پایان زمستان با وکلا
محمدرضا روحانی

شادباش و يك آرزو

با چشمانى باز به پيشواز بهار مى رويم در غربت تبعيد . چشمى شاد وخندان در انتظار آينده، فردائى روشن همراه سربلندى وسعادت مردم و ميهن . چشم ديگرى با وحشت ، لبريز از اشك وخشم، نگران حال و روز تاريك ميليونها ايرانى ستمديده ، گرسنه ، غارت شده وبى پناه كه اسير ارتجاعى بيدادگر و بي رحم هستند . در اين بحران و تنش سى وپنج ساله مهمترين تكليف همه آزاديخواهان همواره روشن نگهداشتن شبچراغ اميد بود، تا منفعل و زمين گير نشويم.

خردمندانه و بردبار با چنگ و دندان «نقبى به سوى نور » بزنيم. بكوشيم تا حداكثر همبستگى ممكن را به منظور رسانيدن صدای سركوب شدگان ايرانى، به جهان در بين تبعيديان و مهاجران ايجاد كنيم .

نقبى به سوى نور

طى دو هفته كذشته بسيارى از ايرانيان درون وبيرون مرزهاى ميهن دل نگران آزادگانى در زندانهاى اوين ، رجائى شهر و زندان نظام شيراز بودند. نه وكيل دلاور دادگسترى ايرانى به اتهام اجراى رسالت وجدانى، قانونى و ملى، در دفاع از موكلين خود در بيدادگاههاى آخوندى به زندانهاى سنگين محكوم شدند. در زندان هم آماج آزار واذيت دائمى هستند .

اين رادمردان اسيركه دشنه تيز عمامه داران مسلط بر ميهن را همواره زير گلوى خود احساس مى كنند ، درخواست داشتند كه سه تن از همبندان آنان كه نيازمند به خدمات درمانى تخصصى وفورى بودند به بيمارستان اعزام شوند. مأمورين معذور ولى فقيه از اجابت اين درخواست طبيعى خوددارى مى كردند.

اين زندانيان سال گذشته نيز در زندان در اعتصاب غذا بودند. فراموش نكنيم كه يكى از ابزارهاى زجر كش كردن زندانيان محروم كردن آنهاست از دسترسى به خدمات پزشكى ضرورى. اخبارى درباره‌ی قتل عمد زندانيان از اين طريق را همگى خوانده ايم. نگارنده در سالهاى اخير در چندين نوشته، سخنرانى، ومصاحبه هاى گوناگون به مشكلات دراويش، ابعاد، اشکال وانگيزه هاى آزار گسترده و مستمر آنان پرداخته بود.

متاسفانه آنها را از دسترس خارج كرده اند. تنها يك نمونه آنرا دريافته‌ام كه مى‌تواند خواننده را در جريان كلى اين رفتارهاى غير انسانى قرار دهد .

 

http://pasargadcity.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=232:2013-04-16-14-24-43&Itemid=505

 

مى‌دانيم كه خامنه اى هنوز «صداى انقلاب » را نشنيده است . در خواستهاى مكرر اين زندانيان براى دسترسى به خدمات ضرورى و فورى درمانى همبندان آنان به كوش كسى فرو نرفت . متاسفانه هنوز آن‌چه البته به جائى نرسد فرياد است. ناگزير نه تن از اين وكلاى در بند به عنوان اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند. به همت دليرانه اين انسانهاى فداكار صداى دادخواهى آنان به گوش ايرانيان و بخشى از مردم آزاده جهان رسيد. البته اين پژواك خبرى و رسانه اى هميشه لازم است ولى كافى نيست. نميتوان به معجزات افكار عمومى در برابر جنايات جباران اميد چندانى داشت. بدون اجتماعى شدن مبارزه نمى توان به مصاف ولايت مطلقه فقيه رفت جزء كوجكى از اخبار مربوط به حمايت از حركت اجتماعى اخير را مى توان در لينك هاى زير ديد:

http://www.majzooban.org

http://majzob.wordpress.com

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-59475.html

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59529.html

أقدام هماهنك و سراسرى ايرانيان، به ویژه دراويش كه از سراسر ايران به طور گسترده براى شركت در اجتماع اعتراضى ۱۵ اسفند، مقابل دادستانى انقلاب تهران حركت كردند تأثيرات سنكينى داشت. عليرغم تمهيدات مأمورين رنگارنك سركوبى ، در دروازه هاى شهرها ، براى كنترل مسافرين و جلوگيرى از حركت كسانى كه ممكن بود براى شركت در تظاهرات اعتراضى به تهران بروند، كنترل وبازرسى در گلوگاههاى تهران و ايجاد موانع و محاصره محل تظاهرات مانع از حضور بسيارى از مردم شده با اين همه بخشى از مردم توانستند از اين تورهاى بازرسى بگذرند و به محل برسند.

