مسئول و پاسخكو كيست؟
محمدرضا روحانی

 
                                                                   

   زمينه سازى ما 

وقتى چنگال خونين خامنه اى ومالكى روز ٢٥ خرداد به جان عزيز بناهندگان ايرانى در ليبرتى نشست، يك شير پاک خورده مقاله اى نوشت تحت عنوان (استعفاى دو نفرو حمله به ليبرتى) . اين مقاله به امضاى شير پاک خورده ديگری رسيد كه هر كس او را ميشناسد مي داند كه او نمى تواند نوشته ًخود ً را بخواند يا اگر به او ديكته كنند بنويسد. بالآخره كشف كرد كه علاوه بر مارتين كوبلر استعفاى ما ( سه روز قبل از اين حمله)   ًزمينه هاى سياسى اين كار ً را فراهم اورد. البته فاصله زمانى بين استعفاى ما و آن حمله ده روز بود و نه سه روز . هم نويسنده وهم امضا كننده هم دهها سايت كه  آن را به جاب رساندند، هم پانصد و سى وهشت قاضى مجذوب ًشورا ً كه نيابتاً به استعفاى ما رسيدگى واجراى منويات فرمودندوبالاخره هيج يك از خوانندگان از بين هواداران، توجهى به اين غلط فاحش نكردند . جرا؟ جون اين كارها رابراى رفع تكليف مى كنند نه اداى وظيفه وجدانى. بكذريم . شتابزدگى انقلابى نويسنده وامضا كننده بى تاثير نيست . 

 

بگذريم از انكه فرداى روز حمله يعنى ٢٦ خرداد نگارنده يعنى همان ( زمنيه ساز) در نوشته اى تحت عنوان ( ايها الناس ليبرتى زندان نيست كشتاركاه است) . نقش جنايتكارانه ولى فقيه، دست نشانده او مالكى، كوبلر، بى عملى ملل متحد،كميسارياى عالى امور بناهندگان ودولت امريكا را شرح دادم . من در آن نوشته به مسئوليت كيفرى همه دست اندركاران اشاره كردم . ايها الناس شما ديده ايد كه هيج كس ديكرى حتى بين شورايى ها يا مجاهدين اين جنين در برابر بناهندگا بى بناه اشرف و ليبرتى انجام وظيفه وجدانى كنند؟ 

 

 

                                                                باسخ شايسته ما 

 

البته اين كنش هاى خصمانه ما را به واكنش هاى مقابله آمیز نكشاند. ( خير خواهانه همه را به ترك رفتارواعمال ظالمانه فرا.....) خوانديم 

 

 

البته آن ها باسخ خير خواهى ما را با ٢٠ برابر كردن حجم حكم غيابى رسيدگی به استعفا جبران كردند. 

 

اين توهين ها،تهمت ها،شايعه براكنى ها،جعل خبر، صد ها مقاله،گزارش، گفتار،و مصاحبه وووو عليه ما نتوانست بر تعهد انسانى ما در استعفا اثرى بگذارد. زيرا  آنجا تاكيد داشته ايم كه( در حد توان خويش از حق حيات و آزاديهاى اساسى هموطنانمان در خانه خود ساخته اشان اشرف و همجنين  ليبرتى كه در آن آشکار در بازداشت غير قانونى وبى سلاح در معرض كشتار قراردارند، قاطعانه دفاع كنيم .. 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-52475.html

 

و براى انجام وظيفه از جمله در نامه سر گشاده به ًهمكار ارجمندخانم شيرين عبادى ً دست به دامن ايشان شدم تا ً هر جه زود تر آستین همت بالا زنندو در دفاع از حق حيات هزاران بناهنده ايرانى ساكن در شهر اشرف واردوگاه ليبرتى...ً تلاش كنند

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54056.html

 

كار از ترور شخصيتى به تهديد فيزيكى هم كشيد. جون زور بازو نداشتم بشت يك كشتي گیر با وزن آزاد قايم شدم تا با در ميانى كند و نگذارد ً بند از بند ً من جدا كنند . 

 

 http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54729.html

 

                                                        خانه در آتش

 

هر جند هنوزنفسى مى آید وبه قتل نرسيديم اما توهين وتهمت ادامه داشت و دارد شرايط خطرناك خاور ميانه، نگرانی ما در باره حق حيات بناهندگان ايرانى در عراق را مى افزود. دو روز بيش از آخرين حمله به اشرف ، اقاى هوشنگ عيسى بيگلو وكيل بايه يك دادكسترى و حقوقدان دلير، دكتركريم قصيم و نگارنده در ً فراخوان و هشدارًى خطاب به ًاى آدمها ً از جمله نوشتيم كه ًاين بناهندگان بيش از هميشه درمعرض انتقام جوئى خون ريزان مسلط بر ميهن ما هستند و ً نسبت به وقوع ىك قتل عام هشدارً داديم. 

 

دريغا، روز دهم شهريور بار دگر چنگال خونين خامنه اى جنايتكار از آستين آلوده مقلد درنده او مالكى به در آمد. به جان عزيزان بناهنده ايرانى در اشرف نشست. در يك كشتار سبعانه بيكر ٥٢ تبعيدى تحت حمايت ملل متحد را به خاك انداخت . 

 

در يك ادم ربايى آشكار ٦ زن ويك مرد بناهنده ايرانى را به اسارت برد . 

 

دكتر قصيم در اين باره مصاحبه كرد. من هم سوكوار، با چشمى كريان خواستم دست به كار شويم  ًتا همكى از جهنم ميزبان ميهمان كش ً رهائى ىافته وبه كشورهاى امن منتقل شوند. 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-55053.html

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند
*مرگ رفسنجانى ‏
*جشن با ياد مرضيه
*هوشنگ رفت ؟
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر…
*شورا آرمانشهر مصدق
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى
*شاد باش موقت
*مرده ریگ امام
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من
* نامه اى به يك رئيس
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱)
*انتخابات كانون وكلا
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول)
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد
* قبيله نفوذى ها
* انتخابات و بوى بد برجام
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم)
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱)
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰)
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸)
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷)
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶)
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴)
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2)
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1)
*آى دزد آی دزد -۵
*آی دزد، آی دزد -۴
*آی دزد آی دزد ۳
*آی دزد آی دزد 2
*آی دزد آی دزد
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر...
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان
*سوءاستفاده از آبروی استاد
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص
*پایان زمستان با وکلا
*آسيد على «به قران كودتا شده ....»
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم
*جهل و جنايت
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول)
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲)
*مسئول و پاسخكو كيست؟
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم)
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم)
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول
*آه دل و آرزو
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱)
*این «طفل معصوم»
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی
*چشم‌انداز‌ها ۴
*چشم‌اندازها ۳
*چشم‌اندازها ۲
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول)
*استعفای ما آزمایش آنهاست !
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه
*بهار در همه باغها
*اخبار در آیینه اشعار و امثال
* اخبار در آینه اشعار و امثال
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول)
*سوالی و جوابی
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا »
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد»
*قوای مملکت ناشی از ملت است
*چهره‌ی واقعی مصدق
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني
*چهره‌ی واقعی مصدق