گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان
محمدرضا روحانی

 

سحرگاه زنگ تلفن به صدا درآمد.

خواب الود بر خاستم. گوشى را برداشتم. دوستى قديمى و گرامى بود. با صدائى سرد، خشن و گرفته سلام كرد.صدايش گرمى هميشگى را نداشت .

- چى شده ؟ مريضى صبح به اين زودى زنگ مى زنى. آن هم با اين همه سر سنگينى . چه خبره؟

- دلواپس نباش مريض نيستم ولى سخت دلخورم .

- از كى؟

-از تو

-چرا؟

- ببخش تو هم احمدى نژاد شدى. گاز مى دى و ترمز را انداختى دور .

- كجا؟

- در مقاله ات كه هم اكنون خوانده ام .

- كدام مقاله؟

- مقاله بى آزرمى در وداع با استاد

-يعنى نمى بايست اشاره اى به كارنامه روحانى و نجفى مى كردم ؟

-ولى اين جنايتكاران چه ارتباطى با همكاران ما دارند چرا رئيس كانون را زدى ؟

اين همه تندى به اين آدمهاى دربند و گرفتار جه فايده اى دارد؟ ميدان مانور آنها محدود است. تو اينجا آزادى كنار گود نشستن و لنگش كن گفتن كارى درست است ؟

-اگر سؤال كنم چرا زنان، دانشجويان، كارآموزان وكالت وقت حرف زدن نداشتند ولى پیام عمامه داران خونخوار را خواندند اسم اين انتقاد به برنامه ريزى گاز دادن و لنگش كن گفتن است؟ صحبت از وكلاى زندانى كه در اعتصاب غذا هستند، زدن به رئيس كانون وكلا است؟ اگر ببرسم به چه حقى در صف اول سوگواران عبا وعمامه وريش و پشم موج مى زند؟ اين دشمنان تاريخى ملت ايران آن‌جا چه مى كنند؟

 

گزارش مراسم تشییع پیکر دکتر ناصر کاتوزیان + تصویر

 

 

١- شامورتى از اصل كلمه ايست در زبان ارمنى به معناى فحشى مانند پدرسگ در سابق شعبده بازان فارسى زبان اين كلمه را براى يكى از ابزارهاى كار خود به كار مى بردند. امروز به معناى دغل كارى، كلك زدن وحقه بازى به كار مى رود.

در سايت كانون وكلاى مركز خواندم كه افشانه و مجوز حمل آنرا به وكلا مى دهند. افشانه يعنى ابزارى كه به طرف مهاجم گاز بخش مى كند . مثل أمشى براى دفع حشرات،اما جيبى است. براى مقابله با موجودات خطرناك و مهاجم به كارميرود .

حق اين آخوند‌ها در چنين مراسمى به كار بردن افشانه نيست؟

البته همكاران اسير ما در زندان بزرگ ميهن در حدود امكان خود عمل مى كنند. من محدوديت هاى آن‌ها را ندارم. توقع دارى من مثل اعضاى كانون وكلاى مركز حرف بزنم ؟ حرفهائى كه دكتر ملكى در تهران مى زند اگر من در اروپا بزنم افراطى وتند است ؟ تند خوئى است ؟ ما اگر در زمان شاه در دادگاهى از كسى دفاع مى كرديم دفاع از نظرات يا اعمال سياسى نبود. ما از حقوق آن ها دفاع مى كرديم .

در قالب قوانين موجود . البته شعار مرگ بر شاه نمى داديم . موكل ما دشمن قوانين و روابط حاكم بر جامعه بود اما ما در دادگاه طبق مقررات عمل مى كرديم . من هرگز به هيج همكارى توصيه نكردم كه در اجراى وظائف وكالتى و در لباس وكيل شعار مرگ بر خامنه اى بدهد.

- وقتى روحانى، نجفى، خاتمى، رفسنجانى و دهها گردن کلفت ديگر در همين رديف پیام فرستادند آیا مى توانستند نخوانند؟

- چه عيبى داشت. هم اكنون به سايت كانون وكلاى مركز مراجعه كن ٧ صفحه ویژه تبریک و تسلیت دارد يك دانه تبريک در آن نيست همه اش تسليت است. از كى قرار شد در مراسم كفن ودفن وكلا يك مشت جنايتكار عزا دار شوند وتسليت بگويند.

اين ها از قبل برنامه ريزى كردند. من هم شب فوت استاد نوشتم و هشدار دادم كه سناريو مراسم بانوى غزل ما سيمين بهبهانى را تكرار مى كنند و مراسم را مصادره انقلابى و اسلامى مى كنند .

- رئيس كانون چه مى توانست انجام دهد ؟

-كافى بود پيام بدهد كه اين بدعت فايده اى ندارد . وكلا تبعيض را دوست ندارند و شر مرسان. صاحب مجلس كه اگهى داد كانون وكلا بود. يعنى حال بايد براى مراسم دفن وكلا هم تابع اميال خامنه اى ونوچه هايش باشد . دفاع از حق سوگوارى آزادانه هم تند روى است؟

-نه رضا جان تند خو شدى .

- من معايب زيادى دارم اما تند خوئى با دشمنان آزادى هم عيب بزركى نيست

(باصدائى گرم ومهربان مثل هميشه جواب داد )

- ما مسلمانها مى كوئيم ً اشد اعلى الكفار ً

-اين ديكر تعليمات دينى شماست. مى دانى من مرز كفر و دين ندارم. مسجد و ميخانه يكى است حالا كه خواب صبحگاهى ما را بهم زدى خوشحالى؟

-براى من حرفهايت تسكين دهنده بود و درد دل كردم .

-سپاسگزارم كه انتقادات را مطرح كردى و كدورت ندارى.

- نه بابا كدورت چيه؟ حرف دلم را زدم و حرفت را شنيدم و آرام شدم . كارى ندارى بايد بروم سر كار.

-چرا حالا من با تو دو كار دارم يكى اينكه اجازه بدهى همين مصاحبت بى موقع صبحگاهى را بنويسم.

- اسم مرا ننويس. صاحب كار من بفهمد ديوانه مى شود. مى ترسد. مرا بيرون مى كتد. بعد كار پیدا نمى كنم .

- باشد اما تو هم قول بده وقتى همين گفتگو را نوشتم ومنتشر شد آنرا براى همه رفقا به ویژه كانون ها و وكلاى دادگسترى با ايميل بفرستى.

-چه عجله دارى؟

-فردائى شنبه ، جهارشنبه و پنجشنبه كانونهاى وكلاى مركز، استان اصفهان، فارس، خوزستان، بوشهر وقزوين براى يادبود استاد كاتوزيان مراسم دارند . شايد وكلا افشانه ه ارا به كار بياندازند يا شايد جنايتكاران عمامه دار از عمق نفرت ما ملت بيشتر آكاه شوند. عيبى دارد؟

- از همه بخواه همين كار را بكنند.

-اگر تو يك قدم بردارى ومفيد باشد ديكران صد قدم بر مى دارند.

-امشب كه از كار برگشتم شروع مى كنم . مرا مى بخشى بى موقع مزاحم شدم.

-روز به خير . مى روم با يكى از دوستان مشورت كنم بعد شرح حرف هائى را كه زديم مينويسم.

- خدا حافظ

 

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]