٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا
محمدرضا روحانی

 
                                           مصدق وكانون وكلا
١٠٨سال پيش،آبان ماه١٢٨٨مرحوم مشيرالدوله پيرنيا در مقام وزير عدليه به قانونمند كردن وسازمان دهى امر وكالت همت گماشت.پيرو اين گام مهم،مرحوم ذكاء الملك فروغى وزير عدليه در تابستان ١٢٩٣ " نظام نامه وكلاى رسمى عدليه "را تنظيم كرد وبه تصويب رساند تا " اشخاص داناى امين براى وكالت كردن " بر گزيده شوند. 
از ان زمان تا كنون بيش از يك قرن مى گذرد. در اين مدت كانونهاى وكلاى داد گسترى ايران، يعنى قديمى ترين نهاد مدنى ايران معاصر،فراز ونشيب هاى گوناگونى را از سر گذرانده اند. 
بخش كوچكى از اين چالش هاى بزرگ را مى توان در پيوند زير ديد. 
 
مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد شماره ١-١٣
 
 
 
اوج اين تلاشها پيروزى وكلا در ٧-اسفند ١٣٣١-است. در چنين روزى لايحه قانونى استقلال  كانون وكلاى دادگسترى را مصدق با استفاده از قانون اختيارات به تصويب رساند. علاوه بر نيك انديشى مصدق،اين موفقيت تاريخى وملى در حقوق ايران محصول تلاشهاى پيگير وكلا،اعضاى هيئت مديره وبه ويژه نيك خواهى مرحوم لطفى وزير دادگسترى وقت بود.
 
 
 
                                     خمينى، داعش، وكلا 
روز ٧اسفند ١٣٥٧،دو هفته بعد از عروج خمينى بر تخت ولايت مطلقه فقيه،او در ديدار با اعضا هيئت مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز،شتابزده،بيگدار به اب زد.در اين نشست امام به لفظ مبارك امر ومقرر فرمودند كه" دادگسترى بايد از شرع اسلام استفاده كند" 
لقمه اى را كه خمينى برداشت بزرگتر ازدهانش بود. از ان روز تا كنون اين لقمه گلو گير در حلقوم نظام مقدس ولايت مطلقه فقيه باقى مانده است. بلعيدن ارتش،نيروهاى انتظامى، دستگاههاى ادارى،اقتصادى،حوزوى وووومشكل زا بود اما عملى شد.عليرغم قريب ٤٠ سال سركوبى، دهها هزار اعدامى،صد ها هزار زندانى وشكنجه شده،ميليونها پناهنده ومهاجر، هنوز شعله هاى ارزوى "عدالت خانه " در دلها روشن است. اين اميد انسانى براى هر حاكم جابرى هراس انگيز است. 
خمينى ومرده ريگ خوار او خامنه اى با اشغال كانون وكلا، سه بار تصفيه،زندانى كردن اعضاى هيأت مديره،قتل وحبس،سلب حق كار،تصويب قوانين گوناگون براى "پاكسازى" و "تصفيه وكلا" بر پا كردن تشكيلات موازى كانونها،تحميل وتزريق عوامل گوناگونى از خانواده شهدا،معلولين،ايثار گران، بازنشستگان دستگاههاى سركوبى،يك روز از زحمت ومزاحمت وكلا معاف نماندند. 
ميراث دار خمينى،ابراهيم على البدرى القريشى السامرائى،ابوبكر البغدادى امير المؤمنين وخليفه المسلمين، پايه گذار دولت اسلامى عراق وشام هم وكالت را در سوريه حرام اعلام كرد. 
 
دو سال پيش در شهريور ١٣٩٤،همكار دلير ما خانم سميرا صالح النعيمى وكيل داد گسترى عراقى و مدافع حقوق بشر توسط داعش در موصل ربوده شد. اورا به اتهام ارتداد تير باران كردند.در سركوبى وكلا خليفه المسلمين براى نابودى حق دفاع مردم،از ولى مطلقه امر امام خمينى وجانشين بر حق او رهبر معظم انقلاب اسلامى ايت الله العظمى خامنه اى تقليد مى كند.اين دو با بهره بردارى از صد ها ميليارد دلار نفتى حاكميت خود را جهانى تر كرده اند. 
در داخل وخارج ايران وكلا وحقوقدانان را به قتل رسانده اند. عميدى نورى،منوچهر مسعودى،
خاكسار،قائم مقامى،ضيا مدرس،دكتر امين، دكتر مجذوب، برومند،دكتر بختيار ،دكتر رجوى،دكتر مظلومان،وووو از ان جمله اند.
                                     ٧اسفند١٣٥٧ 
٧اسفند ١٣٥٧، پس از انكه خمينى اراده الهى خود را دائر بر لزوم حكومت شرعيات بر داد گسترى اعلام كرد. هيأت مديره كانون وكلاى داد گسترى پاسخ شايسته وتاريخى اورا داد. 
پيش نويس اين سند توسط اقاى صارم الدين صادق وزيرى تهيه شد. هيأت مديره انرا با اصلاحاتى به تصويب رساند. اين منشور سر بلندى وكلا ست واوج پيروزى همه همكاران. 
 
