روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱)
محمدرضا روحانی

 قوم ياجوج ومأجوج 

نظام مقدس واسلامى ولايت مطلقه فقيه، مسلط بر ميهن ما، با تاخيرى هزار ساله و در بستر جهل زاده شد. ناسازگارى اين اعجوبه با زمين، زمان، ايرانيان وكل بشريت ذاتى است نه عرضى ومرضى و قابل علاج. اين نظام از لحظه تسخير بساط قدرت تا امروز، بى وقفه تلاش مى كند كه به سرعت و با دنده عقب ،روابط انسانى را به قهقرا بكشاند. 

اين عجيب الخلقه بيمارى ناتوان نيست. قلدرى است ستمگر، غارت پيشه وخونريز. جهل بخشى از فرو دستان، فرصت طلبى وطمع كارى قشرى از فرا دستان بازارى، همدستى آزمندان ديوانسالار و بالاخره درنده خويى سرداران تازه به يال وكوپال رسيده ومزور،اساس پاسدارى اين بساط فاسد وخونريز رافراهم آورده است . مماشات شركاى تجارتى عمامه داران خونخوار، در سطح روابط بين المللى و البته دلار هاى نفتى استمرار حيات شوم اين جنايتكاران را تا كنون تضمين كرده است. 

داغ، درفش، زندان، شكنجه، اعدام، در ايران، ترور گروگانگيرى،جنگ و صدور انقلاب اسلامى به كشورهاى همسايه وهمه جوامع مسلمان نشين ابزارهاى رايج و شناخته شده حفظ اين انجمن بزهكارى است. 

انواع واقسام تشكيلات گسترده، آشكار وپنهان، نظامى، انتظامى، شبه نظامى، امنيتى، اطلاعاتى وتبليغاتى ووو در سراسر ايران، غالب كشورهاى جهان و در روابط بين المللى پشتوانه پيشبرد اهداف منحوس بساط ولى فقيه است . 

اين حاكميت بيداد گرانه آیه٩٦ سوريه انبيا وتهديد قوم ياجوج ومأجوج را تداعى نمى كند؟ و تا - روزى كه راه ياجوج و مأجوج باز شود وانان از همه سو، از پستى و بلندى شتابان در آيند- 

مسلمانان اين طايفه را به موجب نص صريح قران " مفسدون فى الارض...." مى‌خوانند . 

-آيه ٩٤- سوره الكهف - ومعتقدند كورش راه آنان را سد كرد. 

كورش امروز ما زنان، دانشجويان، معلمان وتمام دستمزد بگيران غارت شده كارگران، كارمندان،باز نشستگان، بيكاران،گرسنگان وتشنگان ازادى هستند.

 

                                     برجام زدگى 

تابستان گذشته كارها بر وفق مراد بر جام سازان بود. كار به جايى رسيد كه پهلوانان باستانى كار هم دست به كار شدند . روز دهم مرداد بى بى سى خبر بهجت اثر " اهداى پيراهن پهلوانى به ظريف" را داد. اين واقعه تاريخى در ضيافت رئيس جمهور با ورزشكاران وروساى فدراسيونها رخ داد . پيراهن را همه اين بزرگان خوشنام به امضاى خود مزين كرده بودند. براى رعايت عدالت اسلامى به همدست ظريف، صالحى رئيس فعلى انرژى اتمى،وزير سابق خارجه احمدى نژاد تنديس پهلوانى اهدا شد. دهم مرداد - اين مقلد ولى فقيه تحت نظر " معظم له" و از بالاى سر احمدى نژاد مذاكرات سرى اتمى را پيش مى برد. السابقون السابقون أولئك المقربون ....

لابد با توجه به اختلاف ساعت جاسوسان اسرائيلى از ابتكار باستانى كارهاى پهلوان ام القرا خبرى به دست آورده اند زود توطئه كردند و رو دست آنها بلند شدند. همان روز آقاى ران بروسور سفير اسرائيل در ملل متحد به اجلاس فدراسيون آمريكاييان ايرانى تبار يهودى كه در نيويورك ومقر سازمان ملل برگزار شد رفت. اين نشست براى بزرگداشت كورش به عنوان يكى از پايه گذاران حقوق بشر تشكيل شده بود. آن سفير ضمن سخنان خود از باستانى كارها سبقت گرفت وگفت : كاش يك كورش جديد در ايران ظهور كند.... راديو فردا- 

دو روز بعد دسته گلى كه پهلوانان به اب داده بودند را، سبزى خبرى كه از طريق پايگاه خبرى تحليلى نداى اروميه پخش شد، زينت داد. آقاى عابد فتاحى نماينده اروميه در مجلس شوراى اسلامى فاش كردكه " در ١٣- سال گذشته اروپا از ورود ابرهاى بارشى به آسمان ايران جلو گيرى كرد. از زمان توافق آب وهواى كشور به كلى متحول شد ...." 

