درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏
محمدرضا روحانی

 

پژواك ايران :   پوتين وخامنه اى چرا اين زمان را براى عمل تحريك اميز خود انتخاب كردند؟ 

 محمد رضا روحانى: قبل از پاسخ بايد بگويم سؤال خوب فرموله شده دو طرف قضيه يعنى صاحب پوتين ونعلين پوش، منافع شخصى فورى دارند براى" مصلحت شخصى " ونه حتى هيأت حاكمه ومصلحت نظام . شرايط فعلى هم براى اين نمايش عالى است اروپائى ها سخت در گير بحران ناشى از رفراندوم انگليس هستندو قوز بالاى قوز بحران،ركود اقتصادى،بيكارى،تروريزم مسائل پناهندگان وتنش هاى هر روزه دست راستى ها. امريكائى ها هم تا حد ابتذال در رقابت هاى انتخاباتى غرق شده اند. ببخشيد از همه قبلاً معذرت مى خواهم حالا ديگر اندازه الت تناسلى رقبا در مبارزات انتخاباتى مورد بحث است. در لوموند ديپلماتيك اين ماه ( صفحه ٢٨مونا شوله) اظهار تعجب مى كنداز يك سفيد پوست ميلياردرمتهم به تجاوزات جنسى،ضد زن،ضد مهاجر،ضد خارجى. در همين شماره از اتحاد اجبارى براى دفاع از خانم كلينتون صحبت مى كند كه به كارنامه سياسى او پرداخته اند وهمراهى با ارتجاع. در چنين بلبشوئى گرفتارى اروپا كه امريكا هم فلج انتخابات است،فرصت مناسبى براى پوتين پيدا شد.سه ماه ديگر انتخابات است ودولت اوباما، از هميشه گرفتار تر به نظر مى رسد. وقت يكه تازى است. اما اين نمايش يك پيش پرده داشت سال گذشته ١٥ مهر روز تولد پوتين در درياى مازندران از ٤ كشتى، ۲۶ موشك كروز روسى به مقصد سوريه شليك شدند. از فضاى هوائى عراق هم گذشتند اب از اب تكان نخورد.

 

پژواك ايران : آیا امريكایى ها در جريان بودند؟ 

 

محمد رضا روحانى:‌ سال گذشته را نمى دانم. تازه خمير بر جام به تنور گرم چسبيده بود وبوى خوش موفقيت از نان گرم ديپلماسى موفق امريكا كه البته بدون همراهى چين وروسيه ممكن نبود در فضا پيچيده بود. به نظرم امريكائى ها نمى خواستند تنش افرينى كنند. حتى گوش دولت عراق را هم بطور علنى نكشيدند. بعد هم موضوع جنگ با داعش هنوز مهمتر از پوتين و مهار نعلين خامنه اى است. امسال هم امريكا ئى ها گفتند براى ما غير منتظره نبود اما اين عمل خطرناك وتنش افرينى است ومخالف قطع نامه شماره۲۲۳۱ شوراى امنيت . به اقدام ناگهانى وحامل پيامى براى واشنگتن اشاره كردند.حتى ادعا كردند كه روسيه خبر داده بود.يادم مى ايد سفير شوروى در ساعات قبل از حمله به افغانستان،صبح خيلى زود به زيارت امام ضد امپرياليست  رفت وخبر شروع عمليات را به شرف عرض مقام مقدس ولايت امر وامامت امت رساند. مى بينيد در هر دو بار مخاطب رادر برابر عمل انجام شده قرار دادند. يعنى جاى جر وبحث نيست. عين همين عمل را ساعت ٤ صبح روز سوم شهريور ۱۳۲۰ سفراى انگليس وشوروى كردند. رفتند خانه مرحوم فروغى نخست وزير،از خواب بيدارش كردند تا خبر هجوم متفقين به ايران را بدهند. 

