آسيد على «به قران كودتا شده ....»
محمدرضا روحانی

 
بار سنگين ولايت مطلقه امر
 
آسید علی
يادمان باشد كه سلام وعليكى بين اين نگارنده و شما وجود نداشت و ندارد . مى توانيم صاف وپوست كنده برويم سراغ ام الفساد ، يعنى قانون اساسى جمهورى مقدس اسلامى شما .همه ديده، شنيده و يا خوانده اند كه اين شلم شورباى ولايت فقيهى با چه دوز، كلك، دروغ، غوغا و به ضرب چماق تكفير، بستن دهانها، شكستن قلمها، در جو ترس، ترور، آدمكشى، زندان و شكنجه وووووو پخته شده است. حال سى وچهار سال است كه دستپخت ولايت فقيهى شما سم مهلكى شده و حيات، حيثيت، و آزادى يك ملت كهنسال و با فرهنگ را به مخاطراتى جدى مبتلا كرده است .
اين مصيبت لاعلاج تنها مردم را محكوم نكرد. بر گرده حاكم هم كوهى از تكاليف ايدئولوژيكى و غير عملى گذاشته كه نتيجه آن انباشت تنش ها و گره‌هاى ناگشودنى در همه عرصه هاى حيات ايرانيان طى سالهاى سياه گذشته است. دره وحشتناك بحرانها، در تمام عرصه ها هر روز ژرف تر و گسترده تر دهان مى گشايد.
 
خمينى و شما بايد «نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى واقتصادى ايران را بر اساس ضوابط اسلامى» بنا مى كرديد تا «حكومت آرمان سياسى ملتى هم كيش وهم فكر »باشد. كه «راه تشكيل امت واحد جهانى را هموار »كند. « ارتش جمهورى اسلامى وسپاه پاسداران » در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان «تحت نظر فرماندهى كل نيروهاى مسلح » عمل نمايد.
علاوه بر اين «قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت » هستند .
لابد اين جملات را مى شناسيد كه عيناً از مقدمه و متن قانون اساسى جمهورى مقدس اسلامى شما نقل شده است . خوب است عوام الناس اين حرفها را بخوانند و بدانند كه شما چندين هزار وظيفه ، تكليف و نگرانى داريد . تنها به فكر قوت و لقمه اى نان نيستيد. شما را غم جهانى است.
 
ملك الموت، فرشتگان و فضول ها
 
آسيد على
عوام نميدانند كه عزرائيل از ملائك مقرب است و فرشتگانى تحت نظر او به اراده الهى جان موجودات زنده ازجمله آدمها را مى گيرند. عوام مى خواهند توهين كنند مى گويند مثل عزرائيل است. عزرائيل ببردت وووووو يعنى قدر ملك الموت وفرشتگانى كه قبض روح مى كنند را نمى دانند. متوجه نيستند كه اينان مأمورين الهى هستند.
راستى من وقتى با امثال شما طرف هستم ناچارم از بضاعت اندك آشنائى با «علوم » حوزوى و قديمه بهره برم. غرض دين پيشگى، اسلام پناهى نيست. من مخالف جدى دخالت اديان در حكومت هستم ولى چه چاره. آن‌چه مى گويم به قدر فهم تست.
خوشبختانه براى بخشى از پناهندگان ايرانى علاوه بر ملك الموت و فرشتگان آسمانى كه قبض روح مى كنند، سربازان گمنام امام خمينى و شما هم در لباس ديپلمات زير سايه سياست مماشات مى آيند، مى زنند، مى‌كشند و «آبرومندانه» و بى سر وصدا در مى روند . احتمالاً براى مقام معظم رهبرى رقبائى هم ظاهر شده اند. خلايقى هستند كه مثل شما هيچ خدائى را بنده نيستند. اگر زورشان برسد با بوق و شيپور، سيماى ملى و آزادى انشا الله بند از بند مى گشايند . يعنى علا ه بر اراده الهى ما از نعمت دو نوع موجود ديگر هم برخورداريم كه فضولتاً وكالت حضرت عزرائيل را بر عهده گرفته اند. قال قضيه را مى كنند . مشكل حل مى شود.
 
