انتخابات كانون وكلا
محمدرضا روحانی


                                              انتخابات كانون وكلا 

ادعاى بيان تاريخ قريب يك قرن مبارزه وكلا، فهرست كردن تحولات قانونى و مشكلات امروز حدود هفتاد هزار وكيل دادگسترى، مشاور حقوقى و كار آموزان در چند صفحه دور از فروتنى است. نگارنده اين مقدمات را براى آشنائى كلى خوانندگان مى نويسد. اختصار و شتابزدگى در تشريح مطالب نارسائى هاى زيادى ايجاد مى كند. ناگزير در اينجا و قبل از ادامه مطلب از كمبودهاى آن پوزش مى خواهم.

 

                                           ترسخوردگان 

خواندن صورت جلسات هيات مديره، اسباب انبساط خاطر است و خنده دار و در عين حال غم انگيز. پراكندكى دستور جلسات، بحث از اينكه چرا مرا به سفر نفرستاديد؟ دليل بالا نشينى فلانى چيست؟ و هكذا على غير النهايه. گفتن اين حرفها آن هم در جمع معرفى كنندگان وكلا كه غالباً در سن كهولت اند، شگفت آور نيست...؟ 

هيج وكيلى تا كنون جرات نكرده علناً از جلسات جلادان ولايت فقيهى درباره ضرورت تصويب قانون براى احراز صلاحيت نامزدهاى شركت در انتخابات هيات مديره توسط مسئولان انجمن هاى بزهكارى مانند نيرى دفاع كند. اما رئيس هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلاى دادگسترى مركز كه در عين حال رئيس اين كانون است در دعوت "احراز صلاحيت شده ها " 

مى نويسد : نظر به اينكه جنابعالى واجد شرايط براى انتخاب شدن در دوره بيست ونهم هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز اعلام كرديده ايد ضمن اهداى تبريك ...." وكلا به آنان تبريك مى گويند..." شرم آور نيست كه دخالت نيرى ها را در " احراز صلاحيت " وكلا به آنان تبريك مى‌گويند؟ ضمناً به يادمان باشد كه هيچ اعتراضى از طرف كانون در باره تصميم نيرى به رد صلاحيت حدود ٢٠ در صد نامزد ها شنيده نشد. اين قبيل موجودات در ديدار با رئيس هيات كشتار ٦٧، نيرى خواسته بودند " تا رسيدگى به صلاحيت همكاران جهت عضويت در هيات مديره بر ملاكهاى قانونى و توام با وسعت نظر و سعه صدر صورت كيرد " ٢٠/دى/٩٤ اينان نخواهنده اند كه "نايد از گرگ پوستين دوزى ". در حاليكه دكتر احمد شهيد گزارشكر ملل متحد رژیم آدمكش مسلط بر ميهن ما را باز هم طبق معمول سنواتى ركود دار اعدام در جهان شناخته، وكيل مجلس، " و در راس فضائل " كه قاضى پور است و فرمانده لشكر ٣ مخصوص بود امروز مى گويد " مملكت را به آسانى به دست نياورده ايم كه هر روباه و كره الاغى را بفرستيم مجلس و در عين حال آشكارا به سر بريدن ٢٠٠-نفر اسير جنگى افتخار مى كند. 

رئيس كانون وكلاى مركز در تبريك ٢٢- بهمن مى نويسد "سر آغاز بر افراشته شدن عدالت اسلامى بيدارى مردم بر ملت بزرگ ايران مبارك باد " پاسداران بى رحم ولى فقيه هم اين همه تملق نمى گويند. 

