انتخابات و بوى بد برجام
محمدرضا روحانی

 

                                             احوال رهبرمعظم دلواپس

رهبر معظم انقلاب اسلامى اين روزها سخت كلافه اند. نگرانى هاى معظم له قديمى است. از قضا روز ششم تير ماه -١٣٦٠،در مسجد ابوذر تهران،ضبط صوت اهدائى رهروان فرقان "صفرافزود" با اين هديه مسموم حضرت حجت الاسلام سيد على خامنه اى به عرش اعلا عروج فرمودند. عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. خلاصه آنکه جان به جان آفرين نداده شهيد شدند.

نوع ديگرى از شهيد يعنى شهيد جاندار. طبيعى است كه شهداى زنده از ارتقا درجات خود، يعنى شهيد صد در صد شدن بيمناك باشند. استمرار خوف آدمى را به طور دائم دچار تنش و حالت تهاجم مى كند. به اين تشنج هميشگى بيمارى سرطان كه بيافزايد مزيد بر علت مى شود. در چنين شرايطى مقولات برجام، پسابرجام، جنگ طولانى درعراق ، لبنان، فلسطين، سوريه و يمن را بيافزائيد و اضافه كنيد به دعواى شيعه و سنى، عرب، عجم و ترك، سقوط آزاد قيمت نفت، تهديد قيام گرسنگان و بيكاران ورشكستگى همه جانبه و بدتراز همه رقابت باندهاى درونى نظام براى عروج به مسند خبرگان ومجلس شوراى اسلامى است در انتخابات اسفندماه. اين هاست مشتى از خروار قوز بالاى قوز كه بر دوش سيد اولاد پيغمبر، ولى مطلقه فقيه، رهبر مسلمانان جهان سنگينى مى كند.

آش كشك خالشه بخوره پاشه نخوره پاشه.

 

                                          آلترناتيو رهبر معظم

اين شرايط جسمى وروحى شهيد زنده ورهبر معظم موجب شده كه آيت الله احمد جنتى، دبير و عضو فقهاى شوراى نگهبان، عضو مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام وشوراى عالى انقلاب فرهنگى، امام جمعه تهران، دبير شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى و رئيس ستاد احياى امربه معروف ونهى از منكر ووو  ابراز اميدوارى فرمايند كه "مقام معظم رهبرى پرچم پيروزى انقلاب را به دست حضرت ولى عصربسپارند و ما نيز آن روز رابه چشم خود ببينيم " روزنامه شرق٢٧بهمن١٣٩٤-

بد نيست بدانيم اين آيت الله فرسوده و نحيف معروف به نميرالمومنين و در آستانه دهه صد سالگى حيات خود هستند وخواب خوردن حلواى ولى نعمت خود را مى بيند وحاضر به انتخاب جانشين براى رهبرمعظم نيست. آلترناتيو مطلوب او ولى عصر است؟ ميداند كه رهبر معظم بيمار و در معرض مرگ قرار دارد. او خوانده است "فاذاجاء اجلهم لا يستأخرون ساعته ولايستقدمون" آيه٣٤-سوره اعراف- وقتى مرگ فرا رسد لحظه اى مقدم و مؤخر نخواهد شد- منظور او روشن مى شود.

لابد ولى عصر پشت دروازه هاى تهران خيمه زده است. 

 

                                            بى ترمز، بى دنده

فرمايش اخير مقام معظم رهبرى، خطاب به مخالفان، ابعاد در هم وبر هم اوضاع حاكم را روشن مى سازد. خلاصه آنكه همسايه ها يارى كنيد تا ما شوهردارى كنيم. حضرت ولى امر مقررفرمودند كه مخالفان رهبرى ودشمنان نظام هم براى كمك به بقاى اسلام عزيز تنور صندوقهاى راى به نظام او را داغ كنند. بدتر آنکه فتواهاى شداد وغلاظ از صندوق لعنت ولى فقيه به بازار عرضه شد. بوى عفونت استبداد مذهبى بيشتر از هميشه مشام همه را مى آزارد.

خلاصه آنكه شركت در انتخابات"وظيفه شرعى"و"عينى" است. اين خطاب به همه ملت است.

يعنى خطاب به اكثريت گرسنگان وستمديدگانى كه دشمن ابدى او بوده وهستند و خواهند بود.

در قم ونجف آيات عظامى كه كباده كش زعامت شيعيان هستند بيش از ديگران زخم خورده اند. و محک تجربه در ميان است. تسليم ذلت شوند واطاعت كنند بى آبروتر مى شوند. مطيع نباشند بايد بهايش را بپردازند. مضحكه كردن اين بخش از اهل لباس وخنديدن به ريش آيات ميخ رهبر معظم را محكم مى كند؟ يا انباشت خصومت وبغض هاى فرو خورده را تسريع خواهد كرد؟. در هر حال اين نوع كنش هاى تهاجمى نا بخردانه، واكنش هاى بسيار زيانمندى براى رهبر معظم به بار خواهد آورد. دير و زود دارد، سوخت وسوزى در كار نيست. توليد اين نوع محصولات مسموم از باب جهالت نيست، محصول اوضاع است ، مثل اكل ميته. حركت بى دنده وترمز ارادى نيست، حاصل محتوم شجره خبيثه ولايت مطلقه فقيه است. درمانده كارها كند از اضطرار خويش . 