من اما با پدر زندگى، ابو يحيى يا ملك الموت، تروريست ديپلمات ها وبند از بند باز كن ها سر ناسازگاری دارم. چاره‌اى هم نيست شما خوانده ايد كه «فاذا جاء اجلهم لايستاخرون ساعتهً ولايستقدمون - سوره يونس ايه -١٠- آنگاه كه مرگ فرا رسد ساعتى درنگ و شتاب نيست. پس حفظ جان خودم را به تقدير سپردم. نگران طول عمر وتندرستى شما هستم. در نامه ۱۵ اسفند به شما، خواهش كرده بودم مواظب سلامتى خود باشيد. وجود زنده و تندرست شما در دست عدالت سرمايه ايست آموزنده و تاريخى نه تنها براى ايران وايرانى بلكه براى همه كشورهاى مسلمان نشين وهمه بشريت .
 
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59422.html
 
                                                        من هم نگرانم 
آسيد على 
 
شما حق داشتيد در ملاقات با اعضاى مجلس خبرگان روز ۱۵ اسفند براى وزير ارشادتان مرشد شويد. اظهار نگرانى شما به موقع بود. چه معنا دارد كه اين وزير بگويد در تهران ۷۱ در صد مردم به تلويزيون هاى ماهواره‌اى دسترسى دارند و ۴ مليون ايرانى در فيسبوك با هم در ارتباط هستند. چرا به دستورات شما كه «اساس ايستادگى و حركت نظام اسلامى مبتنى بر فرهنگ اسلامى و انقلابى است». توجه نمی‌كنند؟ بدبختانه نام سعيد براى شما سعادتى نمى‌آورد. سعيد حجاريان، سعيد عسکر، سعيد امامى، سعيد مرتضوى كم بود كه حالا سعيد رضوى فقيه علناً در همدان دنبال جانشينى براى شماست؟
 
تا اگر شما هم راحل شدی يا به تبعيد رفتى همه چيز از هم نپاشد. بعد هم روز ۸ اسفند مرگ خمينى و مظفرالدين شاه و تبعيد محمد عليشاه، احمد شاه، رضاشاه، و محمد رضا شاه، را مثال مى زند. بدجنسى كرد نام بنى صدر و رجائى را ننوشت. سرنوشت منتظرى، كروبى و موسوى را هم از قلم انداخت راستى هر كس كه اين خبر را بخواند و آرزوى طول عمر و تندرستى شما را داشته باشد نگران نمى‌شود؟ آقا من هم نگرانم. 
 
استاندار همدان شكايت كرد. دادستان تهران هم اين سعيد را فرستاد زندان ولى قضيه بيخ ندارد؟ من مطمئنم كه دارد. 
نگاه كنيد به مقاله آقاى سعيد قاسمى نژاد اين مرد هزارها كيلو متر از ام القرا اسلام، مركز خلافت اتحاد جماهير اسلامى دور است. از دانشگاه سيتى يونيورسيتى نيويورك مى نويسد كه «نزاع بر سر جانشينى هم اكنون مهمترين نزاعى است كه در درون ساخت قدرت در ايران در جريان است، نبرد بر سر عباى ولايت هم نبردى خونين خواهد بود» ... آقاى سعيد قاسمى‌نژاد اهل درس، كتاب و مطالعه هستند. براى شما خودى نيستند. به سعيدهاى خودى، اهل حجر، اسلامى، امامى، مرتضوى، عسکری و حنایى خواهيم پرداخت. 
                                                       
