٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى
محمدرضا روحانی

زيارت اهل قبور 

مى خواستيم روز سى تير به اتفاق چند تن از هم ميهنان برويم به زيارت پروفسور هانرى رولن. 

اين پروفسور از اهالى قبور شهر بروكسل، پايتخت اتحاديه اروپاست. ايشان از جمله" المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات" نبودند. سى و شش سال در بلاد كفر سناتور بودند و دو سال هم (١٩٤٧-١٩٤٩) رئيس مجلس سناى بلژيك عضو حزب كارگران يا عضو حزب سوسياليست. لابد ايرانيان ساكن شهر واترلو بلوار هانرى رولن  را مى شناسند. اهميت پروفسور رولن به فعاليتها و مقامات سياسى، وزارت دفاع، دادگسترى، مقامات حزبى او يا نامگزارى فلان خيابان ارتباطى ندارد. به هر حال در سن و سال ما " فورس ماژور" عوامل نا مترقبه، انواع وقايع غير قابل پيش بينى، گرما، سرما، طوفان، باد، برف، باران و البته فرسودگى و نياز به تعميرات فورى هميشه سر راه نشسته است. " گناه بخت پريشان و دست كوتاه ما" اداى احترام  و بزرگداشت بر مزار پروفسور هانرى رولن عملى نشد. 

                                   

جريده عالم و پروفسور هانرى رولن

اهميت پروفسور هانرى رولن در مكتب حقوقى اوست. پروفسور رولن صاحب كرسى حقوق بين‌الملل بود در دانشكده حقوق دانشگاه ازاد بروكسل. او سال ١٩٧٣در سن ٨٢ سالگى در گذشت.  در چهل و سه سال گذشته به افتخار و براى بزرگداشت او هر سال كنفرانسى با شركت يكى از شخصيت هاى برجسته، اساتيد و مسئولين حقوقى يا روابط بين‌المللى تشكيل مى‌شود تا نسبت به طرح ديدگاههاى حقوقى بين‌المللى بر اساس منافع بشريت، حاكميت قانون و عدالت انسانى بپردازند. فهرست و موضوعات بسيار مهم حقوقى مثل حقوق بين‌الملل كيفرى،حقوق كار بين‌المللى، حقوق محيط زيست، حقوق پناهندگى، حقوق بشر وووو در اين كنفرانسها از موضوع بحث ما خارج است. ميراث تلاشهاى علمى اين استاد در بلاد كفر، او را از اهل قبور دور مى‌كند حالا كه اداى احترام بر مزار استاد ممكن نشد از مكتب ارزشمند او ياد كنيم. 

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق      ثبت است در جريده عالم دوام ما 

                                           

وكيل ملت ايران 

پروفسور هانرى رولن وكيل ايران بود. در پرونده دعواى دولت انگليس (پرونده شركت نفت انگلستان و إیران) عليه ايران به دفاع از حقوق ملت ايران پرداخت. ما مى‌خواستيم  روز سى تير، ٢٢ ژوئن كه سالگرد صدور اين حكم بود ضمن حضور در مزار استاد نسخى از ترجمه حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى را بين هموطنان تقسيم كنيم. تنها امكانى كه وجود داشت تكثير متن ترجمه فارسى اين داد نامه بود كه به همت مرحوم مهدى ملكى وكيل داگسترى در ٦٤ سال پيش فراهم شده است. مجله كانون وكلاى دادگسترى شماره هاى ٢٧و ٢٨ در ماههاى آذر و دى ١٣٣١ آنرا منتشر كرده بود. اين كتاب ٦٤ ساله، سى سال گرماى تهران و ٣٦ سال رطوبت و سرماى اروپا را تحمل كرده و به مصداق " المال يشبه به صاحبه" مثل نگارنده حال زارى دارد، رنگ پريده  و فرسوده. كلمات كمرنگ است. به همت دوست عزيز اقاى رضا مولائى مشكل حل شد. دستگاه فتوكپى مدرنى را يافتند آنرا پر رنگ كردند و آماده شد. خواندن متن شايد مشكل باشد اما درس آموز است. 

حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى - ترجمه مهدی ملکی                                 

 قضيه ويرگول 

در بخش اول حكم (صفحه٧٩به بعد) بحث بر سر مسئله نحوى وجود يك ويرگول است و تأثير آن در معناى يك جمله و نتيجه آن در ماهيت دعوا. به اين اعتبار اساتيد حقوق اين دعوا را "قضيه ويرگول"مى نامند. تا به دانشجويان خود و اهل حقوق و سياست بفهمانند كه شفاف و روشن باشند در گفتار و نوشتار نتيجه آنكه جلوى ضرر و زيان هاى احتمالى گرفته شود. مثلاً سخنرانى اخير شاهزاده الفيصل تركى در كهكشان صد هزار نفرى مجاهدين و "مرحوم" خواندن رهبر عقيدتى آنان خبر از فوت او مى‌دهد. اما سخنگوى مجاهدين اين تلقى را" سوءتعبير" مى داند. معلوم مى‌شود بين دنيا و آخرت اين سازمان پديده‌اى به اسم "سوء تعبير" وجود دارد. مثل اعراف كه برزخى است بين دوزخ و بهشت. البته وقتى كسى شك كند و باب سوأل باز شود، مراحم كلامى از آسمان مى‌ريزد تا همه بدانند كه سوأل كننده بر سفره اسد الله لاجوردى نشسته و جلاد تشنه به خون است. يا املاك خود را  در شمال ايران با اجازه ولى فقيه فروخته و شرافت خود را در اين معامله باخته. يا برادرش مستخدم انجمن نجات است. 

                                         

حكم اقليت 

بخش دوم دادنامه ديوان دادگسترى بين‌المللى حكم آقاى سر آرنولد مك نر رئيس اين ديوان است. اين قاضى از اتباع انگليس بود و مدعى در دعوا دولت متبوع رئيس دادگاه. ايشان طبق مقررات  سمت خود را به نايب رئيس سپردند.    

حكم آقاى سر آرنولد مك نر رئيس ديوان دادگسترى بين‌المللى - ترجمه مهدی ملکی

او به نفع دولت ايران و عليه دولت انگليس راى داد. آن هم زمانى كه دولت ايران بر اساس حق و قانون اساس غارت شركت نفت انگليس را قطع كرده بود. نظريه شخصى سر ارنولد مك نر تنها براى او كه عدالت را فداى "منافع ملى" غارتگران نكرد، افتخار آميز نيست. درسى است براى همه عاشقان عدالت. او كه "موافق با نتيجه نظر ديوان است" اما دلائل ديگرى براى پذيرش در خواست دولت ايران را عنوان كرده و به غناى حقوقى حكم افزوده است. 

                                 

دو پيروزى در يك روز 

عصر روز ٣٠ تير ١٣٣١ تانكهاى ارتش شاهنشاهى در برابر اراده ملى ملى عقب نشستند و به پادگانها باز گشتند. شاه بالاجبار مصدق را براى احراز پست نخست وزيرى دعوت كرد. مصدق نزد شاه بود كه خبر صدور حكم به نفع ايران رسيد.

                                     

بازگشت تانكها 

١٣ ماه بعد همان تانكها، اين بار با حمايت بخت برگشتگان شهر نو، باجگيرها، چاقو كشان، عمامه به سرهاى نامدار و بى نام، قپه داران فاسد به رهبرى انگليس و صحنه گردانى آمريكا به خيابانها بازگشتند تا دستاورد دوگانه سى تير يعنى حاكميت قانونى مردم، همراه عالى‌ترين نمونه عدالت و حقوق بين‌المللى را به خاك بسپارند. مژده تمدن بزرگ آريا مهرى و عقبه خونخوارش را نه به ايرانيان بلكه براى همه كشورهاى مسلمان نشين دادند. نطفه خمينى، خامنه اى، طالبان، داعش، بوكوحرام، حزب‌الله، حماس، اخوان المسلمين، النهضته وووو همگى در بسترى از اين پيوند هاى شوم بسته شد. 

                               

چه مى توان كرد 

امروز كه ميوه مسموم ارتجاع اسلامى تمام بشريت و صلح جهانى را به چالش مى كشد، بايد نيرو هاى لائيك و ترقى خواه جهان با همبستگى به مقابله بپردازند. در اين ميان ما ايرانيان مهاجر و پناهنده مى‌توانيم با همبستگى و سعه صدر به پشتيبانى از جنبش پراكنده همه زنان سركوب شده، دهها ميليون باز نشسته و بيكار، ميليون ها كارگر، كارمند، معلم گرسنه، دانشجويان وووو بپردازيم. اين چنين است كه مى توان ارتجاع را به گور بسپاريم و آزادى را بر اريكه قدرت برسانيم.

 

به اميد انروز ٣٠ تير ١٣٩٥                            

 محمد رضا روحانى

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]