در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)
محمدرضا روحانی

 
 
پژواك ايران:  سه شنبه گذشته هواپيما هاى بمب افكن روسى از پايگاه شاهرخى همدان براى بمباران مناطقى از سوريه به پرواز در امدند. ما در اين گفتگو به وجوه گوناگون اين همدستى مى پردازيم. به نظر مى رسد بهتر است از سوابق موضوع شروع كنيم سوْال اين است كه اين نوع همكارى ها قبل از جمهورى اسلامى چه اشكالى داشته است؟ 
 
محمد رضا روحانى: لابد تاريخ همكاريهاى جنگى ونظامى از عصر هخامنشى تا امروز منظور شما نيست تازه اگر باشد من بى خبرم. اما مى دانيم ۵۰۰- ۶۰۰ سال پيش جمهورى ونيز قدرت بزرگى بود. در ان زمان پدر بزرگ شاه اسماعيل صفوى حاكم، ايران، عراق و بخشى از اناتولى بود. شايد اولين ارتباط ما در اعصار اخير با اروپا نياز دفاعى بوده. احتمالاً اولين بار اوزون حسن از ونيزى ها توپ وتفنگ خريد تا با عثمانى بجنگد. كشتى حامل اسلحه و افسران و سربازانى كه براى اموزش همراه مهمات اتشين بودند، در راه توسط عثمانى ها توقيف شد. بعد در عصر شاه طهماسب نيرو هاى مسلح صاحب تفنگ شدند. شكست چالدران به دليل نبودن اسلحه اتشين در دست سربازان ايرانى بود. ان زمان استفاده از تفنگ در جنگ را ناجوانمردى مى دانستند. پرتقالى هائى كه در جزيره هرمز بودند براى مقابله با عثمانى به سربازان ايرانى تعليم تير اندازى دادند. توپخانه بعد ها توسط برادران شرلى به ايران رسيد. نادر شاه هم از توپخانه در جنگها استفاده مى كرد. منظورم ان است كه نياز هاى دفاعى و به ويژه تجارت اسلحه از جمله عوامل مهم ارتباط ايران با دول مقتدر اروپائى بود. همكار دانشمند ما دكتر منوچهر پارسا دوست در تحقيق بى نظير خود، يعنى دو جلد كتاب شاه عباس اول، از قول سر دنيس رايت سفير انگليس در ايران مى نويسد كه سفر برادران شرلى به ايران به منظور ترغيب پادشاه ايران براى اتحاد با اروپا براى جنگ با عثمانى بود واين مربوط است به حدود ٤٣٠ سال قبل. شاه عباس اول به سر انتونى شرلى گفت او را هميشه برادر خود مى داند وتا اخر عمر او را برادر خطاب مى كرد مى دانيد چرا ؟براى اينكه او مى توانست توپ وتفنگ بسازد وفنون نظامى تعليم دهد. 
 
پژواك ايران: ولى اين همكارى ها قراردادى نبود. 
 
محمد رضا روحانى : قانون و قرار داد اهميت زيادى در روابط بين المللى ندارد. حقوق، قانون، قرارداد، تعهدات ووو اين مقولات اسلحه مظلومان است. «الحق لمن غلب» حق از ان كسى است كه غالب باشد. شركت «بوفور» كه احتمالاً سوئدى است براى پاسخگوئى به نياز هاى ايران و عراق در زمان جنگ به مواد منفجره ، سنديكائى از همكاران اروپائى خود راه انداخت كه مواد توليدى را " عادلانه" و به موقع تقسيم كند . تحريمات شوراى امنيت را در صورت" مصلحت" ميتوان دور زد . افتضاح ايران گيت، خريد و فروش مواد مخدر براى قاچاق اسلحه به ايران با همكارى اسرائيل ومجوز دولت ريگان وشوراى امنيت ملى امريكا ربطى به حقوق وقرار داد وقانون نداشت. پرونده قاچاق اسلحه به دو كشور ايران و عراق بسيار است. شوروى، امريكا، فرانسه، چين و انگليس اعضاى شوراى امنيت بودند و تحريم فروش اسلحه ، به طرفين را امضا كرده بودند در شوراى امنيت ولى دريغا از جان مليون ها كشته ومعلول وهزاران ابادى ويران شده. در عوض در اين كشورهاى اروپا رقم فروش كمپانى ها بالا رفت و بى كارى كاهش يافت. سر خم مى سلامت شكند اگر سبوئى٠
 