 
بحث تلخ سعيد وسعادت
 
آقا سيد على
علما مى‌گويندالكلام يجرالكلام. حرف حرف مى‌آورد. نام سعيد در درگاه مقدس شما سعادت آفرين نيست. نكبت آور و شوم است. مثلا ؛ سعيد جان انقلابى شما هم اسلامى بود و هم امامى، مقام عالى رتبه و مجربى بود در تكه و پاره كردن آدمى و معاون وزارت امنيت آفرين بيت آقا. وقتى قتل‌هاى زنجيره اى را رقبايش به نمايش گذاشتند ديگر مصرفى نداشت، موجبات تكدر خاطر مبارك فراهم شد. به عقوبت اين اهمال به درجه شهيد واجبى رسيد. سعيد عسکر نتوانست مأموريت الهى خود را براى علو مرتبه سعيد حجاريان و ارتقاء مقام او به شهيد اصلاحات به انجام برساند. مقام محترم رهبرى را مفتضح تر كرد. ناچار او را به اردوى اصلاحات تبعيد فرمودند. حالا از دخمه شهر رى به خيمه اصلاحات خاتمى كوچ كرد؛ سعيد حجاريان توفيق شهادت نيافت. با هزار بدبختى و هزينه‌هاى سرسام آور به زحمت نفس مى كشيد. او را هم در جلسات دادگاه فتنه به عنوان نماينده مشاركت شركت داديد. دفاعياتى را كه روحش از آن بى خبر بود كتبى فرمودند. لطف كرده و از طرف او خواندند. تا برود دنبال كارش. اين سعيد مهندس است و سياست شناس. باز هم در طريق صلح، مصالحه و اصلاحات مشغول استحكام و بتون ريزى پايه‌هاى جمهورى اسلامى است. شهيد زنده سعيد حجاريان از حيث نقص اعضا، معلوليت، درجه جانبازى و سلسله مراتب شهادت از رهبر هم بالاتر رفته است؛ 
سعيد مرتضوى، فرزند معنوى لاجوردى كه در مقام قاضى دادگاه امنيت مطبوعات با اجراى عدالت اسلامى در حق خبرنگار ايرانى- كانادائى زهرا كاظمى شهره خاص و عام شد. به پاداش اين خدمت صادقانه به دادستانى تهران نائل آمد. سپس عدالت كهريزكى موجبات ترقى او به رياست ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز را فراهم آورد. خدمات اعجاب‌آور او در اين مقام  راهش را به رياست سازمان تامين اجتماعى باز كرد. در آنجا بر توشه و اندوخته بيش از نيم قرن ميليونها كارگر گرسنه و زحمتكش ايرانى با كمك بابك زنجانى‌ها چوب حراج زد؛ 
مى رسيم به سعيد اعدام شده در مشهد مقدس، اين بخت برگشته از همه انواع سعيدهاى شما بى گناه‌تر نبود؟ سعيد حنایى را مى‌گويم، قاتل شش زن نگون بخت تن فروش. او پس از كامجوئى از تن خسته اين قربانيان آنها را تكه‌پاره مى‌كرد تا با منكرات مبارزه كند. راستى كار او تقليد ناشيانه‌اى از اعمال حرفه‌اى شمايان در امر به معروف و نهى از منكر را به ياد نمى‌آورد؟ خانه ياس اميد كرج را فراموش نكرده ايد؟ بنگاههاى صيغه، زن فروشى و معاملات كودكان خيابانى چطور؟ سر خم مى سلامت شكند اگر سبوئى. 
 
آقا سيد على 
حالا وقت آن نيست كه خودتان را از شر سعادت و سعيدهاى زمينى نجات دهيد و به فكر سعادت ابدى اخروى باشيد؟ كليد آنرا براى شما سفارش داده‌ام . همت كنيد تا به دستش آوريد. 
 