 

                                               يادمان و زندگان 

در كمتر نشستى است كه مديران كانون از ياد رفتگان غافل باشند از ضربت شمشير غدار ابن ملجم، شهداى عاشورا، قربانيان تروريزم در پاريس، لبنان، يمن وفلسطين گرفته تا سوگوارى براى همكارانى مثل دو برادر ماجيانى، قتل شيخ نمر باقر نمر و همراهان مظلوم او درعربستان، ياد مى كنند. مثلاً به رياست و هيات مديره وكلاى عربستان درس مى دهند كه مواظب حقوق مردم باشند . چون شهداى عربستان "به علت با فشارى بر إيمان و عقيده شخصى خود ..." به قتل رسيدند. البته بهائى كشى آشكار ، آتش زدن خانقاه هاى دراويش وقتل شهروندان ايرانى كه " به علت پافشارى بر ایمان وعقيده..." سالهاست ادامه دارد اين" برافراشته شدن عدالت اسلامى است "نام و ياد استاد فرهيخته و برجسته حقوقدانان ايرانى دكتر كاتوزيان را به مناسبت و بى مناسبت ورد زبان مى كنند . اين وسيله اى براى پوشاندن واقعيت وجودى آنها شده . به شهردارى اعتراض مى‌كنند شايد بتوانند خيابانى را كه به نام قاتل انور سادات ، خالد اسلامبولى نامگذارى كردند با نام دكتر كاتوزيان عوض كنند . يا شهردارى كيش به نام آن زنده ياد بنائى بر پا كند . يا قالى با ٨٣ رنگ سفارش مى دهند كه همراه با عكس دكتر كاتوزيان يادآور ٨٣ سال عمر او باشد. سكه به نام او ضرب مى كنند . همواره از كساد بودن مراسم ختم وكلاى مرحوم حرف مى زنند . از وكلاى غير مرحوم  گله دارند كه چرا حضور آنان در اين عزا داريها محسوس نيست. درعين حال كسى از حال ماندگان وزندگان خبرى نمى گيرد. همكاران بيمار زندانى،ممنوع الوكاله ها ، وكلاى تحت تعقيب، وكلاى جوان بيكار، وكلاى تبعيدى وفرارى. 

                                       

روسرى وتو سرى

بد تر از همه شرايط كار خانم هاى همكار است كه ٤٠ در صد وكلا را تشكيل مى دهند . هم روسرى دائمى و پوشش اجبارى را دارند وهم توسرى مدام سرداران حراست قوه قضائيه خامنه اى، آنان را بلا انقطاع تهديد مى كنند . 

يك نمونه از اين موارد را خبرنگارى " بد حجاب" ، "طاغوتى" فرارى ضد انقلاب  به نام خانم مسيح على نژاد لو داد. كه با يك بخشنامه ١٢ وكيل را از ورود به ساختمانهاى قوه قضائيه ممنوع مى كند . اين است چهره واقعى اسلام رحمانى و " برافراشته شدن پرچم عدالت اسلامى"راستى مگر مردان حقى دارند كه تقسيم شود ونصف آن به زنان برسد ؟ 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-70024.html

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-70066.html

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-70121.html

 

استاد سخن شيخ مصلح الدين فرمودند " هر كه با دشمنان صلح كند سر آزار دوستان دارد." مديران كانون اهل صلح سازش، تعامل و معامله اند و زندگان را به رحمت ولى فقيه و مراحم سرداران او سپرده اند. براى جنت مكان شدن سراغ رفتگان مى روند. اين است تبلور حميت حرفه اى . 

                                          مصدق گريزى  

در ادبيات كانون وكلاى دادگسترى مركز به كار بردن نام بانى استقلال كانون وكلا حرام است . رهبر راحل سابق و رهبر در حال رحلت فعلى و احتمالاً رهبر لا حق از شنيدن اين نام مكدر مى شدند، مى شوند وخواهند شد . عمل به احتياط بى ضرر است. در جشن استقلال رئيس كانون از همه چيز گفت مگر از كسى كه باعث و بانى استقلال كانون بود يعنى مصدق . اين درجه از بزدلى را حتى وكيل مجلس اين رژيم ندارد. مثلاً سيد حميد طباطبائى نائينى وكيل مجلس نظام ولايت فقيه كه در ضمن عنوان معاون كمیسيون حقوقى وقضائى آن مجلس را يدك مى كشد روز ٦ بهمن در جشن استقلال كانون وكلاى اصفهان سخنرانى مفصلى كرد و اين سيد طباطبائى از جناب نجفى توانا كمتر ترسو بود. جرات داشت بگويد " مرحوم دكتر مصدق كه خود وكيل دادكسترى بود با اجازه مجلس نهاد وكالت را استادانه به پا كرد..."

