انتخابات و بوى بد برجام
محمدرضا روحانی

 

                                             احوال رهبرمعظم دلواپس

رهبر معظم انقلاب اسلامى اين روزها سخت كلافه اند. نگرانى هاى معظم له قديمى است. از قضا روز ششم تير ماه -١٣٦٠،در مسجد ابوذر تهران،ضبط صوت اهدائى رهروان فرقان "صفرافزود" با اين هديه مسموم حضرت حجت الاسلام سيد على خامنه اى به عرش اعلا عروج فرمودند. عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. خلاصه آنکه جان به جان آفرين نداده شهيد شدند.

نوع ديگرى از شهيد يعنى شهيد جاندار. طبيعى است كه شهداى زنده از ارتقا درجات خود، يعنى شهيد صد در صد شدن بيمناك باشند. استمرار خوف آدمى را به طور دائم دچار تنش و حالت تهاجم مى كند. به اين تشنج هميشگى بيمارى سرطان كه بيافزايد مزيد بر علت مى شود. در چنين شرايطى مقولات برجام، پسابرجام، جنگ طولانى درعراق ، لبنان، فلسطين، سوريه و يمن را بيافزائيد و اضافه كنيد به دعواى شيعه و سنى، عرب، عجم و ترك، سقوط آزاد قيمت نفت، تهديد قيام گرسنگان و بيكاران ورشكستگى همه جانبه و بدتراز همه رقابت باندهاى درونى نظام براى عروج به مسند خبرگان ومجلس شوراى اسلامى است در انتخابات اسفندماه. اين هاست مشتى از خروار قوز بالاى قوز كه بر دوش سيد اولاد پيغمبر، ولى مطلقه فقيه، رهبر مسلمانان جهان سنگينى مى كند.

آش كشك خالشه بخوره پاشه نخوره پاشه.

 

                                          آلترناتيو رهبر معظم

اين شرايط جسمى وروحى شهيد زنده ورهبر معظم موجب شده كه آيت الله احمد جنتى، دبير و عضو فقهاى شوراى نگهبان، عضو مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام وشوراى عالى انقلاب فرهنگى، امام جمعه تهران، دبير شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى و رئيس ستاد احياى امربه معروف ونهى از منكر ووو  ابراز اميدوارى فرمايند كه "مقام معظم رهبرى پرچم پيروزى انقلاب را به دست حضرت ولى عصربسپارند و ما نيز آن روز رابه چشم خود ببينيم " روزنامه شرق٢٧بهمن١٣٩٤-

بد نيست بدانيم اين آيت الله فرسوده و نحيف معروف به نميرالمومنين و در آستانه دهه صد سالگى حيات خود هستند وخواب خوردن حلواى ولى نعمت خود را مى بيند وحاضر به انتخاب جانشين براى رهبرمعظم نيست. آلترناتيو مطلوب او ولى عصر است؟ ميداند كه رهبر معظم بيمار و در معرض مرگ قرار دارد. او خوانده است "فاذاجاء اجلهم لا يستأخرون ساعته ولايستقدمون" آيه٣٤-سوره اعراف- وقتى مرگ فرا رسد لحظه اى مقدم و مؤخر نخواهد شد- منظور او روشن مى شود.

لابد ولى عصر پشت دروازه هاى تهران خيمه زده است. 

 

                                            بى ترمز، بى دنده

فرمايش اخير مقام معظم رهبرى، خطاب به مخالفان، ابعاد در هم وبر هم اوضاع حاكم را روشن مى سازد. خلاصه آنكه همسايه ها يارى كنيد تا ما شوهردارى كنيم. حضرت ولى امر مقررفرمودند كه مخالفان رهبرى ودشمنان نظام هم براى كمك به بقاى اسلام عزيز تنور صندوقهاى راى به نظام او را داغ كنند. بدتر آنکه فتواهاى شداد وغلاظ از صندوق لعنت ولى فقيه به بازار عرضه شد. بوى عفونت استبداد مذهبى بيشتر از هميشه مشام همه را مى آزارد.