                                                     دولت اعتدال و امنيتى‌ها 
 
وزير اطلاعات را رئيس جمهور امنيتى از بيت رهبرى عاريت گرفت. خوب مى‌دانيد كه در دستگاه عريض و طويل قوه مجريه شما از اين نوع موجودات موج مى‌زند.  مثلاً يونسى دستيار و مشاور روحانى بر كرسى وزارت خوشنام وزارت اطلاعات و امنيت مقام معظم رهبرى تكيه زده بود. چندين معاون همين وزارتخانه در جبهه اعتدال هستند مثل حجت الاسلام والمسلمين مصطفى پور محمدى، وزير دادگسترى، برادر عباد، على ربيعى، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، على رشيديان، استاندار خراسان، محمد صادق صالحى منش، استاندار قم  وووووو پاسداران لطف و مرحمت ولى مطلقه فقيه هم طبق مقررات به معتدل بودن روحانى كمك مى كنند مثلاً رئيس شورای فرهنگی نهاد رئیس جمهورى سيد رضا اكرمى، رئيس سازمان عقيدتى سياسى ارتش جمهورى اسلامى بود، شمخانى، وزير سابق دفاع، دبير شوراى عالى امنيت ملى است. وزير دفاع دهقان فرمانده نيروى هوائى سپاه بود و فرماندهى سپاه در لبنان را بر عهده داشت. وزير نيرو حميد چيت‌چیان فرمانده سپاه بود و قس عليهذا بد خواهان شما فرستادن دو معاون وزارت اطلاعات به استاندارى مشهد و قم را براى زهر چشم گرفتن بيشتر از ارباب عمائم مى‌دانند. حرف درستى نيست؟ بگذريم . 
 
                                                         فرزند معنوى
آسيد على 
شما مرحمت كرديد و حجت الاسلام علوى فرزند معنوى خود را از بيت مبارك براى مراقبت از رعاياى اسلامى تان كه به قول امام راحل، در حكم گوسفند هستند، به وزارت امنيت روحانى منصوب كرديد. 
حال چه اتفاقى افتاده است كه قوه مقننه اين فرزند معنوى شما را از قوه مجريه احضار مى‌كند به اطاق هيأت رئيسه مجلس؟ چه شده است كه دكتر مهدى كوچك زاده فرمانده معروف استشهاديون، يعنى لشكرهاى انتحارى رژيم، كه از كفر ابليس مشهورتر است، فرزند معنوى شما، سيد اولاد پيغمبر را در جلسه هفته گذشته، سكه يك پول مي‌كند؟ توهين به فرزندان پيامبر، آنهم منصوب به دفتر آقا آن هم سيد علوى كه از هر تعرضى مصون است در حكم سب النبى نيست؟ 
با حضور حجج اسلام، رسائى و نبويان و آقايان پژمان فر، كريمى قدوسى و زارعى نمايندگان مجلس مقدس اسلامى دكتر مهدى كوچك زاده به وزير شما جسارت مى كند. مى خواهد يك جوان ٢٠ ساله كه وزير امنيت را همراهى مى‌كند معرفى شود. وزير حاضر به معرفى او نشد. دكتر مهدى كوچك زاده ادعا مى كند كه «بنده اين فرد را در جاهاى نا مناسب ديده ام. مى خواهيد رو كنم» ... وزير امنيت در پاسخ مى‌گويد «شايد بنده ايشان را براى ماموريتى به محلى بفرستم...» و بعد همراه خود را معرفى مى‌كند: «فرزند معنوى بنده هستند.» نتيجه آنكه جوان بيست ساله موسوم به فرزند معنوى وزير به ماموريت هم فرستاده مى‌شود. 
چه آخوند تو آخوندى. جوان بيست ساله مأمور وزارت اطلاعات، همراه وزير در جلسه امنيتى در اطاق هيأت رئيسه مجلس يك نماينده مجلس را مى‌بيند كه قبلاً او را در محل نا مناسب ديده بود . 
عجب بلبشوئى. دكتر كوچك زاده كه قسم مى خورد «به قرآن كودتا شده.» مسلمان است. دروغگو نزد مسلمانان جهنمى است. لابد اين فرمانده مشهور نيروهاى انتحارى مايل نيست كه از بهشت جمهورى مقدس اسلامى به جهنم اعزام شود. او با صراحت شايعات را رد مى كند «بعضى ها فكر مى‌كنند كه قرار است در كشور كودتا شود به خدا در اين كشور كودتا شده است» و «هاشمى رفسنجانى مى‌گويد دولت نا مشروع . بايد به هاشمى بگويم نا مشروع تو هستى و تمام كس و كارت به قرآن كودتا شده... »
 
آقا سيد على 
 
حالا مقاله آقاى سعيد قاسمى نژاد را بخوانيد. آن آقاى غير خودى مى‌گويد كه احتمالاً كودتا در راهست. فرمانده سپاه انتحارى شما هم به خداوند و به قرآن قسم مى‌خورد كه كودتا شده است. 
اگر دروغ بگويد كه واى بر شما با اين قبيل فرماندهان نيروهاى انتحارى حراف و بى عمل. اگر راست بگويد واى اگر از پس امروز بود فردائى. 
 
