روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱)
محمدرضا روحانی

 قوم ياجوج ومأجوج 

نظام مقدس واسلامى ولايت مطلقه فقيه، مسلط بر ميهن ما، با تاخيرى هزار ساله و در بستر جهل زاده شد. ناسازگارى اين اعجوبه با زمين، زمان، ايرانيان وكل بشريت ذاتى است نه عرضى ومرضى و قابل علاج. اين نظام از لحظه تسخير بساط قدرت تا امروز، بى وقفه تلاش مى كند كه به سرعت و با دنده عقب ،روابط انسانى را به قهقرا بكشاند. 

اين عجيب الخلقه بيمارى ناتوان نيست. قلدرى است ستمگر، غارت پيشه وخونريز. جهل بخشى از فرو دستان، فرصت طلبى وطمع كارى قشرى از فرا دستان بازارى، همدستى آزمندان ديوانسالار و بالاخره درنده خويى سرداران تازه به يال وكوپال رسيده ومزور،اساس پاسدارى اين بساط فاسد وخونريز رافراهم آورده است . مماشات شركاى تجارتى عمامه داران خونخوار، در سطح روابط بين المللى و البته دلار هاى نفتى استمرار حيات شوم اين جنايتكاران را تا كنون تضمين كرده است. 

داغ، درفش، زندان، شكنجه، اعدام، در ايران، ترور گروگانگيرى،جنگ و صدور انقلاب اسلامى به كشورهاى همسايه وهمه جوامع مسلمان نشين ابزارهاى رايج و شناخته شده حفظ اين انجمن بزهكارى است. 

انواع واقسام تشكيلات گسترده، آشكار وپنهان، نظامى، انتظامى، شبه نظامى، امنيتى، اطلاعاتى وتبليغاتى ووو در سراسر ايران، غالب كشورهاى جهان و در روابط بين المللى پشتوانه پيشبرد اهداف منحوس بساط ولى فقيه است . 

اين حاكميت بيداد گرانه آیه٩٦ سوريه انبيا وتهديد قوم ياجوج ومأجوج را تداعى نمى كند؟ و تا - روزى كه راه ياجوج و مأجوج باز شود وانان از همه سو، از پستى و بلندى شتابان در آيند- 

مسلمانان اين طايفه را به موجب نص صريح قران " مفسدون فى الارض...." مى‌خوانند . 

-آيه ٩٤- سوره الكهف - ومعتقدند كورش راه آنان را سد كرد. 

كورش امروز ما زنان، دانشجويان، معلمان وتمام دستمزد بگيران غارت شده كارگران، كارمندان،باز نشستگان، بيكاران،گرسنگان وتشنگان ازادى هستند.

 

                                     برجام زدگى 

تابستان گذشته كارها بر وفق مراد بر جام سازان بود. كار به جايى رسيد كه پهلوانان باستانى كار هم دست به كار شدند . روز دهم مرداد بى بى سى خبر بهجت اثر " اهداى پيراهن پهلوانى به ظريف" را داد. اين واقعه تاريخى در ضيافت رئيس جمهور با ورزشكاران وروساى فدراسيونها رخ داد . پيراهن را همه اين بزرگان خوشنام به امضاى خود مزين كرده بودند. براى رعايت عدالت اسلامى به همدست ظريف، صالحى رئيس فعلى انرژى اتمى،وزير سابق خارجه احمدى نژاد تنديس پهلوانى اهدا شد. دهم مرداد - اين مقلد ولى فقيه تحت نظر " معظم له" و از بالاى سر احمدى نژاد مذاكرات سرى اتمى را پيش مى برد. السابقون السابقون أولئك المقربون ....

لابد با توجه به اختلاف ساعت جاسوسان اسرائيلى از ابتكار باستانى كارهاى پهلوان ام القرا خبرى به دست آورده اند زود توطئه كردند و رو دست آنها بلند شدند. همان روز آقاى ران بروسور سفير اسرائيل در ملل متحد به اجلاس فدراسيون آمريكاييان ايرانى تبار يهودى كه در نيويورك ومقر سازمان ملل برگزار شد رفت. اين نشست براى بزرگداشت كورش به عنوان يكى از پايه گذاران حقوق بشر تشكيل شده بود. آن سفير ضمن سخنان خود از باستانى كارها سبقت گرفت وگفت : كاش يك كورش جديد در ايران ظهور كند.... راديو فردا- 

دو روز بعد دسته گلى كه پهلوانان به اب داده بودند را، سبزى خبرى كه از طريق پايگاه خبرى تحليلى نداى اروميه پخش شد، زينت داد. آقاى عابد فتاحى نماينده اروميه در مجلس شوراى اسلامى فاش كردكه " در ١٣- سال گذشته اروپا از ورود ابرهاى بارشى به آسمان ايران جلو گيرى كرد. از زمان توافق آب وهواى كشور به كلى متحول شد ...." 