 


                                                سانسور در كانون 

اخبار فعاليت هاى وكلا وكانون گزينشى انتخاب مى شود . بعضى از حرفها ممكن است بو دار باشد. مثلاً كميسيون حقوق بشر كانون روز ١١ بهمن ترتيب يك جلسه سخنرانى را مى دهد، سه نفر حقوقدان در باب بررسى ابعاد انتخابات آزاد و منصفانه سخنرانى مى كنند. 

هيچ خبرى از تشكيل يا عدم تشكيل جلسه پیدا نمى شود.لابد حقوق بشر غربى است. 

حالا مد است كه همه كانون ها كميسيون حقوق بشر داشته باشند شايد به كار آید.  حرفهائى كه مصلحت نيست بايد در چهار ديوارى بماندو لابد مى گويند لعنت بر دهانى كه بى موقع باز شود. 

موقع انتخابات است وفصل در صحنه بودن . كانون هم به يادش مى آيد كه به " آسيب شناسى هتك حرمت وكلا " بپردازد و سخنرانى مى كنند و مى نويسند . رئيس كانون طبق مقررات نفر اول است كه داد سخن مى دهد. اما فراموش مى كنند كه در سايت كانون خبر مربوط به نامه اعتراضى٥٠٠ وكيل دادكسترى را در باره رفتار نامناسب وخلاف شئون مأمورين لاريجانى را چاپ كنند. چه توهينى بالاتر از همكارى كانون با دايره اجراى احكام اوين براى سلب حق كار خانم ستوده ؟ راستى چه هتك حرمتى بالاتر از اينكه كانون وكلاى مركز به تبعيت از قاضى صلواتى حق كار هادى اسماعيل زاده را از او سلب مى كند ؟ فراموش نكنيم كه در كانون روى كاغذ كميسيونى به نام" حمايت " هم وجود دارد. 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-76449.html

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-76461.html

 

                                              خربزه و خيار انتخاباتى 

 

روز انتخابات است. بايد در صحنه حاضر بود. حدود هفت ماه است كه ماده ٤٨ قانون اصلاح آئين دادرسى كيفرى حق دفاع در دعاوى سياسى را از متهم سلب كرد و به لاريجانى سپرد و او هم هنوز وقت پیددا نكرده كه به اين امر بى اهميت برسد . اين همه در حالى است كه صداى دنيا بلند شد. تازه مى خوانيم " كانون براى حذف ماده ٤٨دست به كار شد " حضرات خواب بودند كه حق دفاع را به فاضلاب ولى فقيه سرازير كردند. اين نوشدارو پس از مرك سهراب است و تك خال انتخابات. روز ١٩ بهمن رئيس كانون نشست خبرى مى گذارد تا ضمن حرفهايش بگويد "سعى كرده ايم عملكردى ضابطه مند و شفاف داشته باشيم " اما اولين جمله اش اين است كه " در خصوص حضور عزيزان ايثارگر و بسيجى در كانون و فعاليت آنها..." و با توجه "به سابقه فعاليت همكاران ايثارگر بسيجى ..." تلاش مى كند كه دل انها را به دست بياورد. 

