای میهن من
*آغاز و پایان جهان
* خدائی تازه خواهد زد هستی
*میزند سر از البرز آفتاب آزادی
*به به از آفتاب عالمتاب
*لبان تلخ تو
*کمی هم لبخند و ارامش و یک ترانه. حاجی خیلی پیدا میشه تو دنیا
*مثنوی گربه نامه.
*آقایان! چند مترش باقی مانده. دقت کنید.
*ماجرای پیرمردی 120 ساله که قبل از پدرش متولد شده است
*چی بودیم؟ چی شدیم!! چی میشیم؟عکسی از مرحوم ملک عبدالله در دانشگاه نور
* یاداشت اسماعیل وفا یغمائی و اطلاعیه جدید کمیسیون شورای ملی مقاومت در مورد فرا خواندن به اقامه دعوا
*یادداشتی برای دوستان
*با من بیائین. از مجموعه شعرها و نوشته های خانه خانم مکنزی شماره 3
*دیباچه و در باره بلیندا مکنزی
*می توانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*بعدا بیشتر توضیح خواهم داد شماره 2
*دایناسورها
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*ضریح
*مرگ بر مصداقی اما زنده باد مصداقی
*عاشقانه زمستانی
*بیاد هوشنگ عیسی بیگلو . در نیستی شناورم و کیف میکنم
*چه مقتدرند مردگان از مجموعه منتشر نشده آتشکده)
* مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
* غزل های یلدا
*منظومه نيايش نوئل
*امامت ملت و نه هیچ امام دیگر
*غزل در ستایش ترکان ودرذم تجزیه طلبی!
* بهانه زیستن.غزلیات بی تاریخ
*شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
*قصیده یائیه در سرنوشت فقیه و ولایتش
*پیش از آزادی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
* ز بهر ما زخدا دشنه ای بر آوردند
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سیزدهم)
*بعد از این شبانه ها
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام (قسمت دوازدهم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت یازدهم)
*عاشقانه
*در برکشیدن شمشیر مینائی علیه همنشین بهار
*لبان تلخ تو
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*درستايش رسالت
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا ( قسمت دهم )
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت نهم )
*شهر من باز به گل بشکفی و روح بهار
*الا یا ایها الساقی
* قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*مزموزما جهانست با آیه های روشن
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا(قسمت هشتم)
*غزل تازه. هوای تازه کجاست
*مرگ تبعیدی
*درکارگاه صبح
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت هفتم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت ششم )
*در این هوا که منم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت پنجم)
*اى آزادى
*در ژرفا! بیاد محسن امیر اصلانی
*سرود مهرگانى
*خــزانی
*قـصـیده شـهرها - از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهارم)
*لبان تلخ تو
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سوم)
*كي مهر خرد از دل شبگير برآيد
*با داعشیان
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت دوم)
*چاووشی قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*نیایش
*«خارجه نشین!»
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس. اسماعیل وفا یغمائی(قسمت اول)
*مرثیه
*بیزار تر از داعشیان....
*تائودا، پرنده کوچک و ببر مهربان.قسمت های اول تا چهارم
*آینه
*الا یا ایها الساقی
*چند سفارش به نویسندگان فرامایه
*ملت! ملت! همیشه سردار
*عاشقانه
*غثیان (استفراغ)
*واق واق سگان به زیر مهتاب جلیل
* تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيدفطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*هانا آرنت هم اطلاعاتی بوده است
*سؤال
*با ناخدا
*اندر گسسته شدن بند دهان و بند تنبان
*دعا
*در ارتباط «زنده یادگودرزی» با «شادروان شقایقی»
*شاید آینه ای لازم باشد
*در ستایش ارتداد
*تاملاتى آزاد، ناكافى،ساده وپراكنده در باره مذهب و لامذهبى
*میخ محکم اسلام عزیز و واگذاری آن به مردم
*سبیل هم سبیل مقاومت!
*زنده باد شکاف!
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*کاردها می‌گریند
*.شباهتها. عاطفه اقبال. مسیح علینژاد
*کی بود کی بود من نبودم
*یک شب اگر
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*جنبش!پانزده خرداد و بلاهت ما
*در قلب مردم
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*چرا حیرت میکنیم! باور کنیم!
*خوشاسپیده دم سرخ
*بازنویسی و خوانشی تازه از ترانه قدیمی یکی یه پوله خروس. زنده یاد جواد بدیع زاده
*با گوش‌های کر
*«بوي جوي موليانم آرزوست»
*غزل یک شب اگر...