سرنوشت جباران
 
آسيد على
سرنوشت محمد عليشاه، احمدشاه، رضاشاه و محمد رضاشاه را در خواب هم نبينيد. 
روس و چين دنبال كسب و كار خود هستند. اين غربى‌هاى حقوق بشری با ميزبانى از ۵ ميليون ايرانى مهاجر و پناهنده جرأت حمايت قانونى از شما را ندارند. بعد هم روابط آنها با دولت آينده ايران چه خواهد شد؟ تازه تكليف مسلمانان ضد امپرياليست حاشيه شهرهاى كشورهاى غربى كه احتمالاً شما را در ماه ديده‌اند و روى زمين بيايند، چيست؟ دعواى سنى، شيعه، سلفى، وهابى و مسلمانان لائيك با پديده سيد خراسانى ولى فقيه، ولايت امر و امامت است چه خواهد شد؟ 
سرنوشت زين العابدين در انتظار شما نيست. پادشاه عربستان سعودى به آنها كه مراسم حج را به آتش كشيده‌اند پناه خواهد داد؟ پاسخ من منفى است. 
سرنوشت مبارك در انتظار شما نيست. او يك هزارم شما آدم نكشته و مصر را به نابودى نكشانده است، دو راه ديگر وجود دارد. يكى مى‌تواند آخر و عاقبت چائوشسكو و همسرش باشد با محاكمه مسخره چند دقيقه‌اى در يك محل مخفى بدون حضور تماشاچى و تضمين حق دفاع و امكان اعتراض و تجديد نظر. اين ها نوعى انقلابى بودند كه احتمالاً از عدالت اسلامى خمينى در پشت بام  مدرسه علوى تقليد مى‌كردند، صدور احكام فورى، قطعى و اجراى سريع آن . 
ديگر لت و پار شدن انقلابى است توسط مردم كينه ورز، خشن و عصبى، در بيابان يا خيابان مثل مورد قذافى.
به خاطر دارم در مورد محاكمه مبارك بيمار كه او را با برانكار به جلسه دادگاه آوردند و هم چنين رفتار وحشيانه اى كه نسبت به قذافى انجام دادند. سخت بر آشفته بودم. در هر دو مورد جزء شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان- ژنو- ميدان ملتها - براى دفاع از حقوق أشرفى‌ها حاضر بودم. ضمن سخن گفتن براى هموطنان از اين وحشيگريها إبراز نفرت كردم، با اين آرزو كه جنايتكاران حاكم به تهران امكان برخوردارى از يك دادرسى عادلانه را داشته باشند. 
 
محاكمه شيخ فضل الله
 
آسيد على
 
نگارنده مطالب پراكنده‌اى در كتب مختلف راجع به محاكمه شيخ فضل الله نورى خوانده بود هيچ يك از اين نوشته ها نمى توانست حداقل فضاى يك جلسه رسيدگى آن دوران را روشن كند . پس از نوشتن اولين نامه براى شما مطلبى خواندم تحت عنوان كيفر خواست شيخ فضل الله نورى كه آقاى همنشين بهار فراهم آورده است . خواندن آن برايم از ابهامات زيادى پرده برداشت . من به عنوان يك وكيل دادكسترى باز هم آموختم كه چگونه تضمين حق دفاع مى تواند در اجراى عدالت مؤثر باشد. از افراط وتفريط ها و غلبه عواطف بر خرد آدمى جلوگيرى كند . بدبختانه در محاکمه‌ی شیخ‌ فضل‌الله وکیلی وجود نداشت. خوبست شما هم تا دير نشده اين مقاله را بخوانيد و بياموزيد. من هم در همين جا از آقاى همنشين بهار براى زحمتى كه كشيدند سپاسگزارى مى كنم.
 