رئيس كانون صحبت از " در خواست اختصاصى ٧٥٠ ميليارد تومان بودجه براى وكلاى تسخيرى ..." مى كند. همه مى دانند كه" چشم مور و پاى مار ونان ملا كسى نديد" . لاريجانى " ناتوان " و برادران پاكدامن او خمس وزكات خود را به هيچ يك از نجفى هاى توانا ندادند و ابن طايفه مدرس گدايان سامره اند هر چند در نجف به دنيا آمده و آنجا درس خوانده باشند. شيخ مصلح الدين اين قماش از بنى شيطان را مى شناسد كه " قران بر سر زبان است و زر در ميان جان " آقاى دكتر نجفى توانا به وكلائى كه نان ندارند بخورند پياز تعارف مى كند تا اشتهاى آنها باز شود. حرف است و مفت. اجبارى كردن وكالت و بيمه كردن مردم براى پرداخت هزينه هاى آن. اين حرفها را روز ١٩بهمن با خبرگزارى ايسنا در ميان مى گذارد والبته خرما نتوان خورد از اين خار كه كشتيم . 

از اقدامات مشعشع هيات مديره چاپ پیشنهاد پيش نويس تعرفه جديد حق الوكاله است. 

اين تعرفه آنقدر چربى دارد كه تنها ديدن آن نه خوردنش كافى است كه آدم سير شود به خصوص از زندگى. هر چند جزء وعده هاى انتخاباتى باشد و هيات مديره فقط بوق آنرا مى زند و تصميم با آخوندهاست و كو گوش شنوا . بالاخره اين مسلمانان نو ريش وبى كراوات مى توانند براى سرگرمى هم شده قصه  حضرت سليمان ، مورچه وقورباغه ر ا براى خلق الله حكايت كنند. اگر متوجه نشدند خدا را فراموش نكنند كه " هيچ جنبنده اى در زمين نيست كه روزيش را خدا نرساند..." قران سوره هود - آيه٦-

اين هم راه حل اسلامى وكلاى دست تنگ و ناتوان  كانون وكلاى مركز كه نجفى توانا مىتواند ارائه كند. آدمى كه به ولى فقيه اعتقاد دارد از ندارى نمى ترسد و خدا با آنهاست . بزك نمير بهار مياد خربزه و خيار مياد . 

زشت ترين مانور انتخاباتى را هم در نامه اى كه روز ٤- اسفند توسط دكتر على نجفى توانا خطاب به روحانى نوشته  و امضا شده مى خوانيد. 

         لينك درخواست تعيین روز هفتم اسفند به عنوان روز استقلال وكلا

http://isna.ir/fa/news/94122414995

 

مى خوانيم كه" لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى در تاريخ هفتم اسفند ماه ١٣٣١ به تصويب رسيده ..." البته فاعل فعل يعنى دكتر محمد مصدق ذكر نمى شود . اين كار حرام است ؟ بعد هم مى نويسد " اين روز به عنوان تاريخ استقلال كانون و وكلا شناخته شد." 

باز هم فعل بى فاعل است . براى دانستن واقعيت در صفحه ٧١ مجله كانون وكلا شماره ٣١ ذيل شماره ٢٥ مى خوانيم ومى دانيم كه اين مصوبه كانون وكلا ى مركز است كه ٦٣ سال پيش روز ٢٥- اسفند ١٣٣١ به اتفاق آرا تصويب شده است . 

راستى اين ننگ نيست كه پاى شوراى عالى انقلاب فرهنكى  خمينى ارگان سياستگزارى سركوبى " قانونى" مردم ايران را به دست خود آن هم با جعل تاريخ باز مى كنند ؟ 

 

عين سند 

دكتر على نجفى توانا التماس مى كند تا خودى شناخته شود. حلقه دور رهبرى بسته، راهش نمى دهد. به جاست كه به آن رهبر معظم گفت. 

              به خرقه گر كسى درويش بودى.        رئيس خرقه پوشان ميش بودى 

 

لينك به : در مراسم جشن استقلال كانون وكلا مطرح شد.  

 

http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=22595

 

بعد از سخنرانى هنرمندان طنز پردازى كرد و خواننده محبوبى آواز خواند. وبه خير گذشت . 

