ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم
مژگان پورمحسن

 

به دنبال سخن پیش، فکر میکنم هر ایرانی می داند که اسلام را از زبان چه کسانی می شناسد، از زبان آخوند ها و قشری در جامعه بنام روحانیت. هیچ یک ازما هزاروچهارصد سال پیش وجود نداشتیم، عرب و از قوم حضرت 

محمّد نبودیم، عربی آنزمان و رِفِرانسهای فرهنگی و قبیله ای و تاریخی آن دوران را نمی دانیم امّا آنچنان از پیامبر اسلام صحبت می کنیم که انگار برادر دوقلوی او بوده ایم. متأسفانه به این یک مورد تحریف تاریخی هم بسنده نکرده بلکه خلفای راشدین و مولا علی و حضرت فاطمه و فرزندانِ آنها را هم با روشی مشابه مورد تحریف تاریخی قرار می دهیم. بطورِ مثال، ما آنچنان از عاشورا می گوییم ومینویسیم که انگار ما آنروز حضور داشته ایم، هم همراه امام حسین بوده ایم وهم یزید. هم عبّاس بوده ایم و هم حُر. هم سرمان بریده شد و هم زینب کبری بوده ایم.

اصلاً آقا تعارف را کنار بگذاریم، ما خودِ خُدا بوده ایم و خالق بَشَروبنابر این زمان و مکان و فرهنگ و حاضر وغایب برما مترتب نیست. ما همه چیز را می دانیم. به این نگرش می گوییم خودِ حقیقی یا فقیه یا مُجتَهد یا مرجع تقلید یا ولی فقیه یا رهبر عقیدتی. یعنی خدایی انسانی که ما هر چه میدانیم را از او یاد گرفته ایم و هر چه بگوید را چه بفهمیم و چه نفهمیم از او تبعیت می کنیم و رستگاری را از او می خواهیم زیرا فقط اوست که خدای عزّوجل را می شناسد وپروردگار هستی  بدلیل پاکبازی ووارستگیِ این بنده اش او را یاروهمراز خود میداند.

این نگرش که بنده سعی کردم به خلاصه ترین وجهی که میتوانستم توضیح دهم و با اسمها و تیترهای مختلف در سده های گذشته در ایران رایج بوده ضد اسلامیست.

اولاً قرآن مدعی است که خداوندِ انسانی یا حیوانی یا شیئ نداریم و پروردگار هستی یکیست و شریک نمی پذیرد.

ثانیاً رابطه همهٔ انسانها با خدا مستقیم است و خداوند مُوَدّی ندارد و کسی نمایندهٔ او در زمین نیست.

ثالثاً آخرین پیامبرش حضرت محمّد است و پس از او پیامبری نخواهد آمد و پیامِ دیگری نخواهد بود.

رابعاً خداوند از میانِ هر قومی پیامبری برانگیخت که به زبانِ خودشان و در حدود موضاعاتِ خودشان پیام مشخصّی را به آنها ابلاغ کند.

خامساً داشتن دین بهیچ وجه اجباری نیست و برای ارتباط با خدا دینداری اصل نیست بلکه می تواند تسهیل کننده باشد اگردرآن توسط دین فروشان دخل و تصرّف صورت نگرفته باشد.

 

اگر قرآن را مطالعه کرده باشید  نکات پنج گانهٔ فوق برایتان روشن است.  قرآن خودش زیرآب آیت الله ومرجع تقلید و رهبر عقیدتی و ولی فقیه و ولی امر مسلمین و امیر المؤمنین ووو را زده است و بنظر حقیر این بزرگترین خدمتِ قرآن به قوم محمّد و حتی بشریت بود. بعبارت دیگر درقرآن  خداوند تمام مدعیانی را که با استحمار مَردم تحت نامهایی نظیر واسطه و عالِم و شَمَن و خاخام و دانا وراهب و روحِ بازگشته پس از مرگ و تناسخ وغیره  حق حیاتی ـ یعنی رابطهٔ انسان با خدا و مواهب مادی ومعنوی خداداد ـ را می بلعیدند،  افشاء و رسوا کرداسلام برایِ ایرانیان که هزاران سال پیش از اسلام موحّد و یکتا پرست بودند و در هنگام حملهٔ اعراب به ایران

عمدتاً زرتشتی بودند، بر عکسِ بُت پرستانِ عربِ مسلمان شده ، دین غیر قابل فهمی نبود. پیش از آن بغیر از مذاهب ایرانی و هندی ، در ایرانِ آنزمان کلیمیانی که  نخواستند به فلسطین باز گردند و مسیحیان نیز می زیستند.

 توحید برای ایرانیان فلسفه و جهان بینی تازه ای نبود امّا طی صد ها سال طبقات، رسومات واخلاقیاتی پدید آمده  بودند که مورد توافق همهٔ مردم نبودند و بغیر از شکست نظامی و سیاسی ایرانیان از اعراب، باید این نارضایتی را هم به عواملی که باعث شدند که برخی از ایرانیانِ زرتشتی به اسلام گرایش پیدا کنند محسوب نمود.

امّا باید تأکید کرد  که اسلام هم که برعربها و با زبان وفرهنگ،  شعورو فضا و زندگی قبا یل بادیه نشین تنظیم شده بود نه با زبانِ پهلوی وفرهنگِ اقوامِ تشکیل دهندهٔ ایران  و شعور و فضا و زندگی ایرانیانِ آنزمان، دچار تغییراتی شد. این تغییرات که با اعتراض سیاسی ـ دینی به بنی امیّه وشیعهٔ علی شدن آغاز وتا شیعهٔ دوازده امامی شدن وادعایِ معصوم بودن چهارده نفرازبستگانِ نَسَبی پیغمبر اسلام ادامه یافت بِدعت کامل دردینِ محمّد (ص)بود. راه افتادنِ حوزه هایِ علمیه برایِ تربیت آخوند و مجتهد ومعلم  دین واخلاق وآیت الله جامع ا لشرایع و نهایتاً بوجود آوردن پدیده ای بنام ولی فقیه وامامِ  غیرمعصوم مهرابطال به اسلامِ محمّدی زد. ولی فقیه  فرعون شد. او یکنفره قدرت  سیاسی و نظامی واقتصادی و قانونی وفرهنگی وعلمی و هنری و ورزشی و مذهبی وفقهی وو را برمردم  ایران وکشورما اعمال می کند و مخالفت با او مانند مخالفت با خداست ومجازات تا اعدام دارد. این پدیدهٔ آخر تا به آنجا پیش رفت که خود را امام شیعیانِ جهان و فتواهایش لازم الاجراء درسراسرجهان است. خمینی اسلام محمّد( ص) وعلی شیرِخدا را کُشت و خامنه ای جسدش را آتش زد.

 

دنباله دارد.

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]