جشن با ياد مرضيه
محمدرضا روحانی

 
                                                   خنده و اشك
شليك خنده، به ويژه قهقهه هاى من زبانزد دوستان است و بهانه ناسزاى بد خواهان شق و رق. من به همان سادگى كه مى خندم، هنگامى كه غم سراغم را بگيرد با گريه اشكار به او خوشامد مى گويم. وقتى غم امد، انرا نمى پوشانم. عصا قورت داده هاى "انقلابى" كه يكراست از سوراخ پاره آسمان به زمين افتاده اند،نمى دانند " تا نگريد طفل كى نوشد لبن " به چه معناست بدون بيان نياز چگونه مى توان با ديگران رابطه بر قرار كرد؟و نياز عاطفى چيست؟ براى انها كه از شكم مادرشان رستم صولت وقهرمان اهنين زاده شدند،خنده وگريه لهو ولعب است،لغو وبيهوده. گريه كار زنها است وخنده كار سبكسران. اهن،فولاد، وكوه بايد بود. من اما از اين نمايشات سنگين و"مردانه" بيزارم. بى گمان هر گاه خنده وگريه ام براى ديگران يا ديگرى زيان وازارى داشته باشد،مى توانم خود دارى كنم.اگر چنين نباشد مثل يك ادم حسابى غم وشادى درونى خود را بروز مى دهم. از تبسم،خنده وقهقهه،اشك ريختن وحتى هق هق كردن پرهيزى ندارم.
 
                                               سخن دوست
از هر چه مى رود سخن دوست خوشتر است. بيست ويكسال پيش عصر روز ٣١ دسامبر١٩٩٤ در مقر شوراى ملى مقاومت ايران " اور سوراواز" بودم.در ان زمان برخى از اعضاى شورا براى رد گم كردن واز شر اوباش تعقيب ومراقبت سفارت جمهورى مقدس اسلامى خانه هاى خود را رها كرده ودر تبعيد به زندگى مخفى رو مى اوردند. يكى از انان هم من بودم. سهم من اطاقك پيش ساخته اى بود حدود شش متر مربع. نمى دانم چرا نام اين اطاقها را بنگال گذاشتند.سنگر مبارزاتى ما بود هم به كار خواب مى امد،هم دفتر وهم اطاق پذيرائى.ان زمان "بنگال" مالك سخت دندان گردى" نداشت. مالكين امروز مى گفتند ما همه بر سر سفره ملت ايران نشسته ايم . ما هم وقت سر خاراندن نداشتيم. از بام تا شام مى خوانديم،ياد داشت بر مى داشتيم ومى نوشتيم ودر رفت وامدى هميشگى از اين كشور به ان كشور،از اين نشست به ان گرد همائى،از اين ملاقات به ان جلسه وووو
من انروز خود را اماده كرده بودم كه شب به جشن سال نو يك خانواده ايرانى- فرانسوى بروم،
خانه دوستى خانوادگى.ان زمان رفتن به خانه ها يمان ماجراجوئى زيانمندى بود .در ان ميهمانى فرصت ديدار همسر وشايد فرزندانم به دست مى امد. در راه رفتن به پاريس بودم كه تلفن زنگ زد. 
-سلام اقاى روحانى. 
- تى قربان خانم مرضيه. 
- چه مى كنيد؟
-مى خواهم بروم به پاريس براى جشن سال نو به منزل دوستى ميهمانم. 
- من هم با شما مى ايم.
-بالاى سرم. چه سعادتى بالا تر از اين. 
- شوخى كردم. ورزش بودم. امدم خانه. دوش گرفتم. لباس گرم" جوگينگ" پوشيدم. حوصله بزك وتيزك، درست كردن مو،پوشيدن لباس شب واين حرفها را ندارم. شوخى كردم.
-خانم، مردم مرضيه را براى لباسش نمى خواهند. وجود هنرمندش را دوست دارند. بزرگى كنيد وبيائيد. همه شاد مى شوند. 
- با اين سر ووضع به صاحبخانه بر نمى خورد؟ 
- وجود وحضور مرضيه بزرگترين هديه براى همه ماست. 
- پس رسيدم. 
جلوى در مى ايستم ومنتظرم. 
چند دقيقه بعد دوستان مرضيه را با ماشين اور ند روى " جوگينگ" يك پالتوى بلند پوشيده بود.
 
                                           شاد باش ميتران 
حركت كرديم. جاده شلوغ بود.تأخير زيادى داشتيم. عقربه ساعت به ساعت هشت شب نزديك مى شد.
- خانم اجازه مى دهيد راديو را روشن كنم؟ 
- وقت اخبار شده؟ 
- اخبار مهم نيست. اول تبريك سال نو اقاى ميتران رئيس جمهور پخش مى شود كه اخرين پيام او خواهد بود. گوش كنيم خدمت خانم مرضيه و٦٠ مليون فرانسوى شاد باش خواهد گفت. 
- براى من ترجمه مى كنيد؟ 
- ترجمه درست وهمزمان كار من نيست انچه را بفهمم برايتان مى گويم. 
ميتران، وكيلى اديب وسخنورى زبر دست بود.من به گوش بودم وشنيدم كه او در ضمن شمردن مخاطبين خود گفت " به انان كه در خانه هاى خود نيستند " شايد نظر او سربازان فرانسوى بود كه دور  از خانه اند يا به بيماران مى انديشيد كه در بيمارستان ها بسترى اند،يا به زندانيان كه در سلولها ودر بند هستند وووو
 
