بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست
مژگان پورمحسن

 

همهٔ ما ایرانیان فارغ از تنوعات قومی، زبانی، دینی، طبقاتی وو در یک موضوع انگار کپی ملی شده ایم و آن مقدسّات است یعنی هر کداممان در ذهن به وجود هايی، موجوداتی، انسانهايی، موقعيتهايی و اماکن و تاریخ هايی که آنها را قُدسی، آسمانی، فرا انسانی و فرا شعورمان می دانیم ایمان صد در صد داریم که اگر کسی هم در مورد این « مقدسات» حرفی زد خونمان بجوش می آید. در این میان البته شیعیان دوازده امامی به نظرمن به سه دلیل درمقدسّات غوغا می کنند: دلیل اوّل درادعای اسلام مبنی بر دین آخر بودن و زورچپان آن  به ایرانیان است که در نتیجه می بایست حمله کنندگان عرب هر چه بیشتر الله و قرآن و محمد را برای ما قُدسی می کردند. دوّم آخوندها بعنوان تحمیق کنندگان تاریخی ما ایرانیان که از مقدّس سازی چندین قرن است نان مفت میخورند و جیب ملّت از دارا و فقیر، باسواد و بی سواد، سیاستمدار و نظامی و کشاورز و زن خانه دار را خالی کرده و به جیب و حسابهای خویش می ریزند و هر چه بازار تقدس سازی را افزایش دهند بر سرمايه های کاملاً مادی خویش می افزایند. و دلیل سوّم بنظر من درازای بیش از دو قرنیست که  عمر دوازده امام شیعه را می پوشاند و با تئوری « امام زمان همیشه هست فقط باید او را شناخت» دیگر به دوازده امام قبلی، باید جنایتکاران زمان ما همچون خمینی و خامنه ای را هم  اضافه نموده ومقدّس معرفی کرد و برایشان حَرَم و گنبد و بارگاه ساخت. و امّا چگونه شد که این تقدس بازی تَرَکی در جامعه برداشته؟ اتفاقاً بقدرت سیاسی رسیدن آخوندها در وطنمان و قبضه کردن تمام مراکز قدرت و نشان دادن جامعهٔ آرمانی اسلام شیعه ظرف چهل سال به مردممان بود.

یادم می آید که کوچک بودم و وقتی پرسیدم چرا دوازده امام داریم و سیزده یا پانزده تا نداریم، از کوچک و بزرگ همگی حیرت زده مرا نگاه میکردند که این دیگر چه سؤالی است و وقتی عزیزی گفت «امام یازدهم گویا بچه نداشته» و دیگری گفت « اختیار دارید، اگر امام یازدهم بچه نداشت که دوازده امامی نمی شدیم » و دیگری گفت « امام دوازدهم در کودکی غیب شده ». پرسیدم چرا غیب شده که دیگر اعضای خانوادهٔ با سواد و درس خوانده هم کلافه شدند. نه اینکه دیگران الزاماً این سؤالات را حتی پیش از آنکه من در این دنیا باشم و صدها سؤال مهمتر، عمیقتر یا جدّی تری نداشتند امّا ابراز و گفتن سؤالات که بقول دوستی « وقت و بی وقت» 
از ذهن کودکی می گذشت، مقدسات را برای فهمیدن مورد سؤال قرار میداد در حالی که  معنای مقدّس درفرهنگ ما ایرانیان این است: موضوع قابل سؤال و جواب و بحث و فحص نیست. مطلق است و مطلق قابل درک برای موجودات نسبی نیست. مشکل در این است که مثلاً اگر امام رضا یک آدم بوده، زمانی متولد شده چند دهه بعد هم بمرگ طبیعی یا غیر طبیعی مرده، این که میشود شبیه همهٔ آدمها، اینکه موجود عجیب یا ماوراء طبیعی نیست، پس چرا مقدّس است؟ می شنیدم آخرفرزند پیغمبر است و چون شنیده بودم من هم از فرزندان پیغمبرم، می گفتم « پس چرا من مقدّس نیستم، دیروز در بازی فوتبال وقتی من دروازه بان بودم و گُل خوردم، ده پسر تیمم باضافهٔ پسرهای تیم مقابل ریختند سرم و هر بچه مشتی یا لگدی زد و مسخره کردند که تو دختری، پس چرا حضرت معصومه که دختر بوده و مثل من فرزند پیغمبر همه مرد و زن بپایش می افتند؟ چرا همه چیز دروغ است؟» پاسخ درست این بود که از وقتی ما مستعمرهٔ اعراب شدیم و آنچه  بودیم را انکار کردیم و به آنچه نبودیم تظاهر کردیم همه چیزمان دروغ شد.این دین درعقب مانده ترین نقاط و وحشی ترین روابط ساخته و پرداخته شده بود و به مردمی که از متمدن ترین مردمان آن روزگار بودند تحمیل شد. یک لحظه تصورش را بکنید آیا از این بلايی بدتر برای مردمی قابل تصور بوده و هست؟

اگر امروز داعش در فرانسه یا آلمان یا دانمارک پیروز میشد و قدرت را بدست می گرفت چه خبر میشد. حتماً مردم این کشورها آخردنیا و یا بطور دقیق تر جهنم وعده داده شده در قرآن را بچشم خود بطور واقعی، عینی و  ملموس می دیدند. ما بیش از سیزده و نیم قرن پیش اینچنین شدیم و نتیجه اش این شد که امروز می بینیم. آدمهايی که هر روز بیک رنگ در می آیند. آدمهايی که درواقع  هیچ چیز و هیچ کس وهیچ رابطه ای برایشان 
ارزشمند و قابل احترام نیست تا چه برسد به آرمانها.

خبر خوب این است که این مقدسّات در جامعه تَرَک خورده اند. بر رها شدگان است که تَرَک را بازتر و بازتر کنند و همزمان ارزشهای انسانی و واقعی قرن  بیست و یکم را معرفی نمایند.

جاوید ایران
مژگان پورمحسن
۳۰ اکتبر۲۰۱۷

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]