پژواك ايران : آیا در نظام شاهنشاهى ارتباط نيروهاى مسلح با خارجى ها قانونمند نبود؟ 
 
محمد رضا روحانى: براى من مسلم است كه با اين پرسش در  صدد مقايسه آن " خدا بيامرز" با كفن دزد امروزى نيستيد. اما فراموش نكنيم كه روابط فعلى خامنه اى با جهان همان نظريه موازنه مثبت شاهنشاهى است البته شكل ان فرق مى كند در ماهيت يكى هستند و اصل " مصلحت نظام " وبراى حفظ قدرت است. مصدق مى گفت موازنه منفى يعنى نه به انگليس نفت جنوب را مى دهيم نه به روسيه نفت شمال را. امتياز نمى دهيم تا كشور ميدان رقابت ديگران شود. اما با همه دنيا معامله و تعامل مى كنيم. اما در سلطنت شاهنشاهى ودر ولايت مقدس اسلامى  " مصلحت نظام "  اصل است ومصلحت كشور و ملت از فروعات و موازنه مثبت برقرار بود و هست. البته ان " خدا بيامرز " را نبايد با اين درندگان همرديف دانست اين بى انصافى است فرق بسيار داشتند ودارند.
 
پژواك ايران:‌ روابط نظامى رژيم سلطنتى با كشورهاى خارجى چگونه بود؟ 
 
محمد رضا روحانى :‌ اصلا" از اوزن حسن تا امروز  ما معاملات اسلحه داشتيم وداريم. روابط نظامى ما هم بيشتر براى اموزش نظامى بوده.بعد از شكست گلستان وقرار داد تركمن چاى هم اگر قرار ومدارى براى جنگ با روسيه يا عثمانى گذاشته شد عملى نشد. ما نيازبه مستشارواموزش داشتيم. عباس ميرزا پيشگام بود بعد قبله عالم ناصرالدين شاه كه بعد شد  شاه شهيد حدود ۱۵۰ سال پيش ازامپراطوراطريش مستشار نظامى خواست ۴ نفر را فرستادند يكى از انها پايه پليس ايران را گذاشت ادم مشهورى است كنت دو مون فور. ارتش جديد ايران از دسته موسيقى بگير تا نيروى زمينى، هوائى و دريائى، از نوك سر تا پا از مدرسه نظامى " سن سير " فرانسه تقليد  كرد . در قوانين نوشته ايران بسيارى از مقررات مربوط به كار گماردن مستشاران گوناگون اروپائى و امريكائى ديده مى شود . حوزه علميه نجف  وقم حداكثر از شمشير زنى خبر داشتند و نه اف ۱۶ وموشك هدايت شونده. 
 
پژواك ايران:‌ ارتباط نظامى ايران وامريكا بر چه اساسى بوده است  ؟
 
محمد رضا روحانى:‌ در ايام جنگ سرد، دو سال بعد از كودتاى ۲۸ مرداد، انگليس و امريكا چهار دولت دست نشانده خود در منطقه را با پيمان بغداد متحد كردند تا در عين هماهنگى در جلو گيرى از سلطه ايدئو لوژيك شوروى بتوانند در صورت بروز يك جنگ وظائفى را به عهده گيرند . امريكا براى پيشگيرى  از حساسيت روسها هرگز رسماً عضو ان نشد. هر چند مبتكر وپشتيبان مالى ان بود. به هر حال ايران، عراق، پاكستان، تركيه و انگليس عضو اين پيمان بودند. بعد از سه سال با كودتاى عبدالكريم قاسم در عراق وخروج ان كشور از اين اتحاديه نظامى پيمان بغداد به انكارا كوچ كرد ونام ان عوض شد به سازمان پيمان مركزى يا سنتو . با سقوط نظام سلطنتى اين پيمان هم "مرحوم" شد.
 
پژواك ايران:‌ هدف دو پيمان بغداد و سنتو چه بود؟
 
محمد رضا روحانى:‌ اين دو پيمان تابع مصالح دفاعى امريكا بودند. پنتاگون بر اساس نظريه ژرژ كنان سفير دانشمند امريكا در شوروى كه استراتژ بزرگى بود در سال ۱۹۴۹پيمان اتلانتيك شمالى را با عضويت امريكا وكانادا،تأسيس  كرد. امروز ۲۸ كشور عضو ان هستند،علاوه بر دو كشور مذكور ۲۵ كشور اروپائى به اضافه تركيه . هدف پيمان بغداد وسنتو همكارى متقابل دفاعى بود در مقابل تهاجم خارجى. امروز ده كشور كمونيست سابق عضو ناتو هستند. من ازطرحهاى نظامى انها  چيزى نمى‌دانم . در هر حال پيمان بغداد و سنتو زائده ناتو بودند.
 
