مرده ریگ امام
محمدرضا روحانی

 

امام مجهول‌الهویه

امروز سالمرگ سيد روح الله مصطفوى، يكى از رسواترين دشمنان بشريت و مدنيت معاصر است. از اين استاد عديم النظير ارتجاع دينى حدود چهل كتاب در اخلاق، فقه، عرفان، فلسفه، حديث، شعر و تفسير و انبوهى سخنرانى باقى مانده است. سيد تا مى توانست از به كار بردن نام خانوادگى مصطفوى كه در شناسنامه اش ثبت شده بود، اجتناب مى كرد. 

مهمترين تأليف سيد، تحرير الوسيله است. البته بايد به خاطر بسپاريم كه سيد در درس اخلاق شاگرد برجسته مكتب ميرزا محمدعلى شاه آبادى بود. پس از اين استاد منبر و كرسى تدريس اخلاق در حوزه علميه قم به اين سيد رسيد. فراموش نكنيم كه در بين معروف ترين شاگردان درس اخلاق اين استاد، فاضل، فيلسوف، عارف، معلم اخلاق، علامه، مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت الله العظمى سيد عبدالله جوادى آملى مى درخشد. مى دانيم كه اين دانشمند بزرگ اسلامى، لب پاى گور همت كرد و ماه گذشته بحث شيرين "دياثت" اهل لباس را فتح باب فرمود. 

در هر حال در ادبيات حوزوى سيد روح الله مصطفوى استاد اخلاق را سيد روح الله، موسوى خمينى مى خواندند. از اين استاد بى بديل توضيح المسائلى دارم كه تاريخ چاپ ندارد. 

توسط مؤسسه نشر قائم به نشانى تهران، نوروز خان، بازار كاشفى منتشر شده است و به بهاى سيصد ريال. قطعاً تاريخ چاپ آن پيش از عروج سيد به عرش آسمان ولايت است. در عناوين چرب و چيله، القاب و اسامى حاج آقا روح الله سيادت خونى و نژادى و نام خانوادگى مصطفوى حضرتش به طاق نسيان كوبيده شده است.

مى دانيم كه در مجلس ختم پسر حاج آقا روح الله، يعنى مصطفى مصطفوى، آقا حسن فريدون سابق،  همان حسن روحانى، رئيس جمهور فعلى لقب امام را براى سيد برگزيد. چون كه صد آيد نود هم پيش "اوست" به اين ترتيب سيد سه طبقه ساختند. امام سوار آيت الله شد آن هم از نوع عظما كى ميره اين همه راه رو.

پاى اين نام مجعول به مقدمه، متن و اصول قانون اساسى جمهورى مقدس اسلامى هم رسيد. 

شاهراه ( ببخشيد بزرگراه "ترقى امت اسلامى" به رهبرى مرجع تقليد عاليقدر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى...." - به طرف جامعه توحيدى و اسلام ناب محمدى گشوده شد و صلوات سه بار . 

پرداختن به القاب غير رسمى حاج آقا روح الله در حوصله اين ياد داشت نيست و يك مؤسسه اسلامى و دين پژوهى مى خواهد. عناوين عريض و طويل، بلند  و كوتاه، عربى و فارسى، دينى و اساطيرى وووو سيد روح الله اقيانوسى است. مقلدين اصول گرا، اعتدالى، انقلابى، اصلاحاتى، حزب الهى، خط امامى وووو از ١٣٥٦ تا كنون زحمت فراوان كشيده اند. به نظر مى رسد زبان  و كلام قاصر از بيان صفات الهى او باشد. اعراب و اهل تسنن معمولاً امام، سيد اولاد پيغمبر را خمينى المجوسى مى خوانند. ايرانيان ستمزده هم از آن كفن دريده با عناوين جلاد جماران، دجال، خونريز و قاتل نام مى برند.

صاحب اين قلم نمى داند كه اصرار حاج آقا روح الله براى پرهيز از استعمال نام خانوادگى مصطفوى چه بود؟ چرا اولادان او هم به همان نام جعلى چنگ زده اند؟ در هر حال موضوع اين نوشته معرفى مطلبى است در باب وصيت نامه سيد روح الله مصطفوى. ذيل اين وصيت نامه را "روح الله الموسوى الخمينى" امضا كرده است. 

 

وصيت نامه خمينى 

 

حقه مهر بدان نام و نشان است كه بود 

ماه پيش به دنبال سندى مى گشتم. تصادفاً گاهنامه آزادى وابسته به جبهه دموكراتيك ملى  ايران دوره دوم شماره نهم فروردين-تير ١٣٦٨- را يافتم. چندين نوشته خود رادر آن ديدم. مجله را كنار تخت گذاشتم تا سر فرصت بخوانم. به دلايل گوناگون من چندين نام مستعار داشتم. اين يادداشتهابا امضاى مستعار صالح رمكى بود.