خلاصه آنكه شركت در انتخابات"وظيفه شرعى"و"عينى" است. اين خطاب به همه ملت است.

يعنى خطاب به اكثريت گرسنگان وستمديدگانى كه دشمن ابدى او بوده وهستند و خواهند بود.

در قم ونجف آيات عظامى كه كباده كش زعامت شيعيان هستند بيش از ديگران زخم خورده اند. و محک تجربه در ميان است. تسليم ذلت شوند واطاعت كنند بى آبروتر مى شوند. مطيع نباشند بايد بهايش را بپردازند. مضحكه كردن اين بخش از اهل لباس وخنديدن به ريش آيات ميخ رهبر معظم را محكم مى كند؟ يا انباشت خصومت وبغض هاى فرو خورده را تسريع خواهد كرد؟. در هر حال اين نوع كنش هاى تهاجمى نا بخردانه، واكنش هاى بسيار زيانمندى براى رهبر معظم به بار خواهد آورد. دير و زود دارد، سوخت وسوزى در كار نيست. توليد اين نوع محصولات مسموم از باب جهالت نيست، محصول اوضاع است ، مثل اكل ميته. حركت بى دنده وترمز ارادى نيست، حاصل محتوم شجره خبيثه ولايت مطلقه فقيه است. درمانده كارها كند از اضطرار خويش . 

                                              ميراث نظام اسلامى

در اين شرايط لابد بولتن سازان به رهبر معظم خبر مى دهند؛ 

-خانم مركل قصد دارد صيغه عقد دائم روباه با لك لك را جارى نمايد. با اين هدف شرط -دوستى آلمان با نظام ولايت مطلقه فقيه را شناسائى رسمى اسرائيل توسط ولى امر و امامت امت قرار داده است. -٢٧بهمن-؛

-مدير موقت كنترل دارائى هاى خارجى وزارت خزانه دارى آمريكا جان اسميت به كنگره گزارش داد كه"به طور وسيع تحريم اوليه ايالت متحده بر ايران بر جاست.." ٢٥ بهمن؛ 

 

فاينشال تايمز مى نويسد "اميد تجارت با ايران تبديل به سراب شد...."؛ ٢٦ بهمن

 

- مارك تونر سخنكوى وزارت خارجه امريكا گفته  "اين كشور همراه جامعه بين الملل ادامه حبس مير حسين موسوى و مهدى كروبى و زهرا رهنورد را محكوم مى كند وخواستار آزادى سريع آنهاست...." ٢٥ بهمن؛ 

 

- محمد باقر نوبخت سخنگوى دولت روحانى اعلام كرد "صندوق ورشكستگى دولت ورشكسته است...." و البته به دليل كاهش هشتاد در صدى درآمد حاصل از فروش نفت پرداخت دهها هزار ميليارد تومان بدهى دولت به سازمان تأمين اجتماعى عملى نيست و صندوق تأمين اجتماعى براى پرداخت مستمری كارگران باز نشسته مجبور به استقراض شده...." ٢٤ بهمن؛ 

- حسن روحانى در مجمع سالانه بانك مركزى اعلام كرد كه  " تحريم اقتصادى بيش از توافق  هسته اى ايران را به ٦٠ سال قبل بر گرداند.." ٢٤بهمن؛ 

- آيت الله كاظم صديقى امام جمعه تهران در تكيه فاطميه كرمان فرمودند " تحريم نعمت بود قدر آن را ندانستيم .... خبرى از پولهاى بلوكه شده نيست ...."٢٢بهمن؛ 

صد ها نوع از اين خبرها ميراث شوم  نظام اسلامى را مقابل ولى فقيه، هر لحظه وساعت  به نمايش در مى اورد وسيد جوشى مى شود ونعره مى كشد. 

