انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها
مژگان پورمحسن

 

بواقع آنچه از زمان بازگشت دیو و ضحاک ایران آخوند خمینی بر سر مردممان آمد را در بدترین کابوسها و افتضاح ترین سناریوها نیز تصور نکرده بودیم. از جمله دستاوردهای « نایبان امام » رواج تجاوزبه معصومینِ مسلمان، فروش فرزندانِ مسلمانان، فروش زنان مسلمان و قسمتهای مختلف بدن مختلف انسانِ مسلمان بخصوص بمنظور تهيهٔ مایحتاج زندگی و یا مواد مخدّر می باشد.

آخوندها را بابت رهبری اخلاقی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی جامعه  طی چهل سال گذشته باید در برابر مردم ایران حتماً محاکمه نمود. آخوندها قرنهاست که اخلاقیّات مردم ما را میسازند ولی بواقع هرگز منظره ای اینچنین پَست و کثیف و دهشتناک از جامعهٔ تماماً روحانی بنمایش عمومی نگذاشته بودند وگرنه  هیچ انسانِ با شعوری با این جانوران لحظه ای همراه نمیشد و هیچ زن و مرد با شرفی بجزدرصف ملی مبارزه با این جانیان قرار نمی گرفت.

رژیم ضد بشری آخوندها تا آنجا کلمات را ساده سازی کرده است که به بدترین نوع برده داری جنسی و جسمی کودکان معصوممان، صرفاً « کودکان کار» اطلاق می کند گویی این کودکان فقط استثمارکاری  میشوند!!
کودکی که در سن ۳ـ۴ سالگیست و نه از عشق و امنيت و آرامش خانوادگی برخوردار است نه خانوادهٔ جانشینی دارد که پناهش باشد و در دورانی است که روابط انسانی و سلامت آن اولین مفاهیم سنگین و مهم را در ذهنش میسازند درحالیکه  آن  طفل معصوم حیاتش با سوء استفادهٔ جنسی و جسمی از او توسط لشگر آشنایان و غریبگان بصورت مستمر گره خورده از کلماتی که ما می گويیم چه برداشتی می کند؟ آن طفلک کودکی را چگونه می گذراند؟ پدر و مادر و دايی و عمو و دوست بابا ووو را چگونه تعریف می کند؟
آن طفلی که از بدو تولد برای هیچکس بعنوان بچه و انسان مطرح و مهم نبوده و فقط دست بدست شدن و مورد انواع جنایتها و ظلمهای ضد انسانی واقع شدن را تحمل کرده، توسط هر نامردی و دهها نامرد مورد تعرض جنسی و تجاوزجنسی قرار گرفته و گرسنگی و بی جايی، ترس و وحشت هستی اش را تشکیل داده کلمات رایجی نظیر مادر، پدر، برادر، خواهر، خانه، خانواده، محبت، شادی، سلامت، خوشی، مدرسه، خوبی و بدی برایش چه معنی دارند؟

آخوندها مسلماً روابط بین خودشان را در جامعه جاری و ساری کرده اند بهمین دلیل هم همهٔ « علمای اعلام » خفه شده اند و در همراهی با رژیم تردید نمی کنند. ما نمی توانستیم باور کنیم که از باصطلاح روحانی و آخوند پلیدتر وجود ندارد زیرا همین « نگو، نگو» در فرهنگ ما، این پنهان کاری و سکوت اجباری رایج در جامعهٔ ما از قرنها پیش کار و فریضهٔ این جنایتکاران دینی بوده است.

حال که با اقدام شجاعانهٔ یک زن هنرپیشه در افشای تجاوز  یکی از تولیدکنندگان هالیوودی سینما  بوی  بواقع نهضتی در کشورهای غربی راه افتاده که نتنها هنرپیشگان زن سینما پرده از روی این جنایت بردارند بلکه زنان و مردانی که در خانه و خانواده، در محل کار و تحصیل و مترو و خیابان و حتی در ارتشها مورد تعرض و تجاوز واقع شده اند شهامت افشای آنرا در تظاهراتها و در برابر دوربین پیدا کرده اند جا دارد ما ایرانیان ضد رژیم هم در دفاع از مردممان و کودکان معصوم و زنان و مردان بی پناه کشورمان دست هایمان را بهم داده و همچون پتکی بر سر این ضحاکان بکوبیم.

ملتی که قاعدتاً باید در امنیت و آسایش زندگی می کرد و با فرهنگ غنی ایرانی  نه چنین بدبختی های ضد اخلاقی و ضد انسانی در جامعه اش بوجود می آمد نه مجال گستردگی و فراگیر شدن داشت، امروز با آماری هر چند سربریده از فجایع اجتماعی مواجه است که هیچ چیز بجز جارو کردن رژیم از صفحهٔ ایرانمان راه حل نیست. رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم و ایرانمان را نجات دهیم. آنها که برای این امر به خارجیها آویزان شده و به آنها چشم امید بسته اند میهن دوست و ایرانی خواه نیستند.

جاوید ایران
مژگان پورمحسن
۱۲ نوامبر

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]