درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏
محمدرضا روحانی

 

پژواك ايران :   پوتين وخامنه اى چرا اين زمان را براى عمل تحريك اميز خود انتخاب كردند؟ 

 محمد رضا روحانى: قبل از پاسخ بايد بگويم سؤال خوب فرموله شده دو طرف قضيه يعنى صاحب پوتين ونعلين پوش، منافع شخصى فورى دارند براى" مصلحت شخصى " ونه حتى هيأت حاكمه ومصلحت نظام . شرايط فعلى هم براى اين نمايش عالى است اروپائى ها سخت در گير بحران ناشى از رفراندوم انگليس هستندو قوز بالاى قوز بحران،ركود اقتصادى،بيكارى،تروريزم مسائل پناهندگان وتنش هاى هر روزه دست راستى ها. امريكائى ها هم تا حد ابتذال در رقابت هاى انتخاباتى غرق شده اند. ببخشيد از همه قبلاً معذرت مى خواهم حالا ديگر اندازه الت تناسلى رقبا در مبارزات انتخاباتى مورد بحث است. در لوموند ديپلماتيك اين ماه ( صفحه ٢٨مونا شوله) اظهار تعجب مى كنداز يك سفيد پوست ميلياردرمتهم به تجاوزات جنسى،ضد زن،ضد مهاجر،ضد خارجى. در همين شماره از اتحاد اجبارى براى دفاع از خانم كلينتون صحبت مى كند كه به كارنامه سياسى او پرداخته اند وهمراهى با ارتجاع. در چنين بلبشوئى گرفتارى اروپا كه امريكا هم فلج انتخابات است،فرصت مناسبى براى پوتين پيدا شد.سه ماه ديگر انتخابات است ودولت اوباما، از هميشه گرفتار تر به نظر مى رسد. وقت يكه تازى است. اما اين نمايش يك پيش پرده داشت سال گذشته ١٥ مهر روز تولد پوتين در درياى مازندران از ٤ كشتى، ۲۶ موشك كروز روسى به مقصد سوريه شليك شدند. از فضاى هوائى عراق هم گذشتند اب از اب تكان نخورد.

 

پژواك ايران : آیا امريكایى ها در جريان بودند؟ 

 

محمد رضا روحانى:‌ سال گذشته را نمى دانم. تازه خمير بر جام به تنور گرم چسبيده بود وبوى خوش موفقيت از نان گرم ديپلماسى موفق امريكا كه البته بدون همراهى چين وروسيه ممكن نبود در فضا پيچيده بود. به نظرم امريكائى ها نمى خواستند تنش افرينى كنند. حتى گوش دولت عراق را هم بطور علنى نكشيدند. بعد هم موضوع جنگ با داعش هنوز مهمتر از پوتين و مهار نعلين خامنه اى است. امسال هم امريكا ئى ها گفتند براى ما غير منتظره نبود اما اين عمل خطرناك وتنش افرينى است ومخالف قطع نامه شماره۲۲۳۱ شوراى امنيت . به اقدام ناگهانى وحامل پيامى براى واشنگتن اشاره كردند.حتى ادعا كردند كه روسيه خبر داده بود.يادم مى ايد سفير شوروى در ساعات قبل از حمله به افغانستان،صبح خيلى زود به زيارت امام ضد امپرياليست  رفت وخبر شروع عمليات را به شرف عرض مقام مقدس ولايت امر وامامت امت رساند. مى بينيد در هر دو بار مخاطب رادر برابر عمل انجام شده قرار دادند. يعنى جاى جر وبحث نيست. عين همين عمل را ساعت ٤ صبح روز سوم شهريور ۱۳۲۰ سفراى انگليس وشوروى كردند. رفتند خانه مرحوم فروغى نخست وزير،از خواب بيدارش كردند تا خبر هجوم متفقين به ايران را بدهند. 

 

پژواك ايران:‌ منفعت اين نمايش ماجراجويانه براى بازيگران ان چيست؟ 

 

محمد رضا روحانى:‌  اين نمايش قدرت فعلاً مربع است. اضلاع اصلى پوتين وخامنه اى هستند اما دو ضلع ديگر بشار اسد است والعبادى. 

بشار اسد از همه بيشتر منتفع مى شود.العبادى مضطرب است ومجبور و ترسخورده.  

