آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی
مژگان پورمحسن

 

دیگر تاب خواندن اخبار مملکت اشغال شدهٔ ایران توسط آخوندها، این اسلامیستهای فارسی زبان را ندارم!
نزدیک به چهل سال است اخبار ایران حذف آزادی زنان است از لباسشان گرفته تا شغل و کار،  جنگ است و دربدری، زندان و شلاق و اعدام، فرار از کوه و کمراست  و پناهندگی به کشورهای خارجی، بیکاری و فقر و کلیه فروشی، اعتیاد و فحشا و بی خانمانی و ایجز و هزار بیماری جسمی و روانی دیگر، دزدی و اختلاسهای نجومی آخوندها و دستبکاران رژیم، از دست رفتن صنعت و منابع طبیعی، بباد دادن طبیعت و خاک و آب ایران،
آلودگی هوا و ناراحتی و مریضی ها و فوت های ناشی از آن، از بین رفتن کشاورزی فعال و سالم ایران،
 نا امیدی و سرخوردگی از زندگی و خودکشی بخصوص در میان جوانان کشور و حال خبر پشت خبر از تجاوز به کودکان و نو باوگان و کشتن و سوزاندن آنان! به خدای باستانی ما ایرانیان قسم، به اهورامزدا و میترا قسم، جهنم در روی زمین و همین ایران امروزمان است. نگاه کنید، هر چه بر عمر حکومت آخوندی و تربیت اسلامی مردم افزوده میشود اخلاق انسانی سقوط می کند. هر چه علم و کتل و زنجیر و قمه و نذر و نیاز عاشورا مفصلتر میشود فجایع عظیمتری رو میشود. آیا هنوز رابطهٔ مستقیم بین  آخوند و جنایت و فساد و سادیسم و مازوشیسم را نفهمیده ایم؟

نگویید آخوند جنایتکار است ولی اسلام نه. بفرمايید مگرخمینی به اعتبار آقا جانش بر مملکت فرمانروايی کرد یا خامنه ای سلطنت را از پدرش به ارث برده؟  آخوند را به حساب چه کسی « آقا و سيد » می نامید و پای منبرش در مسجد و دانشگاه میروید؟ خدایتان آخوند است یا الله؟ صاحب جهان را آخوند می دانید یا الله؟ به سوی کعبه نماز می خوانید یا بسوی جماران؟ از روز رستاخیز و گذشتن از پل صراط بهشت و جهنم می ترسید یا از وزارت اطلاعات و نیروهای خودسر و اوین و زندان رجائی شهر؟

بخودتان همیشه راست بگويید آنوقت خواهید گفت هم به آخوند ارادت دارید هم به الله و پیامبرش؛ هم از اطلاعات و پاسدار می ترسید و هم از نکیر و منکر؛ هم از روز قیامت پس از مرگ می ترسید هم از دستگیری وبازجويی رژیم آخوندی؛ هم از جهنم و سیخ داغ و آتش ابدی می ترسید و هم از زندان و شکنجه و شلاق و تجاوز؛  اما نمی گويید آخر آخوندها همان شیطان و خدمتگذارانشان  همان مأموران جهنم اند که شما را در این دنیا و آن دنیا به جهنم رهنمون و در آن نگاه می دارند. و آنهاييکه با دست بیکی کردن با آخوندها همچون آخوندها  در این دنیا مشغول دروغگويی و ظلم و دزدی و قتل و تجاوز به عنف کودک و نوجوان و زن و مرد هستند و در امنيت و سلامت و رفاه و آسایش کامل مادی و در یک کلام دربهشت زندگی می کنند مگر غیر از وعدهٔ بهشت موعود است؟

ایران جهنم مردمانش و بهشت آخوندها و نوکرانشان است. نمی بینید بهشت و جهنم یک جاست نه دو جا. کسی به بهشت نمی رود و کس دیگر به جهنم. آنکه به این آخوندهای هفت خط یاد داد چگونه با یک مشت یاوه گويی بر گردهٔ مردم سوار شوید و هر بلايی که از آن بدتر در تصورتان نیاید سرشان بیاورید و خواهید دید صدایشان در نخواهد آمد چه هزار خطی بوده است. محمد را میگویم با یاوه هایش که چهارده قرن بعد از آن، ایران امروز، نوباوگان بی گناه و معصومش، آتناها و اهوراها را بپای الله و آخوندش، پس از زجرکش کردن قربانی میکند.

الله و قرآن و محمد و آخوند را یکجا بیرون بریزیم تا اخلاق و اصول و قانونهای حفظ و احترام به جسم و روان انسان را جای آن بگذاریم. آزاد شویم تا دیگر بنده و برده و کنیز نباشیم. ایرانی باشیم تا دیگر مستعمرهٔ عرب و خارجی نباشیم.

جاوید ایران
مژگان پورمحسن
۲۱ اکتبر۲۰۱۷

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]