آسيد على ذهب الدوله بالبوله
محمدرضا روحانی

 
ابن حمار و بول
 
مقاله ارزشمند و آموزنده دكتر مسعود نقره كار تحت عنوان «حبس البول» را خواندم.
 
 
نويسنده در اين نوشته با شرح مختصر شيوه غربى و غير اسلامى معالجه و جراحى ولايت مطلقه امر، امام امت، فقيه عاليقدر حضرت آیت‌الله العظمى سيدعلى خامنه اى رهبر مسلمانان جهان.... به معرفى احكام طب اسلامى براى درمان بيمارى مقام معظم رهبرى برداخته اند. خواندن اين مقاله برايم نقش بول را در تعیين سرنوشت اولاد معاويه تداعى كرد.
اخبار گوناگون شيعيان حكايت دارد كه مروان ابن حكم ملقب به ابن حمار آخرين خليفه از سلسله بنى اميه جنگجوئى بى رحم و مروت بود. بيشتر ايام خلافت خود را به جنگ در امپراطورى پهناورش كه تقريباً ٨ برابر مساحت ايران امروز را داشت گذراند. در ارمنستان، آذربايجان، عراق، اردن، شامات ( سوريه ) به مصاف مدعيان رفت. بالاخره در موصل و جنگ زاب با ابومسلم خراسانى جنگيد. استاد عبدالحسين زرین كوب مى‌نويسند «در اين جنگ صد هزار شمشير زن در ركاب مروان بودند. با اين همه در دفاع از جان و ملک و ملک كوششى نمى‌كردند. پیداست با چنین سپاهی از مروان چه كارى برمى آمد...» (۱)
 
شكست خورد و به مصر هزيمت كرد. در آن سرزمين در جنگ دیگری اسير و كشته شد.
اخبار شيعيان ايرانى، رعاياى محكوم اولاد معاويه و يزيد در باره مرگ اين حاكم عرب سنى و تمدن تاريخى و خونى مى نويسند كه او در آخرين نبرد براى قضاى حاجت از خرش پياده شد.
 
او كه از خر شيطان پائين آمد خر بى سوار خليفه خريت كرد و در ميدان جنگ به راه افتاد. (۲)
عساكر خليفه مسلمين مركب رهبر مطلقه خود را در معركه بى سوار ديدند و شناختند. آنان كه در آرزوى رهائى از شر مشقات جنگ و بى خانمانى بودند به تصور آنكه ملک در جنگ كشته شد فرار را بر قرار ترجيح داده و گريختند. خليفه مروان ابن حكم به اسارت دشمنان در آمد. سرش را از تنش جدا كردند. به عنوان هديه براى سفاح اولين خليفه عباسى فرستادند.
شايد شان نزول لقب او، ابن حمار ناشى از حضور خر بى صاحب او در ميدان جنگ باشد. معمولاً اين قبيل تاريخ پردازيهاى تخفيف آميز و تحقير آلود بى سبب نيست.
در جنگ فرقه اى بين خونخواهان امام حسين و اولاد معاويه و يزيد حلوا پخش نمى كنند. اين قبيل خبر ها را بايد با ذكر احتياط نقل كرد در عين حال وقتى استاد زرین‌كوب مى‌نويسند كه صد هزار سباهى مروان ابن حمار «در دفاع از جان و ملک و ملک كوشش نمى كردند...» مى توان به سستى دستگاه سر كوبى خليفه مسلمين پى برد. حكايت اين بول بى محل و بى موقع در ميدان سرنوشت ساز جنگ كه موجبات واژگونى بساط ظالمانه بساط بنى اميه را فراهم آورد عبرت انگيز است.
اعراب در اشاره به آن جمله اى دارند كوتاه و گويا . ذهب الدوله بالبوله.
دولت او با بولى از دست رفت. و اين است سرنوشت ابن حمار.
 