 

پژواك ايران:‌ منفعت اين نمايش ماجراجويانه براى بازيگران ان چيست؟ 

 

محمد رضا روحانى:‌  اين نمايش قدرت فعلاً مربع است. اضلاع اصلى پوتين وخامنه اى هستند اما دو ضلع ديگر بشار اسد است والعبادى. 

بشار اسد از همه بيشتر منتفع مى شود.العبادى مضطرب است ومجبور و ترسخورده.  

 

پژواك ابران:‌ اين رفتار عراق در برابر روسيه مخالف منافع امريكا نيست وبه موقعيت العبادى لطمه نمى زند؟

 

محمد رضا روحانى: العبادى كاره اى نيست. سليمانى همه كاره است. اين را امريكا هم به خوبى مى داند  وحتى گاهى انرا توجيه مى كنند. هفته اول تير اقاى جان كرى مى گويد حضور ايران در عراق عليه داعش مفيد است ما دشمن مشترك داريم. وقتى وزير خارجه عربستان سعودى اقاى الجبيربه حضور سليمانى ولشكر او در عراق اعتراض مى كند والبته تأكيد دارد براى فشردن دست دوستى با اخوند ها كه ٣٧ سال است دراز كرده اند. ظريف به او در سوئد جواب مى دهد كه قاسم سليمانى ونيروهاى تحت فرمانش به درخواست عراق در انجا حضور دارند. وقتى عراقى ها بخواهند مى رويم.اما چه كسى جرأت دارد. حشد الشعبى به درخواست اقاى سيستانى براى اقدام مشترك همه عراقى ها از جمله سنى ها وشيعه ها وعليه داعش تشكيل شد. سليمانى فتواى اقا را روى سرش گذاشت ولشكر شيعيان به راه انداخت. ششماه پيش اقاى سيستانى به همين دليل اعلام كرد كه ديگر در سياست دخالت نمى كند. من مخصوصاً وبنا به درخواست اقاى سيستانى عنوان ايت الله را از ايشان دريغ كردم. ادم با هوشى است يادمان باشد كه اين ايات عظام را منتظرى جنايتكار وسفاك خواند. قطعاً قضاوت ونفرت مردم عادى از انها بيشتر است. دو هفته پيش الاسدى سخنگوى حشد الشعبى گفت ۱۶۲ هزار نفريم در دو سال گذشته ۶ هزار شهيد و ۱۶ هزار معلول داشتيم و در خواست كرديم سليمانى در عمليات موصل حاضر باشد در اين صورت مهمات،اسلحه وهزينه ها را رهبر معظم انقلاب امام خامنه اى مى پردازند. همين چند روز پيش امريكائى ها گزارشى از حشد الشعبى دادند مى گويند صد هزار نفرند و ۸۰ هزار نفر انها تحت حمايت ايران هستند. با اين همه العبادى سعى مى كند عبور موشك هاى روسى را از فضاى عراق كمرنگ وبى اهميت كند و مى گويد كه با اطلاع دقيق از مقصد موشك ها اجازه اى به طور محدود براى عبور از حريم هوائى عراق داده است.هنوز بخش بزرگى از عراق در دست داعش است.دولت عراق امكان اعمال حاكميت را در كردستان ندارد. بغداد از همه بد تر وخطرناك تر. پايتخت ميدان جنگ انواع شيعه وسنى است. فراريان داعشى در اين شهر فراوان هستند. شهر هاى بزرگ عراق عملاً به ميدانهاى جنگ شهرى تبديل شده است. العبادى،مجلس وقوه قضائيه روى كاغذ است. دولت،ملت،كشورى به معناى واقعى ان وجود ندارد. در اين جهنم سوزان هر كس  به فكر نجات خود است از جمله عبادى. 