 

پژواك ابران:‌ اين رفتار عراق در برابر روسيه مخالف منافع امريكا نيست وبه موقعيت العبادى لطمه نمى زند؟

 

محمد رضا روحانى: العبادى كاره اى نيست. سليمانى همه كاره است. اين را امريكا هم به خوبى مى داند  وحتى گاهى انرا توجيه مى كنند. هفته اول تير اقاى جان كرى مى گويد حضور ايران در عراق عليه داعش مفيد است ما دشمن مشترك داريم. وقتى وزير خارجه عربستان سعودى اقاى الجبيربه حضور سليمانى ولشكر او در عراق اعتراض مى كند والبته تأكيد دارد براى فشردن دست دوستى با اخوند ها كه ٣٧ سال است دراز كرده اند. ظريف به او در سوئد جواب مى دهد كه قاسم سليمانى ونيروهاى تحت فرمانش به درخواست عراق در انجا حضور دارند. وقتى عراقى ها بخواهند مى رويم.اما چه كسى جرأت دارد. حشد الشعبى به درخواست اقاى سيستانى براى اقدام مشترك همه عراقى ها از جمله سنى ها وشيعه ها وعليه داعش تشكيل شد. سليمانى فتواى اقا را روى سرش گذاشت ولشكر شيعيان به راه انداخت. ششماه پيش اقاى سيستانى به همين دليل اعلام كرد كه ديگر در سياست دخالت نمى كند. من مخصوصاً وبنا به درخواست اقاى سيستانى عنوان ايت الله را از ايشان دريغ كردم. ادم با هوشى است يادمان باشد كه اين ايات عظام را منتظرى جنايتكار وسفاك خواند. قطعاً قضاوت ونفرت مردم عادى از انها بيشتر است. دو هفته پيش الاسدى سخنگوى حشد الشعبى گفت ۱۶۲ هزار نفريم در دو سال گذشته ۶ هزار شهيد و ۱۶ هزار معلول داشتيم و در خواست كرديم سليمانى در عمليات موصل حاضر باشد در اين صورت مهمات،اسلحه وهزينه ها را رهبر معظم انقلاب امام خامنه اى مى پردازند. همين چند روز پيش امريكائى ها گزارشى از حشد الشعبى دادند مى گويند صد هزار نفرند و ۸۰ هزار نفر انها تحت حمايت ايران هستند. با اين همه العبادى سعى مى كند عبور موشك هاى روسى را از فضاى عراق كمرنگ وبى اهميت كند و مى گويد كه با اطلاع دقيق از مقصد موشك ها اجازه اى به طور محدود براى عبور از حريم هوائى عراق داده است.هنوز بخش بزرگى از عراق در دست داعش است.دولت عراق امكان اعمال حاكميت را در كردستان ندارد. بغداد از همه بد تر وخطرناك تر. پايتخت ميدان جنگ انواع شيعه وسنى است. فراريان داعشى در اين شهر فراوان هستند. شهر هاى بزرگ عراق عملاً به ميدانهاى جنگ شهرى تبديل شده است. العبادى،مجلس وقوه قضائيه روى كاغذ است. دولت،ملت،كشورى به معناى واقعى ان وجود ندارد. در اين جهنم سوزان هر كس  به فكر نجات خود است از جمله عبادى. 

 

پژواك ايران :‌ كارگردان اين نمايش،يعنى پوتين چه نفعى دارد؟ 

 

محمد رضا روحانى:‌ عملاً كارگردان اصلى بازيگرى است كه پوتين به پا دارد. ادم اطلاعاتى است وماجرا جو. مى خواهد عظمت اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى را احيا كند. او دومين ارتش جهان را فرماندهى مى كند با حدود دو مليون وهشتصد هزار كادر،افسر سرباز وذخيره والبته بمب اتم. باطلاق اوكراين مشغول بلعيدن اوست. تحريم هاى اروپا وامريكا همراه سقوط قيمت نفت اقتصاد روسيه را فلج كرده است. اين شرايط به روابط روسيه با اقتصاد هاى همسايگان بلا روس،قزاقستان، ارمنستان،تاجيكستان وحتى اوكراين كه با ان كشور ارتباط داشتند يا دارند لطمه مى زند واين همه به خاطر اشغال كريمه است. پايان تحريم هم در چشم انداز نيست. با تمام شدن انتخابات امريكا احتمال تشديد تحريم ها هم وجود دارد. روسيه يك دموكراسى نيست  تا رهبر عقب بنشيند و در امان بماند بنابراين پوتين به حركت درامد تا با يك تاكتيك ماجراجويانه راه فرار ابرومندى از اين بن بست پيدا كند. اينكار او كاملاً شخصى است وبراى منافع ناشى از قدرت خود كامگى است. او حتى به دوست قديمى خود ايوانف افسر ارشد كا گ ب كه نسبت به او مقام بر جسته اى داشت.  سالها پيش وزير مقتدر وتوطئه گر امنيت او، بعداً وزير دفاع روسيه ومعاون اول نخست وزير وبالاخره تا يك هفته پيش رئيس دفتر وهمه كاره، مشير ومشارش بود رحم نكرد. اورا بيرون كرد. چرا كه ايوانف معرفى كننده انها ئى بود كه معتقدند بايد راه حل مسالمت اميزى براى رفع تحريم ها پيدا كرد.