درسى از چند تنش
 
لوموند ديپلماتيك بيلان جهان نشريه ايست سالانه كه در ژانويه هر سال اوضاع كشورهاى مختلف جهان را در سال قبل گزارش مى دهد . در اين مجموعه نظرات كارشناسان راجع به وضع اقتصادى، سياسى و اجتماعى كشورها منعكس
مى شود . مطالب مربوطه به هر كشور بسيار خلاصه است. اين مقالات تصويرى كلى از شرايط موجود و چشم‌اندازهاى آينده مى دهد.
نشريه مذكور در شماره ويژه سال ٢٠١١ درباره مصر به بالا رفتن توليد نا خالص ملى آن كشور در سال قبل به ميزان ۵/۳ در صد خبر مى دهد. تصريح مى‌كند كه وضع اقتصادى كشور نسبتاً خوبست و توانسته از بحران اقتصادى جهانى در سالهای ٢٠٠٨- ٢٠٠٩ سر سلامت بدر برد با اين تاكيد كه از سال ۲۰۰۴ - تا ۲۰۰۹ سالانه بين ۷تا ۸ درصد به توليد ملى اضافه شده است . در عين حال در اوضاع چهل درصد مردم كه زير خط فقر هستند تغيرات محسوسى ديده نمى شود. (۳)
در همان نشريه در باره اقتصاد تونس مى خوانيم كه با وجود وضع بد برداشت كشاورزان در آن سال، رشد اقتصادى شش درصد است و به خوش بينى صندوق بين‌المللى پول در باره پائين امدن نرخ بيكارى اشاره مى كند .(۴)
باز در همان منبع آمده كه ليبى ثروتمند است و مالك ۴۱/۵ ميليارد باريل نفت اكتشاف شده و ۱۰۵ ميليارد دلار ذخيره ارزى با شش و نيم مليون جمعيت (۵)
لوموند ديپلماتيك در همان شماره درباره سوريه به رفرم‌هاى مهم بشار الاسد اشاره مى كند با اين تاكيد كه توليد ناخالص ملى ظرف پنچ سال بيش از دو برابر شده است. (۶)
هنوز چاپ اين مطالب به پايان نرسيده بود كه جوانى از شهر « سيدى بوزيد » در تونس به نشانه اعتراض به شرايط خود سوزى كرد (۱۷ دسامبر ۲۰۱۰) مردم به خيابان ها ريختند و كمتر از يكماه بعد رژيم زين العابدين بن على سقوط كرد.
اين تنش با شتاب به مصر سرايت كرد. با حركت يكپارچه و گسترده مردم دو ماه بعد مبارك از كار كناره گرفت.
با كناره‌گیری مبارك در اواسط فوريه، بن غازى در ليبى شاهد انفجار خشم توده‌ها شد. جنگ داخلى درگرفت و هشت ماه بعد روز ۲۰ اكتبر ۲۰۱۱ قذافى به قتل رسيد و رژيم او بعد از ۴۲ سال پايان يافت . (۷)
نيمه مارس ۲۰۱۱ سوريه ميدان نبرد مردم و خاندان اسد شد كه با دهها هزار كشته و میليونها آواره ويرانى هاى عظيم هنوز جنگ با جنبش گسترده، بى شكل و بدون برنامه ادامه دارد. مشكل بزرگ در تمام اين كشور ها قدرت ارتجاع مذهبى و ضعف و پراكندكى نيروهاى سكولار است . جنگ بين نيروهاى اسد با سكولار هاى دشمن رژيم و با اسلاميت هاى گوناگون مثل داعش و النضه و زدوخورد بين سكولارها و ارتجاعيون شرايط را در سوريه بسيار پیچيده كرده است . داعش ( دولت اسلامى عراق وشام)  با اعلام خلافت ابراهيم عواد برى السامرائى ، با عنوان امير المومنين ابوبكر بغدادى مرزهاى بين المللى عملاً نفى شده و بخش بزرگی از كشور عراق و سوريه به ميدان آدمكشى‌هاى اسلاميست ها تبديل شده است . البته بنا به اعلام مقامات كشورهاى اروپائى و آمريكا بين ١٠ تا٣٠ هزار داوطلب از اتباع آنان تا كنون با خلافت اسلامى ابوبكر بغدادى بيعت كرده و در جبهه‌هاى جنگ هستند. بين‌الملل ارتجاع عملاً همه دستاوردهاى ملل متمدن را به مصاف مى طلبد.
اين جنبش هاى گسترده، پراكنده، داوطلبانه و بدون تمركز سازمانى محسوس هستند. اين خصائص آسیب‌پذیری آن‌ها را كم و نيروهاى سركوبى دولتها را نا كارآمد مى كند.
به اين خصائص بايد عنصر متحد كننده كلى يعنى شعارهاى واحد را افزود. سقوط ملموس اقتدار و روحيه نيروهاى مسلح دولتى موجبات تشجيع مردم و ارتقاء شعارهاى آنها مى شود. در خواست نان ،كار و آزادى به سرعت تغير ماهيت مى دهد . عدم امكان سركوبى سريع گردهما ئى هاى اعتراضى موجب ارتقاء در خواست ها مى شود . به اين ترتيب است كه با شتابى حيرت انگیز « الشعب يريد اسقاط النظام» -مردم خواستار واژگونی نظام هستند- را روى پرچم‌ها مى خوانيم. اين وجوه در جنبش اعتراضى سال ۸۸ ايرانيان هم اينجا و آنجا به چشم مى خورد. راى من كو بعد از مدت كوتاهى تبديل به مرگ ولايت فقيه شد. شعار مرگ بر خامنه اى جاى يا حسين مير حسين را به خود اختصاص داد.
هرچند امروز عناصر مختلف دخالت هاى بين المللى بر سرعت يا كندى جريان اين جنبش ها مؤثر است و مى تواند با تقويت اختلافات فرقه اى آن‌را به جنگ‌های ارتجاعى سمت و سو دهد اما هرگز ماهيت دعوا كه عليه دولتهاى سركوبگر است را تغيیر نخواهد داد .
تضاد بين ستمگر و ستمكش آشتی‌ناپذیر است. حمايت جمهورى اسلامى و پوتين هاى روسى اگر نبود شر رژيم بشار الاسد هم مانند زين‌العابدين بن على، حسنى مبارک و معمر قذافى تا كنون از سر مردم كنده مى شد. اسناد موجود نشان مى دهد كه هيچ ديپلمات، روزنامه نگار و جامعه شناسى در دنيا تحليل و بيش‌بينى سقوط اين ديكتاتوري‌ها را نداشت. بر عكس همه به بقاى وضع موجود اميدوار بودند . تحليل هاى سياسى ناگزير به عناصر مشخصى كه ديده مى شود مبتنى است. در ديكتاتوري‌ها حضور مردم ملموس نيست. بنابراين در تحليل ها جائى براى آرزوهاى آنان وجود ندارد.
اين مقدمات بدان آوردم كه قدرتهاى بى ريشه تضمينى براى ادامه حيات ندارند وذهب الدوله بالبوله امروز هم براى ولى فقيه صادق است. و بايد براى آينده فكرى كرد تا از بار توليد استبداد و ارتجاع مذهبى پيشگيرى شود .
باد تند است و چراغ ابترى. رو بگردانم چراغ ديگرى.
يكى از اين چراغ ها شناختن حق دفاع است براى همه. من در اين ميان بيش از همه نگران تضمين حق دفاع آسيد على هستم.
 