از طرفى چندين هزار نفر در شهرهاى مختلف به عنوان همبستگى و پشتيبانى از نه وكيل اعتصابى، داوطلبانه به اعتصاب غذا بيوستند .

مأمورين در نقاط مختلف تهران مردم را دستگير كردند. در محل اجتماع با شليك تير هوائى و گاز فلفل يا حمله با چماق و باطوم تعدادى را زخمى كردند. دهها تن زخمى وحداقل ۲۵۰ نفر بازداشت و روانه زندان اوين شدند. يك سوم بازداشت شدگان از خانمهاى شركت كننده در تظاهرات بودند . همه اين بازداشت شدگان بلا فاصله اعلام اعتصاب غذا كردند .

زندان اوين جاى كافى نداشت . انتقال زندانيان به بازداشتگاههاى ديگر مى توانست شعله خشم مردم كوچه و خيابان را مشتعل سازد. بخشى از مردم درسراسر كشورآماده معرفى خود به زندانها مى شدند.

ديوار ترس را اكسيون هماهنگ، گسترده و سراسرى فرو ريخت .

 

كانون وكلا كجا بود

شروع اين اعتراض ها مقارن بود با شروع فعاليتهاى انتخاباتى كانون وكلاى مركز . وكلا مى‌پرسيدند مسئولين كانون چرا دخالت نمى‌كنند؟ صحبت از تحريم انتخابات مى‌شد دعوا بيخ پيدا كرده بود. حدود سى جهل هزار وكيل ، كار اموز و كارمندان دفترى آنها موضوع را مى دانستند، بحث در مورد وكلاى بيمار ، اعتصاب و تظاهرات احتمالى ابعاد گسترده اى در ميان وكلا و كارآموزان پيدا كرد. قرار بود روز ۶ اسفند روحانى كه ملبس به لباس وكالت هم شده و آنرا هم ملوث كرده است در جشن كانون شركت كند. نظريه اعتدال را در اجتماع با شكوه چندين هزار نفره وكلا ، نمايندكان قواى سه گانه عرضه نمايد. ميدان رقابت برادران لاريجانى و روحانى سخت متشنج بود « اصولگراها» دراويش را به سبزها بستند. سبزها وكلاى خوشنام را به تعدادى از وكلاى خارج كشور سنجاق كردند ، لاريجانى ها ميخواستند سوار نا رضايتى وكلا شده و روحانى را در كانون وكلا ( كه قوه قضائيه آنرا حياط خلوت خود كرده است ) هو كنند. حجت الاسلام علوى اعلان خطر كرد. از اغتشاش وحشت داشت . روحانى ناچار چهار روز قبل از جشن خبر داد كه نمى تواند در مراسم حاضر باشد اما مى خواهد فوراً نمايندگان كانون ها را درباره مشكلات مربوطه به «قانون جامع وكالت » ملاقات كند محض خالى نبودن عريضه و با شتاب هيأتى ازكانونهاى گوناگون به تهران آمدند وروز سوم اسفند با روحانى ملاقات كردند.

روز بعد هيأت مديره كانون وكلاى مركز دو كار را در يكروز به انجام رساند. كلنگ ساختمان باشگاه وكلا را با پانزده هزار متر مربع زير بنا در سعادت آباد زدند .

تا وكلا محل اجتماعى داشته باشند. در باشگاه وكلا كشتى نمى‌گیرند و بوكس بازى نمى كنند. محل ملاقات وبحث وجدل است. اما همان روز هيأت مديره براى جلوكيرى از پر حرفى در جريان جشنى كه قرار بود ۴۸ ساعت بعد برگزار شود با شتاب مصوبه زير را مى گذراند و فوراً از طريق سايت كانون اگهى مى كند . اين هم شاهكار حقوقدانانى كه به درخواست روحانى. «برائت از مشركين» كردند .

«در روز جشن استقلال هر نوع تبليغات ومعرفى تشكلها و كانديداها و آوازه‌گرى در داخل سالن و خارج از آن وخيابانهاى اطراف كه در غالب ارائه اعلاميه ها، نشريات، پوستر و خبرنامه، كارت هاى تبريك و صور ممكن ديگر از طرف اشخاص وتشكل ها ومؤسسات ممنوع مى باشد و تخلف از آن مشمول ماده ٧٧ آئين نامه استقلال خواهد بود و مقرر گرديد مراتب به هيئت محترم نظارت براى انتخابات كانون اعلام ودر سايت منعكس گردد . » خوب متوجه شديم كه نوعى از كانون وكلا توليد شده است كه مى‌تواند صداى وكيل را  در «خيابانهاى اطراف » هم كنترل كند در عين حال باشگاه مى سازد.

نتيجه آنكه رقباى اصول گرا و سبز ترسيدند و در رفتند. نيامدند. وكلاى معترض و هوادار وكلاى زندانى هم شركتى در جشن نداشتند. مهمترين شخصيت حاضر درجلسه هم مدير كل حقوقى شهردارى تهران بود . در عوض سربازان گمنام امام ، لباس شخصى هاو مامورين نيروى انتظامى در آن حوالى موج مى زدند. بد نيست بدانيم كه چنان افتضاح مصوبه ۴ اسفند كانون وكلا در آمد كه بلا فاصله كه پس از انتخابات آنرا از سايت برداشتند.