 

پژواك ايران :‌ كارگردان اين نمايش،يعنى پوتين چه نفعى دارد؟ 

 

محمد رضا روحانى:‌ عملاً كارگردان اصلى بازيگرى است كه پوتين به پا دارد. ادم اطلاعاتى است وماجرا جو. مى خواهد عظمت اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى را احيا كند. او دومين ارتش جهان را فرماندهى مى كند با حدود دو مليون وهشتصد هزار كادر،افسر سرباز وذخيره والبته بمب اتم. باطلاق اوكراين مشغول بلعيدن اوست. تحريم هاى اروپا وامريكا همراه سقوط قيمت نفت اقتصاد روسيه را فلج كرده است. اين شرايط به روابط روسيه با اقتصاد هاى همسايگان بلا روس،قزاقستان، ارمنستان،تاجيكستان وحتى اوكراين كه با ان كشور ارتباط داشتند يا دارند لطمه مى زند واين همه به خاطر اشغال كريمه است. پايان تحريم هم در چشم انداز نيست. با تمام شدن انتخابات امريكا احتمال تشديد تحريم ها هم وجود دارد. روسيه يك دموكراسى نيست  تا رهبر عقب بنشيند و در امان بماند بنابراين پوتين به حركت درامد تا با يك تاكتيك ماجراجويانه راه فرار ابرومندى از اين بن بست پيدا كند. اينكار او كاملاً شخصى است وبراى منافع ناشى از قدرت خود كامگى است. او حتى به دوست قديمى خود ايوانف افسر ارشد كا گ ب كه نسبت به او مقام بر جسته اى داشت.  سالها پيش وزير مقتدر وتوطئه گر امنيت او، بعداً وزير دفاع روسيه ومعاون اول نخست وزير وبالاخره تا يك هفته پيش رئيس دفتر وهمه كاره، مشير ومشارش بود رحم نكرد. اورا بيرون كرد. چرا كه ايوانف معرفى كننده انها ئى بود كه معتقدند بايد راه حل مسالمت اميزى براى رفع تحريم ها پيدا كرد.

اورا بر كنار كرد تا ديگر كسى جرأت مخالفت نداشته باشد. هنوز مجوز مجلس روسيه هم به دست نرسيده است. اينكه همان روز پرواز هواپيما از پايگاه شاهرخى رئيس كمسيون دفاع مجلس روسيه خبر مىدهد كه لايحه مجوز استقرار هواپيما هاى نظامى در ايران را تصويب خواهيم كرد نشان مى دهد كه نياز قانونى به اين مصوبه وجود داشت. پوتين قبل از موافقت مجلس اقدام كرد تا انان را در مقابل عمل انجام شده قراردهد. حالا اگر كسى جيك بزند شكمش را پاره مى كنند. زيرا هم زبانى با دشمنان روسيه تلقى خواهند كرد. 

 

پژواك ايران:‌ اين نوعى كپى بردارى از عمل ايزنهاور در تشكيل ناتو نيست؟ 

محمد رضا روحانى:‌ شايد از حيث شكل قابل مقايسه باشد و بگوئيم نوعى كپى بردارى براى سازماندهى جنگ سرد جديدى است اماايزنهاور ارتش پيروز امريكا را داشت با بمب اتم. بر كشورحكمرانى مى كرد كه ان زمان،توليد ملى اش برابر كل بقيه كشور هاى جهان بود،با مردمى راضى،مغرور وسير.

مردم روسيه امروز فقير،تحقير شده ونا اميد هستند. مطالبات انباشته اى دارند. پوتين حتى در دفترش صاحب متحدى نيست ومجلس به او مجوزى نداده است. عمل او فرار ماجراجويانه به جلو است. به اضافه ناسيو ناليزم روسى را مى توان با عنوان كردن اين كه سلطه طلبى امريكا باعث بدبختى هاست به عنوان تقويت كننده موضع پوتين مصرف كنند وتضاد ها را به ان سو هدايت كنند. 

 

پژواك ايران:‌ ولى او به اتكا افكار عمومى عمل نمى كند پشتوانه اوذخائر بمب اتمى اوست براى تهديد صلح وامنيت بين المللى. ايا اين مهمترين وسيله تهديد او در ماجرا جوئى اخر نيست. 