دو سفر پى درپى مرا ازخانه و كاشانه و فرصت خواندن قبل از خواب محروم كرد. هفته پيش فرصت باز خوانى مطلبى كه بيست و هشت سال قبل نوشته بودم پيدا شد. به نظرم رسيد كه در حد لياقت و عقل خود و در خطوط كلى، سمت و سوى مبارزاتى ام را حفظ كرده ام. به ياد حافظ افتادم و

حافظا باز نما قصه خونابه چشم                  كه در اين چشمه همان آب روان است كه بود

بر اين گمانم كه باز نشر اين نوشته براى همه آنانى كه در توهم مزمن چانه زنى در بالا هستند.

آنانى كه مى خواهند با فشار خارجى راه رسيدن به قدرت را هموار كنند؛ فرصت باز بينى فراهم مى آورد، شايد  به ياد شلاقهایى كه در هفته گذشته بر تن نحيف كارگران گرسنه ما فرود آمد؛

با در نظر گرفتن تن و جان مجروح و مصدوم فرزندان فارغ التحصيل ما كه با تازيانه دادستان انقلاب قزوين جشن آنها به عذاب تبديل شد. و بالاخره با توجه به شكست مفتضحانه شان در " انتخابات" مجلسين خبرگان و شوراى اسلامى؛ در فكرتقويت جنبش داخلى وهمبستگى با مردم باشند.

 

انتقاد از خود

مطلبى كه ذيلاً و تحت عنوان درسهایى از دشمن خلق مى خوانيد ٩٥ سطر و ۱۵۰۰ كلمه است.

لینک به «درسهایى از دشمن خلق; صالح رمکی»

من پس از ٢٨ سال به اين نتيجه رسيدم كه يك پاراگراف  ٦٠ كلمه اى يعنى، جمله ماقبل آخر اين نوشته مبتنى بوده است. بر جهل من از واقعيت ها در آن زمان .

من ٢٨ سال قبل عضو شوراى ملى مقاومت نبودم. ارتباط من از اخبار و فعاليت هاى مجاهدين محدود بود به مطبوعات و انتشارات آنان. در آن ايام فعاليت هاى سياسى من منحصر به تلاش در جبهه دموكراتيك ملى ايران بود. اطلاعات غير مستقيم داشتم. بيشتر در فعاليت هاى حقوق بشرى و به ويژه حل مشكلات پناهندگان در گير بودم. در زندگى اصل بر صحت است. كاملاً طبيعى بود كه من به اخبار رسيده از مجاهدين اعتماد كنم.

اين جملات كه "مقاومت ملى ريشه در اين بستر زنده دارد...." امروز و در نگاهى انتقادى به گذشته براى من ديگر اعتبارى ندارد زيرا بيشتر از آنكه بازتاب واقعيت بوده باشد مبتنى بر آرزوهايم بوده است. بر اساس اخبار و اطلاعاتى بود كه در نشريات شورا و مجاهدين منعكس مى شد. اشتباه من بر اساس اعتمادى منطقى، در روابط اجتماعى و مبارزاتى شكل گرفت. البته گاه ممكن است در افراط و تفريطى به مشاجرات و مجادلاتى غير اصولى راه برده باشد. من هر چه كرده ام با حسن نيت، اعتقاد و براى اداى دين به ولى نعمت خودم ملت ايران بود. مبناى عمل من دشمنى و منافع مادى و شخصى نبود. از سال ١٣٤٠ تا كنون يعنى ٥٦ سال است كه در حد فهم،شعور، امكانات مادى و معنوى خودتلاش كردم. هيچ كار نكرده، حرف نگفته و مطلب نا نوشته اى نمى يابيد كه در آن غلطى باشد.

من هرگز حق اشتباه كردن را از خود سلب نكرده ام. استالين، هيتلر خمينى،پول پوت، خامنه اى، عمرالبغدادى، كيم جون اونگ و بشار الاسدها و همه رهبران عقيدتى معصوم و مصون از هر غلط و اشتباهى هستند. اين جملات را امروز قبول ندارم و پس مى گيرم. از هر جسارت و ستمى كه ناخواسته، به هر كسى، در اين سالها بر اثر نادانى و اطلاعات غلط روا داشته ام شرمنده هستم و عذر مى خواهم. من خود را مالك بنگاه انحصارى توليد و توزيع حقايق دو عالم نمى دانم آدمى هستم و جايز الخطا. گفته اند "همه چيز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند" وصف الحال امروز من سروده " تلخ" هم ولايتى بزرگوارم نيما يوشيج است. 

 تلخ
پای آبله ز راه بیابان رسیده ام 
بشمرده دانه دانه کلوخ خراب او
برده به سر بیخ گیاهان و آب تلخ 
در بر رخم مبند که غم بسته بر درم 
دلخسته ام به زحمت شب زنده داریم 
ویرانه ام ز هیبت آباد خواب تلخ 
عیبم مبین که زشت و نیکو دیده ام بسی 
دیده گناه کردن شیرین دیگران 

وز بی گناه دلشدگانی ثواب تلخ است 

در موسمی که خستگی ام می برد ز جای 
با من بدار حوصله بگشای در زحرف 
اما در آن نه ذره عتاب و خطاب تلخ 
چون این شنید بر سر بالین من گریست 

گفتا کنون چه چاره ؟

بگفتم اگر رسد با روزگار هجر و صبوری شراب تلخ 

 

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]