مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲)
محمدرضا روحانی

دلهره
بعد از چندین روز سفر به خانه بازگشتم . قبل از هر كارى به سراغ پیامهاى تلفنى رفتم. دوستان خبر می دادند فردا قرار است اجتماعى داشته باشند. دلواپس جان آنانى بودم كه در اعتراض به جنایت خامنه اى- مالكى در كشتار وآدم دزدى اشرف اعتصاب غذا كرده بودند. چه خبر شده است؟ كسى قول جدى باز گرداندن گروگانها را داده است؟ فلسطینى ها میانجیگرى كردند؟ پادشاه عربستان سعودى ریش سفیدى كرده؟ آیت اله سیستانى به داد هموطنان پناهنده وسوگوارش رسیده؟ ملل متحد به وظائف خود عمل مى كند؟ باز به قول آمریکایی ها اعتماد كرده اند؟ خبر از حمله جدیدى است؟
دیر وقت بود. در اروپا مردم در خواب هستند. به دوستى در سیدنى زنك زدم. خانمى جواب داد آن هم به انگلیسی كه فارسى وانگلیسى نمیدانم. خلاصه آن‌که حرفت را نمى فهمم. خانم آنقدر جویده جویده حرف مى زد كه من می‌توانستم معلم انگلیسى او بشوم . یادمان باشد كه من انگلیسى نمیدانم . فهمیدم كه او براى نظافت خانه آمده و كسى ازاهل خانه را نمیشناسد. اگر هم میشناخت كسى در خانه نبود. به دوستی در كالیفرنیا زنگ زدم، نبود. آقایى كه فارگلیسى میدانست سعى می كرد جیمز باندى عمل كند. همان نوع چریك بازیهاى معمول. نم پس نداد جز آنكه شماره تلفن ونام مرا پرسید و كلى پرچانگى كرد كه مثلاً رد گم كند. خسته بودم و از بى خوابى كلافه، دیر خوابیدم. صبح با زنگ تلفن بیدار شدم.
 
مژدگانى
- سلام آقاى روحانى ، اعتصاب تمام میشود .
- كسى از دست نرفته؟
- نه. این دفعه هم ما بردیم، ما بردیم. خامنه اى چشمت كور ما بردیم ما بردیم .
- خدا را شكر. گروگان‌ها چه شدند؟
- گفتند امروز اعلامیه مى دهند كه در اجتماع هواداران پخش مى شود. من هم با سه نفر از بچه‌ ها مى رویم.
مثل معمول باز هم راننده هستم . باید بروم راهبندان است.
-به كسى سلام نرسان نام مرا بشنوند آنقدر حرافى مى كنند كه یا ترا به راه راست هدایت كنند یا به خارج از انجمن و جبهه خلق تبعید مى شوى .
-جرات این فضولى ها را ندارند. چوب این حركات را خوردند. با هر كس حرف زدند تو دهنى خوردند و ضرر کردند. آن‌ها هم آدم مى شناسند. دكتر قصیم وشما را بیشتر از قبل دوست داریم .
- سپاسگزارم.
با اجازه مى روم دنبال بچه ها.
- پیروز باشید.
 
سپاس و شادکامی
از روز اول روشن بود كه آدم كش‌ها و آدم دزدها تسلیم اعتصاب غذا نمى شوند. آمریكائی‌ها هم در بحبوحه مذاكرات اتمى حاضر به اجراى تعهدات خود نبودند ونیستند. كلاه آبى هم نمى توانند بفرستند، به فرض محال پیشنهاد به شوراى امنیت هم برسد اروپا وامریكا هم موافقت كنند روسیه وچین وتو خواهند كرد.
متاسفانه بیهوده بودن این فداكاریها از روز اول معلوم بود. با همه صدماتى كه اعتصابیون خوردند و گاه تا پایان عمر آنان را آزار خواهد داد خوشبختانه كسى از بین نرفت. جاى شكرش باقى است.
چندین روز در سفر بودم كه همواره دلهره یك فاجعه قریب الوقوع را داشتم. بى حال و حوصله وبى حركت بودم.
 
جشن
با این خبر جان گرفتم وبعد دوشى داغ . فعلاً تنگدلى وتنگ خلقى بى معناست صبحانه مفصلى خوردم حتى دارو را هم با اشتها به دهان بردم .
حالا بعد از چند روز رخوت وتنبلى باید پیاده روى كنم هوا هم خیلى سرد نیست ، بهانه خوبى براى یك شادكامى به دست آمد.  
عصر بر مى گردم شامى جور میكنم. دوستان هم می‌آیند. سر خوش و دلخوش خواهیم بود مازندرانى ها میگویند «دل خوش بوئه سره كولى بش بوئه » ، دل خوش باشد ( حتى اگر) خانه ات پشت لانه مرغ باشد.
مرحوم پدرم به فرزندانش آموخت كه هر شادى را براى بهره بردارى از زندگى مغتنم بدانیم . در ظلمات تبعید شبى شاد در خدمت دوستان داشتیم. به رعایت ادب وملاحظه دوستان به تلفن ها پاسخ ندادم.
 