 

لبخند بيروزى

خانم اشتون براى مذاكراتى «اميد بخش» با رعايت آئين نامه عفاف و حجاب به عنوان ميهمان وزارت خارجه ولى فقيه، ام القراى اسلامى را به وجود مبارك مزين كرده بودند . ضمن انجام وظائف ديپلماتيك و توليد لبخند براى عكاسهاى رسمى بى احتياطى فرموده و مختصرى از دردهاى بى شمار مظلومان وقربانيان رژيم را در تهران شنيدند. اگر قرار بود تظاهر كنندگان يا بازداشت شدگان در اوين را به مجازات اسلامى معمول برسانند، طبق معمول نيازمند احراز هويت هم نبودند اما مصلحت نظام چه مى شد ؟ مذاكرات هسته اى كه اكنون به حوزه فعاليتهاى موشكى رژيم هم سرايت كرده با حضور خانم اشتون در تهران قوز بالاى قوز نمى شد وبه حوزه هاى جديدى گسترش نمى يافت؟ بعد هم كانونهاى تنش گسترده بود. تمركز نداشت تا چند مسؤل را بگيرند، محبوس يا مرعوب كنند و بحران مهار شود. ناگزیر فعلاً بازداشت شدگان اخير را رها كردند و سه زندانى بيمار را به درمانگاه وبيمارستان رساندند. وكلا هم اعتصاب غذاى خود را شكستند.

اين بار بايد لبخند پيروزى زد. اما بايد به يادداشت كه «نرمش قهرمانانه» رهبر موقتى است . در اولين فرصت كه بتواند دست به انتقامجوئى خواهد زد. يك لحظه هم درنگ نخواهد كرد .

 

درس‌آموزی

پيروزى اخير به ما مياموزد كه هيچ حركتى بدون اجتماعى شدن مبارزه نمى تواند جبارى رابه دست كشيدن از ستمكارى وا دارد . ما پناهندگان ومهاجران ايرانى تنها در صورتى ميتوانيم عليه دشمن مشترك يعنى جلادان مسلط بر ميهن عمل كنيم كه در هماهنگى شفاف وهمبستگى با خواسته ها ومنافع مردم باشد . تلاش براى اعتلاى كمى وكيفى مبارزات مردم نمى تواند تنها متكى به اراده گرائى و آرمانخواهى احزاب يا شخصيت ها باشد . بايد راه براى حضور داوطلبانه وتأثيرگذارى گسترده مردم باز شود. نقد و انتقاد، آمد ورفت ، دادوستد فكرى، اتحاد عمل ما رابه همدلى عمومى نزديك كند . از اين راه مى توان ريشه ارتجاع را به دست مردم وبه نفع آنان قطع كرد .

چنین جبهه‌ی گسترده اى دو محور دارد يكى وحدت مبارزاتى است و ديگرى پذيرش اختلاف عقيدتى . به نظر مى رسد زمان احزاب و جبهه هاى آهنين سپرى شده است.

 

تبريك

در پايان لازم مى دانم نوروز را همراه پيروزى وكلاى مظلوم و زندانى بر جبارظالم تبريك بگويم .

آنچه گذشت  «در باب جدال درويش ومدعى» نبود. مبارزه بين ارزشهاى والاى مدنيت معاصر يعنى حقوق بشر بود بر ارتجاع ددمنش وبربريت حاكم بر جان وحيثيت ايرانيان . تنزل اين نبرد بين درويش و نادرويش از ارزش واقعى اين حركت گرانقدر و انسانى مى كاهد . اين پيروزى را به همه آزادگان ، ايرانيان، همه زندانيان اسير ولى مطلقه فقيه، وكلاى دادگسترى به ویژه همكاران دلير آقايان حميد رضا مرادى، امير اسلامى، رضا انتصارى، اميد بهروزى مصطفى دانشجو، مصطفى عبدى، كسرى نورى ، افشين كرمى‌پور، و فرشيد الهى تبريك مى‌گويم . سربلندمان كرديد. سرافراز تر باشيد. «گذشت دور زمستان رسيد دولت گل». (۱)

 

٢٩ اسفند ١٣٩٢

محمدرضا روحانی

 

۱- http://pezhvakeiran.com/maghaleh-59350.html

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*رهبر،جرائم قوادی و ‌خیانت [2020 Jun] 
*عدالت اسلامی [2020 May] 
*آمر مسعود رجوی است  [2020 May] 
*روابط اقايان پمپئو و هوك با مقوله جن وتخم جن [2020 Apr] 
*دویست بار اسلام و جیب آقاسیدعلی‌‌‌‌‌  [2020 Apr] 
*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]