*ساقی نامه
*برای شما متاسف و غمگینم
*عشق
*خطابه متناقض ومغموم ومه آلود اول ماه مه
*سرود انترناسیونال سرودی که همیشه پاکیزه است
*باز هم لیبرتی و باز هم جان ساکنان لیبرتی
*طعم روشنائی
*تجربه
*یادنامه بیستمین سالگرد سفرکمال رفعت صفائی(ک. صبحگاهان). شماره 1
*هوای تازه کجاست
*وقتی همه چیز فراموش میشود
*گوی مقدس
*قصیده سنگشار
*چه انتظار ؟بهاري نميرسد از راه
*نوروز من توئی
*بسوی بهار
*خوابم به گل نشست و بهار آمدم به خواب
*هوا شكفت و به جان جهان شراب چكيد
*بهار عبا پوش
*نوروزتان خوش باد
*سرود نوروزی آتش مقدس باستانی
*به پیشواز بهار؛ غزل‌های بهاری شماره شش تا ده
*آنکه عالم همه مست است ز رنگ وی و بویش
*در خلوت زاهدان اثنی عشری
*عاشقانه عریان بهاری
*غزل بهاری شماره یک
*ترس سیاسی
*آواز کولی‌ها
*بازخوانی پنج نوشته به مناسبت سرکوب مجدد درویشان ایران توسط ارتجاع حاکم
*مکاشفه
*پنج غزل عاشقانه. پیشکش به اهل دل و عشق
*خدائی تازه خواهد زاد، هستی
*درباره مقوله امام وامامت وامامواره ها درتشيع!
*اگر روزی واقعا انقلاب شد
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*آلترناتیوی که از دفاع درست و توضیح عاجز است
*هوای تازه کجاست
*کتیبه ای بر دیوار تاریک ترین شب
*میتوانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*اجلاس دو روزه شورا ی ملی مقاومت و دو کلمه از مادرعروس
* در بدرقه رضا مرزبان
*زیرا باد می‌وزد
*نگران مباش!
*اگر مرگ نبود
*پنج مکاشفه
*برای مزید اطلاع و شناخت؛ شاهکار هنری جدید گروه «فنان ابو محمد»
*عاقبت نيم شبي مست زره مي‌آئي.از دفتر غزلها
*مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
*تسلیتی تکراری و بیفایده! و یا تبریک
*در دفاع از قهرمانان در زنجیر ویکی دو نکته در مورد ایرج مصداقی
*سه سروده .طعم روشنائی
*نيايش نوئل
*مژده! سر زد از البرز، آفتاب آزادي
*غزل های یلدا
*آواز شیپورها( من باز خواهم گشت)
*و حدیث پیرامونیان هفت حصار
*پایان اعتصاب غذا. تبریک عام، و تبریک خاص! به آقایان قصیم و روحانی !
*نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
*ابراز نگرانی
*غزل.
*معجزه! و شرمنده از بی ایمانی خود
*دعا
*هنوز سرودتان را مى خوانم
*سه گفتگو در باره شانزده آذر اسماعیل وفا یغمائی. م. ساقی
*در ستایش تاختن
*هفت حصار
*یک درخواست و یک جواب و نظر شادروان استاد معین
*درخواست از دوستان
*واژگونانیم برچنگک به قصابان بگو
*اعتصاب غذا خبر جدید
*دیریست، دریغا
*بیماران عقیدتی
*محبت نیست جز در ده نشینان!
*اما باران خواهد بارید
*لطفا در باره امام حسین دهانتان را ببندید
*غزل.در کوخ تنفروشان
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*آخرین دیدار و گفتگو با مرضیه
*چند شعر در زندگی و مرگ ابراهیم آل اسحاق
*ساختار ، واشاره ای به ماجرای سعید جمالی
*و دیریست، دریغا؛ درنظاره چهلمین روز اعتصاب غذا
*اگر مرگ نبود
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
*سر بالین فقیهی بیدار؛ نگاهی گذرا به برخی سایه روشن های زندگی آیه الله منتظری
*در خیل خائنان
*آتش تاریک
*یاداشتی در باره درد نامه استاد حمید رضا طاهر زاده!
*اگر پرچم آزادی...
*پیش از آنکه کشتار ششم انجام گیرد
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*منظومه کاروان- در سوگ شهیدان اشرف
*من این سوگ بزرگ را هرگز نمی‌توانم هضم کنم
*از زورخانه خواجه خضر تا زورخانه سیاست وچرخ قجری یاداشتی بر یاداشت آقای جلال گنجه ای
*عق ام گرفته است (برای ایرج مصداقی)
*باز هم تهدید
*در معنا و مفهوم بند از بند جدا کردن
*الا یا ایها الساقی
*باور کنید اعضا و هواداران مجاهدین گوسفند نیستند
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*اى آزادى…
*دوستان سابق! بخود آئید
*با اسلام عزیز چه باید کرد و چه نباید کرد
*مراد علی و مرید علی تاملی در پدیده مراد علیگری ومرید علیگری در سیاست
*به یاد شهید راه آزادی علی امیر کبیر یغمایی
*من باب اطلاع..برهای تازه باغ!
