٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا
محمدرضا روحانی

 
                                           مصدق وكانون وكلا
١٠٨سال پيش،آبان ماه١٢٨٨مرحوم مشيرالدوله پيرنيا در مقام وزير عدليه به قانونمند كردن وسازمان دهى امر وكالت همت گماشت.پيرو اين گام مهم،مرحوم ذكاء الملك فروغى وزير عدليه در تابستان ١٢٩٣ " نظام نامه وكلاى رسمى عدليه "را تنظيم كرد وبه تصويب رساند تا " اشخاص داناى امين براى وكالت كردن " بر گزيده شوند. 
از ان زمان تا كنون بيش از يك قرن مى گذرد. در اين مدت كانونهاى وكلاى داد گسترى ايران، يعنى قديمى ترين نهاد مدنى ايران معاصر،فراز ونشيب هاى گوناگونى را از سر گذرانده اند. 
بخش كوچكى از اين چالش هاى بزرگ را مى توان در پيوند زير ديد. 
 
مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد شماره ١-١٣
 
 
 
اوج اين تلاشها پيروزى وكلا در ٧-اسفند ١٣٣١-است. در چنين روزى لايحه قانونى استقلال  كانون وكلاى دادگسترى را مصدق با استفاده از قانون اختيارات به تصويب رساند. علاوه بر نيك انديشى مصدق،اين موفقيت تاريخى وملى در حقوق ايران محصول تلاشهاى پيگير وكلا،اعضاى هيئت مديره وبه ويژه نيك خواهى مرحوم لطفى وزير دادگسترى وقت بود.
 
 
 
                                     خمينى، داعش، وكلا 
روز ٧اسفند ١٣٥٧،دو هفته بعد از عروج خمينى بر تخت ولايت مطلقه فقيه،او در ديدار با اعضا هيئت مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز،شتابزده،بيگدار به اب زد.در اين نشست امام به لفظ مبارك امر ومقرر فرمودند كه" دادگسترى بايد از شرع اسلام استفاده كند" 
لقمه اى را كه خمينى برداشت بزرگتر ازدهانش بود. از ان روز تا كنون اين لقمه گلو گير در حلقوم نظام مقدس ولايت مطلقه فقيه باقى مانده است. بلعيدن ارتش،نيروهاى انتظامى، دستگاههاى ادارى،اقتصادى،حوزوى وووومشكل زا بود اما عملى شد.عليرغم قريب ٤٠ سال سركوبى، دهها هزار اعدامى،صد ها هزار زندانى وشكنجه شده،ميليونها پناهنده ومهاجر، هنوز شعله هاى ارزوى "عدالت خانه " در دلها روشن است. اين اميد انسانى براى هر حاكم جابرى هراس انگيز است. 
خمينى ومرده ريگ خوار او خامنه اى با اشغال كانون وكلا، سه بار تصفيه،زندانى كردن اعضاى هيأت مديره،قتل وحبس،سلب حق كار،تصويب قوانين گوناگون براى "پاكسازى" و "تصفيه وكلا" بر پا كردن تشكيلات موازى كانونها،تحميل وتزريق عوامل گوناگونى از خانواده شهدا،معلولين،ايثار گران، بازنشستگان دستگاههاى سركوبى،يك روز از زحمت ومزاحمت وكلا معاف نماندند. 
ميراث دار خمينى،ابراهيم على البدرى القريشى السامرائى،ابوبكر البغدادى امير المؤمنين وخليفه المسلمين، پايه گذار دولت اسلامى عراق وشام هم وكالت را در سوريه حرام اعلام كرد. 
 
دو سال پيش در شهريور ١٣٩٤،همكار دلير ما خانم سميرا صالح النعيمى وكيل داد گسترى عراقى و مدافع حقوق بشر توسط داعش در موصل ربوده شد. اورا به اتهام ارتداد تير باران كردند.در سركوبى وكلا خليفه المسلمين براى نابودى حق دفاع مردم،از ولى مطلقه امر امام خمينى وجانشين بر حق او رهبر معظم انقلاب اسلامى ايت الله العظمى خامنه اى تقليد مى كند.اين دو با بهره بردارى از صد ها ميليارد دلار نفتى حاكميت خود را جهانى تر كرده اند. 
در داخل وخارج ايران وكلا وحقوقدانان را به قتل رسانده اند. عميدى نورى،منوچهر مسعودى،
خاكسار،قائم مقامى،ضيا مدرس،دكتر امين، دكتر مجذوب، برومند،دكتر بختيار ،دكتر رجوى،دكتر مظلومان،وووو از ان جمله اند.
                                     ٧اسفند١٣٥٧ 
٧اسفند ١٣٥٧، پس از انكه خمينى اراده الهى خود را دائر بر لزوم حكومت شرعيات بر داد گسترى اعلام كرد. هيأت مديره كانون وكلاى داد گسترى پاسخ شايسته وتاريخى اورا داد. 
پيش نويس اين سند توسط اقاى صارم الدين صادق وزيرى تهيه شد. هيأت مديره انرا با اصلاحاتى به تصويب رساند. اين منشور سر بلندى وكلا ست واوج پيروزى همه همكاران. 
 