٤٨- ساعت بعد، ١٤- مرداد، روز مشروطيت بود كه آقاى مهدى احمدى، مدير اداره ارشاد قزوين از "راه حل نهايى " پرده برداشت. همه فهميديم كه از بين ٣١٣- نفر ياران امام زمان ٤٠ نفر قزوينى هستند والبته اين مطلب را يكى از علماى قم با او" در ميان گذاشته اند". به اضافه فعلاً تعداد فرماندهان امام زمان به ٣٠٠ نفر رسيده. و حضرتش " به ١٣ نفر ديگر نياز دارد تا از سرزمين مكه ظهور كند...." 

به اين ترتيب مدير ارشاد قزوين مرشد همگى شد. از باستانى كار، سفير اسرائيل،نماينده مجلس شوراى اسلامى پيشى گرفت. وضع ما ايرانى ها أر همه مردم جهان براى آستقرار عدالت الهى بيشتر است . فقط" قزوين ٤٠ فرمانده در سپاه آقا امام زمان" دارد. حساب قم، مشهدو٢٨ استان ديگر را نداده است. بگذريم از اينكه فاش كردن اسرار نظامى جرم جنايى است . ولى " از از آن گناه كه نفعى به غيررسدچه باك " چه ضررى دارد اگر همه بخوانيم : دنيا ز دست رفت به ظهورت شتاب كن 

                                               بر جام گرايى 

از برجام زدگان شوق زده كه بگذريم به برجام گرايان مصلحت گرا، پراگماتيك، خرد گرا،اصلاح طلب،سبز، ميانه رو، با ريش، بى ريش،مكلا ، عمامه دار ووو ميرسيم در داخل وخارج، در خواب وبيدارى، در سيل دلار غلت مى زنند . كيف مى كنند مفت مفت. 

بفرماييد اين هم چند نمونه 

وزير صنعت،معدن وتجارت ولايت فقيه، محمد رضانعمت زاده كه اهل دروغ واغراق نيست از نعمات مديريت خودش خبر مى دهد كه " پخش توليد پارسال٦/٧ در صد ومعدن ٩/٨ در صد رشد داشته ودر خروج از ركود پيشگام بوده اند.." 

وگزارش مى كنند كه " در كنفرانس وين" جاى سوزن انداختن نبود" وچهار صد نفراز فعالان اروپايى، ايرانى و آسيايى و حتى نمايندگان يك شركت" آمريكايى" حاضر بودند و البته در باغ سبز به روى اسلام عزيز باز مى شود . گزارشگر بى بى سى خوش بين است . او در مورد قرارداد كوچكى كه امضا شد مى نويسد " ممكن است موج اول سونامى بزرگى باشد  از قراردادهاى اقتصادى بين دو طرف كه حالا به لطف رفع تحريم ها در آینده نزديك ممكن مى شود...." تيتر مقاله جاذب نيست . نويسنده مجذوب آنرا به صيغه مبالغه آراسته و جذاب از آب در امد . به تشديد مزين شده است. اين هم عنوان مقاله " موتور سرمايه خارجى درايران روشن مى شود . بى بى سى - ٥مرداد. 

اين هيجانات مقدماتى هم داشت غلامرضامصباحى مقدم نماينده مجلس شوراى اسلامى و عضو كميسيون برنامه وبودجه، روز  ۳۰ تير منابع قابل استفاده را " حدود ١٣٠ ميليارد دلار" ذكر مى كند - راديو فردا- 

دو روز بعد همان راديو از قول وزير صنعت ، معدن وتجارت ولى فقيه چند در صدى تخفيف مى دهد . ذخاير ارزى ايران ١١٥-١٢٥ميليلرد دلار است . 

البته بانك جهانى كل دارائى هاى بلوكه شده ايران را ١٠٧ميليارد دلار اعلام مى كند ٢٠مرداد خبر گزارى تسنيم. سخنگوى بوييك روز ٥ مرداد با بى صبرى خبر مى دهد كه " براى حضور در ايران منتظر چراغ سبز هستيم" -ايلنا- 

دو روز بعد روزنامه نگارى در راديو فردا صورت سرمايه گذاريهاى مورد انتظار نظام را در مقاله اش كه تحت عنوان جذب ٦٠٠ ميليارد دلار سرمايه خارجى به ايران، فرصت ها وچالشها مى اورد. 