 
اعضاى هيأت مديره كانون وكلاى دادگسترى كه اين سند را امضا كردند، بهاى اين دليرى تاريخى را با جان و ازادى خود پرداختند. زندانى شده وبه قتل رسيدند مثل مرحوم عبدالحميد اردلان كه پس از مرحوم نزيه رياست كانون را بر عهده داشت. سالهاى طولانى زندانى شدند مثل دكتر منوچهر دامغانى يا به تبعيد تن در دادند مثل مرحوم نزيه،يا اقايان صارم الدين  صادق وزيرى،على شاهنده، هدايت متين دفترى،عبدالكريم انوارى وووو
 
                                    زجر كش كردن وكلا
بسيارى از وكلا كه به چنگ اين رژيم افتادند در زندان زجركش شدند.روز گذشته همكار دلير ما عبد الفتاح سلطانى بعد از تحمل سالها بيمارى فشار خون،ديسك گردن وكمر،بيماريهاى گوارشى ووووبه بيمارستان اعزام شد. اين همكار ما كه در سالهاى٨٣،٨٨،٨٩ بارها بازداشت شده از تاريخ ١٩ شهريور ١٣٩٠ تا كنون زندانى است.انواع واقسام محكوميت ها را دارد مثل ١٨ سال زندان و٢٠ سال محروميت از حرفه وكالت. يكى از " اتهامات سنگين او تشكيك نسبت به انتخابات  ٨٨" است. 
بسيارى از وكلا در سالهاى گذشته به اتهام دفاع از موكلين خود به زندان رفتند مانند خانم ها نسرين ستوده،مهر انگيز كار خيران، شيرين عبادى، مهناز پراكند،شادى صدر، رزا قراچورلو،سارا صباغيان، مريم كيان ارثى،نگار حائرى وووو اقايان عبدالفتاح سلطانى،ناصر زر افشان حسين سيف زاده، محمد على داد خواه،مصطفى رحيمى،مسعود شفيعى،محمد على داد خواه،اميد بهروزى، فرشيد يد الهى، افشين كرم پور،رضا انتصارى،امير اسلامى،مصطفى دانشجو،حميد رضا مرادى،محمد مصطفائى،محمود اوليائى فر،هوتن كيان وووو غالب اين همكاران اماج انتقامجوئى هاى گوناگون عوامل سر كوب شدند. از ملاقات با فرزندان،همسران ،پدران ومادران خود محروم شدند . از خدمات درمانى وداروئى انان دريغ كردند.
 
                                      باد فروشى اسكودا
با چنين سوابقى،در چنين شرايطى اعضا هيأت مديره كانون وكلا و اتحاديه سراسرى داد گسترى ايران (اسكودا) از دولت اسرائيل به ملل متحد شكايت مى كند،دنبال احقاق حقوق شيخ زكزاكى در نيجريه هستند و مى خواهد دادگسترى مالزى را به رعايت عدالت فرا خواند.بساط روضه خوانى،سينه زنى ورفتن به مرقد امام وزيارت جماران را پهن مى كنند وبه اداى احترام جنازه رفسنجانى مى روند. وشعبه دوم دادگاه انتظامى وكلاى دادگسترى با سلب حق وكالت  خانم نسرين ستوده تبديل به شعبه اجراى احكام دادسراى اوين مى شود. وقتى هم رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز به سفر هاى بين المللى مى رود دلواپس است كه " براى كانون ايران هم تبليغى شده باشد " 
در حالى كه از اوائل ابان امسال  " لايحه جامع وكالت " در كمسيون قضائى مجلس اخوندها مطرح است اسكودا كه از بردن نام مصدق ونقش او در تصويب لايحه قانون استقلال كانون وكلا  وحشت دارد به باد فروشى مجانى در ٧- اسفند مى پردازد وساختن بچه گول زنك. باهم بخوانيم وبه ريش اين نوابغ  دلير بخنديم. 
«آغاز هفته وكيل مدافع،بر شما شهسواران دلاور پهنه حق شناسى ورزمندگان دادگر وداد ده ودادگير وستم ستيز خجسته باد جنگجويانى كه خود خواسته وبى باك در كنار ستمديده مى ايستند. »
 
http://www.isna.ir/news/95120100073
 
آرزومندم در چنين روزى همكاران شجاع ما با انتشار گسترده بيانيه ٧-اسفند ١٣٥٧ كه سند سر افرازى ومنشور سر بلندى وكلاى ايرانى ودفاع از حقوق وحيثيت ملى ما است پاسخ شايسته اى به بز دلانى دهند كه با سكوت ومماشات نظاره گر تصويب قانون جامع وكالت هستند.  
 
                                                                          محمد رضا روحانى
                                                     چهار شنبه ٤- اسفند ١٣٩٥ 

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*رهبر،جرائم قوادی و ‌خیانت [2020 Jun] 
*عدالت اسلامی [2020 May] 
*آمر مسعود رجوی است  [2020 May] 
*روابط اقايان پمپئو و هوك با مقوله جن وتخم جن [2020 Apr] 
*دویست بار اسلام و جیب آقاسیدعلی‌‌‌‌‌  [2020 Apr] 
*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]