حصر رهبر
در حالى كه بر اساس آمار موجود بيش از ٨٠ درصد مردم زير خط فقر هستند و فساد، رشوه، وارتشاء روز به روز بيشتر و بيشتر مى شود. غارتكران عمامه دار هستى ، و حيثيت و آزادى مردم، به ويژه زنان، دستمزد بگیران، بيكاران، دانشجويان، بازنشستگان ووو را مستمراً مورد تجاوز قرار مى دهند.
دستگاه سر كوبى دچار وحشت است.
حضور فرمانده سپاه در جمع مسئولان سپاه صاحب الامر دشمن را نشان مى دهد و اعلام مى كند  «خطر فتنه ۸۸ از هشت سال جنگ بيشتر بود ...» ۵ خرداد-
براى پشتگرمى نماينده جامعه المصطفى در چين به خبرگزارى آقا مژده مى دهد كه همه شيعيان مقلد... خامنه اى هستند. نهم شهريور-
سردار سرلشكر صفوى دستيار و مشاور عالى فرمانده معظم كل قوا خيال همه جهان اسلام را راحت مى كند. او در مراسم پاسداشت رجائى و باهنر سخن گفت كه «ما هم اكنون يك رهبر ، قدرتمند، حكيم، دور انديش، مهربان وداراى نفوذ سياسى در عراق، سوريه، فلسطين وجهان اسلام داريم كه فرمانده دفاع از بلاد اسلام است.» نهم شهريور .
عربستان سعودى شرط روابط با ولى فقيه را روشن كرده بود و به فرمانده دفاع از بلاد اسلام پيام داده بود كه فضولى موقوف.
دكتر عبدالعلى عبدالله نماينده پادشاهى سعودى در ملل متحد مى گوید. «ما هنگامى به ايران خوشامد مى گوئيم كه در امور داخلى كشور هاى عربى دخالت نكنند.»
قبلاً نماينده مقام معظم رهبرى در ديدار با طلاب ومردم در دزفول زرادخانه رهبر را لو داده بود و «به خاوير سولانا گفتم كه زراد خانه ما حوزه علميه قم است نطنز و فردو نيست. » ۲۵ خرداد-
يعنى قم را حفظ مى كنيم و در تاسيسات اتمى را گل مى گیريم؟
پاسخ روحانی ، ظريف، رفسنجانى، خاتمى و و و را سردار سعيد قاسمى از فرماندهان جنگ به صراحت مى دهد كه  «اگر سخنان رهبر مبنى بر خوش بين نبودن به مذاكرات هسته اى درست از آب در نيايد بايد با ولى فقيه خداحافظى كرد-» ۲۴ تير- يعنى ما سرتان را مى زنيم.
البته قبلاً روز ۲۵ ارديبهشت درى نجف آبادى عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى و نماينده ولى فقيه در استان مركزى در همايش فرهنگ عزم ملى و مديريت جهاد در شيراز تكليف كار را در شيراز روشن كرده بود «خدا رهبرى را حفظ كند اما بهر حال براى بعد از ايشان بايد بفكر باشيم ...»
اما جنتى دبير شوراى نگهبان و فدائى ویژه رهبر، امام جمعه تهران در گردهمائى ائمه جماعات ۱۶- استان كشور رقبا را لو مى دهد و «اخيراً مسئولين يكى از استانها اعلام كرده بود به زودى و با حاصل شدن توافق هسته اى مجلس را در دست مي‌گيريم و آن زمان نوبت حصر رهبرى و آزادى سران فتنه ( موسوى وكروبى ) است...» سايت ديگربان - ١٩ شهريور ٩٣
 