                                            جشن محتشم 

خبر ها حاكى است كه حداكثر جمعيت ٢٠٠٠تا ٢٥٠٠ نفر بود. پخش خبر حضور روحانى در اين جلسه تأثير بدى داشت . دشمنان ومخالفين نيامدند. بسيارى از آنها كه تصميم به شركت داشتند صرفنظر كردند. از امكان درگيرى،هو وجنجال عليه روحانى، هجوم مأمورين ، حوادث ناشى از فرار جمعيت، لت وپار شدن زير دست وپا صرفنظر كردند. يكى گفت بابا  اگر جرات داشتيم مى رفتيم حج و در زيارت خدا شهيد مى شديم نه زير پاى حسن فريدون تقلبى. 

روحانى كه سخت نيازمند بلندگو براى معرفى خود به عنوان برنده انتخابات مجلس و خبرگان بود، آرزوى حضور داشت . ظاهراً او نتوانست مجوز لازم را از "بيت " و" بالائى هاى " امنيتى كسب كند مصلحت ندانستند. عمامه به سرى هم در صف اول ديده نشد. اين هم تقصير بانوانى بود كه " حجاب برتر" و عفاف وت فكيك جنسى را بر نمى تابند. در جشن محرم ونامحرم نمى دانند. 

انتقاد به برنامه ريزان ومجريان شديد بود كه چرا پذيرائى را در فرصت تنفس بعد از سخنرانى رئيس كانون نگذاشتند. بسيارى از مهمانان پس از شركت فعالانه در رسيدگى به ميز پذيرائى " شاهانه" گذاشتند و رفتند. 

صحبت از حضور مقامات قضائى، تقنينى و اجرائى در مراسم بود ولى لابد قابل و در اندازه قابل عرضه نبودند تا اسم، رسم وتمثال مبارك آنان زينت بخش گزارشها باشد. 

در اين جشن حتى اگر فقط وكلا وكارآموزان عضو كانون وكلاى مركز شركت مى‌كردند مى بايست ٢٠ هزار نفر مى آمدند. اگر رقم رسمى اعلام شده را مبنا قرار دهيم، مهمانان، خانواده ها، اعضاى دفاتر وكلا " مقامات قضائى، تقنينى واجرائى "اعضاى هيئت مديره عضو اسكورا ( اتحاديه سراسرى وكلاى دادگسترى ايران ) را نصف جمعيت شركت كننده در نظر بگيريم مى ماند دو هزار وبانصد نفر كه نشان دهنده يك هشتم تعداد وكلا و كارآموزان عضو كانون وكلاى دادكسترى مركز است. خواهيم ديد كه عليرغم تنبيهات شديد، اين شرايط در روز راى‌گيرى تكرار مى شود.

                                        اگهى انتخابات نامزدان عضويت 

اگهى انتخابات كانون روز ١٤ بهمن در روز نامه اطلاعات چاپ شد. معلوم نيست چرا اين اگهى با ١١ روز تاخير در ٢٥ بهمن در سايت كانون منتشر شد. آقاى رئيس كانون براى گرم كردن تنور انتخابات كانون راه حل داشت در مورد نامزدها آرزو مى كرد " دويست سيصد نفر ثبت نام كنند موجب حضور افراد بيشترى مى شود..." . يكى از آرزوهاى ديگر او حضور وكلا به عنوان كانديداى  حضور در " راس فضائل " يعنى مجلس شوراى اسلامى بود. 

روز ٨ آذر در جلسه ١٣٥- آقاى رئيس به قربت ٥٠ در صد آرزويش مى رسد و مژده مى دهد " در انتخابات هيئت مديره كانون قريب ١٤٨ نفر نامزد شدند..." از ٨  آذر تا ١١ اسفند خبرى از نتايج كار و صورت اسامى كانديداهاى "صالح" و "طالح" در سايت رسمى كانون ديده نمى شود. تنها ٤٨ ساعت مانده به أخذ راى معلوم مى شود كه روز١٣ بهمن نيرى ١١٦ وكيل "صالح" براى راى گرفتن را برگزيده است. از اين تعداد ١٧ نفر اعلام انصراف كردند . 