*پاسخ به دو سئوال و وقتی ته قضیه بالا می‌آید
*تداعی ها طرحی از سیمای یک مجاهد و یادی از مهدی افتخاری
*باز خوانی یک نامه(پاسخ نامه اول خانم اکرم حبیب خانی) و درنگی بر برخی نکات
*اطلاعیه. ممنوعیت پخش آثار من از رسانه های مجاهدین و شورا ورسانه های وابسته
*نامه خانم اكرم حبيب‌خاني به كميسر عالي حقوق بشر
*توضیحی بر یک یاداشت دیگر
*پنج نامه
*یک نامه و مشتی خاطره. اسماعیل وفا یغمائی
*یا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۲
*آیا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۱
*چاووشی
*دردناک، مضحک، خطرناک
*تو پایدار بمان ای تمامت ایران
*معنای کلام هستی
*واقعیت تاریخ ایران و دیدگاههای آقای بنی طرف
*آیا می شود حرف زد؟
*
*مسیح را تعریف کنید
*به پایان میرسد ای دوست هستی
*شانزده آذر: چهار گفتگو در باره جنبش دانشجوئی
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*بن بست تن شکست و فراخای جان رسید
*در درگذشت احمد قابل
*از زمزمه های ولگردی پیر که ترانه هم میسرود
*رباعیات؛ ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*اگر مرگ نبود
*جماع الوداع ووداع الجماع
*پیش از آنکه ساکنان اشرف کشتار شوند به یاریشان برخیزیم
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*حقیقت ساده
*تخم اشتباه
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
* در رازهای پیروزی و دوام مقام معظم بی زوال ولایت
*باور، تناقض و یک مسئله هندسی
*با تمام رهبران
*فرمانده فتح الله.در بدرقه مجاهد قهرمان فرمانده و چریک ارتجاع سوز مجاهد مهدی افتخاری
*چهار خرداد
*توجه به چند نکته ساده
*منظومه کاروان
*به بهانه سخنان دکتر هزار خانی و سخنی با خانم رجوی
*ننگ و نفرت بر قاتلان فرزندان مجاهد و مبارز مردم ایران
*تاملاتی ساده و پراکنده در باره مذهب و لامذهبی
*گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی( قسمت چهارم)
*شانزده آذر: گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی(3)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی با اسماعیل وفا یغمائی(2)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی
*یادداشتی بر یادداشت همنشین بهار
*من باب اطلاع
*مرگ می آید که ما را نو کند
*مگر راهی جز مردن؟
*آی ابراهیم....
*ابراهیم آل اسحاق به معبود پیوست
*فرهاد هم به خواب شیرین رفت
*خاتون (به یاد مرضیه)
*غزل در خاکسپاری مرضیه بی مرگ
*در بدرقه بانوی بزرگ تبعیدیان و پناهندگان سیاسی، مادر کوشالی
*خداینامک (بخش نخست) تاملاتی پراکنده در باره مفهوم خدا
* سفرت خوش ستار!
*تجربه
*موجودات فضائی و نظرات پرفسور هاوکینگ بنده!
*ماجرای نقاب و برقع و صدور کثافات مکتبی
*در شانزدهمین سالگرد سفر کمال رفعت صفایی
*«درس شناخت» ، «همبستگی ملی» و اهالی «آواتار»!
*چند خاطره ومن بلوچها را دوست دارم
*بکوشیم! واگر نه بفکر «تعدادی رهبر» باشیم
*مقداری توضیح واضحات...
*یا زلزلت الزلزال!، یا اخرجت الاثقال!
*سر بالین فقیهی بیدار
*یاداشت و توضیحی کوتاه
*ملایان بر لب باغچه نعنا!
*دواسلام متضاد! یا مسلمانان متضاد؟
*هفت شعر تازه
*در رهائی از میان فک تمساح وپس از آن
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باشد
*در زیر قناره های قصابان
*در چگونگی انواع ایستادن و نشستن و خوابیدن
*کودتای پاسداران و ایرانی تحت حاکمیت نظامیان؟!
*کجا ایستاده ایم؟
*قبل و بعد از اعتصاب غذا و برخی نکات
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف (بخش دوم)
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف
*دو شعر برای شهیدان اشرف
*قصیده میر حسینیه موسویه
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر-گفتگوهای سری دوم - قسمت دهم
*رهبران کجایید
*این یه انقلابه
*نه ! «ندا» نمرده است
*بپاس حرمت و شرف ملت ایران
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت ششم (ادامه زنان)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت پنجم زنان
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت چهارم
*اگر روزي واقعا انقلاب شد
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۳)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۲)
*گفتگو با اسماییل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۱)
*در مقدارکی تامل کردن در عمق قضایا و توجه به سر کلفت قضیه!
*ماجرای سخنرانی خاتمی و داستان کربلائی اسلام و آغوش باز ایران
*در باره آخوندها آخوندی قضاوت نکنیم
*گفتگو با اسماعیل وفا یغمایی در موضوع مذهب، حکومت مذهبی، قدیسان و....
*شاه ، شاه! و خمینی، خمینی است!
*آی آدمها