ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم
مژگان پورمحسن

 

آیا ما ایرانیان سیاست را درک می کنیم؟

 

خیر قُربان. در نوشته ای خدمتتان نقل قولی از مرحوم مادربزرگ مادریم نگاشتم که به حقیر گفتند « ما هر چه که

شنیده ایم، از آخوند شنیده ایم » و تقاضا نمودم که روی این جمله واقعاً تعّقل کنیم نه بخاطر بنده و بستگانم که بخاطر واقعیاتی که در این جمله نهفته است. واقعیات دردناکی که به بسیاری از سؤالات ما در مورد فرهنگ و سیاست خودمان پاسخ میدهد. مثلاً چرا خمینی که نَه در ایران بود نَه قبل از تبعیدش به عراق هیچ خدمتی به مَردُمِ

کرده بود نَه هیچ مشگل سیاسی یا اقتصادی یا علمی یا هنری یا ورزشی از کشورو مَردُم حل کرده بود نَه هیچ کمکی حتّی به اندازهٔ یک آدم خَیّر« در این بِلاد کُفر » به محرومینِ مملکتمان نموده بود، توانست به راحتی آب خوردن ( تا جاییکه به ما ایرانیان مربوط میشد ) سوارِ دوشِ به اصطلاح تحصیل کردگان، لیبرالها منجمله لیبرالهایِ ضد آخوند، روشنفکرانِ مسلمان و غیر مذهبی و حتی زندانیان سیاسی وابسته به گروه های چریکی فدائیانِ خلق و مجاهدین خلق و فعالین سیاسی داخل و خارج کشور، شود و فاتحانه بدونِ کوچکترین فشار و ناراحتی برای خود با ایر فرانس بر سرِ همهٔ ما مردم ایران نعلِین بگذارد وما را لِه کُنَد؟

چرا ما ایرانیان، جَهل را آگاهی، بی هوشی را نبوغ، عقب ماندگی فکری را پیشگامی، نبودِ رفاه را وارستگی، نادانی در مورد ساده ترین موضوعات انسانی را نجابت، عُمر به هَدَر دادن را رستگاری، شکست قابلِ دید را پیروزیِ تمام عیار، بردگی را رهایی، دنیایِ زیبا را جهّنمِ زمین، مُردَن را زندگی ابدی، عشقِ به انسان را گناه،

رابطهٔ طبیعی زن و مَرد را معصیت، راست گوئی را بی پَروائی، تفکّر را وقت هدردادن، سؤال را بی چشم و رویی، اتکاء به خود را فَردیت و مَزموم، انتخابِ فَردی را خود خواهی، عقیدهٔ شخصی را خود بزرگ بینی، زندگی بر اساسِ عقیدهٔ شخصی را قُطبیت، آزادی را ولگردی وووآزادگی را کُفرمی نامیم و می پنداریم؟ راستی چرا همه چیزِ ما عوضیست؟ معیارهایِ غربی را فراموش کنید. فقط با جدّیت ومنطق نگاه کنید و بفرمائید چرا همهٔ باصطلاح تفکرات و باورهایِ ما برعکس واقعیاتِ عینی و ملموس است؟ چرا آنچه را ما مشروع و صواب میدانیم در ایرانِ قبل از « اسلام » و همچنین آگاهی و شعور و وجدان امروزِ بشر، ارتجاع و ضدیت با انسان و عینِ دشمنی با بشریّت محسوب میشود؟

در این نزدیک به چهارده قرن بَر مَردم اولّین تمدّن پیشرفتهٔ انسانی چه گذشت که زیر و زبر شدند؟ چه شد که تمامی پیشرفتهای عظیم ایرانیان و خُصوصیت « جذبِ بهترین افکار، گفتار و کِردار » درست برعکس شد؟

حتماً پاسخ می دهید که جواب کاملاً واضح است: ایرانیان مسلمان شدند. یا می فرمائید « اعرابِ وحشی سوسمار خور به ما مردم متمدّن قُرمه سبزی خور حمله کرده و همه چیزمان را بُردند و سوختند و برباد دادنند و امروز ما نیز نتایجِ همان تجاوزات هستیم و اینهمه امامزاده در وجب به وجب خاکمان و اینهمه نوحه خوانی برای علی و

تعزیه گردانی برای حسین و نُقل و نبات برایِ مهدیِ  غایب و امام سیزدهم و چهاردهم و ولّی فقیه و مرجع تقلید