٤٨- ساعت بعد، ١٤- مرداد، روز مشروطيت بود كه آقاى مهدى احمدى، مدير اداره ارشاد قزوين از "راه حل نهايى " پرده برداشت. همه فهميديم كه از بين ٣١٣- نفر ياران امام زمان ٤٠ نفر قزوينى هستند والبته اين مطلب را يكى از علماى قم با او" در ميان گذاشته اند". به اضافه فعلاً تعداد فرماندهان امام زمان به ٣٠٠ نفر رسيده. و حضرتش " به ١٣ نفر ديگر نياز دارد تا از سرزمين مكه ظهور كند...." 

به اين ترتيب مدير ارشاد قزوين مرشد همگى شد. از باستانى كار، سفير اسرائيل،نماينده مجلس شوراى اسلامى پيشى گرفت. وضع ما ايرانى ها أر همه مردم جهان براى آستقرار عدالت الهى بيشتر است . فقط" قزوين ٤٠ فرمانده در سپاه آقا امام زمان" دارد. حساب قم، مشهدو٢٨ استان ديگر را نداده است. بگذريم از اينكه فاش كردن اسرار نظامى جرم جنايى است . ولى " از از آن گناه كه نفعى به غيررسدچه باك " چه ضررى دارد اگر همه بخوانيم : دنيا ز دست رفت به ظهورت شتاب كن 

                                               بر جام گرايى 

از برجام زدگان شوق زده كه بگذريم به برجام گرايان مصلحت گرا، پراگماتيك، خرد گرا،اصلاح طلب،سبز، ميانه رو، با ريش، بى ريش،مكلا ، عمامه دار ووو ميرسيم در داخل وخارج، در خواب وبيدارى، در سيل دلار غلت مى زنند . كيف مى كنند مفت مفت. 

بفرماييد اين هم چند نمونه 

وزير صنعت،معدن وتجارت ولايت فقيه، محمد رضانعمت زاده كه اهل دروغ واغراق نيست از نعمات مديريت خودش خبر مى دهد كه " پخش توليد پارسال٦/٧ در صد ومعدن ٩/٨ در صد رشد داشته ودر خروج از ركود پيشگام بوده اند.." 

وگزارش مى كنند كه " در كنفرانس وين" جاى سوزن انداختن نبود" وچهار صد نفراز فعالان اروپايى، ايرانى و آسيايى و حتى نمايندگان يك شركت" آمريكايى" حاضر بودند و البته در باغ سبز به روى اسلام عزيز باز مى شود . گزارشگر بى بى سى خوش بين است . او در مورد قرارداد كوچكى كه امضا شد مى نويسد " ممكن است موج اول سونامى بزرگى باشد  از قراردادهاى اقتصادى بين دو طرف كه حالا به لطف رفع تحريم ها در آینده نزديك ممكن مى شود...." تيتر مقاله جاذب نيست . نويسنده مجذوب آنرا به صيغه مبالغه آراسته و جذاب از آب در امد . به تشديد مزين شده است. اين هم عنوان مقاله " موتور سرمايه خارجى درايران روشن مى شود . بى بى سى - ٥مرداد. 

اين هيجانات مقدماتى هم داشت غلامرضامصباحى مقدم نماينده مجلس شوراى اسلامى و عضو كميسيون برنامه وبودجه، روز  ۳۰ تير منابع قابل استفاده را " حدود ١٣٠ ميليارد دلار" ذكر مى كند - راديو فردا- 

دو روز بعد همان راديو از قول وزير صنعت ، معدن وتجارت ولى فقيه چند در صدى تخفيف مى دهد . ذخاير ارزى ايران ١١٥-١٢٥ميليلرد دلار است . 

البته بانك جهانى كل دارائى هاى بلوكه شده ايران را ١٠٧ميليارد دلار اعلام مى كند ٢٠مرداد خبر گزارى تسنيم. سخنگوى بوييك روز ٥ مرداد با بى صبرى خبر مى دهد كه " براى حضور در ايران منتظر چراغ سبز هستيم" -ايلنا- 

دو روز بعد روزنامه نگارى در راديو فردا صورت سرمايه گذاريهاى مورد انتظار نظام را در مقاله اش كه تحت عنوان جذب ٦٠٠ ميليارد دلار سرمايه خارجى به ايران، فرصت ها وچالشها مى اورد. 

موارد بالا مشتى از خروار اخبارى است كه بر جام گراها مرحمت فرموده ودر جهان پراكندند.

 

 

 

برجام گريزى

نگارنده طى هجده گفتگو تحت عنوان اپيلاسيون هسته اى - ارديبهشت تا پايان مهر ٩٤ به وجوه گوناگون مذاكراتى كه منجر به امضاى برجام شده است پرداخته است. مقالات زير نيز به اين قلم در ارتباط با همين موضوع است. 

- درون قبر هر شهيد يك راكتور هسته ايست 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-72998.html

 

- انتخابات و بوى بد بر جام 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-76115.html

 

- قبيله نفوذى ها 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-76253.html

 

در اين نوشتجات موارد اشتلم خوانى بر جام گريزان را به فراوانى مى توان يافت و خواند. 