اورا بر كنار كرد تا ديگر كسى جرأت مخالفت نداشته باشد. هنوز مجوز مجلس روسيه هم به دست نرسيده است. اينكه همان روز پرواز هواپيما از پايگاه شاهرخى رئيس كمسيون دفاع مجلس روسيه خبر مىدهد كه لايحه مجوز استقرار هواپيما هاى نظامى در ايران را تصويب خواهيم كرد نشان مى دهد كه نياز قانونى به اين مصوبه وجود داشت. پوتين قبل از موافقت مجلس اقدام كرد تا انان را در مقابل عمل انجام شده قراردهد. حالا اگر كسى جيك بزند شكمش را پاره مى كنند. زيرا هم زبانى با دشمنان روسيه تلقى خواهند كرد. 

 

پژواك ايران:‌ اين نوعى كپى بردارى از عمل ايزنهاور در تشكيل ناتو نيست؟ 

محمد رضا روحانى:‌ شايد از حيث شكل قابل مقايسه باشد و بگوئيم نوعى كپى بردارى براى سازماندهى جنگ سرد جديدى است اماايزنهاور ارتش پيروز امريكا را داشت با بمب اتم. بر كشورحكمرانى مى كرد كه ان زمان،توليد ملى اش برابر كل بقيه كشور هاى جهان بود،با مردمى راضى،مغرور وسير.

مردم روسيه امروز فقير،تحقير شده ونا اميد هستند. مطالبات انباشته اى دارند. پوتين حتى در دفترش صاحب متحدى نيست ومجلس به او مجوزى نداده است. عمل او فرار ماجراجويانه به جلو است. به اضافه ناسيو ناليزم روسى را مى توان با عنوان كردن اين كه سلطه طلبى امريكا باعث بدبختى هاست به عنوان تقويت كننده موضع پوتين مصرف كنند وتضاد ها را به ان سو هدايت كنند. 

 

پژواك ايران:‌ ولى او به اتكا افكار عمومى عمل نمى كند پشتوانه اوذخائر بمب اتمى اوست براى تهديد صلح وامنيت بين المللى. ايا اين مهمترين وسيله تهديد او در ماجرا جوئى اخر نيست. 

 

محمد رضا روحانى:  عواطف شديداً صدمه خورده ما در برابر مداخله جوئى اشكار پوتين در ميهن ما وهمدستى خيانت بار خامنه اى سفاك نبايد ما را از واقعيت ظالمانه روابط متزلزل بين المللى غافل كند.سرژ حليمى سر دبير ماهنامه لو موند ديپلماتيك ( فرهيخته،روشنفكر، نويسنده وسياست شناس فرانسوى كه خودش ومادر نامدارش،ژيزل حليمى از مفاخر فرانسه هستند) ١٥ روز قبل از ماجرا جوئى پوتين در ان نشريه مقاله اى دارد تحت عنوان " پرو كاسيون اتلانتيك" به مسئوليت امريكا وشركاى ان در ناتو را در ايجاد شرايط جديد در روابط روسيه وجهان را نشان مى دهد. 

