شاد باش موقت
محمدرضا روحانی

جامه كاغذين ما 

" اجداد ماوقتى از دست حكام جور فريادى مى شدند، لباسى كاغذين بر تن مى كردند. اگر مى توانستند شكايت خود راوگاه به خون مى نوشتند. بر" در ارباب بى مروت دنيا" به تظلم مى رفتند. تا ستمگر را به رفع ظلم دعوت كنند. حافظ مى گويد:
كاغذين جامه به خوناب بشويم كه فلك            رهنمونيم به پاى علم داد نكرد 
 
امروز بيانيه مشترك نمايندگان كارگران و اموزگاران ما منعكس كننده در خواست اكثريت ملت ستمديده ماست.جامه كاغذين ما خون نوشته اى از ستمديدگان است. اين فرياد فرياديان مى تواند يار وياور مردم، اميد افرين در ظلمت " اين روزگار تلخ تر از زهر " باشد. بكوشيم تا جنبش فرياديان با جامه كاغذين وخون نوشته اش جهانى شود." جملات داخل گيومه بالا عيناً از  مقاله‌ی «پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من» به قلم نگارنده نقل شده كه دو ماه پيش، دهم ارديبهشت ١٣٩٥-منتشر شده است
 
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-78086.html
 
موضوع اصلى مقاله اخير "بيانيه دلاوران در بند" بوده است. در اين نوشته به وظيفه مبرم واداى دين ايرانيان برونمرز براى پشتيبانى وكمك رسانى " از پشت جبهه به ميدان اصلى نبرد" پرداختم. 
 
                                     جان عزيز عظيم زاده
پنجشنبه دهم تير، دلاور در بند،دبير هيأت مديره اتحاديه ازاد كارگران ايران، پس از ٦٤ روز اعتصاب غذا ودر استانه مرگ با " قول اعاده دادرسى ورسيدگى عادلانه" اعتصاب خود را شكست. از شكنجه گاه اوين به زندانى با وسعت ميهن ما ايران و براى گذراندن" مرخصى قابل تمديد" اعزام شد. اين مرخصى موقت به بهاى اسيب هاى جدى ودراز مدت به تندرستى وجان عزيز كارگرى شرافتمند به دست امد.كاش اين رژيم مى توانست به حداقل حقوق وازاديهاى مورد مطالبه تاريخى،ملى وبر حق ايرانيان تن در دهد وعقب نشينى كند. دريغا " مصادره انقلابى" حق حاكميت مردم با استقرار نظام ولايت مطلقه فقيه حق اصلاح شدن را ازكليت اين رژ يم سلب كرده وپلها پشت سر انها شكسته و راهها بسته است . 
البته اين مرخصى موقت به نفع استمرار مبارزه است. دستاوردى است مشترك وارزشمند براى همه انانى كه در ايران ودر پهنه گيتى در برابر تجاوزات مستمر اين رژيم ايستاده اند. 
 
 
                                           مرخصى قابل تمديد
مرخصى قابل تمديد تركيبى است ازوقاحت اخوندى وباج خواهى عريان. به گروگان گرفتن آزادی معرفى كننده قانونى كار گران ايرانى است. براى اجبار او به سكوت وانفعال اين نوع حقه بازى  رسوا نمى تواند جلوى مطالبات تاريخى كارگران،كارمندان،معلمين،بازنشستگان، زنان،دانشجويان،بيكاران وووو سدى بسازد.حق سازمان يابى داوطلبانه را نمى توان با هيچ نوع از مرخصى هاى موقت، قابل تمديد ومرخصى از ازادى وحق حيات از ملت سلب كرد. تاريخ خونين ، ننگين  و شوم حيات جنايتكارانه نظام مسلط بر ميهن ما بهترين گواه اين مدعاست.
 
                                           استمرار مبارزات
حدود صد وده سال پيش زنان ابريشم كار مازندرانى به طور دسته جمعى براى تحصيل حقوق خود به اعتراض پرداختند. در همان ايام زنان بيوه اى كه مستمرى  باز نشستگى انان پرداخت نشده بود براى مطالبه حقوق معوقه خود در ميدان توپخانه تهران اجتماع كردند. اين گرد همائى ها نمى توانست بدون سازمان دهى و خود جوش باشد.اعتصاب تاريخى كارگران شيلات بندر انزلى،سنديكاى كارگران چاپخانه هاى تهران،كارگران قاليبافى كرمان، چرمسازيهاى تبريز.... همگى مر بوط به ايام ابتداى مشروطيت است. اين مختصر جاى ذكر شتابزده و حتى فهرست وار  مبارزات كارگران ايرانى هم نيست. در همه اين سالها استبداد وارتجاع داخلى وهمدستان وحاميان خارجى انها در برابر تحقق ارمانهاى عدالتخواهانه زحمتكشان متحداً ايستاده اند و از ان " يكى قصه دارم پراز اب چشم " و دلى پر خون.انچه امروز در صحنه ومبارزات ملى ايرانيان به چشم مى خورد استمرار نبر دهاى گوناگون ستمديدگان گرسنه است در برابر ستمگران غارتگر ازمند. 
                                               شادباش 
با اين همه اجبار خامنه اى به بالا كشيدن زهر "مرخصى قابل تمديد" اقاى جعفر عظيم زاده جاى خوشحالى دارد. به همه مردم ايران به ويژه زحمتكشان شهر وروستا،كارگران،سنديكاليست ها، ازاديخواهان،فعالين حقوق بشر، وكلا، معلمين، زنان،دانشجويان، بيكاران، باز نشستگان، ياران، همراهان،همفكران،همسنگران،به ويژه دكتر ملكى پيشكسوت دلير ودلاور سرافراز اقاى جعفر عظيم زاده وهمسر وهمدل شجاع ايشان شاد باش بايد گفت. همه ايرانيان پناهنده ومهاجر از خانواده هاى گوناگون سياسى، هم چنين همه مدافعان حقوق بشر وحقوق كارگران، از كشور هاى گوناگون كه در دو ماه گذشته در حد امكان خود براى حمايت از درخواستهاى كارگران ايران به انحا گوناگون فعال بودند، طبيعتاً شاد،سر بلند وسر افرازند و البته نهضت ادامه دارد . 
 