                                              ميراث نظام اسلامى

در اين شرايط لابد بولتن سازان به رهبر معظم خبر مى دهند؛ 

-خانم مركل قصد دارد صيغه عقد دائم روباه با لك لك را جارى نمايد. با اين هدف شرط -دوستى آلمان با نظام ولايت مطلقه فقيه را شناسائى رسمى اسرائيل توسط ولى امر و امامت امت قرار داده است. -٢٧بهمن-؛

-مدير موقت كنترل دارائى هاى خارجى وزارت خزانه دارى آمريكا جان اسميت به كنگره گزارش داد كه"به طور وسيع تحريم اوليه ايالت متحده بر ايران بر جاست.." ٢٥ بهمن؛ 

 

فاينشال تايمز مى نويسد "اميد تجارت با ايران تبديل به سراب شد...."؛ ٢٦ بهمن

 

- مارك تونر سخنكوى وزارت خارجه امريكا گفته  "اين كشور همراه جامعه بين الملل ادامه حبس مير حسين موسوى و مهدى كروبى و زهرا رهنورد را محكوم مى كند وخواستار آزادى سريع آنهاست...." ٢٥ بهمن؛ 

 

- محمد باقر نوبخت سخنگوى دولت روحانى اعلام كرد "صندوق ورشكستگى دولت ورشكسته است...." و البته به دليل كاهش هشتاد در صدى درآمد حاصل از فروش نفت پرداخت دهها هزار ميليارد تومان بدهى دولت به سازمان تأمين اجتماعى عملى نيست و صندوق تأمين اجتماعى براى پرداخت مستمری كارگران باز نشسته مجبور به استقراض شده...." ٢٤ بهمن؛ 

- حسن روحانى در مجمع سالانه بانك مركزى اعلام كرد كه  " تحريم اقتصادى بيش از توافق  هسته اى ايران را به ٦٠ سال قبل بر گرداند.." ٢٤بهمن؛ 

- آيت الله كاظم صديقى امام جمعه تهران در تكيه فاطميه كرمان فرمودند " تحريم نعمت بود قدر آن را ندانستيم .... خبرى از پولهاى بلوكه شده نيست ...."٢٢بهمن؛ 

صد ها نوع از اين خبرها ميراث شوم  نظام اسلامى را مقابل ولى فقيه، هر لحظه وساعت  به نمايش در مى اورد وسيد جوشى مى شود ونعره مى كشد. 

                                               

هم صدائى با دشمن

دشمن تاريخى ملت، معرفى كننده ارتجاع خالص ، نعل وارونه مى زند . دشمن خارجى مى تراشد . اين رژيم صهيونيستى و آمريكاست كه "با يك برنامه ريزى خاص به دنبال تحقق توطئه واعمال نفوذ براى تخريب شوراى نگهبان ، القاى غير قانونى بودن انتخابات ومجلس برآمده و در صدد قرار دادن كشور در خلاء قانونى و مجلس در چهار سال آينده.... " هستند ولى فقيه با اشاراتى ، ابلغ من التصريح ، رفسنجانى  و سر دسته دولت بنفش تدبير واعتدال را مخاطب قرار مى دهد   به آنان كه در داخل، با تخريب شوراى نگهبان  با دشمن هم صدائى مى كنند مهربانانه  اعلام مى كند كه نمى فهمند و " بيشتر اين افراد متوجه نيستند و نمى توان آنها را متهم به خيانت كرد بايد متوجه شوند كه نتيجه اين هم صدائى تكميل كردن نقشه هاى خطرناك دشمن است...." 

 

                                                كى بود كى بود 

شكست آشكار خامنه اى در هدايت مذاكرات برجام ونتايج فاجعه بار آن قابل بيش بينى بود . 

اما دشمن ترين دشمنان  نظام اسلامى از ابعاد آن غافل ماندند. آفتاب آمد دليل آفتاب . 

به اقارير رهبر مذاكرات توجه كنيم كه  " بعد از جريان طولانى مذاكرات. سپس مذاكرات 

هسته اى بار ديگر يك مسئول آمريكائى در روزهاى اخير گفته است كارى مى كنيم كه سرمايه داران دنيا جرات حضور در ايران را نداشته باشند...." 

رهبر معظم سر مبارك را با عمامه سياه زير برف مى كند. به خاطر نمى آورد كه مذاكرات مخفى ده سال قبل از مذاكرات علنى اخير جريان داشت تا باز هم بار اين شكست آشكار را به دوش مجريان اوامر خود بياندازد . در فرارى علنى رفسنجانى و روحانى را نشان مى دهد "يكى از اهداف كسانى كه در دو سال اخير دنبال مذاكرات هسته اى بودند و انصافاً زحمت كشيدند گشايش اقتصادى از طريق سرمايه گذارى خارجى بود اما آمريكائى ها جلوى همين موضوع را مى خواهند بگيرند .... واقعيت آنست كه بعد از مذاكرات طولانى و بستن قرار داد و تمام شدن قضايا حالا میگويند نمى گذاريم وصراحتاً تهديد به تحريم جديد مى كنند ...." ايرنا - ٢٨بهمن 

بوى بد برجام انتخابات نظام را آلوده تر مى كند . كى بود كى بود ؟ من نبودم ، دستم بود تقصير آستينم بود. 

                                   ٢٩ بهمن ١٣٩٤ 

 

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]