                                               

هم صدائى با دشمن

دشمن تاريخى ملت، معرفى كننده ارتجاع خالص ، نعل وارونه مى زند . دشمن خارجى مى تراشد . اين رژيم صهيونيستى و آمريكاست كه "با يك برنامه ريزى خاص به دنبال تحقق توطئه واعمال نفوذ براى تخريب شوراى نگهبان ، القاى غير قانونى بودن انتخابات ومجلس برآمده و در صدد قرار دادن كشور در خلاء قانونى و مجلس در چهار سال آينده.... " هستند ولى فقيه با اشاراتى ، ابلغ من التصريح ، رفسنجانى  و سر دسته دولت بنفش تدبير واعتدال را مخاطب قرار مى دهد   به آنان كه در داخل، با تخريب شوراى نگهبان  با دشمن هم صدائى مى كنند مهربانانه  اعلام مى كند كه نمى فهمند و " بيشتر اين افراد متوجه نيستند و نمى توان آنها را متهم به خيانت كرد بايد متوجه شوند كه نتيجه اين هم صدائى تكميل كردن نقشه هاى خطرناك دشمن است...." 

 

                                                كى بود كى بود 

شكست آشكار خامنه اى در هدايت مذاكرات برجام ونتايج فاجعه بار آن قابل بيش بينى بود . 

اما دشمن ترين دشمنان  نظام اسلامى از ابعاد آن غافل ماندند. آفتاب آمد دليل آفتاب . 

به اقارير رهبر مذاكرات توجه كنيم كه  " بعد از جريان طولانى مذاكرات. سپس مذاكرات 

هسته اى بار ديگر يك مسئول آمريكائى در روزهاى اخير گفته است كارى مى كنيم كه سرمايه داران دنيا جرات حضور در ايران را نداشته باشند...." 

رهبر معظم سر مبارك را با عمامه سياه زير برف مى كند. به خاطر نمى آورد كه مذاكرات مخفى ده سال قبل از مذاكرات علنى اخير جريان داشت تا باز هم بار اين شكست آشكار را به دوش مجريان اوامر خود بياندازد . در فرارى علنى رفسنجانى و روحانى را نشان مى دهد "يكى از اهداف كسانى كه در دو سال اخير دنبال مذاكرات هسته اى بودند و انصافاً زحمت كشيدند گشايش اقتصادى از طريق سرمايه گذارى خارجى بود اما آمريكائى ها جلوى همين موضوع را مى خواهند بگيرند .... واقعيت آنست كه بعد از مذاكرات طولانى و بستن قرار داد و تمام شدن قضايا حالا میگويند نمى گذاريم وصراحتاً تهديد به تحريم جديد مى كنند ...." ايرنا - ٢٨بهمن 

بوى بد برجام انتخابات نظام را آلوده تر مى كند . كى بود كى بود ؟ من نبودم ، دستم بود تقصير آستينم بود. 

                                   ٢٩ بهمن ١٣٩٤ 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند
*مرگ رفسنجانى ‏
*جشن با ياد مرضيه
*هوشنگ رفت ؟
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر…
*شورا آرمانشهر مصدق
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى
*شاد باش موقت
*مرده ریگ امام
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من
* نامه اى به يك رئيس
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱)
*انتخابات كانون وكلا
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول)
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد
* قبيله نفوذى ها
* انتخابات و بوى بد برجام
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم)
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱)
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰)
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸)
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷)
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶)
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴)
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2)
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1)
*آى دزد آی دزد -۵
*آی دزد، آی دزد -۴
*آی دزد آی دزد ۳
*آی دزد آی دزد 2
*آی دزد آی دزد
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر...
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان
*سوءاستفاده از آبروی استاد
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص
*پایان زمستان با وکلا
*آسيد على «به قران كودتا شده ....»
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم
*جهل و جنايت
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول)
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲)
*مسئول و پاسخكو كيست؟
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم)
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم)
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول
*آه دل و آرزو
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱)
*این «طفل معصوم»
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی
*چشم‌انداز‌ها ۴
*چشم‌اندازها ۳
*چشم‌اندازها ۲
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول)
*استعفای ما آزمایش آنهاست !
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه
*بهار در همه باغها
*اخبار در آیینه اشعار و امثال
* اخبار در آینه اشعار و امثال
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول)
*سوالی و جوابی
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا »
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد»
*قوای مملکت ناشی از ملت است
*چهره‌ی واقعی مصدق
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني
*چهره‌ی واقعی مصدق