به اين ترتيب آرزوى حضور سيصد كانديدا با ٧٠درصدكاهش مى شود ٩٩ نفر

هيچ حرف وصحبتى از اعتراض كانون يا افرادى كه نيرى آنان را " طالح " شناخته شده و رفوزه شدند در كار نيست. چرا؟ مى ترسند؟ فكر مى كنند فايده ندارد؟ از رسوائى احتمالى نگران هستند؟ 

از زنانى كه چهل درصد اعضاى كانون مركز را تشكيل مى دهند ١٧ نفر "صالحه " شناخته شدند. كه سه تن اعلام انصراف كردند. به اين ترتيب سهم زنان  صالحه به ۱۵ در صد نامزدان صاحب صلاحيت رسيد . بقيه يعنى ٨٥ درصد ، لقمه مردانه شد. قاعده شرعى زن نصف مرد را به شدت و صراحت، آشكارا لگد مال كردند. اللهم اضرب الظالمين با لظالمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين....

                                             پاداش خودى ها 

نتيجه رقابت آزاد اسلامى در انتخاباتى كه نيرى، رئيس هيات تشخيص صلاحيت نامزدانش قبلاً فرمانده كشتار ٦٧ بود ، آنقدر به چشم مى خورد كه براى استتار اين رسوائى خبر آنرا حتى از سايت كانون وكلاى دادكسترى مركز هم بر داشتند و اين است "عملكرد ضابطه مندو شفاف ." دكتر على نجفى دانا وتوانا. 

تعداد واجدان حق راى را اعلام نكردند كسى نمى داند چند نفر مى توانستند راى بدهند تا نسبت شركت كنندگان معلوم باشد . ولى مطلقه فقيه به بساط اقتدارش مجوز داده تا تعداد واجدين شرايط راى دادن را اعلام كند . اما در حوزه اقتدار دكتر نجفى توانا اين فعل از محرمات است . 

خبر موثق رسيده را با تشكر از دوستان در اينجا مى آورم. رقم اعضاى كانون وكلاى دادگسترى مركز حدود ١٨٥٠٠ نفر است. تعداد كل راى دهندكان در انتخابات اخير ٤٤٧٠ نفر است يعنى كمتر از ٢٢درصد وكلاى عضو كانون مركز . ديديم كه رئيس كانون آرزو داشت كه پانزده هزار نفر شركت كننده به پاى صندوق أخذ آراء بيايند، يعنى حدود ٨٠ درصد اعضاى كانون. 

در اين راى گیرى بالاترين آرا متعلق به آقاى دكتر على نجفى دانا است. رقم ٢٠٧٣ كمتر از ١١/٥در صد عدد وكلاى عضو كانون است. آخرين نفر هم آقاى سردار زاده است با حدود ٦/٥ در صد . در بين ١٨ نفر انتخاب شده فقط يك خانم وكيل ديده مى شود. اين صالحه خانم مهشيد ارفع نيا   حدود٨/٥ در صد آرا كل را به دست آورده است. انشاالله اين صالحه ارفع نيا ارتفاع مقامات يابد. امين. 

اين تحريم عملى، رسوا كننده ترين شكل مقاومت منفى ونشان دهنده عمق ناخوشنودى وكلاى شرافتمند ايرانى است در برابر دستگاه سركوبگرى . بساط ننگين وخون‌آلود كه مى خواهد با نابودى كامل قديمى ترين نهاد جامعه مدنى ايران ، كانونهاى وكلا  ، سازمانهاى دفاع از حقوق مردم بى دفاع، به حيات وسلطه شوم بر مردم وميهن ما ادامه دهد.  

 

محمدرضا روحانی

 

 ٢٧ اسفند ١٣٩٤ 

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]