دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر
مژگان پورمحسن

 

مبارزهٔ مسلحّانه و بخصوص زندگی چریک مخفی در وطن ما و با وجود فداکاریهای بسیارِ  شهدای آن بخت و اقبالی ندارد زیرا در فرهنگ ایران و ایرانیان نمی گنجد. آنقدر ایرانی با این نوع مبارزه بیگانه است که ساواک شاه در اوّلین یورش خود به سازمان مجاهدین خلق بنیانگذاران و ۹۰٪ کادرها و اعضای این سازمان  «باصطلاح چریکی » را دستگیر کرد!!! شما حیرت نمی کنید که چگونه میشود از صدر تا ذیل یک سازمان چریکی را دستگیر کرد؟ اصلاً مگر میشود چریک را دستگیر کرد؟ آخر چریک به جوانی با زندگی و همهٔ زیبایی هایش خداحافظی کرده و آموزش نظامی لازم دیده ودورهٔ چریکی گذرانده ای میگویند که کارش و زندگیش صرفاً عملیات و درگیری با رژیم حاکم است و طول عمر چریک از چند ماه تجاوز نمی کند و آنهم اگر در اولّین عملیات شهید نشود. چرا؟ زیرا که چریک به فردی میگویند که در جنگ رو در رو با رژیم و در خاک کشور خود می باشد. درنو جوانی در دستنوشته ها و کتابهای مختلف در ایران می خواندم و سپس در فرانسه با ارتباط مستقیم با چریکهای سابق و هواداران آنها از کشورهای مختلف این آموزه را در مغزم ضبط کردم که «چریک هرگز زنده دستگیر نمی شود و با تمام سلاح هایش میجنگد و آخرین فشنگ وسیانور را برای پایان  دادن به حیاتش مصرف می کند وبجز پیکر بیجان خود چیزی به دشمن  نمی دهد.

فرد انقلابی از زمانی چریک میشود که در این جنگ رو در رو فعّالانه ومسلّحانه شرکت کرده و دشمن را با مرگی آتشین به سزای جنایت هایش برساند. زندگی چریک از چند روز تا چند ماه بیشتر طول نمی کشد. » بنظر بنده این تعریف دقیق ترین و جامع ترین تعریف از « چریک » می باشد که از آن منجمله برای ایران میشود استفاده کرد و اگر دقّت بفرمایید ما در ایران به ندرت « چریک » داشته ایم ولی افراد، گروهها، سازمان های اطلاعاتی و دولتها بسیار از این لقب سوء استفاده کرده اند و یا برای  خود بزرگ نمایی یا برای سرکوبِ مطلق هر مخالفی او را یا آن گروه را چریک نامیده اند. در حال حاضر و فضای سیاسی پس ازسقوط  بلوک شرق، به گروه چریکی و مارکسیستی کلمبیایی فارک که قدیمی ترین و بزرگ ترین نیروی چریکی همچنان موجود است بدقّت نگاه کنید. در حال حاضر نمایندگان فارک و دولت کلمبیا با میزبانی کوبا وساطت این کشور و همچنین نمایندگانی از نروژ در حال مذاکره برای رسیدن به حلّ اختلافاتشان هستند. علاقه مندان اگرزبان اسپانیولی میدانند می توانند علاوه بر سایت این گروه، هزاران صفحه خبر، گزارش و تحلیل راجع به این گروه بخوانند و ویدئوهایی از زندگیشان در جنگلهای کلمبیا را ببینند. علاقه مندانی که زبان انگلیسی می دانند نیز گزارشها، تحقیقات و مطالب جالبی از این گروه را می توانند در اینترنت پیدا کنند. نه این گروه نه هیچ گروه چریکی نَرم و رمانتیک و مورد علاقهٔ همه نیست. بنا به شهادت افراد مختلفی که دیدم و شنیدم « ورود چریکهایِ زن فارک به هر روستایی، درمَرد وزن و کودک روستایی وحشتی بیش از ورود چریکهایِ مَرد فارک ایجاد می کند».

بنابر این ملاحظه می فرمایید که اکثریت ۹۹٪ شهدای مردم ایران که از فردای سرکار آمدن رژیم منحوس خمینی و بدست جلّادان این رژیم بخاک افتادند و تا به امروز ادامه دارد « چریک » نبودند و نیستند. حال ببینید جنایت رژیم خون آشام آخوندی تا به کجاست؟ آخر کدام رژیم جنایتکاری در جهان امروز از ملّت خودش وحتّی هم دین خودش حتّی اطفال شیرخواره و کودک کودکستانی را با مادرشان که « هیچ عمل مسلحّانه ای نکرده که هیچ، اصلاً سلاح را نمی شناسد و در این باغها نیست » دستگیر می کند، به زیر بازجویی های قرون وسطایی میبرد، شکنجه می کند و زندگی و عمر میلیونها خانوادهٔ محترم ایرانی وآتیهٔ چندین نسل را تباه می کند؟ چندین نسل از فرزندان پُرانرژی،  جوان، با استعداد ونخبهٔ این کشوررا این رژیم ضد ایران وایرانی درگوشهٔ سیاهچالها به بند واسارت کشید و با شکنجه وتجاوز و داروتیرباران نابود کرد؟   

 

 و حال به این موضوع بپردازیم که در گروهها ی کوچک شهری ومحلّی وسازمان های  بزرگ سیاسی سراسری که از بعد ازبازگشت خمینی خون آشام به  ایران، ازسال  ۱۳۵۷ تا به امروزشکل گرفتند وهر کدام ادعّای تغییررژیم یا سرنگونی آخوند ها را داشتند و رهبران کذایی آنها  بدون کوچکترین احساس مسئولیت گروهی و سازمانی و تشکیلاتی یا انقلابی و چریکی یا انسانی و ملّی چندین نسل این ملّت و مملکت را آگاهانه  به لایِ چرخِ زجر و مَرگ رژیم هیولایی آخوند ها انداختند و می اندازند و خودشان در راحتی و ناز و نعمت بسرمی برند، مسئولیت آنها را فراموش نکنید. همهٔ این باصطلاح رهبران می دانستند خمینی و آخوند به جسم و روح وجان جوان کوچکترین رحمی ندارد. این را روزانه هوادارانشان زیر قمّه و چاقو و سنگ گزارش میکردند. این را در کردستان و ترکمن صحرا رژیم عیان کرد. زورگویی، پرخاشگری و حمله و هجوم وحشیانهٔ رژیم را زنان در تظاهرات ضد حجاب اجباری و دفاع از حقوق خویش، چندی  پس ازبازگشت منحوس خمینی دیدند    و سیاسیّون نیز.

رژیم آخوندی راهی بجز مَرگ ندارد زیرا ایرانیان از این نوع هیولا منزجرند. شخصاً هیچ شکّی ندارم که جارو کردن این رژیم توسط مردممان خواهد بود. اینکه کِی و به چه صورت باشد را حاضران در صحنه تعیین میکنند و نه خارجِ کشوریها.

 

جاوید ایران

مژگان پورمحسن

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]