تمارض رهبر؟
با بسترى شدن خامنه اى دكان آمد و رفت مقام معظم رهبرى سخت رونق گرفت . در حالى كه پسر رفسنجانى به امرخامنه اى اسير دست صادق لاريجانى است رفسنجانى به عيادت  «عمود خيمه نظام» مى رود و اعلام مى كند. آقا شما عشق ما هستيد از مراجع پانزده‌گانه قم و آيات عظام فقط جوادى آملى، علوى گرگانی و نورى همدانى براى احوالپرسى به بيمارستان رفتند. حضور فوتباليست‌ها، شعراى ولايتى، گويندكان تلويزيون، وزنه برداران و فيلم سازان كنار تخت.«معظم له » يك مانور «تمام خلقى » بود .
مى گويند آقا تمارض مى كند. قبلاً به قصد كنار كشيدن آقا مجتبى را به درس خارج فرستاده تا حال آماده احراز پست قائم مقام رهبرى شود. به اين ترتيب جام زهر هسته اى بدون حضور رهبر بالا كشيده خواهد شد و سران «فتنه » هم با عفو عمومى به صحنه باز مى گردند . آمريكا و اروپا راضى مى شوند و صد ميليارد دلار توقيف شده به خزانه خامنه اى سرازير مى شود و بزک نمير بهار مياد خربزه با خيار مياد.
مى گويند رفسنجانى دستش در پرونده پسرش زير ساطور خامنه اى است با خاتمى، روحانى و نوچه ها يشان در اصل ماجرا صد در صد موافقت دارند منتهى علاقه دارند به  «دوران طلائى امام » بازگردند و آقا سيد حسن خمينى را به عنوان قائم مقام رهبرى توصيه مى كنند. و سپاه در اين ميان در ليست تروريستى آمريكا گرفتار است. فرماندهان سپاه نه راه پس دارند ونه راه پيش . هر يكى به طرفى مى كشد .
نگارنده فكر مى كند در اين قبيل موارد يك كارگردان قوى داخلى لازم است با تشتت فعلى حمايت خارجى و سناريوهاى وارداتى به كار نمى آيد . اين زور است كه راه جانشينى را باز مى كند .
 