 

محمد رضا روحانى:  عواطف شديداً صدمه خورده ما در برابر مداخله جوئى اشكار پوتين در ميهن ما وهمدستى خيانت بار خامنه اى سفاك نبايد ما را از واقعيت ظالمانه روابط متزلزل بين المللى غافل كند.سرژ حليمى سر دبير ماهنامه لو موند ديپلماتيك ( فرهيخته،روشنفكر، نويسنده وسياست شناس فرانسوى كه خودش ومادر نامدارش،ژيزل حليمى از مفاخر فرانسه هستند) ١٥ روز قبل از ماجرا جوئى پوتين در ان نشريه مقاله اى دارد تحت عنوان " پرو كاسيون اتلانتيك" به مسئوليت امريكا وشركاى ان در ناتو را در ايجاد شرايط جديد در روابط روسيه وجهان را نشان مى دهد. 

بيست وهشت سال از فروپاشى ديوار برلن مى گذرد. امريكا نياز به شيطان سازى دارد. اختلافات با پكن در درياى جنوبى چين بر سر ابهاى سر زمينى،موشك كاشتن پشت گوش مسكو،براى سلطه طلبى بيشتر و بيشتر است. اگر تسليحات اتمى شوروى نمى بايستى در كوبا مستقر شود چه دليلى دارد كه در همسايگى مسكو وپكن مجاز شناخته شود. به هر حال ايجاد يك تعادل منطقى در روابط بين المللى ضامن حفظ صلح وامنيت است. وراث ارتش سرخ در مسكو يا صاحبان ارتش خلقى در پكن تنها مسئول اصلى تنش خطر ناك فعلى در زمينه صلح وامنيت بين المللى نيستند. سهم ناتو را فراموش بكنيم . ببخشيد من از بدبختى خودمان  دور شدم ومشغول چاره جوئى براى ارباب بى مروت دنيا شدم. در واقع ما حدود يك درصد جمعيت دنيا را داريم با حدود نيم درصد توليد كل جهان. سرزمينى خشك داريم، با درنده ترين نيروى مهيب وسفاك حاكم. بايد به فكر خودمان باشيم. فعلاً بايد براى فرار از عواقب وحشتناك رقابت ناتو وروسيه در خاك ايران وسمت وسو دادن مطالبات تاريخى وانباشته مردم گرسنه اى كه قريب ٤٠ سال در بحران هستند. بايد براى نابودى تماميت اين رژيم تلاش كنيم. 

خاكم به سر،زغصه به سر خاك اگر كنم. خاك وطن كه رفت چه خاكى به سر كنم؟ راستى سراينده شعر اقا سيد محمد رضا كردستانى با تخلص مير زاده عشقى است او كه با گلوله تأمينات رضا شاهى در ٣١ سالگى شهيد راه ازادى شد، اصلاً كرد بود. پيش از همولايتى نامدارم نيما يو شيج شعر نو مى گفت. روشنفكرى بود شاعر، نويسنده،روزنامه نگار و نمايشنامه نويس .طى جنگ بين الملل اول كه ايران ميدان تاخت وتاز متفقين و دول متحد بود،محنت فراوان ديد.از ان ايام حدود صد سال گذشته است. قطعاً پايه گذاران تمدن ايران،فرزندان سرزمين مادها،هموطنان مبارز كرد ما در مبارزات براى احقاق حقوق انسانى خود به ياد دارند كه زنده يادان قاسملو وشرافكندى شهداى راه ازادى ميهن ما هر دو گفتند كه هيچ ايرانى بيش از كردها ايرانى نيست. تاريخ خوانده ايم ومى دانيم كه با طناب پوسيده روس،امريكا، عربستان، عراق واسرائيل ويا اقليم كردستان نمى توان به قله اى صعود كرد. همراهان وهمدلان واقعى انان همه ميهن دوستان و ازاديخواهان ايران هستند. البته بزر گداشت رهبران كرد در اين جا به معناى تصديق تاكتيك هاى انان نيست. همه ما از تاريخ مبارزات خود درس مى اموزيم. 

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]