بيست وهشت سال از فروپاشى ديوار برلن مى گذرد. امريكا نياز به شيطان سازى دارد. اختلافات با پكن در درياى جنوبى چين بر سر ابهاى سر زمينى،موشك كاشتن پشت گوش مسكو،براى سلطه طلبى بيشتر و بيشتر است. اگر تسليحات اتمى شوروى نمى بايستى در كوبا مستقر شود چه دليلى دارد كه در همسايگى مسكو وپكن مجاز شناخته شود. به هر حال ايجاد يك تعادل منطقى در روابط بين المللى ضامن حفظ صلح وامنيت است. وراث ارتش سرخ در مسكو يا صاحبان ارتش خلقى در پكن تنها مسئول اصلى تنش خطر ناك فعلى در زمينه صلح وامنيت بين المللى نيستند. سهم ناتو را فراموش بكنيم . ببخشيد من از بدبختى خودمان  دور شدم ومشغول چاره جوئى براى ارباب بى مروت دنيا شدم. در واقع ما حدود يك درصد جمعيت دنيا را داريم با حدود نيم درصد توليد كل جهان. سرزمينى خشك داريم، با درنده ترين نيروى مهيب وسفاك حاكم. بايد به فكر خودمان باشيم. فعلاً بايد براى فرار از عواقب وحشتناك رقابت ناتو وروسيه در خاك ايران وسمت وسو دادن مطالبات تاريخى وانباشته مردم گرسنه اى كه قريب ٤٠ سال در بحران هستند. بايد براى نابودى تماميت اين رژيم تلاش كنيم. 

خاكم به سر،زغصه به سر خاك اگر كنم. خاك وطن كه رفت چه خاكى به سر كنم؟ راستى سراينده شعر اقا سيد محمد رضا كردستانى با تخلص مير زاده عشقى است او كه با گلوله تأمينات رضا شاهى در ٣١ سالگى شهيد راه ازادى شد، اصلاً كرد بود. پيش از همولايتى نامدارم نيما يو شيج شعر نو مى گفت. روشنفكرى بود شاعر، نويسنده،روزنامه نگار و نمايشنامه نويس .طى جنگ بين الملل اول كه ايران ميدان تاخت وتاز متفقين و دول متحد بود،محنت فراوان ديد.از ان ايام حدود صد سال گذشته است. قطعاً پايه گذاران تمدن ايران،فرزندان سرزمين مادها،هموطنان مبارز كرد ما در مبارزات براى احقاق حقوق انسانى خود به ياد دارند كه زنده يادان قاسملو وشرافكندى شهداى راه ازادى ميهن ما هر دو گفتند كه هيچ ايرانى بيش از كردها ايرانى نيست. تاريخ خوانده ايم ومى دانيم كه با طناب پوسيده روس،امريكا، عربستان، عراق واسرائيل ويا اقليم كردستان نمى توان به قله اى صعود كرد. همراهان وهمدلان واقعى انان همه ميهن دوستان و ازاديخواهان ايران هستند. البته بزر گداشت رهبران كرد در اين جا به معناى تصديق تاكتيك هاى انان نيست. همه ما از تاريخ مبارزات خود درس مى اموزيم. 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمدرضا روحانی

*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند
*مرگ رفسنجانى ‏
*جشن با ياد مرضيه
*هوشنگ رفت ؟
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر…
*شورا آرمانشهر مصدق
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى
*شاد باش موقت
*مرده ریگ امام
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من
* نامه اى به يك رئيس
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱)
*انتخابات كانون وكلا
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول)
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد
* قبيله نفوذى ها
* انتخابات و بوى بد برجام
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم)
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱)
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰)
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸)
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷)
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶)
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴)
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2)
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1)
*آى دزد آی دزد -۵
*آی دزد، آی دزد -۴
*آی دزد آی دزد ۳
*آی دزد آی دزد 2
*آی دزد آی دزد
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر...
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان
*سوءاستفاده از آبروی استاد
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص
*پایان زمستان با وکلا
*آسيد على «به قران كودتا شده ....»
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم
*جهل و جنايت
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول)
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲)
*مسئول و پاسخكو كيست؟
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم)
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم)
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول
*آه دل و آرزو
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱)
*این «طفل معصوم»
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی
*چشم‌انداز‌ها ۴
*چشم‌اندازها ۳
*چشم‌اندازها ۲
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول)
*استعفای ما آزمایش آنهاست !
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه
*بهار در همه باغها
*اخبار در آیینه اشعار و امثال
* اخبار در آینه اشعار و امثال
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول)
*سوالی و جوابی
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا »
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد»
*قوای مملکت ناشی از ملت است
*چهره‌ی واقعی مصدق
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني
*چهره‌ی واقعی مصدق