«آقا» چه شود ؟
 
هر سناريوئى را در نظر بگيريم راهش با عبور از«آقا» باز مى شود. من آرزومندم از آقا عبور نكنند. همين جا بايد تأکيد كنم كه من با اين اصطلاح سخت مخالفم كه «آرزو عيب است اما بر جوانان عيب نيست» آن وقت پيرمردان و كهنسالان بايد نااميدى را هم به بيماريهاى ايام كهولت بيفزايند و از بام تا شام عنق باشند و غر بزنند؟
بنا بر اين اميد براى همه لازم است من اميدوارم سيد على خامنه اى براى حفظ جان خود و زن و فرزندان ونوه ها از خشم توده ها عقل به خرج دهد. به توصيه نيمه اسفند ماه سال گذشته من كه با خير خواهى از او خواسته بودم «آسید على مواظب سلامتى خود باشد »
 
 
توجه كند يادش باشد كه روز ۲۴ اسفند و پيرو نامه قبلى نوشتم كه  «به سراغ دليرانى چون دكتر ملكى و مهندس اميرانتظام برويد بخواهيد شفاعت كنند تا دكتر تابنده قاضى پاكدامن و وكيل شرافتمند در حريم حرمت خود شما را پناه دهند. زنده ماندن شما براى پاسخگوئى در برابر يك دادگاه عادلانه براى روشن شدن علل سيه‌روزى امروز ايرانيان، تخفيف تنشهای گسترده در كشورهاى مسلمان نشين، توقف تروريزم بين‌المللى، برقرارى صلح و آرامش در خاورميانه و حفظ صلح جهانى مؤثر است. » و هنوز كودتا، يا شورش و قيامى نشده است شتاب كنيد جان خود و زن، فرزندان، عروسها و دامادها و بچه‌ هاى آنان را از خشم كور توده ها و دست كودتاچيان نجات دهيد انها تخم و تركه شما را از ريشه در مى آورند...»
 
 
از سر نوشت اولاد معاويه مروان بن حكم ملقب به ابن حمار درس بگيريد. تا باز هم نگويند ذهب الدوله بالبوله
از ما گفتن و از شما نشنيدن .
 
سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۳
 
پانویس:
۱- دو قرن سكوت صفحه ۱۴۰
۲- اگر اصل خبر هم درست باشد خرسواری خلیفه مسلمین آن‌هم در میدان جنگ برای دست‌انداختن اوست. عرب‌ها سوارند.
۳،۴،۵،۶،به ترتیب خلاصه‌ای است از لوموند دپیلماتیک، بیلان جهان، چاپ ۲۰۱۱ صفحات ۱۱۸،۱۱۹ و ۹۴ ، ۹۳ و ۱۲۰
۷- هنگام قتل فجیع قذافی و محاکمه‌ی تحقیرآمیز و غیرانسانی مبارک در جمع ایرانیان برای دفاع از اهالی شهر اشرف در  گردهمایی ایرانیان در شهر ژنو حضور داشتم. در آن گردهمایی ضمن سخنرانی این وحشی‌گری‌ها را محکوم کردم. زنده خامنه‌ای فایده دارد. کشتن او دردی را دوا نمی‌کند. حق حیات همه محترم است.

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]