پژواك ايران:‌  دليل عدم دخالت پيمان سنتو در دو جنگ پاكستان با هند در ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ چه بود؟ 
 
محمد رضا روحانى:‌ من نمى دانم اما در زمان شاه از سپهبد دانشمندى كه معلم استراتژى نظامى بود پرسيدم كه وظائف نظامى سنتو چيست ؟پاسخش روشن بود گفت اگر جنگ اتمى باشد ما نمى توانيم هيچ وظيفه اى غير از امداد به غير نظاميان را بر عهده بگيريم. چون احتمال جنگ اتمى كم است و در جنگ كلاسيك وظيفه ممكن ارتش ايران عقب نشينى منظم در برابر حملات گوناگون شوروى است به طرف كوههاى زاگرس در عين اجراى عمليات تخريبى براى تأخير در پيشروى نيروهاى اشغالگر وحد اكثر ان توفيق در عمليات ايذائى است. عقب نشينى براى انست كه سازمان نظامى بتواند اولاً خود را حفظ كند و مثل سوم شهريور از هم نپاشد. بعد هم بيشترين طرحها واقدامات ممكن را براى جلو گيرى از سرعت حركت نيروهاى اشغالگر در جهت دستيابى به منابع انرژى،گاز وخليج فارس اجرا كند تا نيرو هاى كمكى ناتو برسند. خراب كردن پلها، راهها، تله هاى انفجارى،حملات پراكنده پارتيزانى، شليك توپهاى دور بردموشكها.... طرحهائى بود كه مورد مطالعه  و مانور بود. البته طرحهائى شبيه اين در پاكستان،  وتركيه وعراق بود يعنى جنگ تأخيرى و ايذائى.
 
پژواك ايران:‌ امريكا چه تعهدى در برابر پيمان بغداد وسنتو داشت؟
 
محمد رضا روحانى:‌ امريكا قصد  تحريك شوروى را نداشت. به همين دليل رسماً به پيمان بغداد وسنتو نپيوست. اما  عملاً انرا از حيث مالى و اموزش تامين مى كرد. البته با كشورهاى عضو پيمان سنتو پيمان دفاعى دو جانبه امضا كرد.
 
پژواك ايران:‌  پس محمل قانونى حضورانان در ايران چه بود؟
 
محمد رضا روحانى:  اولاً فروش اسلحه بود. بعد هم نمى توان اسلحه اخرين مدل امريكائى انگليسى، فرانسوى ووو را بخريد ومصرف كنيد . به خريد اسلحه مدرن لزوماً بايد مستشار سنجاق شود. حتى كشورهاى بزرگ توليد كننده تسليحات كه با يكديگر معامله مى كنند نمى توانند جنس را در مبدا يا مقصد تحويل بگيرند  وبه كار بياندازند. ارتش مدرن بدون خدمات مستشارى نداريم. چين هم اگر ناو هواپيما بر فرانسوى يا امريكائى بخرد انرا بدون مستشار تحويل نمى گيرد. حالا ممكن است در باب  طول مدت اموزش مذاكره كرد اما نه در اصل لزوم اموزش. تازه بعد صحبت لوازم يدكى است. تانك،هواپيما، موشك وكشتى نياز به لوازم يدكى وسرويس دارد. بالاخره صحبت ازارتش خلقى به عنوان يك سازمان ارمانى خوبست. بهترين نوع ان هم سوئيسى است. از استخوان بندى حرفه اى اين ارتش  وكادرهاى فرماندهى كه بگذريم بقيه از دم داوطلبانه است. اما اگر فرمانده تانك يا خلبان داوطلب يا نيروى ذخيره كه تا ۵۰ سالگى وظيفه خدمت مدتى در سال را دارد اموزش نبيند فقط مى تواند با تفنگ ونارنجك ومسلسل هاى قديمى بجنگد. حتى تفنگ ومسلسل مدلهاى جديد بايد حتماً با اموزش به كار رود.     

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

*رهبر،جرائم قوادی و ‌خیانت [2020 Jun] 
*عدالت اسلامی [2020 May] 
*آمر مسعود رجوی است  [2020 May] 
*روابط اقايان پمپئو و هوك با مقوله جن وتخم جن [2020 Apr] 
*دویست بار اسلام و جیب آقاسیدعلی‌‌‌‌‌  [2020 Apr] 
*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]