موارد بالا مشتى از خروار اخبارى است كه بر جام گراها مرحمت فرموده ودر جهان پراكندند.

 

 

 

برجام گريزى

نگارنده طى هجده گفتگو تحت عنوان اپيلاسيون هسته اى - ارديبهشت تا پايان مهر ٩٤ به وجوه گوناگون مذاكراتى كه منجر به امضاى برجام شده است پرداخته است. مقالات زير نيز به اين قلم در ارتباط با همين موضوع است. 

- درون قبر هر شهيد يك راكتور هسته ايست 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-72998.html

 

- انتخابات و بوى بد بر جام 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-76115.html

 

- قبيله نفوذى ها 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-76253.html

 

در اين نوشتجات موارد اشتلم خوانى بر جام گريزان را به فراوانى مى توان يافت و خواند. 

 

در اينجا فقط به ذكر چند نمونه آن اكتفا مى شود . 

علم الهدى روز ٦ مرداد ٩٤ مى گويد: تجاوز قطعى به خطوط قرمز رهبر صورت گرفته است....راه نفوذ غربى ها را به كشور باز كرده ..و " بد" است . 

سر لشگر حسن فيروز ابادى رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى كه قبلاً طى نامه اى تصويب برجام را تبريك گفته بود روز ١٨ مرداد سر خر را بر مى گرداند كه " بى اعتبار است و" مجلس نبايد تصويب كند " و سرلشگر محسن رضائى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام امريكا را تهديد مى كند " در يك هفته هزار امريكايى گروگان مى گيريم " 

حسن شريعتمدارى سر دبير كيهان و نماينده ولى فقيه در آن موسسه روز ٦ مرداد : آقا از توافق راضى نيست ونمى گذارد اجرا شود ....رهبر از عواقب فاجعه آميز توافق براى جمهورى اسلامى اطلاع كامل دارد و از متن اين توافق ناراضى است..

فلاحيان روز ٢٥ مرداد: ما در اين برجام به خاطر رفع تحريم هاى ظالمانه به دشمن امتيازاتى داديم . اين نبايد  به تائيد مجلس برسد....

كار به جايى رسيد كه ازغندى از شورايعالى انقلاب فرهنگى ومنصوب خامنه اى برجام را با "خر برفت وخر برفت وخر برفت"  تعريف كرد ١٧ مرداد ٩٤

جواد لاريجانى حقوق بشرى اسلامى رژيم با دقت فراوان به تحليل مواد بر جام پرداخت و صاف وپوست كنده اعلام كرد : عبارتى كه در برجام وقطعنامه آمده از ما يك عروسك ساخته است. 

خامنه اى در " شرفيابى " نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، روز ١٢ شهريور تاكيد كرده بود كه : در صورتى كه تحريم ها لغو نشود هيچ توافقى امضا نخواهد شد ١٢ شهريور ٩٤ يادمان هست كه او بارها در دفاع از "حق مسلم" داشتن بمب اتم گفته بود كه: تحريم نعمت است . اما ناچار شد كه " از دست اندركاران مذاكرات طولانى ونفس گير وبه خصوص زحمات وتلاشهاى هيات مذاكره كننده تشكر...." كند - نماز عيد فطر-

سيد اولاد پيغمبر يادش رفته همان زمان كه مشغول مذاكرات مخفيانه در عمان ، ژنو، الماتى ووو بود بارها مذاكرات را ناشى از ترس ، بى غيرتى، جهالت وخيانت دانست . 

وقتى براى ماستمالى اسلامى پرونده را به كميسيون برجام مجلس دادند و بعضى از مخالفت ها بروز كرد ، سرلشگر محسن رضائى قداره از رو بست و به صراحت گفت: برخى از نمايندگان مخالف بر جام مشكوكند. كار به جايى رسيد كه احمد خاتمى امام جمعه" انقلابى" تهران هم دست به ايجاد وحشت در همدستانش بزند وبگويد : مخالفان كميسيون بر جام ضد ولايت فقيه عمل مى كنند و ضد قانون اساسى . ١٢ مهر ٩٤ 

 

محمدرضا روحانی

۱۴ فروردین ۱۳۹۵

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]