 
باز هم آموختم كه بايد از هم اكنون مردم را ازكينه ورزى وانتقام جوئى بر حذر داشت . که ما می‌توانیم گزارش اولین محاکمه‌ی هویدا را بخوانید و بدانید در بهترین شکل چه بر سرتان خواهد آمد.
 
 
همه بياموزيم كه رعايت اصول در حق دشمن موجب تقويت اساس روابط شهروندى دموكراتيك است. لازم است كه از هم اكنون مقدمات محاكمه عادلانه مسئولين بدبختى هاى ايران امروز را فراهم آوريم .
اگر ..........
آسيد على
اگر خود بزرگ بينى را بر خرد و مصلحت ترجيح ندهيد وخود را گول نزنيد.،
اگر بپذيريد كه امكان زندكى در تبعيد براى شما واهل بيت وجود ندارد،
اگر ازعمق بدبختى هاى مردم وگستردكى كينه ها با خبر شده ايد و مى خواهيد كه اهل بيت شما تاوان كارهايتان را ندهند.،
اگر قبول كنيد كه شما در موقعيت محمد عليشاه،احمد شاه، رضاشاه، ومحمد رضا شاه نيستيد ،
اگر سرنوشت قذافى و چائوشسكو را فراموش نكرده ايد .
تا دير نشده همكاران زندانى ما ، وكلاى شرافتمند و شجاع دادگسترى را از اسارت درآورید. به كمك آنها مقدمات آزادى فورى وعادلانه زندانيان سياسى را در محيطى دور از تنش فراهم كنيد.
به سراغ دليرانى چون دكتر ملكى ومهندس امير انتظام برويد . بخواهيد شفاعت كنند تا دكتر تابنده قاضى پاكدامن و وكيل شرافتمند در حريم حرمت خود شما را پناه دهد. زنده ماندن شما براى پاسخگوئى در برابر يك دادگاه عادلانه براى روشن شدن علل سيه روزى امروز ايرانيان، تخفيف تنشهاى گسترده در كشورهاى مسلمان نشين ، توقف تروريسم بين المللى و برقرارى صلح وارامش در خاور ميانه وحفظ صلح جهانى مؤثر است.
 
آسيدعلى
به خدائى كه شما قبول داريد هنوز كودتا یا شورش و قیامی نشده است. شتاب كنيد . جان خود، زن، فرزندان، عروس‌ها، دامادها، و بچه هاى آنها را از خشم کور توده‌ها و دست كودتاچيان نجات دهيد . آنان تخم و تركه شما را از ريشه در خواهند آورد . وكلا اهل حساب هستند . گره اى را كه با دست باز ميشود با دندان باز نمى كنند. از ما گفتن و از شما ....
اين دو نامه اى را كه نوشتم حق المشاوره نخواستم . يادتان هست مرحوم دکتر احمد صدر حاج سيد جوادى در زمان شاه وكالت ودفاع شما را به عهده گرفت وقتى بر تخت ولايت مطلقه فقيه عروج كرديد دادگاه هاى شما او را در ۸۵ سالگى به ۲۵ ضربه شلاق محكوم كردند. حق الوكاله همكار پيشكسوت ما به اين ترتيب با تأخير پرداخت شد. براى حق المشاوره ما به خودتان زحمت ندهيد. تبرعى بود و در راه دفاع از وظيفه وجدانى يك وكيل .
 
آسید علی
در  پایان لازم است توصیه کنم که دستپاچه نباشید. خردمندانه عمل کنید. ممکن است روند کله‌پا شدن شما یا نظام مقدس جمهوری اسلامی، «سال سین» و ایام سیه‌روزی ملت، طبق معمول به کمک امدادهای غیبی با رسیدن دلار‌های نفتی بازهم طول بکشد. به هر حال بیایید قبول کنید و قبول کنیم که این واژگونی باز هم دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد . 
 
۲۴ اسفند ۱۳۹۲
 
 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]