 

در اينجا فقط به ذكر چند نمونه آن اكتفا مى شود . 

علم الهدى روز ٦ مرداد ٩٤ مى گويد: تجاوز قطعى به خطوط قرمز رهبر صورت گرفته است....راه نفوذ غربى ها را به كشور باز كرده ..و " بد" است . 

سر لشگر حسن فيروز ابادى رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى كه قبلاً طى نامه اى تصويب برجام را تبريك گفته بود روز ١٨ مرداد سر خر را بر مى گرداند كه " بى اعتبار است و" مجلس نبايد تصويب كند " و سرلشگر محسن رضائى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام امريكا را تهديد مى كند " در يك هفته هزار امريكايى گروگان مى گيريم " 

حسن شريعتمدارى سر دبير كيهان و نماينده ولى فقيه در آن موسسه روز ٦ مرداد : آقا از توافق راضى نيست ونمى گذارد اجرا شود ....رهبر از عواقب فاجعه آميز توافق براى جمهورى اسلامى اطلاع كامل دارد و از متن اين توافق ناراضى است..

فلاحيان روز ٢٥ مرداد: ما در اين برجام به خاطر رفع تحريم هاى ظالمانه به دشمن امتيازاتى داديم . اين نبايد  به تائيد مجلس برسد....

كار به جايى رسيد كه ازغندى از شورايعالى انقلاب فرهنگى ومنصوب خامنه اى برجام را با "خر برفت وخر برفت وخر برفت"  تعريف كرد ١٧ مرداد ٩٤

جواد لاريجانى حقوق بشرى اسلامى رژيم با دقت فراوان به تحليل مواد بر جام پرداخت و صاف وپوست كنده اعلام كرد : عبارتى كه در برجام وقطعنامه آمده از ما يك عروسك ساخته است. 

خامنه اى در " شرفيابى " نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، روز ١٢ شهريور تاكيد كرده بود كه : در صورتى كه تحريم ها لغو نشود هيچ توافقى امضا نخواهد شد ١٢ شهريور ٩٤ يادمان هست كه او بارها در دفاع از "حق مسلم" داشتن بمب اتم گفته بود كه: تحريم نعمت است . اما ناچار شد كه " از دست اندركاران مذاكرات طولانى ونفس گير وبه خصوص زحمات وتلاشهاى هيات مذاكره كننده تشكر...." كند - نماز عيد فطر-

سيد اولاد پيغمبر يادش رفته همان زمان كه مشغول مذاكرات مخفيانه در عمان ، ژنو، الماتى ووو بود بارها مذاكرات را ناشى از ترس ، بى غيرتى، جهالت وخيانت دانست . 

وقتى براى ماستمالى اسلامى پرونده را به كميسيون برجام مجلس دادند و بعضى از مخالفت ها بروز كرد ، سرلشگر محسن رضائى قداره از رو بست و به صراحت گفت: برخى از نمايندگان مخالف بر جام مشكوكند. كار به جايى رسيد كه احمد خاتمى امام جمعه" انقلابى" تهران هم دست به ايجاد وحشت در همدستانش بزند وبگويد : مخالفان كميسيون بر جام ضد ولايت فقيه عمل مى كنند و ضد قانون اساسى . ١٢ مهر ٩٤ 

 

محمدرضا روحانی

۱۴ فروردین ۱۳۹۵

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند
*مرگ رفسنجانى ‏
*جشن با ياد مرضيه
*هوشنگ رفت ؟
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر…
*شورا آرمانشهر مصدق
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى
*شاد باش موقت
*مرده ریگ امام
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من
* نامه اى به يك رئيس
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱)
*انتخابات كانون وكلا
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول)
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد
* قبيله نفوذى ها
* انتخابات و بوى بد برجام
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم)
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱)
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰)
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸)
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷)
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶)
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴)
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2)
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1)
*آى دزد آی دزد -۵
*آی دزد، آی دزد -۴
*آی دزد آی دزد ۳
*آی دزد آی دزد 2
*آی دزد آی دزد
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر...
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان
*سوءاستفاده از آبروی استاد
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص
*پایان زمستان با وکلا
*آسيد على «به قران كودتا شده ....»
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم
*جهل و جنايت
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول)
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲)
*مسئول و پاسخكو كيست؟
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم)
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم)
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول
*آه دل و آرزو
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱)
*این «طفل معصوم»
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی
*چشم‌انداز‌ها ۴
*چشم‌اندازها ۳
*چشم‌اندازها ۲
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول)
*استعفای ما آزمایش آنهاست !
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه
*بهار در همه باغها
*اخبار در آیینه اشعار و امثال
* اخبار در آینه اشعار و امثال
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول)
*سوالی و جوابی
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا »
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد»
*قوای مملکت ناشی از ملت است
*چهره‌ی واقعی مصدق
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني
*چهره‌ی واقعی مصدق