                                       عربده كشى رهبر 
همزمان  با الزام رهبر به پذيرش " مرخصى قابل تمديد" ولى مطلقه فقيه با به خط كردن مير غضب هايش در قوه قضائيه اسلامى گرد و خاك كرد،خط ونشان كشيد،عربده سر داد تا با تأكيدات غلاظ وشداد امر كند كه "قوه قضائيه بايد صد در صد انقلابى باشد وانقلابى عمل كند" وجانشين هاى لاجوردى هارا به صراط مستقيم هدايت كرد تا به انان " انقلابى ماندن،انقلابى فكر كردن و انقلابى عمل كردن" را بياموزد. با اين دود ودم حكايت " مرخصى قابل تمديد" را به بايگانى راكد بسپارد. دشنه جلادان خود رابراى روزهاى اينده تيز كند وجلا دهد. 
 
                                                غره نشويم 
دشمن زخم خورده وترسيده براى صيانت ذات خودموقتاً تغير رفتار داده است . غره نشويم. اين جلادان غارتگر بدون داغ و درفش،دار وتير باران،زندان وشكنجه و"شلاق درمانى" نمى توانند زندگى كنند. انان براى صيانت ذات انسانى خود به تشديد سر كوبى ها نيازمند هستند صفوف خود را همبسته كنيم واماده باشيم. ما ايرانيان برون مرز ميتوانيم با همبستگى واتحاد عمل در خطوط عمومى با حركت داخلى همراهى كنيم" كمك رسانى از پست جبهه به ميدان اصلى نبرد"  بسيار مؤثر خواهد بود اگرسمت و سوى واحدى داشته وموازي با حركت داخلى باشد. به نظر نگارنده اين امر بسيار ضرورى و مؤثر خواهد بود. " اين حد اقل اداى دين است به ولى نعمت همه ما ملت ايران."
شاد سر بلند وپيروز باشيد . شعارى كه ٥٥ سال پيش پشت ميله هاى دانشگاه مى داديم هنوز، در اين يلداى ظلمانى وطن مى تواند چراغ راه ما باشد . اتحاد، مبارزه، پيروزى. 
 
                                                                       محمد رضا روحانى ١٠ تير ١٣٩٥ 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند
*مرگ رفسنجانى ‏
*جشن با ياد مرضيه
*هوشنگ رفت ؟
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر…
*شورا آرمانشهر مصدق
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى
*شاد باش موقت
*مرده ریگ امام
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من
* نامه اى به يك رئيس
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱)
*انتخابات كانون وكلا
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول)
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد
* قبيله نفوذى ها
* انتخابات و بوى بد برجام
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم)
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱)
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰)
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸)
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷)
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶)
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴)
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳)
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲)
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲)
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2)
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1)
*آى دزد آی دزد -۵
*آی دزد، آی دزد -۴
*آی دزد آی دزد ۳
*آی دزد آی دزد 2
*آی دزد آی دزد
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر...
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان
*سوءاستفاده از آبروی استاد
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص
*پایان زمستان با وکلا
*آسيد على «به قران كودتا شده ....»
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم
*جهل و جنايت
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول)
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲)
*مسئول و پاسخكو كيست؟
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم)
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم)
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول
*آه دل و آرزو
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱)
*این «طفل معصوم»
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی
*چشم‌انداز‌ها ۴
*چشم‌اندازها ۳
*چشم‌اندازها ۲
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول)
*استعفای ما آزمایش آنهاست !
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه
*بهار در همه باغها
*اخبار در آیینه اشعار و امثال
* اخبار در آینه اشعار و امثال
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول)
*سوالی و جوابی
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا »
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد»
*قوای مملکت ناشی از ملت است
*چهره‌ی واقعی مصدق
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني
*چهره‌ی واقعی مصدق