                                               اميرى بخوان 
من اما به ياد يلداى پناهندگان سيه روزى افتادم كه" در خانه هاى خود نيستند" ، اشكهايم سرازير شد. مرضيه ديد وبا شگفتى پرسيد: 
- چى شد؟ چرا گريه مى كنيد؟ 
- ميتران به انها كه در خانه هاى خود نيستند شادباش مى گويد. 
- اينكه گريه ندارد.بزن زير اواز.اميرى بخوان،زود، زود
از مرضيه اصرار بود واز من انكار. بالاخره گفت شروع كن من همراهى مى كنم. مقاومت فايده نداشت. دل به دريا زدم. خواندم. 
انده دار واش هدامه شه گلاره
دار چل چو بورده مه قبا ره
اسا وسه شير برسه پلا ره
خبر بمو ورگ بخرده مه گلاره
انقدر " دار واش " به گوساله ام دادم كه چوب وچله درخت لباسم رو از بين برد. تازه مى رفت كه به كته من شيرى برسد،خبر امد گرگ گوساله ات را خورد. 
[دارواش قارچى است رونده روى تنه درختان مى رويد وبالا مى رود.خوراك بسيار خوبى است براى چهار پايان. در مازندران كه علف در همه جا مى روئيد وقابل دسترسى بود گوساله بايد بسيار نازنين باشد كه دهقان براى چيدن"دارواش" رنج بالا رفتن از درخت را بر خود هموار كند]
خوانديم وخوانديم تا رسيديم . مرضيه مازندرانى را خوب مى فهميد وكمى حرف مى زد. او به من گفت كه در روستاها ارتفاعات شميران مردم به راحتى مازندرانى حرف مى زنند. 
به لطف وجود مرضيه ومهربانى هاى صاحبخانه شبى كه با سنگينى غمى جانكاه اغاز شد با جشنى سراسر مهر، شادى وخوشبختى به پايان رسيد مرضيه بهترين هديه را به همه ما داد ودهنى اواز خواند. دوستان به سراغ مرضيه امده وان نازنين را به خانه اش رساندند. 
 
                                              حاضر وغايب
امشب ساعت ٢٠ پيام اقاى فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه را شنيدم در سراسر ان گفتار ارزشهاى متعالى وانسانى ملت فرانسه موج مى زد. ياد ان شب وگفتگو ها،اواز خوانى وشركت در جشن سال نو ميلادى با حضور مرضيه در من زنده شد. او ما را ترك كرد ولى در وجود ما زنده است.او  نيست اما ميليونها تن از پناهندگان اماج دشمنى راست افراطى در سراسر دنيا هستند. پناهنده بز بلاكش بحرانها، امروز ديگر ميهمان .نيست متجاوز است،دزد وادمكش درجشن سال نو ميلادى امسال با زمزمه اميرى، ياد مرضيه،كاغذى بر روى ميز،قلمى در دست به ميهن خود مى روم و" پاى در زنجير پيش دوستان" جانم در ايران است وجسم در جامعه اروپا. 
 هرگز حديث حاضر غايب شنيده اى.            من در ميان جمع ودلم جاى ديگر است
 
                                            گم به گور ها 
به ميهن مى روم. در بابل اقاى محمد هادى ابادى،معاون وزير بهداشت سخنرانى مى كند ومى گويد " براى كشور بسيار بد است كه عده اى گور خواب وكارتن خواب داشته باشد ودر يك روز هفت هزار وپانصد نفر از گور خوابها جمع اورى شوند...."
لابد ده برابر از اين گور خوابها هنوز از داشتن گور محروم نشده اند. همه را كه گم به گور نكردند. راستى براى كشور بد است؟ براى خمينى، خامنه اى،رفسنجانى ،خاتمى ، احمدى نژاد و روحانى باعث افتخار است؟ در تهران اتحاديه ازاد كارگران ايران اعلام كرد كه رستمى صفا بر اساس اطلاعات رسمى مقامات دادگسترى هفت هزار ميليارد تومان بدهى معوقه فقط به بانك پارسيان دارد وبراى مطالبه ان دو بار باز داشت شده است. اين بدهكار همان كار فرمائى است كه عليه دو فعال كارگرى،اقايان عظيم زاده واحسانى شكايت كرده ودادگاه ساوه هر يك از ان دو را به تحمل ١١ سال زندان محكوم كرد. 
واين است دستاورد حكومت كوخ نشينان ولايت مطلقه فقيه وعدالت ناب اسلامى.
امروز بهاى متوسط يك اپارتمان ٤٠ مترى در منطقه ١٨ تهران هشتاد ميليون تومان است. فقط با اين يك رقم بدهكارى پرداخت نشده مى توان ٨٠٠٠ خانوار را يعنى ٣٢ هزار نفر از گور خوابى وكارتن خوابى نجات داد و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. تازه اين نرخ بازار است وانبوه سازى ٥٠ درصد ارزانتر تمام مى شود. 
 
فیلم گورخوابی - «برهنه و باد» ساخته نیما سروستانی ۲۰۰۱
 
 
در مشهد حجت الاسلام محمد فراهانى رئيس سازمان بسيج مداحان ضمن گفتگو با خبر نگار ايرنا به مناسبت هفتمين همايش كشورى همانديشى ستايشگران نخبه اهل بيت " شمار مداحان در كشور را صد هزار نفر بر اورد كرد" 
لابد براى فرمانفرمايان  پاكدست ولايت مطلقه فقيه بايد ميليون ها ستايشگر ديگر را خداوند انان بيافريند. 
در ضيافت سال نو از اين نوع اخبار فراوان است. براى كندن ريشه اين دين پيشگان خونخوار غارتگر با ستمديدگان ايران تجديد عهد مى كنيم و 
شب هاى بى تو ام شب گور است در خيال.     ور بى تو بامداد كنم روز محشر است
     
                                                                            اول ژانويه ٢٠١٧

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]