شگفتی
قبل از خواب به پیامهاى تلفنى گوش فرا دادم . چند نفر راجع به اطلاعیه دبیر خانه شورا سؤال داشتند. به من چه؟ چرا به دبیر خانه زنگ نمى زنند؟ یكى فرزندش در لیبرتى است . دیگرى با دبیر شورا آشنائى سى چهل ساله دارد میتواند تماس بگیرد. آن یكى كلید خانه اش تو جیب بچه هاى روابط بین‌المللى است . هر وقت بروند در را باز میكنند وروى باز ومهمان نواز صاحبخانه را مى بینند وسفره ساده پناهنده اى پهن است و خانه خانه تست . دیگرى پسرش جزء اعتصابیون بود . آن دیگرى دخترش گل سر سبد ً اور ً است .
به هر حال از من در باره حكم دادگاه اسپانیا توضیح میخواستند. من هنوز اسناد را ندیده و اطلاعات من كلى بود . لابد دادگاه اسپانیا پس از ملاحظه شكایت واسناد وكیل و همكار ارجمندم دكتر خوان كارسه آن را معتبر و شایسته تحقیق تشخیص داد.
 
دو خاطره
سال گذشته خانم رجوى به پارلمان اسپانیا دعوت بودند. من هم به اتفاق آقاى دكتر قصیم و چند نفر دیگر از اعضاى شورا در نشست بارلمان حضور یافتیم . بعد از اتمام جلسه به خیابان رفتیم . در محلى مجسمه چند نفر را دیدیم كه دایره وار دست یکدیگر را گرفته بودند. من زبان اسپانیولى هم نمیدانم اما نوشته زیر مجسمه ها را خواندم . متوجه شدم اینان وكلائى هستند كه به اتهام انجام وظیفه وجدانى دفاع در ایام فرانكوى فاشیست اعدام شدند . در مبارزات وكلاى ایرانى الهام بخش ما بودند.
به خاطر دارم، كمیته انتقام ملى در سال ٥٧ براى زهر چشم گرفتن از وكلائى كه كسوت شرافت دفاع ازمردم را بر تن داشتند آماج انواع تهدید ها قرار داده بود . از جمله آقاى دكتر متین دفترى و دكتر لاهیجى مورد حمله قرار گرفتند. من در پاریس بودم . اشتباهى اتوموبیل دوست وهمكار دیگرى را آتش زدند. من هم تهدید شدم . به میهن بازگشتم و در برابر تریبون دادگاه جنائى دفاع از دانشجویان سیاسى با یادآورى از همكاران اسپانیایی اعدام شده این شعر را خواندم .
من صلیب سرنوشتم را، بر فراز قتلگاه خویش بوسیدم .
این خاطره را براى آن دوستان تعریف كردم خواستند بنویسم . پذیرفتم . از آقاى ابوالقاسم رضائى خواهش كردم كه از یاران مقیم اسپانیا بخواهند تا عكسى از آن مجسمه ها بگیرند كه زینت بخش نوشته ام باشد . پذیرفتند. دوستى محبت كرده و آن عكس را برایم فرستاد بعداً پشیمان شدم بنویسم ، آنرا خودنمائى بى جائى میدانستم . امروز روزى است كه ضمن یاداورى از آن شهدا وسپاسگزارى از همه دست اندركاران به خصوص همكار شجاع و دانشمندم دكتر خوان كارسه ، به همه سوگواران عدالت خواه شادباش بكویم . این مطلب را به نام یكى از پنجاه هزار وكیل دادكسترى ایران مخصوصاً همكاران اسیرم می‌نویسم . دهها سال است قلم ما شكسته وزبان ما بریده است .
این گریه هاى زار امانم نمیدهد. (۱)
 
ادامه دارد...
 
پانویس:
 
۱- در یادداشت زیراندوه ودرد خود را از كشتار اشرف نوشتم وبه سوگواران عرض تسلیت كردم .
 
 
یكى از عشاق خوشنام آقاى رجوى براى تقویت ملى در مقاله «به آنان كه شرافت را چوب حراج زده اند» از قول مرحوم پدرش اشك تمساح را تعریف كرد كه «معمولاً جانیان براى پوشاندن جنایت خود براى قربانیانشان اشك میریزند ...»
من افتخار زیارت والدین ایشان را داشته‌ام، یادشان به خیر. امیدوارم آن نویسنده سعى كند تا نام نیك پدر و مادر را نگهدارد.
http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12609:2013-11-21-18-24-00&catid=27:2013-11-17-10-07-51&Itemid=36
 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]