 
اعضاى هيأت مديره كانون وكلاى دادگسترى كه اين سند را امضا كردند، بهاى اين دليرى تاريخى را با جان و ازادى خود پرداختند. زندانى شده وبه قتل رسيدند مثل مرحوم عبدالحميد اردلان كه پس از مرحوم نزيه رياست كانون را بر عهده داشت. سالهاى طولانى زندانى شدند مثل دكتر منوچهر دامغانى يا به تبعيد تن در دادند مثل مرحوم نزيه،يا اقايان صارم الدين  صادق وزيرى،على شاهنده، هدايت متين دفترى،عبدالكريم انوارى وووو
 
                                    زجر كش كردن وكلا
بسيارى از وكلا كه به چنگ اين رژيم افتادند در زندان زجركش شدند.روز گذشته همكار دلير ما عبد الفتاح سلطانى بعد از تحمل سالها بيمارى فشار خون،ديسك گردن وكمر،بيماريهاى گوارشى ووووبه بيمارستان اعزام شد. اين همكار ما كه در سالهاى٨٣،٨٨،٨٩ بارها بازداشت شده از تاريخ ١٩ شهريور ١٣٩٠ تا كنون زندانى است.انواع واقسام محكوميت ها را دارد مثل ١٨ سال زندان و٢٠ سال محروميت از حرفه وكالت. يكى از " اتهامات سنگين او تشكيك نسبت به انتخابات  ٨٨" است. 
بسيارى از وكلا در سالهاى گذشته به اتهام دفاع از موكلين خود به زندان رفتند مانند خانم ها نسرين ستوده،مهر انگيز كار خيران، شيرين عبادى، مهناز پراكند،شادى صدر، رزا قراچورلو،سارا صباغيان، مريم كيان ارثى،نگار حائرى وووو اقايان عبدالفتاح سلطانى،ناصر زر افشان حسين سيف زاده، محمد على داد خواه،مصطفى رحيمى،مسعود شفيعى،محمد على داد خواه،اميد بهروزى، فرشيد يد الهى، افشين كرم پور،رضا انتصارى،امير اسلامى،مصطفى دانشجو،حميد رضا مرادى،محمد مصطفائى،محمود اوليائى فر،هوتن كيان وووو غالب اين همكاران اماج انتقامجوئى هاى گوناگون عوامل سر كوب شدند. از ملاقات با فرزندان،همسران ،پدران ومادران خود محروم شدند . از خدمات درمانى وداروئى انان دريغ كردند.
 
                                      باد فروشى اسكودا
با چنين سوابقى،در چنين شرايطى اعضا هيأت مديره كانون وكلا و اتحاديه سراسرى داد گسترى ايران (اسكودا) از دولت اسرائيل به ملل متحد شكايت مى كند،دنبال احقاق حقوق شيخ زكزاكى در نيجريه هستند و مى خواهد دادگسترى مالزى را به رعايت عدالت فرا خواند.بساط روضه خوانى،سينه زنى ورفتن به مرقد امام وزيارت جماران را پهن مى كنند وبه اداى احترام جنازه رفسنجانى مى روند. وشعبه دوم دادگاه انتظامى وكلاى دادگسترى با سلب حق وكالت  خانم نسرين ستوده تبديل به شعبه اجراى احكام دادسراى اوين مى شود. وقتى هم رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز به سفر هاى بين المللى مى رود دلواپس است كه " براى كانون ايران هم تبليغى شده باشد " 
در حالى كه از اوائل ابان امسال  " لايحه جامع وكالت " در كمسيون قضائى مجلس اخوندها مطرح است اسكودا كه از بردن نام مصدق ونقش او در تصويب لايحه قانون استقلال كانون وكلا  وحشت دارد به باد فروشى مجانى در ٧- اسفند مى پردازد وساختن بچه گول زنك. باهم بخوانيم وبه ريش اين نوابغ  دلير بخنديم. 
«آغاز هفته وكيل مدافع،بر شما شهسواران دلاور پهنه حق شناسى ورزمندگان دادگر وداد ده ودادگير وستم ستيز خجسته باد جنگجويانى كه خود خواسته وبى باك در كنار ستمديده مى ايستند. »
 
http://www.isna.ir/news/95120100073
 
آرزومندم در چنين روزى همكاران شجاع ما با انتشار گسترده بيانيه ٧-اسفند ١٣٥٧ كه سند سر افرازى ومنشور سر بلندى وكلاى ايرانى ودفاع از حقوق وحيثيت ملى ما است پاسخ شايسته اى به بز دلانى دهند كه با سكوت ومماشات نظاره گر تصويب قانون جامع وكالت هستند.  
 
                                                                          محمد رضا روحانى
                                                     چهار شنبه ٤- اسفند ١٣٩٥ 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند
*مرگ رفسنجانى ‏
*جشن با ياد مرضيه
*هوشنگ رفت ؟
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر…
*شورا آرمانشهر مصدق
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى
*شاد باش موقت
*مرده ریگ امام
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من
* نامه اى به يك رئيس
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱)
*انتخابات كانون وكلا
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول)
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد
* قبيله نفوذى ها
* انتخابات و بوى بد برجام
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم)
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱)
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰)
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸)
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷)
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶)
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴)
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2)
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1)
*آى دزد آی دزد -۵
*آی دزد، آی دزد -۴
*آی دزد آی دزد ۳
*آی دزد آی دزد 2
*آی دزد آی دزد
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر...
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان
*سوءاستفاده از آبروی استاد
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص
*پایان زمستان با وکلا
*آسيد على «به قران كودتا شده ....»
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم
*جهل و جنايت
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول)
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲)
*مسئول و پاسخكو كيست؟
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم)
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم)
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول
*آه دل و آرزو
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱)
*این «طفل معصوم»
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی
*چشم‌انداز‌ها ۴
*چشم‌اندازها ۳
*چشم‌اندازها ۲
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول)
*استعفای ما آزمایش آنهاست !
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه
*بهار در همه باغها
*اخبار در آیینه اشعار و امثال
* اخبار در آینه اشعار و امثال
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول)
*سوالی و جوابی
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا »
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد»
*قوای مملکت ناشی از ملت است
*چهره‌ی واقعی مصدق
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني
*چهره‌ی واقعی مصدق