و عبا و عماّمه از همان تجاوزاولیه است.» عرض می کنم بقولِ فرانسویها باید برخی از این صحبت را نگه داشت و برخی را واگذاشت. برخی از هموطنان نیز می فرمایند که « ما ایرانیان از اوّل چیزی نبوده ایم و هر کس به ما حمله کرده ما تسلیم شده ایم و بدتر از متجاوز بوده ایم یا شده ایم و بد بختی ما خودمان هستیم نَه مهاجمان زیرا درطول عُمرِ بشر همیشه جَنگ و شکست و صُلح و پیروزی بوده وما چرا انگیس نشدیم؟ چرا فرانسه نشدیم؟ چرا سوییس نشدیم؟ چرا ژاپن و آلمانِ بعد ازجَنگ دوّم جهانی نشدیم که هیچ شدند وامروزشان را ببینید! چرا حتی ترکیه نشدیم که با یک آتاتورک این شد؟» خدمتتان عرض کنم، مُسلّماً پاسخ جدّی به سؤالاتِ این عزیزان که ما چرا شبیهِ بسیاری از دیگر کشورها با تاریخِ بلند و تغییراتِ بسیارنشدیم احتیاج به چند گروه متخصصِ این کشورها در رشته های مختلف دارد و من متأسفانه حتی خبر ندارم که آیا متخصّصین رشته هایِ مختلف دست به چنین تحقیقاتِ مقایسه ای زده اند یا نه.

امّا اگربخواهم مجوعهٔ مواضع ما ایرانیان را از هم تفکیک کنم، به چند گروهِ اصلیِ زیر می رسیم:

 

 

۱ ) آمدنِ اسلام به ایران ما را خراب کرد و همهٔ بدبختی های ما ناشی از اسلام است. رژیم آخوندی نیز تبلور این دین مشمئزکننده است.

۲ ) اسلام یا غیر اسلام، ما ایرانیان هستیم که همه چیزمان خراب و بدترین است، دین و دولت مان هم بدترین است.

۳ ) اسلام آخرین دینِ توحیدی است. کامل و بدونِ نقص است. ما ایرانیان هم با آغوشِ باز به دین مبین اسلام  ایمان آوردیم. تا اینکه خمینی سرکار آمد و آخوندها ایران را زیر لوای دین به جاهلیت برگرداندند.

 

 

دوستان متوجه هستند که من دیدگاههایِ درونِ رژیم فارغ از اینکه متعلق به کدام جناح هستند را اصلا مدّ نظر ندارم.

 

درکلیهٔ این نظرات، با وجود اینکه هرکدام ما به صفت فردی ممکن است براحتی از یکی به دیگری برویم

وبستگی به وحال و روزمان دارد وحتی ممکن است در عرض یکروز هر سه موضع و حتی بیشتر را با هم

بگوئیم. چرا؟ چون از دست آخوند ها جانمان به لبمان رسیده  درعین حال نمی دانیم آنچه را باید می دانستیم و

امروز جمعاً در برزخِ آخوندی نبودیم. عرض میکنم بَرزخ زیرا پاسخ به سؤالها یی که هیچ انسانی بر روی این کرهٔ خاکی جوابش را ندارد زجر زیادی بما می دهد وبجز افرادی که نانشان را بقیمت ادعای « علمی محمّد گونه

و دانشی فرابشری » می خورند که حتماً آخوند هستند با عمامه یا بدون عمامه، پاسخ همه جانبه با شد برایِ زمان ها ونسل هایِ آینده. امّا بدتر از آن، ما ایرانیها بصفت جمعی نیز از پاسخ هایِ درست عاجزیم.

امّا بالاخره در سؤالات فوق معلوم شد که آنچه باید ما، زنده گان امروز حتی به صفت فردی به آن بپردازیم ارتباطِ ایرانی با رژیمِ آخوندی در قدرت سیاسی است.

 چرا سؤال انقدر ساده شد؟ برای اینکه بشود به آن جواب فردی داد.

نه ایرانی می تواند بگوید رژیم آخوندی را نمی شناسد، نه اینکه این رژیم آخوندی را در زمانیکه قدرت سیاسی را

بدست دارد نمی شناسد. پس پاسخ به این شناخت کاملاً قابل فهم و قابل بررسی است. هر ایرانی٬ با سواد و بی سواد، از هر روستا و شهرستان و شهر و مرکز، از هر گروه سنّی، ازهر طبقهٔ اجتماعی واز هر قومیّت یا مذهب ایران که باشد به صفتِ فردی پاسخ خودش و دلایل این پاسخ را می داند. نه اسلام شناسی می خواهد نه خدا شناسی نه دانستن فرق سکولار با غیرآن، نه مسلمان بودن یا شیعه بودن الزامی است. فقط لازم است ایرانی باشی و یا در ایرانِ آخوندی زندگی کرده باشی تا پاسخت هر چه که باشد با واقعیت تجربه ات ربط مستقیم داشته باشد.

 

چرا رویِ ایرانی بودن و زندگی زیرِ رژیم آخوندی تأکید دارم زیرا با داشتن ریشهٔ محکمِ چندین و چند نسل و آنچه که خودت و بستگانِ دور و نزدیکت و همسایه و همکار و همکلاسی وووتجربه های جمعی که هر کس بدست آورده پاسخش از فرد خودش هم میتواند کمی آ نطرف تر رود.

 

دنباله دارد

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]